SALEVAT-I KÜBRA (EN BÜYÜK SALATLAR)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İmâm-ı Cüneyd (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen şerhe göre; Abdullâh ibni Abbas (Radıyallâhu Anhümâ) şöyle demiştir:

Peygamber ﷺ bir gün Medine mescidinde oturuyorken, Cibrîl (Aleyhisselâm) yanına gelerek:

“Ya Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile tahsis buyuruyor.

Şüphesiz ben sana O’nun katından bir hediye getirdim ki, onu senden evvel kimseye hediye etmedi, senden sonra da kimseye hediye etmeyecek.

İşte o, salevat-ı kübra (en büyük salatlar)dır.

Ey Muhammed! Kim bu salevatı okursa Allâh-u Te’âlâ ondan yetmişbin çeşit belayı defeder ve onu kıyamet gününün şiddetlerinden kurtarır” dedi.

O zaman ben: “Ey kardeşim! Ey Cibrîl! Bu nimetler, bu salevatı okuyan kimseye verilecek mi?” deyince o:

“Ömründe üç kere okuyana dahi Allâh-u Te’âlâ Tevrâtı, İncîl’i, Zebûr’u, ve Furkân’ı okuyan kimsenin sevabını verir.

İbrâhîm Halîl, Mûsâ Kelîm ve ‘Îsâ Rûhullâhi’l-Emîn hakkı için bu böyledir” dedi.

O zaman Rasûlullâh ﷺ: “Ey kardeşim, Ey Cibrîl! İşte bütün bunlar, bu salevatı okuyana mı aittir” diye sorunca o:

“Muhakkak Allâh-u Te’âlâ öyle bir melek yaratmıştır ki onun seksenbin kanadı vardır, herbir kanatta onun yetmişbin tüyü vardır.

Onun yetmişbin başı vardır ki her başta yetmişbin ağız, her ağızda da yetmişbin dili vardır.

Her lisan Allâh-u Te’âlâ’ya hamd ve tesbihte bulunur ve tesbihinde: ‘O Allâh’ın nasıl olduğunu Kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği Zatı tesbih ederim’ der.

Şüphesiz ki Bârî Celle Şânühû o meleğe teceli eder, o da Allâh-u Te’âlâ ya secdeye kapanır.

Allâh-u Te’âlâ ona:

“Başını kaldır, muhakkak Ben seni Habibim Muhammed ﷺ’e bu salevatı okuyan kimseyi her afet ve musibetten korumanla görevlendirdim” buyurur.

O zaman ben: “Bütün bu müjdeler, bu salevatı okuyana mı aittir?” dediğmde Cibrîl (Aleyhisselâm):

“Evet ya Muhammed!” dedi. [Abdurrahîm Yûsuf, es-Salevâtü’l-kübrâ, 10-12]

Ulemanın beyanına göre; şüphesiz ki Allâh-u Te’âlâ bu salevat ile salat yapana, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin hatırından geçmedik nimetler verecektir.

Herhangi bir kul ömründe onbeş kere bu salevatı okursa kıyamet günü olduğu zaman yüzü dolunay gibi olur ve onun çok büyük bir derecesi olur. [Abdurrahîm Yûsuf, es-Salevâtü’l-kübrâ, 12-17]

Salevat-ı Kübra’nın okunuşu: “Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-mürselîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’n-nebiyyîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’s-sâdikîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’r-râki’în, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’s-sâcidîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-kâ’idîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-kâimîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-müsallîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’z-zâkirîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’ş-şâhidîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-evvelîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-â(kh)irîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Rasûlallâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Nebiyyallâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Habîballâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ men Ekramehüllâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ men ‘Azzamehüllâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ men Şerrafehüllâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ men Ezherahüllâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Meni(kh)târahüllâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ men Savverahüllâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ men ‘Abedallâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ (Kh)ayra (kh)alkillâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ (Kh)âteme rusülillâh, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Sültâne’l-enbiyâ, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Müstafâ, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Mü’allâ, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Müctebâ, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Müzekkî, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Mekkiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Medeniyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ ‘Arabiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Kuraşiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Hâşimiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Ebtahiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Zemzemiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Tihâmiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Ümmiyy, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide veledi âdem, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Ahmed, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Muhammed, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Tâhâ, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Yâsîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Müddessir, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Sâhibe’l-kevser, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Şâfi’a yevmi’l-mehşer, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Sâhibe’t-tâc, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Sâhibe’l-mi’râc, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-evvelîne ve’l-â(kh)irîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-mühsinîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Seyyide’l-kevneyni ve’s-sekaleyn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Sâhibe’n-ne’ğleyn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ seyyidi yâ Rasûlallâhi yâ (Kh)âteme’l-enbiyai ve’l-mürselîn, elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin ‘aleyke yâ Nebiyyallâhi yevme’d-dîn, sübhâne rabbike rabbi’l-‘izzeti ‘ammâ yesifûne ve selâmün ‘ale’l-mürselîne ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn”

أَأَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ النَّبِيِّينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الصَّادِقِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الرَّاكِعِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ السَّاجِدِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْقَاعِدِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْقَائِمِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُصَلِّينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الذَّاكِرِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشَّاهِدِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْآخِرِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَهُ اللهُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللهُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَّفَهُ اللهُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَظْهَرَهُ اللهُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَنِ اخْتَارَهُ اللهُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَنْ صَوَّرَهُ اللهُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَبَدَ اللهَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ رُسُلِ اللهِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سُلْطَانَ الْأَنْبِيَاءِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا بُرْهَانَ الْأَصْفِيَاءِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مُصْطَفَى، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مُعَلَّى، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مُجْتَبَى، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مُزَكِّي، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَكِّيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا عَرَبِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا قُرَشِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا هَاشِمِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا أَبْطَحِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا زَمْزَمِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا تِهَامِيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا أُمِّيُّ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا طٰهٰ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا يٰسٓ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا مُدَّثِّرُ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْكَوْثَرِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا شَافِعَ يَوْمِ الْمَحْشَرِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التَّاجِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُحْسِنِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْكَوْنَيْنِ وَ الثَّقَلَيْنِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النَّعْلَيْنِ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِى يَا رَسُولَ اللهِ يَا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، أَلْفُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ أَلْفُ أَلْفِ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ يَوْمَ الدِّينِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَۚ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَۚ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

“Ey gönderilenlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey peygamberlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey sıddıkların efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey rüku’ edenlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey secde edenlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey ka’deye oturanların efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey kıyamda duranların efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey namaz kılanların efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey zikredenlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey şahitlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey evvelkilerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey sonrakilerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın rasulü! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın nebisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın habibi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey AIIâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam

senin üzerine olsun.

Ey AIIâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey AIIâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine üstün suret (ve siret) verdiği Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’a (gerçek manada) ibadet eden Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın mahlukatının en hayırlısı! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey AIIâh’ın rasullerinin sonuncusu! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey enbiyanın sultanı! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey esfiyanın burhanı! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Mustafa! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey son derece üstün kılınmış Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey seçkin kılınmış Zat! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey ümmetini günahlardan temizleyen! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Mekkeli! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Medineli! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey arab kavmine mensub (olan)! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey kureyş kabilesine mensub (olan)! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey haşim oğullarına mensub (olan)! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey mekke’de bulunan ebtah vadisinde konaklayan! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey zemzemle büyüyen! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey mekke’nin bağlı bulunduğu tihame bölgesinin sakini! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey ademoğullarının efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Ahmed! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey ilk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey mahşer gününün şefaatçisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey taç sahibi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey mi’rac sahibi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Allâh-u Te’âlâ’yı görür gibi ibadet edenlerin efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey iki cihanın ve insü cannın efendisi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey iki mübarek takunya sahibi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

Ey Efendim!

