Yemeğe başlamadan önce tevbe süresinin son iki ayeti okunursa (lekad caekum…den sonrası) yemeğe karışan haramı Allah vucudunuzdan size zarar vermeden def eder

Kaynak : Şeyh Şerafeddin (r.a.)

—-

(Tevbe Suresi 128-129) FAZİLETLERİ

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

BismillâhirRahmânirRahîm

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm

Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh (hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm (azîmi).

*Beş vakit namazların ardından okuyan Efendimiz’in (s.a.s) övgüsünü kazanır.

*Okuyanlar göçük altında kalarak yanarak demir darbesiyle ölmez.

*Bu ayetleri okuyan okuduğu gün ölmez. 7 defa sabah akşam okumak tavsiye edilir. Ölecek ise o gün okumak nasip olmaz.

Resulullah (S.A.V.) buyuruyor ki: Kim bulunduğu günde; Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti okursa, o gün ölmez. Başka bir rivayette ise ”O gün öldürülmez.”Diğer bir rivayette ”O gün ne öldürülür, ne de madeni bir aletle yaralanır.” Geceleyin de okusa yine böyledir. Tavsiye edilen sabah ve akşam okunmasıdır

*Salihlerden bir kısmı bu hadisi hatırlayarak hastalandıkları veya kendilerini böyle sandıkları zaman okumuşlardır. Yetmiş yaşında bulunurken bu ayetlere devam ettikleri için yüz, yüz yirmi yaş yaşamışlardır. Allah onların ruhunu almak istediğinde, rüyalarında Peygamber (S.A.V) Efendimizi görürler. Peygamber (S.A.V.) onlara ”Bizden daha ne kadar kaçacaksın?!” diyerek uyarıda bulunur. Bunun üzerine onlar da iki ayeti okumayı terk ederler ve böylece ölürler.

*Kenz’ül Havas’ın yazarı Seyyid Süleymanel-Hüseyni şöyle yazmış:

Her gün yedi defa bu ayeti okuyan kimse Cenab-ı Hakk’ın dünya ve ahirette lütuf ve inayetine mazhar olur.

*Her zorluktan kurtulur.

*Meşru olan her isteğine kavuşur.

*Her kim güneş doğmadan önce Tövbe suresinin 128-129 ayetleri 10 kere okursa, hastalığına bi-iznillah şifa olur.

*Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Kur’ân-ı kerîm bana âyet âyet, harf harf nâzil oldu. Ancak, Tevbe ve İhlâs sûreleri hâriç. Bunlar bana 70 bin melekle berâber nâzil oldu.”

*“Enfâl ve Tevbe sûrelerini okuyan kimseye şefâ’atçiyim ve o kimsenin münâfıklıktan uzak olduğuna şehâdet ederim.”

*“Her kim Tevbe sûresinin son âyetini, sabah ve akşam 7/ yedişer defa okursa, Allahü teâlâ bütün işlerinde o kuluna kâfi gelir.”

*İmam Gazali’den Bazı Rivayetlere Göre:

Bu Ayetleri Okuyanların Ömrü Uzar, Belalardan Korununur, Rızkı Genişler.

*”Cumartesi günü Tevbe Suresi ‘nin 129.Ayetini 1900 adet okuyanın dileği gerçek olur” Dua zinciri kitabı (yazarını tesbit edemedik?)

Ayrıca; “Allah dilediğini siler dilediğini bırakır. Ana kitap (Levh i Mahfuz) O’nun katındadır. “(Ra’d suresi ayet 39) İmam -ı Gazali (ks) ,Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri (ra) Hazretlerinden rivayet ederek diyor ki; “Ashabının ve tabiinin ileri gelenlerinden bir cemaat “Lekad caeküm ayetinden başlayıp surenin sonuna kadar okumayı vird haline getirmişlerdi. Bu tertibe devam ederek kendilerini belalara karşı koruma altında bulunduruyorlar. Allah Teala (cc) onlara çok rizik veriyor, nice isteklerine nail oluyorlar, düşmanlarının fenalıklarını üzerlerinden kaldırıyorlar, Allah Teala’ya (cc) daha yakın olma fırsatını buluyorlar, O’nun nice sırlarını bu ayetlerin bereketiyle kavrıyorlardı” buyurmuştur. Havas ilmiyle meşgul olan alimlerden bir kısmı bu iki ayeti her gece 33 defa okumayı vird edinmişlerdir. Bu miktar bazen 41’e çıkarılmış, bir muradın hasil olmasını isteyenler bu iki ayeti 100 kere veya 313 kere okumuşlardır.1000 kere okuyanda olmuştur. Ebced hesabına göre 6865 kere okumak gerekir. Dünya ve ahirette her maksada erebilmek için.

