UYARI:Hastalıklar için hem maddi hemde manevi yoldan tedavi olmak en doğrusu olacaktır.

—-

Vesvese, takıntı, panikatak; kalp hastalığıdır.

Antideprasan ilaçlarla değil, İhlas Suresi ile tedavi edilir. (Remzi Hoca)

PANİKATAK VE STRES TEDAVİSİ ALLAH rızası için 2 rekât namaz kılınır. Daha sonra kıbleye karşı seccade üzerinde oturup gözler kapatılır ve her biri Besmeleyle başlanarak 1001 kere İhlas (Kul huvallahu ahad) Suresi okunur. Her bir İhlas’ı okuduğunda kalbine üfler. Bunun bir seferde yapılması lazımdır. Herkesin en azından bir kere yapmasını tavsiye ediyorum. (Remzi Hoca)

Panikatak belirtileri: Kapalı yerde kalamamak, uzun müddet bir yerde oturamamak, kafasında devamlı bir şeyler kurmak, dengesizlik, ileri safhalarda şiddet eğilimi vs… (Remzi Hoca)

https://mektebun.com/2022/12/05/vesvese-kotu-bir-hastaliktir/

NOT;Zaman zaman vesvese geldiğinde ne kadar zorlandığım ama Rabbimin yardımıyla aştığım, kendim bizzat denediğim ve bunlardan oluşturduğum manevi listeyi sizlerle paylaşıyorum. Allaha sığınıp siperlere girince ne kadar ferahlayacaksınız inşaAllah, biiznillah! Allah iç huzurlu vesvesesiz bir yaşam nasip etsin.

https://mektebun.wordpress.com/kotu-inanc-ve-fikirlerden-arinmak-kotu-dusuncelerden-arinma-kederin-kaybolmasi-icin/

*Vesvesesi olan, zihni durmadan konuşan; salavat getirip sağ eline;

Yâ Fettâh,

Yâ Hafîz,

Yâ Allah,

Yâ Selâm

Okuyup üfleyerek elini başına koyarsa, vesvese inşallah susacaktır.

 • Hergün bir miktar Yâ Hallâk, Yâ Fa’âl (enaz 3 veya istenilen kadar)Kalbe gelen yersiz düşüncelerin giderilmesi için “ ya fa’al” , “Ey çok iş gören Allah”
 • Sabah namazını kıldıktan sonra Enam suresi ilk 3 ayet okunur. Görevli melekler o gün vesvese vermek için şeytanın yaklaşmasına izin vermezler.
 • 10 defa Euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim” okumak. Bu vesvese için en kuvvetli reçetelerdendir. (Sabah ve akşam okunursa iyi olur). Bunu dedikten sonra dedikten sonra besmeleyle Haşr suresinin son 3 ayetini okuyabilirsiniz, iki rivayeti birleştirebilirsiniz.***Hadisi şerifin orijinal hali şudur;Sabah 3 defa Euzu billahissemiil alimi mineşşeytanirracim
  (Koğulmuş şeytanın şerrinden herşeyi bilen ve işiten Allah’a sığınırım) dedikten sonra besmeleyle Haşr suresinin son 3 ayetini okuyana 70 bin melek akşama kadar dua eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.***
 • Vesveseye karşı “Amentü billahi ve resülihi hüve’l-evvelü ve’l-ahirü ve’zahirü ve’l-batınü ve hüve bi külli şey’in alim.”“Evveli ve ahiri olmayan,zahir ve battın olan ve her şeyi bilen Allahu Teala’ya ve Onun peygamberine ,inandım. ”batınü”ye kadar da okuyabilirsiniz. Sabah-akşam enaz 3 kere veya istenilen kadar.
 • Nas Suresi
 • Nur Suresi<-***-> Bu sure ile kurtulunur.
 • Zuhruf Suresi<-***->Şeytanın vesvesesine karşı okunur, şeytan vesveseye yol bulamaz.
 • Hadid Suresi 3. ayet<-***->75 defa üzerine veya suya oku, üfle, iç. Vesveseye en iyi ilaçtır.
 • Cin Suresi <-***->7 defa okunursa şifa bulunur.
 • Cin Suresi<-***->7 kat pamuk ipliğine 41 düğümde 41 defa cin suresi okunur, hastanın boynuna bağlanır.Ayrıca kağıda yazılıp boynuna asılır.
 • Nas Suresi<-***->Evhamdan korunmak için 21 defa okunur.
 • Felak-Nas Sureleri<-***->Cin ve şeytan vesvesesinden korur.
 • Vesveseden Kurtulmak İçin Manevi Bir Reçete
  Hasan-i Şazeli Hazretleri vesvesenin ve hayal görme rahatsızlığının giderilmesi hususunda şu duayı tavsiye ederlerdi. Dua okunmadan once sağ el kalbin üzerine konur ve duaya başlanir: (mecmuatül ahzab, 35)
  Subhanel melikil kuddûsil hallâkıl fa’al (7 defa okunacak)
  Arkasından şu ayeti kerimeyi okusun:
  Bismillahirrahmanirrahim. FATIR SURESİ, 16-17
  ”İy yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi halkın cedıd إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ Ve ma zalike alellahi bi azız”وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍBu işlemin sonunda bir miktarda sadaka verin.Okumanın saati yok hangi saatte yaparsanız olur ama sürekli namaz kılan biriyseniz sabah namazından sonra yapabilirsiniz. Buna 7 gün devam edin. Neticede vesveseden kurtulduğunu Allahın izniyle göreceksiniz.

VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN

Ebu’l Haseni’ş-Şazeli Hazretleri buyurdular ki: Bir kimse içindeki vesveselerden kurtulmak isterse, elini kalbinin üzerine koyup şöyle desin.

Bunu 7 defa tekrar etsin ve (her okuduğunda kalbine üflesin). Hemen peşine şu ayet-i kerimeyi 1 kere okusun:

ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد

Neticede vesveseden kurtulduğunu biiznillah müşahede edecektir.

Bunun her namazdan sonra yapılması çok faydalı olur (Remzi Hoca)

Fâtır Suresi 16. Ayet

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

İn yeşe’ yuzhibkum ve ye’ti bi halkın cedîd(cedîdin).

Eğer Allah dilerse, sizi giderir ve yeni bir halk getirir.

Fâtır Suresi 17. Ayet

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

Ve mâ zâlike alâllâhi bi azîz(azîzin).

Bu, Allah’a göre zor bir şey değildir.

*Abdülhakîm Efendi buyurdu ki:

Meşguliyet nimettir. Meşguliyet olmasa, şeytan vesvese verir.

*Şeytân, Allah Zikredilince Kaçar, Zikredilmezse Vesvese Vermeye Devam Eder.

Ebû Ya’lâ

—-

*Vesvese Kimde Olur

Peygamber (s.a.v.) Efendimize:

– Yâ Resûlallah, şeytan kimlere vesvese verir? diye sorulduğunda, Peygamberimiz (s.a.v.):

– Hırsız, içinde birşey olmayan eve girmez, cevabını vermiş ve onun imanlı kişilere musallat olacağını bildirmiştir.

* * *

Kâfirlerde vesvese olmaz.Daha ziyade içbunalımı,tatminsizlik,sıkıntılar olur.

***

Kafirlerde vesvese olmaz. Zira ipi şeytanın elinde olan ve arkasında tıpış tıpış yürüyen kimselerle şeytanın bir hesabı olmaz. Kâfirde daha ziyade iç bunalımlar, tatminsizlikler ve sıkıntılar olur. Şeytanın vesvese vermekteki gayesi, küfre sevk edemediği, Allah ve Rasulü’nü sevmekten ve emirlerine ittiba etmekten çeviremediği müminlerin kalbini bulandırmak ve ibadetlerdeki huzurunu kaçırmaktır. Bu suretle ayağını kaydırabilmek için elinden gelen gayreti gösterir.

“Vesvese ve evham için okunması gereken dua:

El evvelü Allah,

El âhiru Allah,

El zâhiru Allah,

El bâtinu Allah

ve Huve alâ külli şey’in Vekîl. ”

Not; “vekîl veya kadîr “

Reisülkurrâ Gönenli Hâfız Mehmed Efendi Hz.

İç sıkıntısı-Vesvese-bunalıma karşı en etkili şifa;Hadid sure 3. Ayet, 75 defa suya oku iç veya nefes et (çok kısa ayet-çok tesirli).

