Yemeğe başlamadan önce tevbe süresinin son iki ayeti okunursa (lekad caekum…den sonrası) yemeğe karışan haramı Allah vucudunuzdan size zarar vermeden def eder

Kaynak : Şeyh Şerafeddin (r.a.)