http://ibadettakvimi.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap.pdf

HER HİCRÎ AY BAŞINDA RUTİN OLARAK “MUTLAKA YAP” LİSTESİ ve HER HİCRÎ AY BAŞINDA “MUTLAKA YAP” RUTİN LİSTEYE EK OLARAK YAPILACAKLAR. (VAKTİ OLUP, FAZLADAN SEVAP İSTEYENLERE-HİÇ OLMAZSA ARADA SIRADA)

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-rutin-olarak-mutlaka-yap-listesi-her-hicri-ay-basinda-mutlaka-yap-rutin-listeye-ek-olarak-yapilacaklar-vakti-olup-fazladan-sevap-isteyenlere-hic-olmazsa-arada-s-2/?preview=true

▪️▪️▪️

(DİĞER GÜN METİNLERİ)

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-rutin-olarak-mutlaka-yap-listesi-her-hicri-ay-basinda-mutlaka-yap-rutin-listeye-ek-olarak-yapilacaklar-vakti-olup-fazladan-sevap-isteyenlere-hic-olmazsa-arada-s/

▪️▪️▪️

HER HİCRÎ AY BAŞINDA İLK PAZAR, İLK ÇARŞAMBA, İLK PERŞEMBE, İLK CUMA, İLK CUMARTESİ, SON ÇARŞAMBA, SON GÜN NE YAPALIM?

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-ilk-pazar-ilk-carsamba-ilk-persembe-ilk-cuma-ilk-cumartesi-son-carsamba-son-gun-ne-yapalim/

Şaban’ın Manası: Aralık, Fasıla

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/11/saban-ayi-berat-kandili/

https://mektebun.wordpress.com/2021/03/25/saban-i-serifin-15-gecesinin-beraat-gecesinin-fazileti/

Şaban Ayının Zikirleri İçin TIKLA

Şaban Ayının 1. Gece ve Gündüz Namazı İçin TIKLA

Şaban Ayının Oruçları İçin TIKLA

Şaban Ayının Beraat Gecesi İçin TIKLA

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/14/22791/

Beraat Gecesi Namazı İçin TIKLA

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/07/beraat-gecesi-ne-yapalim-zikir-dua-salavat-namaz-2/

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/04/berat-gecemiz-yaklasiyor/

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/15/berat-gecesini-gununu-adim-adim-ihya-etmek-yol-haritasi/

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/16/kim-ki-bu-vefki-berat-gecesi-yazip-devamli-para-kesesinde-veya-kasada-tasirsa-hic-parasiz-kalmaz-ve-bereket-hasil-olur/

ŞA‘BÂN AYI

http://ibadettakvimi.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap.pdf

~~~~~~~~~

❇️Hacetlerin Husulü İçin Şa’ban-ı Şerif’in İlk Gecesinden Başlanıp Beraat Gecesi’ne Kadar Her Gece Okunacak Ayet-i Kerimeler❇️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İsteklerinin gerçekleşmesini isteyen kişi, Duhan Suresi’nin ilk sekiz ayet-i kerimesini Şa’ban ayının ilk gecesinde yatsı namazından sonra 15 kere okur ve Şa’ban ayının on dördüncü gecesini on beşinci gününe bağlayan geceye yani Beraat Gecesi’ne kadar bu minval üzere devam eder, Beraat Gecesi’nde ise aynı ayet-i kerimeleri yatsı namazından sonra 30 kere okur. Akabinde bir süre Allah-u Te’ala’yı zikredip ardından istiğfar eder, sonra RASÛLÜLLÂH e salat-ü selam getirip ardından istediği şey neyse onu Allah-u Te’ala’ya arz ederse, Allah-u Te’ala’nın izniyle dilediği şey gerçekleşir. (el-Yafi’i, ed-Dürrü’n-nazim, sh:96); Lalegül Dergisi Şaban-ı Şerif Ayı İlgili Bölüm

—-

❇️ŞA’BÂN-I ŞERİF’in ilk Gecesi İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Okunacak Ayet-i Kerimeler❇️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yemen ehlinden olan bazı ariflerden nakledildiğine göre; her kim Duhan Suresi’nin ilk 8 ayetini Şa’ban ayının ilk gecesinde 15 kere okur, sonra Allah-u Te’ala’ya zikredip hamd-ü senada bulunur, daha sonra da Nebi e birkaç kere salevat okuduktan sonra dünya ve ahiret hayırları hususunda Allah-u Te’ala’dan ne isterse mutlaka kendisine verilir. Gerçekten bu amel icabet bakımından çok süratlidir. (Muhammed ed-Dimyati, Nihayetü’l-emel, 2/388); Lalegül Dergisi Şaban-ı Şerif Ayı İlgili Bölüm

Ebû Hüreyre (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Şa‘bân, Benim ayım, Receb Allâhü Te‘âlânın ayı, Ramazân da Benim ümmetimin ayıdır. Şa‘bân günâhların keffâret ayı, Ramazân ise, günâhların temizleyici ayıdır.” buyuruldu.

Yine buyuruldu ki: “Şa‘bân, Receb ile Ramazân ayları arasında bir aydır. İnsanlar bundan gâfildir. Hâlbuki Şa‘bân’da kulların ameli, Allâhü Te‘âlâ’nın dergâhına çıkarılır. Ben, Şa‘bân’da oruçlu olduğum hâlde, amelimin çıkarılmasını arzu ederim.”

Enes bin Mâlik (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Receb ayının diğer aylara olan üstünlüğü, Kur’ân-ı Kerîm’in diğer kitâblar üzerine olan üstünlüğü gibidir. Şa‘bân ayının diğer aylardan üstünlüğü, Benim, diğer peygamberlerden üstünlüğüm gibidir. Ramazân’ın diğer aylardan üstünlüğü, Allâhü Te‘âlâ’nın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir.” buyrulur.

Hz. Âişe (r.anhâ)’nın bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Yâ Âişe, bir sene içerisinde ölecek olan kimselerin isimleri Şa‘bân’da özel defterinden silinip Azrâil (a.s.)’a teslim edilir. Binâen‘aleyh oruçlu olduğum hâlde ismimin defterden silinip diğer deftere nakledilmesini arzu ederim; bu sebepten dolayı Şa‘bân ayına muhabbet ederim.” buyuruldu.

Enes bin Mâlik (r.a.) der ki: “Resûlullâh (s.a.v.)’in ashâb-ı kirâmı, Şa‘bân ayının hilâlini görünce, Mushâf-ı şerîf üzerine kapanıp Kur’ân-ı Kerîm okumağa devâm ederlerdi. Müslümânlar bu ayda mallarının zekâtını çıkarıp, Ramazân-ı şerîfte oruç tutacaklara kuvvet ve kudret bahşetmek için fakîr, miskin ve zaîflere verirlerdi.” Ecel ve rızıkları ve o yıl hacca gideceklerin yazıldığı Berât gecesi, Şa‘bân-ı şerîfin on beşinci gecesidir.

Âişe (r.anhâ) buyurdular ki: Resûlullâh (s.a.v.) (bazen) oruca öyle devam ederdi ki, “(Bu ay) hiç yemeyecek” derdik. Bazen de öyle devamlı yerdi ki, “(Bu ay) hiç tutmayacak” derdik. Ben, O (s.a.v.)’in Ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Herhangi bir ayda, Şa‘bân ayında tuttuğundan daha fazla tuttuğunu da görmedim. (Buharî)

Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Şa‘bân’ın 13. gününün orucu, 3000 sene oruç gibidir.

14. günün orucu, 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13.000 seneye denktir.” (Suyûtî, el-Le’âlî, 2/106)

Abdullah (r.a.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Şa‘bân ayının son pazartesi günü oruç tutanın günahları mağfiret olunur.” buyurdu. (Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 280-282.s.)

Şa‘bân-ı şerîfte okunacak duâ:

“Allâhümme bârik lenâ fî Şa‘bân ve belliğnâ Ramazâne vahtim lenâ bil-îmâni ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.”

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Bize Şa‘bân-ı şerîfi bereketli kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmânla bitirmemizi nasîb eyle. Kur’ân-ı Kerîm’i bize kolaylaştır.

(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla beraber, Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)

İlk On (10) gün:

“Yâ latîfü celle şânüh”

Türkçe Anlamı: Ey lütfu bol, şanı yüce olan Allâh’ım!

İkinci On (10) gün:

“Yâ rezzâku celle şânüh”

Türkçe Anlamı: Ey bol rızık veren, şanı yüce olan Allâh’ım!

Son On (10) gün:

“Yâ azîzü celle şânüh”

Türkçe Anlamı:

Ey izzeti bol, şanı yüce Allâh’ım!

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/14/berat-gecesinde-300-kere-okuyanin-her-muradina-erecegini-bir-dua-3/

BERÂT KANDİLİ