—-

Endişeli, bir şey olacak diye korkan, sinirleri bozulmuş kimse 103 kere Yunus aleyhi’s-selam duasını okusun ve her birini içine çeksin (Remzi Hoca)

SIKINTI-VESVESE-ŞEYTANA KARŞI-KALBİN NURLANMASI İÇİN REÇETE

Sıkıntıların Gitmesi İçin 7 Gün Okunacak Esmalar…

Yedi gün müddetle “Yâ Mâlikül mülkü zül celali vel ikram” bu ismi celili 100’er defa okuyan kimsenin sıkıntılarını giderir.

Kalbini temizler.İçini nurlarla doldurur.Vesveseden korunur ve bulunduğu yere şeytan yaklaşamaz.

“Yâ Mâlikel Mülki zül celali vel ikram.” diyerek günde (333) defa okuyana dünya bağlanır.

Kaynak:Arif Pamuk(Esma-i Hüsna Şerhi)

—-

Kötü Düşünceden Kurtulma Duası

Hazreti Enes (r.a)dan rivayet edilen şu hadisi şerif  şu şekildedir: “Her kim günde on kere şu duayı okuyarak Allah’u Teala’ya sığınırsa, Allah-u Teala da şeytanı (kötü düşünceleri) ondan uzaklaştıran bir meleği o kimse için görevlendirir.” Okunacak dua şu şekildedir.

Bu dua ile birlikte size şu ayeti kerimeyi de sık sık okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bu ayeti kerimenin meali şöyledir: De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” Müminun Sûresi: 97-98

Bu dualar ile birlikte size Felak ve Nas surelerini de okumanızı tavsiye ediyoruz.

——

VESVESE VE EVHAMDAN KURTULMAK İÇİN DUA

1 ay boyunca hergün,

300 defa: ”Estağfirullah-el Azim”

yine 1 ay boyunca hergün,

300 defa: “Ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” okumalı.

* Teharet üzere, özellikle abdestli olmaya devam etmeli.

* Her işten önce besmele çekmeli.

* Uyumadan önce Besmele ile beraber 11 Ayetel Kürsi okumalıdır.

CÜBBELİ AHMET HOCA (ARİFAN ”yenı adı LALEGÜL” DERGİSİ)

 ——–

Evham ve vesvese için şu dualar okunabilir

 

Evham ve vesvesesi olan bir hastayı ve hasta kendisine sabah, akşam en az 3 gün, en fazla 7 gün sabah 7, akşam 7 olmak üzere günde 14 kere okursa biiznillah şifa bulur.

Bir kimse devamlı bir vesveseden kurtulmak için aşağıdaki duayı okumaya devam ettiğinde Allah’ın izniyle kurtulur. 

Her sabah Müminun suresinin 97 ve 98. Ayetleri okunur.

Bu duayı okuyan aynı zamanda bütün şerlerden Allah’ın izniyle emin olur. (Münâcât Duaları)

Besmele çekmekle şeytanın vesvesesinden emin olunur

100 kere “

” deyince, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden emin olur, rızkı bereketlenir. (Dualar)

Kuran okumak, euzü besmele çekmek vesveseyi izale eder

 İbn-i Abbas: “Nefsinde vesvese hisseden kimse:

” sözünü tekrar ederse vesveseden kurtulur.” demiştir.

Şeytanla karşılaşma halinde “Euzü Besmele” çekmek Kur’an-ı Kerim’den kolaya geleni okumak da iyidir. (Müslim)

Ezan okuyunca şeytan dönüp kaçar

İmam-ı Nevevi şöyle demiştir: “Şeytanla karşılaşma halinde, ezan okumak uygun olur. Çünkü Süheyl’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Babam beni Harise oğullarına gönderdi. Yanımızda da bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımıza bostandan biri adını vererek seslendi. Yanımdaki arkadaş baktı ama bir şey göremedi. Ben bu olayı babama anlattım. Babam şöyle dedi: “Senin böyle bir şeyle karşılaşacağını bileydim, seni göndermezdim. Ancak sen böyle bir ses işitirsen, ezan oku. Çünkü Hz. Peygamber (asm) şu hadis-i şerifini Ebu Hureyre’den duydum:

 “Şeytan ezan okunduğu zaman dönüp kaçar.” (Müslim)

Vesveseye kapılan insan eûzü besmele çekmelidir

Allah Teâlâ buyurur:

“Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Allah, her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.” Allah’ın bize emrettiği ve edeb olarak öğrettiği en güzel Allah’a sığınmadır bu… (Euzü billahi mineşşeytânirra-cîm).

