Abdest dualarını bilmeyenler (o duaların yerine) kelime-i şehâdet (veya) salavât-ı şerife okumalı. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)

SUAL: Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

CEVAP: Hanefi mezhebine göre; Abdest veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır

KAYNAK: (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, s. 44).

Abdest Duaları