Ey Allâh’ın rasulü!

Ey nebilerin ve rasullerin sonuncusu!

Ey ceza gününde (şefaat makamına erdirilen) Allâh’ın peygamberi! Birmilyon salat ve birmilyon selam senin üzerine olsun.

İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.

Gönderilen peygamberlerin tümüne selam olsun.

Bütün hamdler de alemlerin Rabbi olan Allâh’a olsun.” [Abdurrahîm Yûsuf, es-Salevâtü’l-kübrâ, 4-9]

Videodaki en güvenilir olanıdır. Bu bilgiye itibar edin.

https://cubbeliden.blogspot.com/2017/12/salavati-kubra.html?m=1

Aşağıda 2 türlü Salat-ı Kübra var.

1. SALAVAT:

SALEVÂT-I KÜBRÂ (büyük salevat, en büyük salevat)Bir kereokunduğunda 110 milyon kere salevat okunmuş olur.

SALAVATİ KÜBRA OKUMANIN FAZİLETİ…! FAKİRLİKDEN KURTULUŞDUR..ARKASINDAN EDİLEN DUALAR KABULDUR:.OKADAR FAZİLETLİDİRKİ..BURAYA YAZSAM KIYAMETE KADAR SÜRER..!
TÜRKÇE OKUNUŞU: Allahumme salli ve sellim efdale salâtike Ve evfâ selâmike Salâten ve selâmen Yetenezzelâni min ufuki kunhi bâtıni’zâtî ilâ feleki semâi mezâhiri’l-esmâi ve’s-sıfâti Ve yertekiyâni inde sidreti munteha’l-ârifine ilâ merkezi celâlî’n-nûri’l-Mubîn Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Rasûlike ilmi yakîni’l-ulemâi’r-rabbâniyyîn Ve ayni yakîni’l-hulefâi’r-râşidîn Ve hakki yakîni’l-enbiyâi’l-mukerramîn Ellezî tâhet fî envâri celâlîhi ulû’l-azmi mine’l-murselîn Ve tahayyerat fî derki hakâikihi uzemâi melâiketi’l-muheyminîne’l-munezzeli aleyhi fi’l-Kur’âni’l-Azîm Bilisânin arabiyyin mubîn Lekad mennallâhu ale’l-mu’minîne iz bease fîhim Rasûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumu’l-kitâbe ve’l-hikmete ve in kânu min kablu lefî dalâlin mubîn.

KISACA MÂNÂSI: “ALLAH’ım! En fazîletli salâtınla ve en vefâlı selâmınla salât ve selâm et! Öyle bir salât ve selâm ki o ikisi, Zâtıyın bâtınının ufuk-u künhünden (özünün özünden, nihâyetinden), sıfat ve Esmâların mazhariyet semâsının feleki (eşyânın ilk oluşum noktası, yörüngesi) ne inen;
Ârif lerin sadrının nihâyetine (sidret-i müntehasına, irfânlarının son ucuna, akdes noktasına) EL MUBÎN (celle celâlehu)’nun Celâl nûrunun merkezine (Nûr-u Muhammed) yükselen, bir salât ve selâm olarak Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem’e olsun!
O zât ki Rabbânî Âlimlerin ilme’l-yakînince (yakîne ulaşan ilimlerince), Râşid Halîfelerin ayne’l-yakînince (yakîni görüşünce, aynînca) ve mukarreb (Zâtına yakın) peygamberlerin hakke’l-yakînince (hak olan yakınlarınca), kulun peygamberin ve Rasûlundur!
O, öylesine bir zât ki O’nun Celâl nûru içinde (husûsunda), mürsellerden (peygamberler v.d.) ulu’l-azm ~ALLAH’ın emirlerine ve murâdına en ziyâde dikkat gösteren Azîm (kesin niyet) sâhibi peygamberler ki Nûh aleyhi’s-selâm, İbrâhim aleyhi’s-selâm, Mûsâ aleyhi’s-selâm, Îsâ aleyhi’s-selâm olanları bile ıssız çölde kalmış gibi yolunu şaşırır;Kendisine EL MUHEYMİN’in celle celâluhu (hep HAYY ve her korkudan emin kılan : Hayy aman!) Azîm (ulu) meleklerince açık seçik beyân edici Arabça bir lisanla indirilen Kur’ân-ı Azîm’de O’nun hakîkatlarını (Hakîkat-ı Muhammedîyye) anlama (kavrama) husûsunda (herkesi) hayretlere düşüren Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem!

GELİŞİ:İmamı Cüneyd (radıyallahu anh) nakledilen şerhe göre Abdullah ibni Abbas (radıyallahu anh) şöyle demiştir;Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz mescitte oturuyorken, Cebrail aleyhisselam yanına gelerek :Ya Muhammed ! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile tahsis buyuruyor. Şüphesiz ben sana O’nun katından bir hediye getirdim ki, onu senden evvel kimseye hediye etmedi, senden sonra da kimseye hediye etmeyecektir. İşte o Salevât-ı Kübrâ (en büyük salevat)’dır.Ey Muhammed ! Kim bu salevatı okursa Allah’ü teala ondan 70 bin çeşit belayı defeder ve onu kıyamet gününün dehşetlerinden kurtarır; dedi.O zaman ben : Ey kardeşim ! Ey cibril ! Bu nimetler bu salevatı okuyan kimseye verilecek mi ? deyince; O’da : Ömründe 3 kere okuyana dahi Allah’ü teala; Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u ve Furkan (kur’an)’ı okuyanın sevabını verir. İbrahim halil, Musa kelim ve İsa ruhullahi’l-emin hakkı için bu böyledir.O zaman Rasülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz : Ey kardeşim, ey cibril ! İşte bütün bunlar, bu salevatı okuyana mı aittir; diye sorunca O’da :Muhakkak Allah’ü teala öyle bir melek yaratmıştır ki; onun 80 bin kanadı vardır, her bir kanatta onun 70 bin tüyü vardır. Onun 70 bin başı vardır ki; her başta 70 bin ağız, her ağızda da 70 bin dili vardır. Her lisan Allah’ü teala ya hamd ve tesbihte bulunur ve tesbihin de : O Allah (celle celâluhû) nasıl olduğunu kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederim; der. Şüphesiz Allah (celle celâluhû) o meleğe tecelli eder, o da Allah (celle celâluhû) için secdeye kapanır. Allah (celle celâluhû) ona “başını kaldır, muhakkak Ben seni habibim Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e bu Salevât-ı Kübrâ’yı okuyan kimseyi her afet ve musibetten korumanla görevlendirdim” buyurur. O zaman ben :Bütün bu müjdeler, bu salevatı okuyana mı aittir dediğimde; Cibril aleyhisselam dedi ki: Evet ya Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi…(Kaynak : Abdurrahim yusuf , es salevatü’l kübra 10-12 Cübbeli Ahmet Hocaefendi/ Salavatı Kübra kitabı)Salevât-ı Kübrâ Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e Cebrail aracılığı ile gelmiştir. Allah’ın bir hediyesidir. Bu salevatın bir ismide gökyüzüdür. Salevât-ı Kübrâ’nın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur. Bu salevatda bilgelik ve büyük nimet vardır.