~~~~~~~~~~~~~

14 Şa’bân’ı 15 Şa‘bân’a bağlayan gecedir.

Şa‘bân’ın on beşinci gecesi, bir senelik günâhlara keffârettir. Bunun için Şa‘bân’ın on beşinci gecesine “Keffâret gecesi” de denilir.

Yüce Allâh’ın mağfiret hazînelerinin dolup taştığı ve isteyen her mü’mine bol bol ihsân edildiği gecelerden biri de Berât gecesidir. Şa‘bân-ı şerîfin 14. gününün akşamı Berât gecesidir.

Berât demek “suçtan ve borçtan kurtulmak” ma‘nâsına gelir. Böyle bir gecede kul, Rabbine dönüp O (c.c.)’ün dergâhına yüz sürerek afv dileyecek olursa, Cenâb-ı Hakk, okulun günâhlarını bağışlar ve onu kendine dost seçer. Bir hadîs-i şerîfte: “Allâhü Te‘âlâ, bu gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüyleri adedince rahmet eder.” buyurulmaktadır. (İbn-i Mâce, Tirmizî)

Bu gece mağfiret gecesidir. Bütün günâh-larının bağışlanmasını isteyen mü’minler şu hadîs-i kudsîdeki çağrıya uymalıdırlar: “Bu gecede istiğfâr eden yok mu, onu mağfiret edeyim? Rızık isteyen yok mu, ona (bol bol) rızık vereyim, herhangi bir sıkıntıya, hastalığa ve belâya düçâr olan yok mu, ona da sıhhât ve âfiyet vereyim.”

Me’mûr melekler tarafından kulların rızıkları, ecelleri ve diğer işleri bu gece yazılır ve tertîb edilir. Vazîfeli melekler, bu günden i‘tibaren Levh-i Mahfûz’dan insanların hayat hâdiselerini yazmağa başlarlar ve bu durum, Kadir gecesine kadar devâm eder.

Nitekim Allâhü Te‘âlâ Hazretleri, âyet-i celîlesinde: “Her hikmetli iş o mübârek gecede ayırt edilir. (Rızık, ecel, hayır ve şerden ibâret bütün işler o gece yazılır.)” buyurmaktadır. (Duhân, 4)

Hz. Âişe Sıddıkâ (r.anhâ)’nın rivâyetine nazaran Nebiy-yi Ekrem (s.a.v.) Berât gecesi için buyurmuşlardır ki: “Allâhü Tebâreke ve Te‘âlâ, Şa‘bân’ın on beşinci gecesi, semâ-yı dünyâya iner ve Kelb kabîlesi koyunlarının tüylerinin sayısından fazla günâhı afveder.” buyurmuşlardır. (Tirmizî)

“Allâhü Te‘âlâ bu gece ümmetime, Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüyleri adedince rahmet eder.” (H.Şerîf)

BERÂT GECESİ KILINACAK NAMÂZ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu gecede yüz rek‘at namâz kılınır. Bu durumda namâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘atta Fâtiha’dan sonra 10 (on) İhlâs-ı şerîf okunur. Bu şekilde kılmak, bütün müstehâb namâzlarda rivayet edilmiştir. Selef (r.a.e.), bu namâzı kılar ve buna “Hayır namâzı” derlerdi. Hattâ bu namâzı, bir araya toplanıp cemâatle de kılarlardı.

(Hanefî mezhebinde terâvihten başka hiçbir sünnet namâzı cemâatle kılınmaz.)

Hasan-ı Basrî (r.a.)’in bu namâz için şöyle dediği rivâyet olunur: “Resûlullâh (s.a.v.)’in sahâbîlerinden otuz kişi bana dediler ki:

Bu gecede bu namâzı kılan bir kimseye, Cenâb-ı Hakk yetmiş def‘a nazar eder ve her bir nazar ile onun yetmiş ihtiyâcını giderir. Bu ihtiyâçların en azı da affedilmektir.”

BERÂT GECESİNDE NE YAPMALIYIZ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gündüzünü mutlakâ oruçlu geçirmeliyiz. Hz. Alî (k.v.)’den “Şa‘bânın on beşinci günü oruç tutun, gecesinde kâim olun.” meâlinde İbn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.

