Unutkanlığa karşı her gün 21 kere oku; إن الله لا يضل و لا ينسى (Şüphesiz ALLAH şaşırmaz ve unutmaz) (Zekeriyya Efendi)

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için dua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur.

“Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetehna leke fethen mubina.”

Dokuz defa okunacak. 

“Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.” 

Bin defa okunacak. 

Sonra; “Subhane rabbiyel a’la.” denecek.

Sonra, “Sübhane minennaril eflaki, biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkarizzakirine, kale li ezkari himiletin lil mahmuline, ve meskenetin lil miskinine, ve muherriketin lil mutehharrikine, sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunacak. 

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: 

“Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.” 

(Mecmuatül Ahzab)

https://mektebun.wordpress.com/hafiza-acma-kuvvetlendirme-dualari/

Mektebundan … Karne ve sınavlar hakkında Akıl anlayışın artması Ezberlediğini unutmamak için Ezber gücü olmayanın ezber gücünün artması için Hafıza ve zekayı kuvvetlendirmek için Hafızayı açmak için Hafızayı güçlendirmek, kolay hatırlamak, zihni açmak için Okuduğunu dinlediğini bir harf bile unutmamak, güçlü hafıza için Sınavlarda başarılı olmak için okunacaklar Sınavlarda başarılı olmak ve heyecanlanmamak için reçete Zekasının artmasını isteyen, unutkanlıktan kurtulmak isteyene reçete Zihni kapalı, kolay unutan, anlamakta güçlük çeken