Ey Muhammed kim bu salavatı okursa Allahu Teala ondan

<<*>>yetmiş bin çeşit belayı defeder ve
<<*>>onu kıyamet günününn şiddetlerinden kurtarır” dedi.
O zaman ben ”Ey kardeşim Cibril bu nimetler bu salavatı okuyan kimseye verilecek mi? ” deyince o;
<<*>>”Ömründe 3 kere okuyana dahi Alllahu Teala ,Tevratı,İncili,Zeburu ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabını verir.”
<<*>>Herhangi bir kul ömründe 15 kere bu salatı okursa kıyamet günü oldugu zaman yüzü dolunay gibi olur ve
<<*>>onun çok büyük bir derecesi olur
.<<*>>Bu salatı okuyanlar Resulullah s.a.v 110 MİLYON SALATÜ SELAM okumuş olurlar.

***********************************************

kaynak
Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ı kübra tercüme ve şehri gerçek salavatı kübra duası budur(AŞAĞIDAKİ! zannediyorum)
bunun dışında iki salavatı kübra daha var ama gerçeği bu salavatı kübra 33 salavat ve 25 kuranı kerim ayetinden oluşmaktadır.
Yaklaşık 20 sayfalık bir duadır.
Bu sadece özetidir.Kitapta tamamı var.

********************************************

2. SALAVAT:

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (kuddise sırruhu) Salat-ı Kübra (Büyük Salat)’sıdır.

———————————————————————-

Salat-ı Kübra’nın Fazileti:

Kısa ya da uzun bütün salavat-ı şerifeler bir ibadettir. Peygamber efendimizin ruhaniyeti salavat getiren kişiyle beraber olduğu için bütün salavat-ı şerifeler fazilet bakımından aynıdır.Salatı Kübra’da daha cok medhusena ve dua olduğu için sevabı daha fazladır. Geylani Hazretleri’nin bu salavatını okumak Peygamberimizi (sallallahu aleyhi ve sellem ) tanımaya ve ona olan idrak ve muhabbetimizi arttırmaya, dünya ve ahiret için nice hayırlara vesile olur.