Akşam namâzını edâdan sonra, üç def‘a Yasîn-i Şerîf okunur. Her Yâsîn’den sonra bir def‘a Berât duâları okunur. Bu Berât duâları; ilk okuyuşta Cenâb-ı Hakk’tan hayırlı ve uzun ömür talebi ile kazâ ve belâlardan emîn olmak; ikincisinde bol ve helâl rızık temennîsi; üçüncüsünde, son nefesinde hüsn-i hâtime (îmânla) ile bu dünyâdan göçmek niyyetiyle, okunacaktır.

BERÂT GECESİNDE OKUNACAK DUÂLAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Bu duâ 3 def‘a okunacak. Her okuyuştan önce Yâsîn-i şerîf okunacak, sonra bu duâ okunacaktır.)ِ

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

“Allâhümme yâ ze’l-menni velâ yümennü ‘aleyhi. Yâ ze’l-celâli ve’l-İkrâm. Yâ ze’t-tavli ve’l-in‘âm. lâ- ilâhe illâ ente zahra’l-lâci’îne ve câre’l-müstecîrîne ve emâne’l-hâifîne. Allâhümme in-künte ketebtenî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukatteren ‘aleyye fî’r-rızkı fe’mhu’llâhümme bi fazlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâre rızkî ve esbitnî ‘ındeke fî ümmi’l-kitâbi sa‘îden ve merzûkan ve müveffekan li’l-hayrâti fe-inneke kulte ve kavlüke’l-hakku fî kitâbike’l-münzeli ‘alâ lisâni nebiyyike’l- mürsel. Yemhu’llâhu mâ-yeşâü’ ve yüsbitü ve ‘ındehu ümmü’l-kitâbi ilâhî bi’t-tecelliyyi’l-a‘zami fî leyleti’n-nısfi min şa‘bâne’l- mükerremi’lletî fî-hâ yüfraku küllü emrin hakîmin. Ve yübremü en-tekşife ‘annâ mine’l-belâi’ mâ-na‘lemü vemâ lâ-na‘lemü vemâ ente bihî a‘lemü inneke ente’l-e‘azzü’l- ekrem. Ve sallâ’llâhu ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve sellem.”

Türkçe Anlamı:

Ey herkese bolca ni‘met veren, kimsenin ni‘metine muhtaç olmayan Allâh’ım! Ey celâl ve ikram sâhibi Allâh’ım! Güç ve nimet sâhibi Rabbim! Senden başka ilâh yoktur. Sana sığınanların yardımcısı Sensin. Sana sığınanları koruyansın. Korkanlara güven verensin. Allâh’ım eğer beni katında şakî, mahrum, merhametten kovulmuş ve rızkı dar olanlardan yazdıysan beni oradan sil. Allâh’ım fazlı kereminle benim mahrûmiyetimi, şekâvetimi mutluluğa tebdîl et. Rızkımın darlığını bolluğa çevir. Tüm hayırlarda beni muvaffak kıl. Sen Nebîn lisanı üzere indirdiğin kitabında buyuruyorsun ki “O dilediğini siler dilediğini bırakır. Ana kitab O’nun katındadır.”

Yâ İlâhî, Şa‘bân’ın 15. gecesi -ki tüm olaylar o gece düzenlenir- meydana gelen yüce tecellîn hürmetine bizim üzerimizden bildiğimiz ve bilmediğimiz belâları kaldır. Sen en iyi bilensin. Sen azîz ve kerîmsin. Hz. Muhammed Efendimize, âline, evlâdına, hanımlarına salât ve selâm olsun.ِ

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- râhîm

“İlâhî cû‘düke dellenî ‘aleyk. Ve ihsânüke evsalenî ileyke. Ve keremüke karrebenî ledeyle. Eşkû ileyke mâ-lâ yahfâ ‘aleyke. Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyke. İz-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürabe’l-mekrûbîne. Ferric annî mâ-ene fîhi. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. Festecibnâ lehü. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike nünci’l- mü’minîne. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyhi.”

Daha sonra şu selâvat 100 kere okunur:

“Allâhümme salli ‘alâ rûh-i seyyidinâ Muhammedin fi’l-ervâhi. Ve salli ‘alâ cesed-i seyyidinâ Muhammedin fi’l-ecsâdi. Ve salli ‘alâ kabr-i seyyidinâ Muhammedin fi’l- kubûri.”

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Ya İlâhî! Cömertliğin bana Seni gösterdi. İhsanın beni Sana ulaştırdı. İkrâmın beni Sana yaklaştırdı. Sana gizli olmayanı Sana şikâyet ediyorum. Sana zor olmayanı Senden istiyorum. Ki Sen hâlimi bilir istediğime yetersin. Ey dertlilerin derdini gideren Rabbim! Benim de içinde bulunduğum durumu rahatlat. Senden başka ilâh yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Şüphesiz ben kendime zulmedenlerdenim. (Çünkü Sen şöyle buyuruyorsun): “Biz onun duâsını kabûl ettik. Onu sıkıntıdan kurtardık. Biz ihsân sahiplerini böyle kurtarırız.”

Ey bol ni‘met veren ve kimsenin ni‘metine ihtiyacı olmayan Allâh’ım!

Allâh’ım! Rûhlar içinde Efendimiz Hz. Muhammed’in rûhuna salât eyle.

Allâh’ım! Bedenler içerisinde Efendimizin bedenine salât eyle.

Allâh’ım! Kabirler içerisinde Efendimizin kabrine salât eyle.

 

ŞABAN AYINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️Ay’ın yarılması (Şakk-ı Kamer) mucizesi bu ayda meydana gelmiştir

▪️Kıblenin değişimi bu ayda olmuş

▪️Berat kandili bu ay içerisindedir

▪️Hz. peygamberin En çok oruç tuttuğu ve benim ayımdır dediği aydır.

▪️Ramazana hazırlık ayıdır

▪️Amellerin Allah’a arz olunduğu aydır.