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah (asm) buyurdu:

“Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbmi kim yarattı? diyesiye kadar… (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şeytandan Allah’a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu düşünceden kaçınsın,” Sahîh’deki diğer bir rivayet şöyle: “İnsanlar birbirlerine sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah’ı kim yarattı? denilinceye kadar… Kim, kendinde böyle bir hal sezerse:

“Amentü billahi ve rusulihi” desin. (Ben Allah’a ve Peygamberlerine îman ettim, desin).”

Hazreti Aişe’den (ra) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah (asm) buyurdu: “Kim bu şeytandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa:

“Amenna billahi ve birusulihi.”

(Biz, Allah’a ve Peygamberine îman ettik) desin. Çünkü bunu söylemek, ondan vesveseyi giderir.

Şeytan Lâ ilahe illallah zikrini işitince geri çekilir

Alimlerden biri de şöyle demiştir: Abdest, namaz yahud bunlar gibi işlerde vesveseye düşmüş olan bir kimsenin:

” demesi müstahabdır, çünkü şeytan bu zikri işitince, geri çekilip uzaklaşır. Zira:

“Lâ ilahe illallah” zikrin başıdır. Bundan dolayıdır ki, hak yola girmeyi isteyenlerin terbiye-cisi olan bu ümmetin seçkinlerinden büyük şahsiyetler, “Lâ ilahe illallah” sözünü, zikir ehline tavsiye etmişler ve buna devam etmeyi emretmişlerdir. Ayrıca demişlerdir ki:

Vesveseyi gidermekte en faydalı ilâç, Allah’ı zikre yönelmek ve bunu çok yapmaktır.

Büyük alim, Ahmed b.Ebû’l-Havarî demiştir ki, ben vesveseden, Süleyman Darânî’ye şikâyette bulundum. Bana şöyle dedi: Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte kendinde onu hissediyorsan ferahlanıp rahat et. Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir. Çünkü müminin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur; eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır.

Bu söz, bazı alimlerin söylediği şu sözü kuvvetlendirir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptelâ olur; çünkü hırsız, harab bir eve girmez. (Dualar ve Zikirler)

Allah’a emanet olunuz.

Vesveseden kurtulmanın yolları nelerdir?

Ben inançlı birisiyim. Fakat 4 aydır vesvese hastalığına tutuldum. Aklıma küfürler geliyordu olur olmadık zamanlarda. Sonra bu küfürleri kendimden bilmeye başladım. Çok kafama takılıyordu kendimi sorguluyordum hep. Ben de bu küfürlerin bana ait olup olmadığını test etmek amacıyla küfürleri düsünür oldum. Bu vesveselerden nasıl kurtulabilirim?

Değerli Kardeşimiz;

“Eğer şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın!”

 

“Bununla beraber şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü Semi (her şeyi işiten), Alim (hakkıyla bilen) ancak O’dur.” (Fussılet, 36)

 “(Allah’dan) gerçekten sakınanlar, kendilerine şeytandan (gelen) bir vesvese dokunduğu zaman, (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp derhâl (hakikati) gören kimselerdir. (A‘râf, 201)”

“Ve de ki : “Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim! (Onların) yanımda bulunmalarından dahi sana sığınırım.” (Mü’minûn, 97-98)

İbnu Abbas (ra) anlatıyor:

“Resûlullah (asm) buyurdular ki:

“Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah’ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir.” (Buhârî)

İbnu Abbas bana dedi ki:

“Eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyle de: “O (Allah), hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O her şeyi bilendir” (Hadid, 3)

Vesvese, ehemmiyet verdikçe artar, ehemmiyet verilmezse azalır

Cenab-ı Hak şu âlemde çok hikmetlere binaen vesveseyi şeytanın eline vermiştir. “Vesveseye ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; korkmazsan hafif olur. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider.” (Sözler)

Delile dayanmayan vesveseler, imanımıza zarar vermez

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

Hz. Peygamber’in (asm) ashabından bir kısmı ona sordular:

“Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah     olacağına kâniyiz.”

Hz. Peygamber (asm):

“Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler “Evet!” deyince:  “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez)” dedi.”

