İsteklerin yerine gelmesi ve müşkilâtın küşâyişi [zorlukların açılması] için, (La havle ve lâ kuvvete illâ billah) kelimesini beşyüz kerre okuyalar. Ve evvelinde ve âhirinde en az yüz kerre salât eyleyeler. (Bu, imâm i Rabbânî radiyallahü anhin hatm-i hâcegânıdır.) 5/33