 • Şaban Ayı
 • Hayırların açıldığı
 • Bereketlerin yağdığı
 • Hataların bırakıldığı
 • Kötülüklerin örtüldüğü
 • Mahlukatın en hayırlısı Muhammed (SAV)’e salavatın çokça yapılması gereken  bir aydır.
 • Resullah (SAV) : Şaban benim ayımdır… (O ayda yapılması gereken ibadeti ben sünnet kıldım.)
 • Resullah (SAV) : Herkim Şaban ayına değer verir, onda Allahü Tealadan sakınır, taatıyla amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa; Allahü Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar.
 • Her akıllı mümine gereken, bu ayı gafletten uzak, geçmiş günahlarına tevbe ile temizlenerek Ramazana hazırlanmaktır.
 • Hz.Ayşe (r.anha); Resulullah (SAV) hiçbir ayda Şabandakinden daha çok nafile oruç tutmazdı.
 • Resulullah(SAV); Herkim Şabanın başından, ortasından, sonundan 3 gün oruç tutarsa , Allahü Teala ona 70 peygamber savabı yazar. Allahü Teala’ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak olur.
 • Resulullah (SAV); Kim Şabandan 1 gün oruç tutarsa; Allahü Teala  onun cesedini cehenneme haram kılar, cennetlerde Yusuf (a.s.)’a komşu olur, Allah ona (Hazreti) Eyyüp ve Davud’un sevablarını verir. (Safûri, Nüzhetû’l-mecâlis, 1/142)
 • Resulullah (SAV); Şaban’ın
  • 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir,
  • 14. günün orucu 3000 sene oruç gibidir,
  • 15. gün ise 13000 seneye denktir.
 • 4 şey kabir azabını hafifletir.
  • Recep Şaban aylarında Eyyamı Bıyz oruçları (hicrı 13, 14, 15. günler) .
  • Her mekanda yetime ikram etmek .
  • Her an-her zaman Kuran okumak.
  • Teheccüt kılmak
 • Resulullah (SAV); Şabanın ilk Perşembesini oruçlu geçireni Rahmeti ile cennete girdirmek Allahü Teala üzerine bir hak olur.
 • Resulullah (SAV);
  • Eğer Şaban ayının tamamını oruçlu geçirilirse;
   • Allahü Teala ona ölümün zorluklarını kolay eder,
   • Kabrin karanlığı ile Münker Nekir Meleklerinin şiddetini kendisinden giderir
   • Ve kıyamet günü onun ayıplarını örter.
 • Resulullah (SAV); Şaban ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul Şaban ayında 3 gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa; mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar, (Hazreti) Cibril bana bildirdi ki; Şübhesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısı açar.
 • Resulullah (SAV); …Ya Ayşe, Şüphesiz Allah o sene ölecek herkesi bu ayda ölecek diye yazar, bu sebeple ecelimin ben oruçlu iken bana gelmesini severim.
 • Bir rivayette ise Resulullah (SAV),
  • Pazartesi Perşembeler dışında 3 gün oruç tutardı.
  • Her ay tuttuğu 3 günlerden (13, 14, 15) tutamadıklarını Şabanda kaza ederdi.
  • Resullullah (SAV)’in tüm amelleri devamlı idi.
  • Gece namazları gibi nafilelerden birşeyi kaçırdımı onu kaza ederdi.
  • Şaban ayı girdiğinde üzerinde tutamadığı nafile bir oruç varsa o oruçları, Ramazan girmeden önce bu ayda tamamlardı.
 • NOT: Üzerinde farz borcu olanın (oruç) iki Ramazan arası süren bir mazareti yokken, kazalarını bir dahaki Ramazandan sonraya bırakması caiz değildir.
 • Resulullah (SAV); Şabanın son perşembesini oruçlu geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek Allahü Teala üzerine bir hak olur. Herkim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse o kişinin günahları bağışlanır.
 • NOT: Son perşembe ve pazartesi gününden maksat, Şabanın son günü değildir. Zira Ramazanı karşılamak niyetiyle Ramazana bir-iki gün kala oruç tutmak yasaklanmıştır.
 • Resulullah (SAV); Sizden biriniz Ramazandan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Şu kadarki, bir kimse belirli günlerde oruç tutmayı adet etmiş ve Ramazandan bir-iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun.
 • Resulullah (SAV); Ramazandan evvelki şüpheli günde oruç tutan bir kimse, Ebu-l Kasım’a isyan etmiş olur.
 • NOT: Havanın bulutlu olması gibi sebepler yüzünden, Şaban ayının 29’udan sonraki günün, Şaban ayınamı yoksa Ramazan ayınamı ait olduğu komusunda şüphe meydana gelirse, bu güne ŞEK (ŞÜPHELİ) GÜN denir. Resulullah (SAV) bu günde oruç tutulmasını yasaklamıştır.
 • Resulullah (SAV); Her kim Şaban ın ilk gecesinde, 1. rekatlarında 1 Fatiha ve 5 İhlas okumak suretiyle 12 rekat kılarsa, Allahü Teala ona 12000 şehit sevabı verir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz. (Nesefi,Safuri,Nüzhetü’l-mecalis,1/142) Not; diğer bir rivayette aynı namaz 15 ihlasla kılınması söylenmiş.
 • Resulullah (SAV); Şaban ayının ilk günü (gündüzünde) iki rekat kılıp, her rekatında 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsü ve Şehidallahü: (Şehidelallahü ennehü lâ ilâhe illâ hüve ve’l-melâiketü ve ulü’l-ılmi kâimen bi’l kıstı lâ ilâhe illâ hüve’l-Azîzü’l-Hakîm. okuyana, Allahü Teala birçok mükafat ihsan eder. Cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir insanın da kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur. Rızkını genişletir. En büyük (mahşer) korku(sun)dan emin kılınır. Muhammed Hakkî Efendi en-Nâzillî hazretleri, “Hazînetü’l-Esrâr” sf: 68
 • Rivayet edildiki: Şbanı Şerifte aşağıdaki zikredilen Salavatı bir kere okuyana 10000 salavat savabı yazılır. Salavat-ı Suğra; (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik.) Manası: Allahım. Nuru yaratılanlardan önce olan Efendimiz Muhammed (SAV) e salat eyle. O, alemlere rahmettir. Ona daha önce yarattıklarının, daha sonra yaratacakların içlerinde said olanların, şaki olanların sayısınca salat eyle. Tüm sınırları aşıp kuşatan bir salat olsun bu. Sınırları olmayan, müntehası bulunmayan, bitip tükenmeyen ve senin devamınla daim bir salat eyle. Yine böyle selam eyle ona ve onlara.  Abdülkadir Geylani hz. k.s.
 • Rivayet edildiki: Şu zikredilen Salavatı Şerifeyi sabah-akşam 10 defa okuyana Resulullah (SAV) in şefaati vacip olur. (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salevâtike ve adede ma’lûmâtike ve bârik ve sellim.)
  • Manası: Allahım. Efendimiz Muhammed (SAV) e ailesine ve ashabına, salatların en faziletlisiyle, sonsuz olarak salatü selam et ve bereket ver.)
  • https://youtu.be/YUgKao82_Kc
 • Resulullah (SAV): Her kim Recep, Şaban, Ramazanda öğle-ikindi arası: (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran.) “Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan o büyük Allahü Tealadan mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarar ne bir faydaya, ne ölüme, nede yaşamaya ve nede dirilmeye malik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, ona tevbe ederim” derse, Allahü Teala (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: “Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın” diye vahyeder”
 • Rivayet edildi ki: “Her kim Şaban ayında La İlahe İllallah. Ve La Nağbudu İlla İyyah Muhlisine Lehuddin Velev Kerihel KafirunManası: Allahtan başka hiç bir ilah yoktur biz ancak ona ibadet ederiz Kafirler istemese de biz taatımızı sırf ona tahsis ederiz.
  • Derse Sevabı: Allahü Teala ona 1000 senelik ibadet yazar 1000 senelik günahı olsa bile sildirir kabrinden yüzü dolunay gibi parlak çıkar ve Allahü Teala (manevi) katında sıddık olarak yazılır.

