→SECDE SÜRESİ Sebebi bilinmeyen hastalıklar ve baş ağrıları için şifa olur. Faziletleri ile Sureler ve Dualar sh:290; M. İsmail FINDIK

SECDE SURESİ HAKKINDA BAZI HAVÂS

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

▪️İsteklere Nail Olmak İçin Secde Suresi Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her kim birinci rekatında Secde Suresi’ni, ikinci rekatında da Tebârake Suresi’ni okuyarak iki rekat namaz kılıp, namazın ardından: “Yâ Dâim! Yâ Hayy! Yâ Ferd! Yâ Vitr! Yâ Kadîm! Yâ Ehad! Yâ Samed! Salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed”

يَا دَائِمُ! يَا حَيُّ! يَا فَرْدُ! يَا وِتْرُ! يَا قَدِيمُ! يَا أَحَدُ! يَا صَمَدُ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

“Ey (hiç yok olmayacak olan) Dâim! Ey (her zaman diri olan) Hayy! Ey (hiçbir şeriki olmayan) Ferd! Ey (hiçbir yönden ikincisi olma ihtimali bulunmayan) Vitr!

Ey (varlığının başlangıcı olmayan) Kadîm! Ey (hiçbir vasfında hiçbir varlıkla ortaklığı olmayan) Ehad!

Ey (her şey Kendisine muhtac olan, Kendisi ise hiçbir şeye ihtiyaç duymayan) Samed! (Efendimiz) Muhammed’e ve Muhammed’in Ehl-i Beyti’ne salat eyle” zikrini okuyup isteklerini Allâh-u Te’âlâ’dan talep ederse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle istekleri gerçekleşir. [Şihâbüddîn eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:8; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:16; Muhammed ibnü ‘Alî Hırid et-Terîmî, el-Vesâilü’ş-şâfi’a fi’l-ezkâri’n-nâfi’a, sh:477]

▪️Çocukların Hastalıklardan Korunması İçin Secde Suresi Yazmak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeni doğmuş bir çocuğun daha iyi gelişmesi ve hastalıklardan korunması için, bebeğin doğumundan 90 (diğer bir rivayete göre 70) gün sonra bu sure-i celilenin:

اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍۚ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَٓاءٍ مَهِينٍۚ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوّٰيهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَۜ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

(Secde Suresi:7-9) ayet-i kerimeleri misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple cam bir kaba yazılır ve üzerine yağmur suyu dökülür.

Yazılar suya geçince bu su ikiye ayrılır, bir kısmı bebeğin yiyeceklerine katılır, diğer kısmı da bebeğe içirilir ve yüzü bununla meshedilir (sıvazlanır). Bu uygulamaya 7 gün (diğer bir rivayet 7 hafta) boyunca devam edilir.

Eğer böyle yapılırsa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle bebek kısa zamanda gelişme gösterir. [‘Abdullâh ibnü Es’ad el-Yâfi’î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:86]

▪️Şifa İçin Secde Suresi Yazmak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Secde Suresi humma (ateşli hastalık) ve baş ağrısının şifası için yazılıp muska yapılır da hasta bunu üzerinde taşırsa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle şifayab olur. [‘Abdullâh ibnü Es’ad el-Yâfi’î, ed-Dürrü’n-nazîm fî havâssi’l-Kur’âni’l-‘Azîm, sh:86]