İmani mevzularda (Allaha iman, ahrete iman vb.) şeytan insanın aklına ve hayaline şüphe ve kuruntularla vesvese verebilir. Vesveseli kişi korkarak “Eyvah, kalbim bozulmuş, inancım sarsılmış” zanneder. Halbuki, akla vesvese gelmesi tasdik etmek demek değildir.

Örneğin; güneşin bugün batmaması veya yarın doğmaması mümkündür. Hâlbuki kesin olarak bilinir ki güneş batacak, yarın doğacak. Bu halden kimse şüphe edemez. Aklımıza şüphe getirmez.

İşte bunun gibi, imanla alakalı konularda delile dayanmayan vesveseler, imanımıza zarar vermez.

Kalbe gelen vesvese hüküm değil hayaldir

Şeytan ilk vesveseyi kalbe fısıldar. Bazı edebe zıt halleri hayale getirir. Vesvese eden kişi Rabb’ine edepsizlikte bulunduğunu zan eder. Hâlbuki o çirkin sözler kalbe ait değildir. Şeytanın vesvesesidir. Kalbin verdiği hüküm değil, hayaldir. Çünkü insan ibadet ederken bir sebep dolayısıyla alakasız çirkin şekiller hayaline gelebilir. Nasıl içimizdeki necaset temizliğimize zarar vermez. Namazı bozmaz. Öylede ibadetteki tefekkürlerimiz o çirkin şekillerin ortalarından geçerler. Birbirlerine bulaşmazlar.

Hayale gelen vesveseler, ibadetin kutsiyetini bozamaz

Kişi ibadet ederken bir hastalık bir sıkıntı (açlık veya def-i hacet vs.) sebebiyle o ihtiyaçlarının devasını hayalinde şekillendirebilir. Fakat bu hayaller ibadetin yüceliğine zarar veremez.

Namazda iken hayale gelen boş düşüncelere, karşı “Aman ne kusur ettim” deyip, inceleyip meşgul olunmamalı, fark edildiği an dönülmelidir. Ta ki o zayıf düşünce dikkat etmekle kuvvetlenmesin. Bununla beraber vesveseler adeta balona benzer. Üfledikçe, yani ehemmiyet verdikçe büyür, ehemmiyet verilmezse küçülür ve sönerler.

“Amelim sahih oldu mu” demek yerine “ Kabul oldu mu” denilmelidir

İbadet eden kişi amelinin sahih olup olmadığını düşünerek,  ibadeti tekrarlaması şeytanın verdiği vesveselerdendir. İşlediğimiz amellerimizde “Acaba sahih olmuş mu?” diyerek vesvese etmek yerine “Acaba kabul oldu mu?” denilmelidir. (Ancak fıkhi hükümlere uyularak amel edildiğinde bu kural geçerlidir.)

“Dinde, harec yoktur” (Buharî)

Bir kişinin ibadetini olmadı vesvesesi ile tekraren iade etmesi kişiye usanç verir. İbadetlerinde muvaffak olamama düşüncesi ile umutsuzluğa düşer. Bu durum kişiye büyük bir zorluktur. Hem başta zaman olmak üzere pek çok israfa girebilir. İsraf ise haramdır. Ayrıca insan aciz olduğu için ibadetteki kusuru pek çoktur. Tövbe ve dua ile o günahlardan temizlenir.

—–

Vesvese Onlemek için hergun okuncak dualar.

“Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.” Meali, “Allah’a güvendim, bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O’na bağlanarak işimi bıraktım. O arşın tek rabbidir.” İçinize gelen her türlü vesvese halinde bu zikri söylemeniz, sizler için hayırlı olacaktır. Okurken anlamını da düşünerek okumanız, vesvesenizi bir kenara koyarak, Yüce Allah’a kendinizi teslim etmeniz gerekir.

***

“Hasbinallah ve ni’mel vekil ve ni’mel Mevla ve ni’mel nasir.” Meali, “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.” Her konuda Allah’a güvenirseniz, daima güzel sonuçlara ulaşacaksınız. İnancınızı koruyarak, imanınızla vesveseli anlarınızda Allah’a sığınınız.

***

Sabahları Mü’minun Sûresi 97.-98. Âyeti Kerîmeleri okumak, hem vesveselerden kurtulmanıza, hem de bütün kötülüklerden Allah’ın izniyle emin olmanızı sağlayacaktır.