 

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.” (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh,

Rıvayet edildiki:

Şabanın ilk onunun hergünü 100 defa Yâ Latîf celle şânüh Manası: Ey işlerinde lütuf sahibi, yaradılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayan Allahım.

İkinci onun hergünü 100 defa: Yâ Rezzâk Celle Şânüh Manası: Ey rızkı bol bol veren, ruh ve bedenlerin gıdasını yaratıp veren Allahım.

Üçüncü onun hergünü 100 defa: Yâ Azîzü Celle Şânüh Manası: Ey İzzzet, Yücelik sahibi, değerli, şerefli, güçlü, hiçbir zaman yenilmeyen Allahım. söylemenin çok büyük fazileti vardır.

—-

Rivayet edildiki: Şbanı Şerifte aşağıdaki zikredilen Salavatı bir kere okuyana 10000 salavat savabı yazılır. Salavat-ı Suğra; (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedinis-sâbikı lilhalkı nûruhü ve rahmetün lil’âlemîne zuhûrühü adede men medâ min halkıke vemen bekıye vemen se’ıde minhüm vemen şekıye salâten testağrikul-adde vetühîtu bilhaddi salâten lâ gâyete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bidevâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen misle zâlik.) Manası: Allahım. Nuru yaratılanlardan önce olan Efendimiz Muhammed (SAV) e salat eyle. O, alemlere rahmettir. Ona daha önce yarattıklarının, daha sonra yaratacakların içlerinde said olanların, şaki olanların sayısınca salat eyle. Tüm sınırları aşıp kuşatan bir salat olsun bu. Sınırları olmayan, müntehası bulunmayan, bitip tükenmeyen ve senin devamınla daim bir salat eyle. Yine böyle selam eyle ona ve onlara.  Abdülkadir Geylani hz. k.s.Faziletleriyle Gün Ve Geceler M.İsmail Fındıklı sh: 255

Rivayet edildiki: Şu zikredilen Salavatı Şerifeyi sabah-akşam 10 defa okuyana Resulullah (SAV) in şefaati vacip olur. (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salevâtike ve adede ma’lûmâtike ve bârik ve sellim.) Faziletleriyle Gün Ve Geceler

M.İsmail Fındıklı sh: 256

Manası: Allahım. Efendimiz Muhammed (SAV) e ailesine ve ashabına, salatların en faziletlisiyle, sonsuz olarak salatü selam et ve bereket ver.)

Sabah Akşam 10 Kere Salevât Okumanın Fazileti.

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdale salavatike adede ma’lumatike ve barik ve sellim kezalike. Faziletleriyle Gün Ve Geceler

M.İsmail Fındıklı sh: 256

 • Rıvayet edildiki:
  • Şabanın ilk onunun hergünü 100 defa Yâ Latîf celle şânüh Manası: Ey işlerinde lütuf sahibi, yaradılmışların ihtiyaçlarını en ince noktasına kadar bilip karşılayan Allahım.
  • İkinci onun hergünü 100 defa: Yâ Rezzâk Celle Şânüh Manası: Ey rızkı bol bol veren, ruh ve bedenlerin gıdasını yaratıp veren Allahım.
  • Üçüncü onun hergünü 100 defa: Yâ Azîzü Celle Şânüh Manası: Ey İzzzet, Yücelik sahibi, değerli, şerefli, güçlü, hiçbir zaman yenilmeyen Allahım. söylemenin çok büyük fazileti vardır.

Şaban ayının birinden itbaren sonuna kadar 100 defa Lâ ilâhe illallah, yüzüncüde Muhammedü’r-Resulullah demek suretiyle hergün en az 1000 defa tesbihe devam edilmelidir. Bir ay sonunda 30 000 Kelime-i Tevhid tamamlanmış olur. Resulullah (SAV): Bir defa Kelime-i Tevhid getiren kimsenin 4000 adet büyük günahı amel defterinden silinir buyurmuşlardır.

 

ŞABANI ŞERİFTE DİĞER SALİH AMELLER

 • Kuranı Kerim hatmi yapmak. Resulullah (SAV) ın Ashabı, Şaban ayının hilalini gördüklerinde “Mushaflara kapanıp, sıralı okurlardı.

Zekat, sadaka vermek: Resulullah(SAV)ın Ashabı, Şaban hilalini görünce fakirler-yoksullar Ramazan orucuna kuvvet bulsunlar diye zekatlarını verirlerdi. Ticaret erbabı borçlarını öderlerdi. Zekatla yetinilmez, sadakalar bu ayda arttırılmalıdır. Resulullah (SAV): Şaban benim ayımdır. Benim ayımda Bana yardım edene Allah rahmet etsin. diye tellal bağırttığı unutulmamalıdır.Ulema; Bu yardımın, namaz, oruç, sadakaların arttırılması suretiyle gerçekleşeceğini açıklamışlardır.