SALÂT-I KÜBRA

SALÂT’A besmele ile başlayınız.Lekad câekum resulün min enfüsikum azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bilmü’minîne raûfün rahîmün a’budullahe Rabbî vela üşriku bihi şey’en. Allâhümme innî ed’uke biesmâike’l hüsna küllihâ la ilahe illa ente sübhâneke en tusallî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamîdün mecid. Allâhümme salli alâ Muhammedinnebiyyi’l ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Ve sallallâhu alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin salaten hüve ehlüha. Allâhümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin. Veczi Muhammeden sallallâhu aleyhi ve sellem ma hüve ehlühü. Allâhümme Rabbe’s semevâtis seb’i ve Rabbe’l arşi’l azimi Rabbena ve Rabbe külli şeyin ve münzile’t Tevrati vel İncîli vez Zebûri vel Furkâni’l azîm. Allâhümme ente’l evvelü feleyse kableke şey’ün ve ente’l âhirü feleyse ba’deke şey’ün ve ente’z zâhirü feleyse fevkake şey’ün ve ente’l bâtınu feleyse dûneke şey’ün feleke’l hamdü la ilahe illa ente sübhâneke innî küntü mine’zzâlimîne mâ şâAllahu kâne vemâ lem yeşa’lem yekun la kuvvete illa billah. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike salaten mübâreketen tayyibeten kemâ emrete en nusallî alayhi ve sellim teslîmen. Allahümme salli alâ Muhammedin hatta la yebka min salatike şey’ün verham Muhammeden hatta la yebka min rahmetike şey’ün ve bârik alâ Muhammedin hatta la yebka min berekatike şey’ün. Allahümme salli ve sellim ve eflih ve encih ve etimme ve eslih vezekki ve erbih ve evfi ve ercih ve a’zim ve efdili’s salate ve ecrili’l minene ve’t tahiyyâti alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ ve Mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ellezî Hüve feleku subhi envari’l vahdâniyyeti ve tal’atü şemsi’l esrâri’r rabbâniyyeti ve behcetü kameri’l hakâiki’s samedâniyyeti. Ve Arşü hadreti’l hadarâti’r rahmâniyyeti nuru külli resulin ve senâhu (Yâ sin ve’l Kur’âni’l Hakîmi inneke leminel mürselîne alâ sıratın müstakimin (sirri külli nebiyyi ve hemdehü) zalike takdirü’l azizi’l alim) ve cevherü külli veliyyi ve diyâhu selamun kavlen min Rabbin rahîm. Allahümme salli ve sellim alâ Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi’l Arabiyyi’l Kureşiyyi’l Hâşimiyyi’l Ebtahiyyi’t Tihamiyyi’l Mekkiyyi sâhibi’t tâci vel kerâmeti sâhibi’l hayri vel birri sâhibi’s serâyâ vel atâyâ vel ğazvi vel cihâdi vel mağnemi vel maksimi sâhibi’l âyâti vel mü’cizâti vel alamâti’l bâhirâti sâhibi’l hacci vel halki vettelbiyyeti sâhibi’s safâ vel merveti vel meş’aril harâmi vel makâmi vel kıbleti vel mihrâbi vel minberi sâhibi’l makâmi’l mahmudi vel havdi’l mevrudi veşşefâati vessücudi lirabbil ma’budi sâhibi remyi’l cemerâti vel ukufi biarafâti sahibil alemi’t tavîli vel kelami’l celîli sâhibi kelimetil ihlasi vessıdkı vettasdîki. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salaten tüncîna bihâ min cemîi’l mihani vel ihani vel ehvâli vel beliyyeti ve tüsallimune bihâ min cemîi’l kitani vel eskâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirnâ bihâ min cemii’l uyubi ve’s seyyiâti ve tağfiru lenâ bihâ cemia’z zünubât. Ve temhu bihâ annâ cemia’l hatîati ve takdî lenâ bihâ cemia mâ natlubuhu mine’l hâcâti ve terfeunâ bihâ indeke a’lad derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksa’l ğâyâti min cemîi’l hayrâti fî’l hayâti ve ba’del memâti yâ Rabbi yâ Allah yâ Mucîbe’d daavât. Allahümme innî es’elüke en tec’ale lî fî müddeti hayâtî ve ba’de memâtî ed’âfe ed’âfi zalike elfe elfi salatin ve selamin madrubeyni fî misli zalike ve emsâli emsâli zalike alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ Muhammedi’n nebiyyi’l ümmiyyi ve’r resuli’l arabiyyi ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evladihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ehli beytihi ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve etbâihi ve mevâlihi ve huddemihi ve huccebihi. İlâhî ec’al külle salatin min külli zalike tefuku ve tefdulü salate’l musallîne aleyhi min ehli’s semavâti ve ehli’l aradîne ecmaîne kefadlihi’l lezî feddaltehu alâ keffati halkıke ya ekreme’l ekremîne ve yâ erhamer râhimîne Rabbenâ tekabbel minne inneke ente’s semiu’l alîm. Ve tüb Aleynâ inneke ente’t tevvâbü’r rahîm. Allahümme salli ve sellim ve kerrim alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n nebiyyi’l ümmiyyi’s seyyidi’l kâmili’l fâtihi’l hâtimi hâi’r rahmeti ve mimi’l mülki ve dali’d devâmi bahri envârike ve ma’dini esrârike ve lisâni huccetike ve arusi memleketike ve ayni a’yâni halikatike ve safiyyike’s sâbikı’l halkı nuruhu verrahmeti lil alemîne zuhuruhu’l mustafa’l mucteba’l münteka’l mürtadâ ayni’l inâyeti ve zeyni’l kıyâameti ve kenzi’l hidâyeti ve imâmi’l hadreti ve emini’l memleketi ve tırâzi’l hulleti ve kenzi’l hakîkati ve şemsi’şşerîati kâşifi deyâci’l zulmeti ve nâsiri’l milleti ve nebiyyi’r rahmeti ve şefii’l ümmeti yevme’l kıyâmetihi yevme tahşeu’l asvâtu ve teşhasu’l ebsâr. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedi’n nuri’l eblaci vel behai’l ebhaci nâmusi tevrati Musa ve kamusi incîli İsa salavatullah ve selemühü aleyhi ve aleyhim ecmain. Talsemi’l feleki’l atlasi fi butuni küntü kenzen mahfiyyen feahbebtü en u’refe tâvuse’l meliki’l mukaddesi fî zuhuri fehalaktu halkan fetearreftü ileyhim febî arafunî kurreti ayni nuri’l yakîni mir’âti uli’l azmi mine’l mürselîne ilâ şühudi’l meliki’l hakki’l Mübîn. Nuri envâri ebsâri bisâiri’l enbiyâi’l mükerremîne ve mahalli nazarike ve siati rahmetike mine’l avalimi’l evvelîne vel âhirîne sallallahu aleyhi ve ala ihvânihi mine’n nebiyyine ve’l mürselîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ve’t tayyibîne’t tâhirîn. Allahümme salli ve sellim ve ethif ve enim vemneh ve ekrim ve eczil ve a’zim efdale salavâtike ve evfâ selamike salaten ve selamen yetenezzelani min ufuki künhi bâtıni’z zâti ilâ feleki semâi mezâhiri’l esmâi vessıfâti ve yertekıyâni inde sidreti münteha’l ârifîne ilâ merkezi celali’n nuri’l mübîni ala seyyidinâ ve Mevlana Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike ilmi yakîni’l ulemâi’r rabbâniyyine ve ayni yakîni’l hulefai’r râşidîn. Ve hakki yakîni’l enbiyâi’l mükerremîne’llezî tâhet fî envâri celalihi ulu’l azmi mine’l mürselîne ve tehayyeret fi derki hakâikihi uzameü’l melaiketi’l muheyyimîne’l münzeli aleyhi fî’l Kur’ani’l Azîm. Bilisânin Arabiyyin mübîn. Lekad mennallahu ala’l mü’minîne izbease fîhim resulen min enfüsihim yetlü aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yüallimühümü’l kitâbe’l hikmete ve in kânu min kablu lefî dalalin mübîn. Allahümme salli ve sellim salaten zâtike alâ hadreti sıfâtike’l câmii likülli’l kemâli’l müttesıfi bisıfâti’l celali ve’l cemâli men tenezzehu ani’l mahlukîne fî’l misâli yenbui’l maârifi’r rabbâniyyeti ve hîtati’l esrâri’l ilahiyyeti ğâyeti münteha’s sâiline ve delili külli hairin mine’s sâlikine Muhammedi’l mahmudi bil evsâfi vezzâti ve Ahmedi men medâ vemen hüve âtin ve sellim teslimen bidâyeti’l evveli ve ğâyete’l ebedi hatta la yahsurehu adedün vela yünhiyehi emedün verda an tevâbiihi fî’ş şeriati ve’t tarikati vel hakîkati minel eshâbi vel ulemai ve ehli’t tarikati vec’alnâ yâ mevlanâ minhüm hakîkaten âmin. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin fethi ebvâbi hadretike ve ayni inâyetike bihalkıke ve resulike ila cinnike ve insike vahdaniyyi’z zati’l münzali aleyhi’l ayatü’l vadihâtü mukîli’l aserâti ve seyyidi’s sâdâti mahi’ş şirki veddalalati bissuyufi’s sârimâti’l amiri bi’l ma’rufi vennehyi anil münkerati’ssemîli min şerabi’l müşâhedâti seyyidinâ Muhammedin hayri’l beriyyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala men lehu’l ahlaku’r radiyyetü’l evsâfü’l merdiyyeti vel akvâluş şer’iyyetü vel ehvalü’l hakîkiyyetü vel inâyetü’l ezeliyyetü vessaâdâtü’l ebediyyetü vel fütühâtü’l mekiyyetü vezzuhurâtül medeniyyeti vel kemâlatü’l ilâhiyyetü vel meâlimurrabbâniyyetü ve sirru’l beriyyeti ve şefiune yevme ba’sinâl mustağfiru lenâ inde rabbinâ’d dâi ileyke vel muktedi limen erâde’l vusule ileyke’l enîsü bike vel müstevhişü min ğayrike hatta temettea min nuri zâtike ve racea bike la biğayrike ve şehide vahdeteke fî keşretike ve kulte lehu bilisâni halike ve kavveytehu bicemâlike fasda’ bimâ tü’meru ve a’rid ani’l müşrikîne’z zakiru leke fî leylike vessâimu leke fî nehârike’l ma’rufu inde melailetike ennehu hayru halkik. Allahümme inne netevessele ileyke bilharfi’l câmii limeâni kemalik. Nes’elüke iyyake bike en türiyenâ veçhe nebiyyinâ sallallahu aleyhi ve sellem ve en temhuve anne vücude zünübinâ bimüşâhedeti cemâlike ve tüğayyibenâ annâ fî bihâri envârike ma’sumîne mine’şşevağılı’d dünyeviyyeti râğıbine ileyke ğaibine bike ya hüve Allah ya hüve ya Allah ya hüve ya Allah la ilahe ğayrükeskınâ Min şerâbi mehabbetike vağmisnâ fî bihâri ehadiyyetike hatta ner’tea fî bahbuhati hadretike ve tak’taa annâ evhâme halîkatike bifadlike ve rahmetike ve nevvirnâ binuri tâatike vahdinâ vela tudillenâ ve bassirnâ biuyubinâ an uyubi ğayrinâ bihurmeti nebiyyinâ ve seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ âlihi ve eshâbihi mesâbihi’l vücudi ve ehli’ş şühudi ya erhame’r râhimîne nes’elüke en tülhikanâ bihim ve tem’nehâna hubbehüm ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikrami Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semiul alîmü vetüb aleynâ inneke ente’t tevvabür rahîmü veheb lenâ ma’rifeten nâfiaten inneke alâ külli şeyin kadirün ya Rabbel alemîne ya rahmanu ya rahîmu nes’elüke en terzükanâ rü’yete vechi nebiyyinâ sallallahu aleyhi ve sellem fî menâ minâ veyakzatinâ ve en tusalli ve tüsellime aleyhi salaten dâimeten ilâ yevmiddîni ve en tusalli alâ hayrinâ vekün lenâ Fî cemîi umurin. Allahümmec’al efdale salavatike ebeden ve enma berekâtike sermeden. Ve ezka tehiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil hakâikıl insaniyyeti velcânniyyeti ve mec’maiddekâikıl imâniyyeti ve turit tecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbetıl esrârirrahmâniyyeti ve arusil memleketir rabbâniyyeti ve sitati ık’dinnebiyyini ve mukaddimeti ceyşil murselîne vekâidi rekbil evliyai vessıddıkîne ve efdalil halaikı ecmaîne hâmili livâil izzil a’lâ vemâliki ezimmetil mecdil esna. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâris sevabıkıl evveli ve tercumâni lisânil kıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi ve mazhari sırril vücudil cüz’i vel küllî ve insâni aynil vücudil ulviyyi vessüfliyyi ruhi cesedil kevneyni ve ayni hayâtid dârayn.el mütehakkiki bia’lâ rütebil ubudiyyeti velmütehallikı biahlakıl makâmâtil istifâiyyetil halîlil a’zami vel habibil ekremi seyyidinâ ve Mevlanâ ve habîbina Muhammed’ibni abdillahibni abdil muttalibi sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbibi adede ma’lumâtike ve midâde kelimâtike küllemâ zekereke ve zekerehuz zakirune ve ğafele an zikrike vezikrihil ğâfilune ve sellim teslimen daimen kesîren. Allahümme inne netevesselü ileyke binûrihissâri fîlvücudi en tühyiye kulubenâ binuri hayâti kalbihil vâsii likülli şey’in rahmeten ve ilmen ve hüdâ vebüşrâ lilmüslimîne ve teşreha sudurenâ binûri sadrihil câmii maferratnâ fîl kitâbi min şey’in vediyâen ve zikra lilmuttakîne ve tütahhire nüfûsenâ bitahâreti nefsihizzekiyyetil merdiyyet. Ve tüallimenâ bienvâri ulûmi ve külle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mübînin ve tüsriye serâirehu fînâ bilevâmii envârik. Hattâ tüfniyenâ annâ fî hakki hakîkatihi feyekune hüvel hayyul kayyume fînâ bikayyûmiyyetikes sermediyyeti fenaîşü birûhihi ay’şel hayâtil ebediyyetin sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren amine bifadlike verahmetike Aleynâ ya Hannânu ya Mennânu ya Rahmanu vebitecelliyâti münâzelatike fî mir’âti şühudihi limünâzelati tecelliyâtike fenekûne fîl hulefâirrâşidîne fî velayetil ekrebîn. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin cemâli lutfike ve hanâni atfike ve cemâli mülkike ve kemâli kudsike’n nûril mutlaki bisırril maiyyetilleti la tetekayyedul batınu ma’nen fî ğaybikezzâhiri hakkan fî şehâdetike şemsil esrârir rabbâniyeti ve mec’lâ hadretil hadarâtir rahmâniyyeti menâzilil kütübil kıyâmeti ve nûrul ayâtil beyyinatillezî halaktehu min nûri zâtike ve hakkaktehu biesmâike ve sıfâtike ve halakte min nûrihil enbiyâe velmurselîne ve tearrefte ileyhim biahzil misâki aleyhim bikavlikel hakkil mübîni veiz ehazâllahu misâkannebiyyine lemâ âteynâküm min kitâbin ve hikmetin sümme câeküm resulün musaddıkun limâ meaküm letu’minunne bihi veletensurunnehu kâle eekrartüm ve ehaztüm alâ zâliküm isrî kâlu ekrarnâ kâle faşhedû ve enâ meaküm mineşşâhidîn. Allahümme salli ve sellim alâ behcetil kemâli ve tâcil celali vebehâil cemâli veşemsil visâli ve abekıl vucûdi ve hayâti külli mevcudin izzi celali saltanatike ve celali izzi memleletike ve melîki sun’i kudretike ve tırâzi safvetissafveti min ehli safvetike ve hulasatil hâssati min ehli kurbike sırrıllâhil a’zami ve habîbillâhil ekremi ve halîlillâhil mükerremi seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme inne netevesselü bihi ileyke veneteşeffeu bihi ledeyke sâhibişşefâatil kübrâ vel vesiletil uzmâ veş şeriatil ğarra. Velmekânetil ulyâ velmenziletiz zülfâ vekâbi kavseyni ev ed’na en tühakkikanâ bihi zâten vesıfâtin ve esmâen ve ef’âlen ve âsâren hatta la nerâ vela nesmaa vela nuhisse vela necide illa iyyake. İlâhi veseyyidî bifazdlike ve rahmetike en tec’ale hüviyyetenâ ayne hüviyyetihi fî evâilihi ve nihâyetihi vebivuddi hulletihi ve safâi mehabbetihi ve fevâtihi envâri basıretihi ve cevâmi esrâri serîretihi ve rahîmi rahmâihi ve naîmi na’maihi Allahümme innâ nes’elüke bicâhi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem elmağfirete verridâ velkabule kabulen temman la tekilnâ fîhi ilâ enfüsinâ tarfete aynin yâ ni’mel mucîbu fekad dehaleddahîlu ya mevlaya bicâhi nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feinne ğufrâne zünûbil halkı biec’maihim ve evvelihim ve âhirihim berrehim ve fâcirihim kekatretin fâ bahri cudikel vâsiillezî la sâhile lehu fekad külte vekavlükel hakkul mübin. Vemâ erselnâke illa rahmeten lilâlemine sallallâhu aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Rabbi inni vehenel az’mu minni veş’tealer re’sü şeyben velem ekün biduâike Rabbi şekıyyen. Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamur râhimîn. Rabbi inni limâ enzelte ileyyi min hayrin fekırun ya avnedduafâi ya azîmerrecâ ya munkızel ğarkâ ya münciyel helkâ ya ni’mel Mevla ya emânel haifîne la ilahe illallahul azîmul halîmu la ilahe illallâhu rabbül arşil azîmi la ilahe illallâhu rabbüs semavâtis seb’i ve rabbül arşil kerîmi Allahümme salli ve sellim alâl câmiil ekmeli velkutbir rabbâniyyil efdali tırâzi hulletil imâni vema’denil cudi velihsan. Sâhibil himemis semâviyyeti vel ulumille dünniyyeti. Allahümme salli ve sellim ala men halaktel vücude lieclihi verahhastel eşyâe bisebibih. Muhammedil mahmudi sâhibil mekârimi velcüdi ve alâ âlihi ve eshâbihil ektâbis sabikıne ila cenâbi zalikel cenâb. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nuril behiyyi velbeyânil celiyyi vellisânil arabiyyi veddînil hanefiyyi rahmeten lilâleminel mueyyedi birrûhil emînil velkitâbil Mübin. Ve hâtimin nebiyyine ve rahmetillâhi lilâlemin. Vel halaiki ecmaîn. Allahümme salli ve sellim alâ men halaktehu min nûrike ve cealte kelamehu min kelamike ve feddaltehu alâ enbiyâike ve evliyâike ve cealtessiâyete minke ileyhi veminhu ileyhim kemâli külli veliyyin leke vehâdî kül mudilli anke hâdîl halkı ilel hakkı târikil eşyai lieclike Vema’denil hayrâti bifadlike ve hâtabtehu alâ bisâti kurbike vekâne fadlullâhi aleyke azîmel kaimi leke fî leylike vessâimi leke fî nehârike velhâimi bike fi celalike. Allahümme salli ve sellim alâ nebiyyikel halifeti fî halkıkel müşteğıli bizikrikel mütefekkiri fî halkıke vel emîni lisirrike velbürhâni lirüsulikel hadıri fî serâiri kudsike velmüşâhidi licemâli celalike seyyidinâ ve Mevlanâ Muhammedilmüfessiri liâyatike vezzâhiri fî mülkike vennâibi fî melekûtike velmütehallikı bisıfâtike veddaî ilâ ceberûtikel hadretir rahmâniyyeti velbürdetil celaliyyeti vesserâbilil cemâliyyetil arişissekıyyi vennûril behiyyi velhabîbin nebeviyyi veddurrin nakıyyi velmisbahil kaviyyi Allahümme salli ve sellim aleyhi alâ âlihi kemâ salleyte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamidün mecîd. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin bahri envârike vema’dini esrârike ve ruhi ervâhi ibâdiked durretil fâhıretil abakatin nâfihati bü’büil mevcudâti vehâirrahamâti ve cîmid derecâti vesînis saâdâti venûnil inâyâti vekemâlil külliyâti Vemenşâil ezeliyyâti ve hatmil ebediyyâtil meşğuli bike anil eşyâid dünyeviyyâtit tâimi min semerâtil müşâhedâtil meskıyyi min esrâril kudsiyyâtil âlimi bilmâdi velmüstekbelati seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âlihil ebrâri ve ashâbihil ahyâr. Allahümme salli ve sellim alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fîl ervâhi ve alâ cesedihi fîl ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ sem’ihi fîlmesâmii ve alâ hareketihi fîl harekâti ve alâ sükûnihi fîssekenâti ve alâ kuûdihi fîl kuûdati ve alâ kıyâmihi fîl kıyâmâti ve alâ lisânihil beşşâşil ezeliyyî vel hatmil ebediyyi Allahümme salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi adede mâ alimte vemil’e mâalimte. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedillezî a’taytehu ve kerremtehu ve faddaltehu ve nasartehu ve eantehu vekarrebtehu ve edneytehu ve sekaytehu vemekkentehu vemela’tehu biilmikel enfesi ve besettehu bihubbikel etvasi vezeyyentehu bikavlikel ekbesi fahril eflaki ve azbil ahlaki ve nûrikel mübîni ve abdikel kadîmi ve hablikel metîni ve hasnikel hasîni ve celalikel hakîmi ve cemalikel kerîmi seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi mesâbihil hüdâ vekanâdîlil vücûdi vekemalis suûdil mutahharîne minel uyûb. Allahümme salli ve sellim aleyhi salaten tehullü bihâl ukade ve ribhan tefükkü bihâl kürabe veterahhumen tüzîlü bihâl atabe ve tekrimen yenkadî bihil erabu ya Rabbü ya Allahu ya Hayyu ya Kayyumu ya zelcelali velikrami nes’elüke zalike min fadâili lutfike ve ğarâibi fadlike ya Kerimu ya Rahim. Allahümme salli ve sellim alâ abdike ve nebiyyike ve resulike seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedinnebiyyil ümmiyyi verresuli arabiyyi ve alâ âlihi ve eshâbihi ve ezvâcihi ve zürriyâtihi ve ehli beytihi salaten tekûnu leke rıdaen velihakkıhi edâen vea’tıhil vesilete velfadîlete veşşerefe vedderecetel aliyyeter rafîate veb’as’hül makâmel Mahmudellezî ve adtehu ya erhamerrâhimîn. Allahümme innâ netevesselü bike veneselüke veneteveccehu ileyke bikitâbikel azîzi ve nebiyyikel kerîmi seyyidinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem ve bişerefihil mecîdi ve biebeveyhi İbrahîme ve İsmâîle ve bisâhibeyhi Ebibekrin ve Umere vezinnûreyni usmâne ve âlihi Fâtımate ve Aliyyin ve veledeyhimâ’l Hasani vel Hüseyni ve ammeyhil Hamzati vel Abbâsi ve zevceteyhi Hadîcete ve Aişete. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve alâ ebeveyhi İbrahîme ve İsmaîle ve alâ ali küllin ve sahbi küllin salaten yütercimuhâ lisânul ezeli fî riyadil melekuti ve aliyyil makâmâti ve neylil kerâmeti ve ref’id derecâti ve yen’ıku bihâ lisanul ebedi fî hadidin nâsûti liğufrâniz zunûbi ve keşfil kürübi ve def’il mühimmâti kemâ hüvelleiku Biilâhiyyetike ve şa’nikel azîmi ve kemâ hüvelleiku biehliyyetihim ve mensıbihim el kerîmi bihusûsi hasâise yahtessu birahmetihi men yeşaullahü zülfadlil azîmi Allahümme hakkıknâ biserâirihim fî medârici meârifihim bimesubetillezine sebekat lehüm minkel hüsnâ âli Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem velfevzi bissaâdetil kübrâ bimeveddetihil kurbâ ve ğummenâ fî ızzihil masmûdi fî makâmihil mahmudi ve tahte livaihil ma’kudi veskınâ min havdi irfâni ma’rufihil mevrûdi yevme la yuhziyallahun nebiyye sallallâhu aleyhi ve sellem biburûzi bişâreti kul tüsma ve sel tu’ta veşfa tüşeffa bizuhûri bişâreti velesevfe yü’tîke rabbüke feterdâ tebârekte ve teâleyte ya zelcelali vel ikram. Allahüme inna neuzü biizzi celalike ve bicelali izzetike ve bikudreti sultânike ve bisultâni kudretike ve bihubbi nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem minel katîati vel’ehvair radiyyeti ya Zahîrellecine ya cârel müstecirine ecirna minel havâtırin nefsâniyyeti vehfaznâ mineşşehevâtişşeytâniyyeti ve tahhirnâ min kazurâtil beşariyyeti ve saffinâ bisafail mehabbetis sıddıkıyyeti min sadâil ğafleti ve vehmil cehli hattâ tedmehille rüsumunâ bifenâil enâniyyeti ve mübâyanetit tam’atil insâniyyeti fî hadreti’l cem’i vettehliyeti vettehalli biluluhiyyetil ehadiyyeti vettecelli bilhakaikıs samedâniyyeti fî şühûdil vahdâniyyeti haysü la haysü vela eyne vela keyfe ve yebkâl küllü lillâhi ve billâhi ve minallâhi ve ilallâhi vemeallâhi ğarkan bini’metillâhi fî bahri minnetillâhi mensurine biseyfillâhi mahzûzîne biinâyetillâhi mahfuzîne biısmetillâhi min külli şâğılin yüşğılü anillâhi ve hâtırin yahturu biğayrillâhi ya Rabbü ya Allah ya Rabbü ya Allah ya Rabbü ya Allah rabbiyallahu vemâ tevfikı illabillâhi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîbü. Allahümme eşğılnâ bike veheb lena hibbeten la seaten fihâ liğayrike vela medhale fihâ lisivaeke vâsiaten bil ulûmil ilâhiyyeti vessıfâtir rabbâniyyeti velahlakil Muhammediyyeti ve kavvi akâidenâ bihusniz zannil cemîli ve hakkil yakîni ve hakîkatit temkîni ve seddid ehvâlina bittevfikı vesseâdeti vehusnil yakîni. Veşüdde kavâidena ala sırâtil istikâmeti ve kavâidil izzir rasîne sırâtellezîne enamte aleyhim minennebiyyine vessıddıkîne veşşühedai vessâlihîne veşeyyid mekâsidena fil mecdi esîli ala a’la Zirvetil keraimi ve azâimi ulil azmi minel murselîne ya sarihal mustasrihine ya ğıyasel musteğisine eğisnâ bieltâfi rahmetike min dalalil bu’di ve eşmilnâ binefahâti inâyetike fî mesârail hubbi ve es’if’nâ bi envari hidayetike fî hadâiril kurbi ve eyyidnâ binasrikel azîzi nasren mevzuren bil Kur’anil mecîdi bifadlike ve rahmetike ya erhamerrâhimîn Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîmu ve tüb aleynâ inneke entet tevvabür rahîm. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihi ümmehâtil mü’minîni ve zürriyetihi ve ehli beytihi kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîme inneke hamîdün mecîdün ya imâde men la imade lehu ya senede men la senede lehu ya zühra men la zühra lehu câbire külli kesirin ya sâhibe külli ğaribin ya Mu’nise külli vahidin la ilahe illa ente sübhâneke inni küntü minezzâlimîne ente veliyyi fîddünyâ vel âhireti teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîne ve eslih li fi zürriyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimîne salavâtullah ve melaiketihi ve enbiyâihi ve rüsulihi ve cemîi halkıhi alâ seyyidinâ ve mevlanâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin aleyhi ve aleyhimüsselamu ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Allahümme edhılnâ meahu bişefâatihi ve damânihi ve rıâyetihi mea âlihi ve eshabihi bidârike dâris selami fî mak’adi sıdkın inde melikin muktedirin ya zelcelali velikrami ve ethifnâ bimüşâhedetihi bilatîfi münâzeletihi ya Kerimü ya Rahimu ekrimnâ binnazari ila cemali sübuhâti vechikel azîmi vehfaznâ bikerâmetihi bittekrîmi vetteb’cîli vetta’zîmi ve ekrimnâ binuzulihi nuzulen min ğafurin rahîmin fî ravdi rıdvâni ühilün aleyküm rıdvânî fela eshatu aleyküm ebeden ve u’tıküm mefâtihel gaybi lihazainis sirril meknûni cennati sıfatil meâni bienvâri zâti ala’l eraiki yenzurune velehüm ma yeddeune selamun kavlen min rabbin rahîm bin’ıtâfi ra’fetir ra’fetil Muhammediyyeti min ayni inâyetihi fadlen min rabbike zalike hüvel fevzül mübînü fi mehâsini kusûri zehâiri serâiri fela ta’lemu nefsün ma ühfiye lehüm min kurreti e’yunin cezâen bimâ kânu ya’melune fî minassati mehâsini havâtimi da’vahüm fihâ sübhanekallahümme ve tehiyyetühüm fihâ selamun ve âhiru da’vahüm enil hamdülillahi rabbilalemîn..