Mü’minun Suresi 97.-98. Âyeti Kerîmeleri

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.

De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.”

“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”

Günde 100 okunur.

Kaynak : Alıntı

***

Her gün 100 defa Besmele çekmek, şeytanın vesvesesinden ve şerrinden korunmanıza yardımcı olur.

***

Böyle zamanlarda Kuran okuma, euzü besmele çekme oluşan vesveseyi izale edecektir.

***

“La ilahe illallah” zikrini çekmek, şeytanı uzaklaştıracaktır. Vesveseyi gideren en faydalı şey, Allah’a zikretmektir. Zikirlerin başı ise bu “La ilahe illallah” sözüdür. Bunu çekebildiğiniz kadar çok çekmeniz faydalı olacaktır.

***

(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü alâ külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)

Vesveseden kurtulmak için, her zaman Allahü Teala’ya sığınmalı, bu duayı her gün okumalısınız.

Biiznillah

Vesvese, takıntı, panikatak; kalp hastalığıdır. Antideprasan ilaçlarla değil, İhlas Suresi ile tedavi edilir. (Remzi Hoca)

https://mektebun.wordpress.com/panik atak

Vesvese, Panik Atak, Depresyon, Iç huzursuzluğu Hastalıkları olanlar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sabah namazından sonra Allah’ın Es-Selâm ism-i şerîfini 100 defa çekip dua etsinler. Ayrıca gün içinde 3 defa 21 saniye gökyüzüne bakıp Sonra ellerini kalpleri üstüne götürüp, başını kalbine bakacak şekilde eğerek 21 defa Yâ Allâh desinler.

Zaman içinde nasıl rahatladığınıza kendiniz bile inanamayacaksınız biznillâh.