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/04/berat-gecemiz-yaklasiyor/

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/11/%e2%9d%97%ef%b8%8fberaet-gecesi-vazifeleri/

BERAAT GECESİ

 • Beraat; günahlardan kurtuluştur. Şaban ayının 15. gecesidir.
 • Beraat gecesinde yaratıkların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, dirilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verilir. Bu bakımdan ibadetle geçirmek çok sevaptır.
 • Kadir gecesinden sonre en fazıletli gecedir.
 • Kadir gecesinin zamanı konusunda farklı rivayetler vardır.  Beraat gecesi ise; ecellerin belirlendiği, amellerin sunulduğu, hüküm ve kaza gecesi, gazap ve rıza gecesi, kabul ve red gecesi, ulaşma ve engelleme gecesi, ikram ve ihanet gecesi olduğundan açıkça tayin edilmiştirki, kullar o geceyi bilip onda yapacaklarla dualarla belaları savuşturabilsinler.
 • Resulullah (SAV)’e bu gece şefaatin tamamı verilmiştir.
  • Şöyleki Resulullah (SAV) Şabanın
   • 13. gecesi Allahü Tealadan ümmeti hakkında şefaat istemiş üçte biri verilmiş,
   • 14. gecesi yine istemiş üçte biri daha verilmiş,
   • 15. (beraat) gecesi tekrar istemiş ve bu gece şefaatin tamamı verilmiştir.
 • NOT: Günah işlemeye devam edip, Allahtan kaçanlar şefaatten uzak kaldı.

Her insanla ilgili gece-gündüz 20’şer  melek görevlidir.

 • Muhafaza Melekleri: İnsanların hayatlarını korurlar.
 • Yazıcı Melekleri: İnsanın iyi-kötü işlerini yazarlar. Bu bilgileri Allaha arzederler.
  • Günlük Arz: Sabah ve ikindi vakitlerinde.
  • Haftalık Arz: Pazartesi ve perşembe günlerinde
  • Yıllık Arz: Beraat gecesinden önceki 1 yıllık hayatla ilgili rapor.

 

 • Beraat Gecesi 1 yıl içinde işlenen günahlara kefarettir.
 • Cuma gecesi 1 hafta içinde işlenen günahlara kefarettir.
 • Beraat gecesine bu yüzden (Kefaret Gecesi, Azad Olma Gecesi, Hayat Gecesi veya Mağfiret Gecesi) de denir.
 • Herkim bayram gecesini ve Şaban ayının on beşinci (beraat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez.
 • Bir adıda Mağfiret Gecesi olan bu gecede şu hadise kulak verelim: Allahü Teala, Şabanın 15. gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla hased edenler hariç herkesi mağfiret eder.
 • Resulullah buyurduki(SAV): Ey Hümeyra. Bilmezmisinki bu gece, Şabanın yarı gecesidir. Bu gecede, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları kada Allahın (cehennemden) azat ettiği kişiler vardır.
 • Af olacaklar arasında 6 kişiden bahsedilmiyor:
  • içki ve uyuşturucuya devamlılar
  • Ana-babaya isyan edenler
  • zinada israr edenler
  • sıla-i rahimi kesenler
  • heykel yapanlar
  • laf taşıyanlar
 • Başka rivayette ilaveler vardır:
  • Allaha şirk koşanlar
  • Adam öldürenler
  • Kindarlar
  • Kibirliler
  • Kahinler
  • Faize devam edenler (faizciliğe)
  • Müzik aleti çalanlar
  • Şairler (Adaletin nerede? gibi……şiirler)
  • Büyü yapanlar
 • Resullah (SAV) : Beş gece vardırki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez,
  • bunlar:
   • Recebin ilk gecesi,,
   • Şabanın yarı gecesi,
   • Cuma gecesi,
   • Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.
 • Resulullah (SAV): Şabanın yarısının gecesi Cebrail Bana gelerek: Ya muhammed (SAV) Başını semaya doğru kaldır, buyurdu. Bu hangi gecedir, dediğimde; Bu Allahü Sübhanehü’nün 300 rahmet kapısı açtığı bir gecedirki onda, kendisine hiçbirşeyi ortak koşmayan (müslüman)ların tümünü bağışlar, ancak büyücü, kahin, içki içmeye devam eden yahut faiz ve zinayı bırakmayanları, tevbe etmedikleri sürece affetmez, buyurdu. Gecenin dörtte biri geçince, Cebrail tekrar inerek: Ya Muhammed (SAV), başını kaldır, buyurdu. Başımı kaldırdığımda berde ne göreyim, Cennetin tüm kapıları (ardına kadar) açılmış, dünya semasından Arş’a kadar tüm melekler secdede Muhammed (SAV)in ümmeti için istiğfarda bulunuyorlar ve her sema kapısında bir melek bulunuyor.
  • 1. kapıdaki melek: Bu gece rüku edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 2. kapıdaki melek: Bu gece secde edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 3. kapıdaki melek: Bu gece dua edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 4. kapıdaki melek: Bu gece zikredenlere müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 5. kapıdaki melek: Bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun diye nida ediyor.
  • 6. kapıda görevli melek: Bu gece müslümanlara müjdeler olsun diye sesleniyor.
  • 7. kapıda bulunan melek ise: Bu gece birşey isteyen varmıki muradı kendisine verilsin (veya) Bu gece Kuran okuyanlara müjdeler olsun diye nida eder.
  • 8. kapıda duran melek de: İstiğfar eden var mıki kendisi için (günahları) mağfiret olunsun diye nida ediyor.
   •  Bunun üzerine; Ey Cibril. Bu kapılar ne zamana kadar açık olacak diye sorduğumda; Gecenin başından imsak vakti girinceye kadar buyurduktan sonra şöyle dedi: Bu gece Kelb kabilesinin koyun sürülerinin tüyleri kadar (çok) sayıda Allahü Tealanın ateşten azatlıları vardır.
 • Resulullah (SAV): Şaban ayının yarısı oldumu, o geceyi ibadetle ihya edin (geceyi mana ve önemine uygun olarak değerlendirin), gündüzündede oruç tutun. Çünkü Allahü Teala o akşam, seher vakti dünya semasına tecelli eder ve istiğfar eden yokmu ki, affedeyim. Rızık isteyen yokmu ki, ona rızık vereyim. Hastalığa uğramış yokmu ki, ona şifa ve afiyet vereyim…… diyerek sabaha kadar devam eder.