Bitirince aşağıdakini okuyunuz.

SALEVÂT-I KÜBRÂ DUASI (Büyük Salavat)

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Mürselin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden Nebiyyin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides Sadikiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider Rakiiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides Sacidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Kaidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Kaimiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Musalliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez Zakiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş Şahidiyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Evveliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ezherehullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih Terahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide veledi âdem
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide evveliyn vel ahiriyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel Muhsinin
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel kevneyni vessakaleyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahiben Na’leyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn
Sübhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.
SALEVÂT-I KÜBRÂ’NIN ANLAMI
Euzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Sıddıkların Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Rukû Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Secde Edenlerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ka’deye Oturanların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kıyamda Duranların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Namaz Kılanların Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Zikredenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Şâhitlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Evvelkilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Sonrakilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Rasûlü! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allah’ın Nebîsi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Habîbi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Enbiyânın Sultânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Esfiyânın Burhânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mustafâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mu’allâ (son derece üstün kılınmış zat)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mekkî (Mekkeli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Medenî (Medîneli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Arabî (Arab kavmine mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Âdemoğullarının Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Ahmed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Muhammed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâhâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Yâsîn! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kevser ırmağının sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Tâc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Mi’râc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Na’leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
Ey Efendim!
Ey Allah’ın Rasûlü!
Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!
Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.
İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.
Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.
Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun…
Elhamdülillah…

Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hz. ve İmam Şeyh Bağdadi Cüneyt tarafından Faydaları

1-Beklenmedik rızık, servet ve geçim kolaylığı,
2-Temel ihtiyaç, aile içinde barış, huzur ve sevgi elde etmek için,
3-Allah’tan bir hediye alacaksın; gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalbin hissetdiği,
4-Sorunları çözmek, derece ve rütbe için,
5-En az gece-gündüz 1 defa oku; düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıyla alır. Yeterli rızık (giyecek ve yiyecek) Aile içinde huzur bulur.
6-Hem bu dünyada hem de ahiretde Allah onu her zaman korur.
7-Allah hac ve umre nasip eder.
8-Tüm içtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle Salevât-ı Kübrâ’yı okumak gerekir.
9-Salevât-ı Kübrâ okuyan 600.000 değerinde nimet ve sevab alır.
10-Yüksek zafer için Salevât-ı Kübrâ okunur.
SALEVÂT-I KÜBRÂ VE FAZİLETLERİ

Salavatı Kübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okunması tavsiye edilir.

1-Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar ve Kıyamet gününün şiddetinden korunur.
2-Ömründe 3 kez okuyana Allah’ü teâlâ Tevat’ı, İncil’i Zebur’u ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabı verilir.
3-Nesnelere 45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur.
4-Düşman ve zalim için 100 defa okunur.
5-Ev almak ve eşyaları yenilemek için günde 21 defa okunur.
6-Ruhsal ve fiziksel güç için 100 defa okunur.
7-Zihin, kalp gözü, hafıza güçlenmesi için okunur.
8-Hayvanların dilini anlamak için salavatı kübra 45 defa okunur yalnız 41 gün oruç tutmak gerekir.
9-Ev, cami veya okul yaptırmak için hacca gitmek için 3 yıl bırakmadan Her Cuma gecesi salavatı kübrayı okunacak. (abdestli olarak)
10-Perşembe günü kuşluk vakti namaz kıldıktan sonra salavatı kübrayı okunursa; beklenmedik yerden rızık gelir. Duaların kabul olur.
11-Salavatı Kübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinler saldıramaz, büyü ve sihir geçmez. Bütün tehlikelerden korunursun. Allah’ın izniyle sana kimse zarar veremez, incitemez.
12-Özellikle Fatiha okumalarında salavatı kübrayı peşinden 11 defa oku çok etkilidir.
13-Muhabbet, sevgi ve sevdiğine kavuşmak için salavatı kübra 11 veya 45 defa okunur.
14-Hastaların tedavisi için, işlerin kolaylaşması için salavatı kübra okunabilir.
15-Kolay servet, rızık için salavatı kübra okunabilir.
16-Kalp gözünün açılması için, 1000 defa Yâ Latif esmasını okuduktan sonra salavatı kübra 3 defa okunacak.
17-Salavatı kübra okuyanın maneviyatı güçlü olur.
18-Borçlardan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için salavatı kübra sabah namazından sonra okunur.
19-Salavatı kübrayı okuyan Allah’tan mağfiret ve kurtuluş istesin.
20-Kim bu salavatı okursa Allah’ü teâla ondan 70 bin çeşit

belayı def eder. Günahları bağışlanır.

AYRICA:Kim bu Es-Salavatı Kübra duasını okursa

*Allah üzerinden 72 bin çeşit bela ve musibeti alır.
*Hasta ise şifa bulur.
*Onu kıyamet günü şiddetinden kurtarır.
*Çok büyük rızık ve nimet alır.
*Duası kabul olur.
*Dileği gerçekleşir.

 

alıntı

——————————-

Cübbeli hocamızdan salevât-ı kübrâ;

SALÂT-I KÜBRÂ (Geylani hz.nin salavatı)’ için 19 yanıt

 1. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyide veledi âdem mi?
  Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame mi?

  1. selamün aleyküm, adem olmalı diye biliyorum çünkü, Adem oğullarının efendisi manası kastediliyor…selam ve duamızla hayırlı akşamlar kardeşim

 2. s.a k.bakmayın çok soru soruyorum salat-ı kübra da parantezli yer ne oluyor okurken orasını okumayalım mı anlamadım?