Kaynağı yok

*****

Panik atak, kurgu, vesvese, bunalım, kaygı, korku ve evham hastalığı olan kimseler

~~~~~~~

21 ya da 41 gün ”170 defa Yâ Kuddûs celle celâlühu“ zikreder ya da bir bardak suya 170 kere okur içerse, inşaallah bu hastalıklarından ALLAH’ın izni ile kurtulur.

*****

Panik atak-Vesvese-Karışık düşüncelerden kurtulmak için

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İnşirâh Sûresi 7 kez

“Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” bir tesbih

“Besmele şerîf” bir tesbih

Sonra

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi salâten tuhricunâ bihâ min zulumâtil vehm. Ve tukrimunâ bi nûril fehm. Ve tekşifu mâ hâfiye ve ubhim.

Anlamı

Ey Allâhım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun Âline öyle bir salât eyle ki o salât ile bize vehm (kalbe gelen yanlış düşünceler)’in karanlıklarından çıkarsın. Bize (doğru) anlayış nûrunu ikram edesin ve kapanan ve gizlenen (mânevî sırlar nevinden olan) şeyleri (bizim için) açasın.

Âmin

Fas ulemâsından İbnü’l-Fakîh lakabıyla meşhur olan Seyyid Ebû Abdillâh Muhammed (Kuddise Sirruhû)’nun lisân-ı şerîfinden hiç düşürmediği kıymetli bir salavâttır ki vesvese ve karışık düşüncelerden kurtuluş, ince anlayışa sahip olmak, gizli ve kapalı mevzûları keşfetmek için çok faydalıdır.

Bu zât zâhirî ve bâtınî ilimlerde zirveye ulaşmış nazîri nâdir olan evliyâ-i kirâmdandır ve tasavvuf ilmindeki en derin hakikat ehlindendir.

Zamanındaki ulemâ onun için : “Bu zâtın rûhunun semâvatta kaybolması, yerde bulunmasından daha çoktur.” diye O’nun makamının yüceliğini itiraf etmişlerdir. Hatta kendisi: “Semâvattaki yolları yerdekilerden daha iyi biliyorum.” diyerek kendi makamını tavsif etmiştir.

Yine böylece Kâsım ibni Rahmûn (Kuddise Sirruhû): “Muhammed ibnü’l-Fakîh vefat ettiğinden beri semâdan haber alamaz olduk (mânevî yollarımız kapandı.)” diyerek bu zâtın mânevî mertebesini îzah etmiştir.

Bu Zâtın dilinden hiç düşürmediği ve bu yüce makamlara ulaşmasına vesîle olan, bu salavât-ı şerîfedir.

[Muhammed ibni Ca’fer ibni İdrîs el-Kettânî, Selvetü’l-enfâs ve muhâdesetü’l-ekyâs bi men ukbira mine’l-ulemâi ve’s-sulehâi bi Fâs, no: 296, 1/331-333]

*****

KÖTÜ DÜŞÜNCE VE VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN ESMALAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her gün (100) defa ”Yâ Zâhir, Yâ Bâtın celle celâlühu” İsmi şeriflerini okuyan kimseler, kötü düşünce ve vesvese hastalıklarından kurtulurlar.

Her türlü korkularından emin olurlar. Her türlü sıkıntıdan kurtulurlar.

Bilgi ve kaynak;

Bir Müslüman ihlâsla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Bâtın” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun anlamına mazhar olur. Kalbi nur­lanır. Bütün sıkıntılardan kurtulur. Duası kabûl olunur.

ez-Zâhir, Allah (c.c.)’nun varlığını gösteren pek çok delil olması hasebiyle aşikâr demektir.  Bir Müslüman ihlâsla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Zâhir“ diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun anlamına mazhar olur. Düşmanlarına galip gelir. Kalbi nurlanır. 

“Yâ Zâhir” “Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini 100 defa okuyan, şeytanın vesvesesinden kurtulur.

Günde  100 defa “Yâ Zâhir, Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan, fena düşünceler ile vesveseden kurtulur.

(Beyaz Sır Allah’ın Güzel İsimleri, s. 105, Rauf Pehlivan, Esmâ’ül Hüsna, s. 90)

 (Prof. Dr. İzzeddin Cemel, El-Esmaü’l-Hüsna, s. 298-299)

*****

Otuz Dördüncü İsm-i Şerif

Bu duayı sürekli okumak ruhi bunalımları önler, depresyona karşı şifa olur.

Bu ism-i şerifi bir hastanın üzerine 9, diğer bir rivayete göre de 30 kere okunursa; Allah-u Tealâ’nın izniyle eceli gelmediyse hastalığından kurtulur.

“Yâ mübdîel-berâyâ ve muîdehâ ba’de fenâihâ bikudretihi bi hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyti Muhammed”

Manâsı:

Ey kudreti celâliye ve cemâliyenin, ilim ve iradeti kemaliyenin tam ihatasıyla bütün mukadderata karib olan, dualara icabet eden Allahım!

4️⃣-) Âyete’l-Kürsî’yi sonrasındaki iki ayet-i kerime ile (Bakara Suresi:255-257’yi) her (farz) namazın ardından okuyan kişi şeytanın vesvesesinden ve cinlerin kendisi ile uğraşmasından emin olur ve cennetteki makamını görmeden ölmez. [Muhammed ibnü Ahmed et-Temîmî, Havâssu’l-Kur’âni’l-‘Azîm, Süleymâniye Kütüphânesi, Servili, rakam:227, verak:14a-14b]

▪️EVHAM VE VESVESEDEN KURTULMAK, HER TÜRLÜ SIKINTI VE DARLIKTAN KURTULMAK İÇİN

Her gün adet haline getirip, “El-Mü’min” ism-i Şerifi 137 kere bir bardak suya okuyup üfleyerek için kimse, evham ve vesveseden kurtulur. Aşağılık komleksine düşmez, İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır, basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşır, herkes tarafından sevilip sayılır, her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntı ve darlıklardan kurtulur.

Ayrıca özel istek ve ihtiyaçları olanların bu ismin zikrini “EL-MÜ’MİN” 136 defa her gün olmak üzere 43 gün devam edip ve isteğini belirtmesi ile bu süre içinde istediği olur denilmektedir, Allah’ın izniyle.

▪️Vesveseden Kurtulmak İçin enam süresi 1-3 ayetler

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 

El hamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû bi rabbihim ya’dilûn(ya’dilûne). 2.Huvellezî halakakum min tînin summe kadâ ecelâ(ecelen), ve ecelun musemmen indehu summe entum temterûn(temterûne). 3.Ve huvallâhu fîs semâvâti ve fîl ard(ardı), ya’lemu sırrakum ve cehrekum ve ya’lemu mâ teksibûn(teksibûne).

Enam Suresi İlk 3 Ayet Anlamı

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.

O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de O’nun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.

Hâlbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.

—-

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s