Beraat Gecesindeki Namazlar

 • Resulullah (SAV): Beraat günü nafile namaz kılın ki, her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın. Allahü Teala, inanan kulunu bir kere affedip, ondan amellerini kabul edince, bir daha ona sonsuza kadar azap etmez.
  • Namazın 4 rekat olarak kılınınca ulaşılacak müjdeler:
   • Her rekatta 1 fatiha sonra 1 zilzal suresi, 25 defa ihlas suresi okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secdede 7 Fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas sureleri okunur. 100 defa (Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyel Kayyûme ve etûbü ileyh.) 100 defa (Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedi’vve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.) 100 defa (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.) okunur.
  • Namaz 12 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
   • Resulullah (SAV): Her kim Şabanın yarı gecesinde, her rekatında 30 defa ihlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, cennetteki makamını görmeden (dünyadan) çıkmaz.
  • Namaz 12 Rekat Kılınırsa ulaşılıcak müjde(farklı):
   • Resulullah (SAV): Herkim Şabanın yarı gecesinde, 1 fatiha, 10 ihlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, günahları mahvedilir ve ömrüne bereket verilir.
  • Namaz 14 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
   • Hz. Ali (ra) anlatıyor. Şabanın yarı gecesi, Resulullah (SAV)ın kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup, 14 defa Fatiha, 14 defa felak, 14 defa Nas surelerini, 1 defada  tevbe suresinin son 2 ayetini okudu. (Lekad câeküm Rasûlüm min enfüsiküm Azîz. Aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bi’l-mü’minîne raûfün rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyellahü lâ ilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azîm.) okuması bitince, kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Buyurdularki, herkim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 tane kabul olmuş hac ve 20 sene kabul olmuş oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyetle sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki sene oruç tutmuş gibi olur.
  • Namaz 100 rekat kılınırsa ulaşılacak müjde:
   • Resulullah (SAV): Herkim Şabanın yarı gecesinde, 1 fatiha ve 5 ihlasla 100 rekat kılarsa, Allahü Teala ona, herbirinin yanında nurdan bir defter bulunan 500 000 melek indirir ki, kıyamet gününe kadar onun sevabını yazmaya devam ederler.
  • Namaz 100 rekat Kılınırsa ulaşılıcak müjde(farklı):
   • Resulullah (sav): Ey Ali. Herkim Şaban ayının 15.gecesi 100 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatihadan sonra 10 ihlas okursa, -hangi kul bu namazları kılarsa- Allahü Teala, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.
 • Resulullah SAV) bu gecenin fazıleti hakkında devam ediyor: Allahü Teala bu (namazı kılan) kuluna, 70 000 melek gönderir ki, bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Allahü Teala Adn cennetlerine 770 000 melek gönderir de, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi, bir dahaki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. Allahü Teala ona, o gece okuduğu ihlas suresinin her bir harfine karşılık, 70 000 huri verirki, herbir hurinin bir erkek, bir dişi hizmetçisi bulunur. O gece ihlas suresini okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.
 • anne-babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlar da (sağlıklarında) Allahü Tealaya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, Allahü Teala onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.
 • Beni hak peygamber gönderen Allahü Tealaya yemin ederim ki, bu kişk, cenneteki makamını, Allahü Tealanın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz.
 • Beni hak Peygamber gönderene yemin ederim ki; Allahü Teala gece ve gündüzün yirmidört saatinin her bir saatinde, ona 70 000 melek gönderir ki, ona selam verirler, onunla musafaha ederler ve Sur’a üfürülünceye kadar ona dua ederler.
 • Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle yaratılırlar.Allahü Teala yazıcı meleklere: Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir (büyük) günah yazmayın (veya yaptıysa onu silin) ve ona sevaplar yazın, diye emir buyurur. Herkim ahiret yurdunu niyet ederek (düşünerek) bu namazı kılarsa, Allahü Teala ona o gece kendi katından büyük bir nasip verir.Allahü Teala ona 30’a kendisine cennetle müjdeleyen, 30’u ona cehennem azabından eman veren, 30’u onu hata yapmasın diye koruyan, 10’u da (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz.
 • Resulullah (SAV): Beraat gecesi namazından sonra şu duayı okurdu.(Allahümme in künte ketebte ismî şakıyyen fî dîvânil eşkıyâi femhuhü vektübnî fî dîvânis sü’adâi. Ve in künte ketebte ismî saîden fî dîvânis sü’adâi fesbüthü feinneke kulte fî kîtâbikel kerîm: Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül kitâb.)Manası: Allahım. Eğer ismimi asiler arasına yazmışsan oradan silip imha et ve beni iyiler divanına yaz. Eğer ismimi mesutlar arasına yazmışsan onu orada sabit kıl. Şüphesiz sen Kuranda buyurdun: Allah (kulları hakkında yazmış olduğu hükümlerden, rızıklardan, ecellerden ve günahlardan) dilediğini siler ve (istediğini) sabit kılar. (Tüm yazıların aslını teşkil eden ve hiç değişmeyen ezeli ilmi temsil eden) Ümmül Kitap ise sadece onun katındadır. (Meleklere verilen nüshalardaki yazılar değişikliğe tabiyse de) ana kitap (olan Levhi Mahfuz) sadece onun katındadır.
 •  Resulullah (SAV): Berrat gecesi şu duayı okurlardı: (Euzü bi afvike min ıkâbik. Ve e’üzü biridâke min sehatık. Ve e’uzü bike minke celle senâüke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.)  Manası: Ya rabbi. Azabından affına ve gazabından da senin rızana sığınıyorum. Senden gene sana sığınırım. Senin şanın pek yücedir. Sana yaptiğım övgüyü, senin kendine yaptığın övgüye uygun yapamıyorum. Sana layıkıyla hamdetmakten acizim.
 •  Rivayet edildiğine göre: Herkim Beraat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün arzular kendisine verilir ve istekleri yerine gelir.
 •  Akşam namazından sonra, 2’şer olarak 6 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas suresi okunur.
  •  İlk 2 rekatın selamından sonra (uzun ömürlü olmak) niyetiyle önce Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.
  •   İkinci 2 rekatın selamından sonra (belaların, kazaların, musibetlerin, felaketlerin bütün fenalıkların kaldırılması) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi sonrada aşağıdaki dua okunur.
  •  Üçüncü 2 rekat namazın selamından sonra (Allahtan başka hiçbir kimseye muhtaç olmamak) niyetiyle önce 1 Yasin Suresi  sonrada sşağıdaki dua okunur.
  •  DUA: önce besmele çekilir. Allahümme yâ zel meni velâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâmi yâ zettavli vel in’am. Lâ ilâhe illâ ente zahrullâcîne ve cârul-müstecîrîne ve me’menül-hâifîn. Allahümme in künte ketebtenî ındeke fî ümmil-kitabi şakıyyen ev mahrûmen ev matrûden ev mukteran aleyye firrizkı femhu. Allahümme bi fadlike şekâvetî ve hırmânî ve tardî ve ıktâra rızkî ve esbitnî ındeke fî ümmil kitâbi se’ıden merzûkan müveffekan lilhayrâti feinneke kulte ve kavlikel hakku fî kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli. Yemhullahü mâ yeşâü ve yüsbitü ve ındehü ümmül-kitâbi. İlâhi e’azami fî leyletin-nısfî min şehri bittecellil-e’azami fî leyletin-nısfî min şehri şa’banel-mükerramilletî. Fîhâ yüfraku küllü emrin hakîm. Ve yübramü entekşife annâ minel belâi mâ na’lemü ve mâ lâ na’lemü vemâ ente bihi e’alemü inneke entel e’azzül ekramü ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedinil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Manası: Ey kullarına sayısız lutuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allahım. Celal ve kerem sahibi Rabbim. Biz aciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin. Korkanların güvenip sığınacağı merci yine sensin. Ya Rabbi. Senin katındaki kitabında, Levhi mahfuzka şayet beni kötü, ilahi rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmışsan fazlınla bu kötü kaderimi, asi, mahrum, ilahi huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir insan oluşuma ait yazgımı siliver. Allahım. Beni, katındaki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, bol rızkı olanlardan, zengin, hayırlı işlerde yarışan, başarılı kullarından olarak yaz. Allahım. Senin sözün haktır. Nebiyi Zişanın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes kitabında şöyle buyuruyorsun: Allah dilediğini siler. (dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. İlahii Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır. buyurduğun mükerrem Şaban ayının 15. gecesi en büyük tecellin ile bildiğimiz bilmediğimiz Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı istiyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kudret sahibisin. Lutuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin. Allahım. Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) e ailesine, ashabına, evlatlarına, (her bakımdan) temiz olan hanımlarına salatü selam eyle. Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle.