  1. aleyküm selam kardeşim. 2.şekil okumadaki parantezli yerleri söylüyorsun sanırım. O şekilde yani parantezin içinide okuyarak tamamlayın. Bitirincede devamında olan duayıda okuyacaksınız. Rabbim niyetinizi kabul etsin. Rabbimizin indinde önemli olan çabalamak, takdirse onun. Allaha emanet olun…

  1. Selamün aleyküm kardeşim. Türkçesi yazılan Salavatı Kübra (uzun olanı ve altta duası olanı), bulabildiğim en uzun olanı bu dua fakat arapçasınıda bulabilirsiniz ama hak geçmesin diye izinsiz kopyalamadım. Gerçekte kitapta olana bakıp kontrol etmedim fakat zannediyorum bizim yayınladığımız duanın tamamı fakat arapçası yok. Siz yayınladığımız şekilde okursanız faydalanırsınız. Çaba bizden, takdir Allahtan. Mesele mutlaka kabul olacak diye samimiyetle inanarak okumak lazım, ötesi Allaha kalmış. Rabbim dualarınızı çabalarınızı kabul etsin…Selam ve duamızla hayırlı akşamlar…

 3. Hayirli geceler. Niyet icin her iki salavati kubrayi ve pesinden duasini okumamiz gerekiyo degilmi? Dogru anlamismiyim? Cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim Allah (c.c) razi olsun

  1. Selamün aleyküm kardeşim, evet salavatları okuyup bitirdikten sonra duayı okuyacaksınız. (Başlamadan önce türkçe manalarını okursanız daha samimiyetle okursunuz, ve mutlaka duam niyetim kabul olacak diye samimiyetle okunması halinde tesirli olur. Tereddütle okumak tesirsiz olur.) Allah niyetinizi kabul etsin.

 4. Hayırlı günler 2.salavat ve salati Kübra duası birbirinin devamı gibi öyle değil mi bu durumda maddeler halinde yazılan faziletler duası için değil asıl uzunca olan o salavat için heralde.lakin başka sitelerde o faziletler sadece salati Kübra duasını okuyanlar için diyor kafam karıştı tam yapmak istiyorum acaba yardimci olur musunuz

  1. Selamün aleyküm kardeşim. 2. Salavat okunduktan sonra arkasından yazılan dua okunmalı. O faziletler o salavatın okunması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca duanın okunması ile ilgili fazilette en altta yazılmış. Zaten birbirine yakın şeyler. Samimiyetle okunduktan sonra dualar salavatlar inşaAllah kabul olur. Mesele inanarak samimiyetle yapmak ve kabul olunacağına inanarak okumak. Onun için güzel vakit ve kendinizi onu yapmaya en istekli olduğunuz zamanı seçin. Allah kabul etsin kardeşim. Selam ve duamızla hayırlı günler kardeşim…

 5. Sayfanızı kesfettigimden beridir faydalanıyorum.lakin bir sorum olacak. Salavatları Türkçe okurken (^) bu işaretin olduğu harfleri nasıl okumalıyız? U mu, ü mü yada ı mı, i mi tereddüde düşüyorum. ^ işareti ı harfi üzerindeyken ı yi mi uzun okuyacağız, yoksa i yi mi uzun okuyacağız. Yani nerede ı nerede ı olarak uzun okunur. U,ü içinde aynı soruyu soruyorum. ^ işareti nerede U Nerede Ü harfini uzun okutur. Allah’a emanet olun.

  1. Arap şivesine uygun olarak okunursa mahzuru olmaz. Ancak Türkler Arapçayı bilmedikleri için ince harflerde ü sesi çıkarmaları daha uygun, daha isabetlidir; çünkü böylece Kur’an-ı kerim doğru okunmuş olur. İstanbul Türkçesi, Anadolu Türkçesine göre daha kibar olduğu gibi, ince harfleri ince okumak, şimdiki Arap şivesine göre, daha kibar, daha isabetlidir.

   Birkaç örnek verelim:

   Kaf ile kef ötre ile olunca, ikisini de ku diye okuyup yazmak, Arapçada yanlışlığa sebebiyet verebilir. Mesela kul ile kül farklı manaya gelir. Kul, söyle demektir. Kül ise, ye veya hep manasına gelir. İkisi de kul diye okunup yazılırsa, yanlışlık olur.

   Kum ile küm de böyledir. Kum, kalk demektir, küm ise siz manasına gelir. Evladüküm, evladınız demektir. Kur, ziftler; kür ise, demirci ocağı demektir. Kusur, eksiklik, ayıp, suç, kusur; küsur, kesirler, artan parçalar demektir. Sükut, konuşmamak; sukut ise düşmek, aşağı inmek demektir. İkisi de sin’le başlamaktadır; fakat birincisinde sin’den sonra ince olan kef harfi gelmekte, ikincisindeyse, kalın olan kaf harfi gelmektedir. İkisini de u harfiyle yazarsak birbirine karışır. Birincisine sükut, ikincisine de sukut demek daha uygun olur. Mesela sukut-u hayâl, hayâl kırıklığı demektir.

   Sad’la sin birbirinden farklıdır. Sad’la yazılan suud kelimesi, yukarı çıkmak, sin’le yazılan süud kelimesiyse, mesud olmak demektir. Sin’den ve sad’dan sonra ayın da vardır. Süud diye yazmak daha doğru olur. Sual kelimesi sin harfiyle yazılır, süal diye okunur. Sual denirse Sad harfiyle okunmuş olur.

   Zı ile Ze, Tı ile Te, Ha ile he harfleri de böyle farklıdır. Diğer harflerin bazılarında da bu durum vardır. Yanlış anlaşılmayacak şekilde okuyup yazmak gerekir. Mesela Allahu teâlâ yerine Allahü teâlâ demeli ve öyle yazmalıdır. Hü denilince, ha harfiyle karışmaz. Hu denilince ha harfiyle karışabilir. Dat harfini zı veya ze olarak okumak yanlış olduğu gibi, dal harfi gibi okumak da yanlıştır. Mahrecine uygun şekilde dat olarak okumalı, zat okumamalı.
   Alıntı

 6. Allah razı olsun. Her gün sabah akşam salâvat i Kübra okuyorum ve peygamberimizin ruhlarına hediye ediyorum. Hocamızın okuyusunu açıp kendimde tekrar ediyorum.

 7. Ben bu salâtı şerifeyi , iksiri azamı ve evradı behâiyyeyi okurken dua etmenin hazzına vardım.Hatta kelimelerle ifade etmekte dahî zorlanıyorum ; öyle ki duanın bir gücü varsa hani müminin silahıdır diyor ya rasullullah a.s işte ben bunlarla dua edince kavradım ne demek istendiğini.Muhakkak daha fazlası vardır ama benim gibi kulluğu yarım yamalak birine ancak bu kadarı nasip olur hatta bu bile büyük lütuftur.Yolu buraya düşen kardeşlerime nacizane şunu söyleyeyim; haftada bir kez hiç olmazsa ayda bir kez olsun okuyunuz ve kendinize ailenize ümmeti muhammede dua ediniz.Sitenin kıymetli yöneticisine ayrıca duacıyım.Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin.

  1. Allah razı olsun, ecmain olsun. Allah size böyle güzellik lütfetmiş, ne güzel. Bizi de dualarınıza misafir eder misiniz? Emanet edilenlerin en güzeline emanet olun. Hayırlı akşamlar

 8. Salavati Kübra hakikisi hangisi. Elfü elfü salatin ile başlayan mi yoksa Lekad caeküm ile başlayan mi.

   1. Meviza.com bu büyük salavatın Arapçası var Abdülkadir Geylani Hz birçok duası yer alıyor ama bazı dualarda izin gerekiyor bunda da izin gerekir mi bilmiyorum

   2. Cübbeli hoca (Allah ondan razı olsun) izin veriyor ama izin vermeyenlerden kul hakkı diye almıyoruz, Allah hata yapmaktan muhafaza etsin hepimizi.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s