————

EŞİYLE VEYA HERHANGİ BİRİYLE MÜNASEBETİ BOZUK OLANLAR

Bunu düzeltmek isteyen kişi cuma gecesi kalkıp Allah rızası için 2 rekat nafile namaz kıldıktan sonra bu iki Ayeti Kerimeyi ;

“(Ey insanlar!) Andolsun ki; elbette muhakkak size (meleklerden ve cinlerden değil de, anlaşıp uymanız kolay olsun diye) kendi nefislerinizden (sizin gibi bir beşer) olan pek değerli bir Rasûl gelmiştir ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağırdır, siz(in iman etmenize ve tüm işlerinizin yoluna girmesin)e karşı çok düşkündür ve inananlara çok esirgeyicidir; pek acıyıcıdır!”Eğer aldırmazlarsa deki: bana Allah yetişir ondan başka ilâh yoktur, ben ona dayanmaktayım ve o, o büyük Arşın sahibidir.”

(Tevbe Suresi 128-129)

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

BismillâhirRahmânirRahîm

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm

Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh (hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm (azîmi).

30 KERE OKUNUR SONRA;

RESULULLAH ( S.A.V.)’E 100 KERE SALAVÂTI ŞERÎFE GETİRİLİR VE

ARASININ DÜZELMESİNİ İSTEDİĞİ KİŞİ NİYETE ALINARAK DUA EDİLİRSE

ALLAH’Ü TEÂLÂ’NIN İZNİYLE O KİŞİYLE ESKİSİNDEN DAHA MUHABBETLİ BİR HALE GELİR.

CÜBBELİ AHMET HOCA, LALEGÜL DERGİSİ

LEKAD CAEKÜM’Ü OKUMANIN FAZİLETİ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ulemâ-i kiramdan yaşlı bir zât, Cenâb-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi mânâ âleminde görüp kendilerinden şöyle bir emir alır: “Yarın medresenize ziyaretinize gelecek olan ümmetime hürmette kusur etmeyin.”

Ertesi gün kalabalık bir talebe kitlesi önünde mutad dersleriyle meşgul olan zâtın, bir gözü de pencerededir. “Minel kalbi ilel kalbi sebilâ – Kalbten kalbe yol vardır” fehvasınca, yolda görünen birinin o zât olduğu gönlüne düşüp, pür telaş sokağa çıkar.

Kendine geldiğini anlayınca; gereken tazim ve rağbeti göstererek, makamına getirip, oturtur. Biraz sohbetten sonra, gidilmeye kalkılınca, gelişindeki gibi yine hürmette kusur etmeyip, kıymetli misafirini teşyi eder.

Medreseye avdet edince, talebelerinin şu suali ile karşılaşır: “Ey bizim üstazımız! Siz, gelen bu zâttan yaşça büyük, bu muhitte de ilminizin mikabına erecek bir zât mevcûd olmadığına göre; bu zâta haddi aşkın göstermiş olduğunuz hürmet bizi şaşırttı. Bunun sebep ve hikmetini öğrenebilir miyiz?”

Üstazları talebelerine: “Bu bana Peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem emri idi. O emre uyarak gerekeni hakkıyla yapamadım bile” cevabında bulunur.

Talebeler: “Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in böyle bir emrine vesile teşkil eden bu zâtın meziyeti ne imiş?” derler.

Üstazları: “Bunu ben kendi nâmıma Cenâb-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e sormayı edebe mugayir görürüm. Lâkin, madem arzu ettiniz, sizin nâmınıza sorayım” der. İki Cihan Serveri ile ikinci bir mülakatta, talebelerinin arzularını izhar eder.

Cenâb-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de saadetle: “O ümmetim, otuz senedir yemeğe başlamazdan evvel Sûre-i Tevbe’nin son iki âyetini kıraat etmektedir. Yani Lekad câeküm’ü okumaktadır…” buyururlar.

—————

Bu vesile ile sofralarımızda yemeğe başlamadan önce, bu âyet-i celîleleri okuyup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh-i âlilerine bağışlanması ahsen görülmüştür.

Her aile reisinin bu âdaba riayetleri büyüklerimiz tarafından bildirilmiştir.

Bağışlama şekli:

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ؛ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ وَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ اِلٰى رُوحِ شَرَفِ النَّبِيِّ الْفَاتِحَة

Sadakallahu’l-azim. Subhane Rabbike Rabbi’l-izzeti amma yesifun. Ve selamün ale’l-mürselin. Ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-âlemin, ilâ şerafi ruhi’n-Nebiyyi’l-Fatiha. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)