.

Beraat Gecesindeki Zikirler

 • Efendimiz (SAV): Beni hak Peygamber olarak gönderen Zat’a yemin olsun ki, bu gece Bana Salavat okuyana, tüm Nebilerin, Resullerin, Meleklerin ve insanların sevabı ihsan edilir.
 •  Efendimiz (SAV): (Ölmüş ve hayatta olan) inanan erkek ve kadınların affedilmelerini isteyenlere, mümin ve mümineler kadar sevap yazılır.
 •  Rivayete göre; beraat gecesi şu Salavat 100 defa okuyan kişi, Resulullah (SAV)i rüyasında görme şerefine, dolayısıylada şefaate nail olur. (Allahümme salli alâ rûhi Seyyidinâ Muhammedin fil ervâh.Ve salli alâ cesedi Seyyidinâ Muhammedin fil ecsâd.Ve salli alâ kabri Seyyidinâ Muhammedin fil kubûr.)
 • Manası Allahım. Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed’in ruhu şerifine salat eyle. Allahım. Bedenler içerisinde, Efendimiz Muhammed’in bedeni şerifine salat eyle. Allahım. Kabirler arasında, Efendimiz Muhammed’in kabri şerifine salat eyle.
 • https://mektebun.wordpress.com/2022/03/04/berat-gecemiz-yaklasiyor/

Beraat Gecesi ve Gündüzündeki Ameller

 • Efendimiz (SAV): Beraat gecesi, iki gözünüzün birine, üç defa, diğerine ise iki defa sürme çekin ki, Allah Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.
 •  Efendimiz (SAV): O gün evlerinizde, kapkacaklarınızı boş bırakmayın. Zira Allahü Teala o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir.

 

Her Hicri ayda ortak:

 • Pazartesi ve Perşembe orucu
  • “Ey Allah’ın Resulu (sallalahu aleyhi vesellem) siz Pazartesi Perşembe günleri oruc tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (ibni mace)
  • Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi. (tirmizi)
 • Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
  •  Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
  • Hazreti Ali (k.v.)’den: “Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.” Ben de :”Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: “İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun.1. gün için : 10.000 sene2. gün için : 30.000 sene3. gün için : 100.000 sene

oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.” Ben:”Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):”Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir.” buyurdular. Ben:”Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim. Buyurdular ki:”Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.

  •  Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):”Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?” Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:“Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
    • 14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
    • 15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu 

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

 • Bu ayda da normal ibadetlere devam eder.
 • Nafile ibadetlere ağırlık verir.
 • Farzlara daha ciddi eğil.
 • Namazları vaktinde kıl.
 • Kaza namazı olanlar kılmaya çalışsınlar.
 • Geceleri teheccüd kılmaya gayret göstersinler.
 • Cuma geceleri tesbih namazı kılmaya çalışalım.
 • Rivayet edildi ki bu ayda: Sübhânallâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş.   

         
 
          Manası: Allah’ı  
                               mizanın dolusunca 
                               ilminin sonsuzluğunca
                               Rızasına ulaşıncaya kadar
                               Arşın ağırlığınca                                       Tesbih ederim
          Fazileti: 

  • Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür
  • Kabir azabından kurtulmak
  • Sırat köprüsünden geçmek
  • Cennet’e vasıl olmak
  • Düşmana galip gelmek 
  • Kötü ölümden imanla korunmak

Hepimiz gaflete dalmadan, asıl gayemiz olan ahireti unutmadan bu ayı rabbimizin rızasına Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun geçirmek nasip etsin İnşAllah

Şabân-ı Şerif

https://mektebun.wordpress.com/2022/03/11/%e2%9d%97%ef%b8%8fberaet-gecesi-vazifeleri/

ŞA’BÂN-I ŞERÎFİN YİRMİ YEDİNCİ GECE NAMAZI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu mübârek ayın yirmi yedinci gecesi de receb-i şerîf ve ramazân-ı şerîf aylarının yirmi yedinci geceleri gibi aynı şekilde ihyâsı müstehap olan gecelerdendir.

Bu gecede dört rekat kılınır ki, tarifi şöyledir: Her rekatta bir Fâtiha’dan sonra bir Zilzâl Sûresi, yirmi beş kere de İhlâs Sûresi okunur.

Selamdan sonra secde yapılır ve secdede yedi Fâtiha, birer kere İhlâs ve Mu’avvizeteyn (Felak ve Nas) sûreleri okunur.

Yüzer kere de istiğfar, salevât-ı şerîfe ve havkale (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) okunur.

(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:68)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s