SALAVÂT-I FETİH(Bağlanmış işleri açan,hapislikten kurtaran,düşmana karşı zafer kazanılmasına vesile olan salavat)

SALAVAT
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû”

 

 
MANASI
ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın Elçisi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın Sevgilisi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın Dostu!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın en tertemizi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın her an kendisine teveccüh edeni!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın yaratıklarının Hayr Kapısı!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın seçtiği!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın süslediği-ziynetlendirdiği!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın gönderdiği Resûlü!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın şereflendirdiği şeref kaynağımız!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Peygamberlerin seyyidi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey takvâ ehlinin İmamı!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Peygamberlerin sonuncusu!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey âlemlerin Rabbının elçisi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey evvelin seyyidi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey âhirin seyyidi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Peygamberlerin baş çekeni!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey ümmetin şefâatçısı!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey büyük himmet sahibi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Livâil-Hamd Sancağını taşıyan!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Makâmil- Mahmûd Sahibi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Havzil-Mevrûd Sâkisi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Âdemoğlunun seyyidi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey bize müjdeli haberler getiren!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Rahmet Peygamberi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Tevbe Peygamberi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Allahı görerek namaz kılan!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey her bir şeyin başı olduğu gibi âkibeti de olan Efendimiz!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey iki âlemde insanları izinde toplayan Efendimiz!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Hakkın ve hayrın seçilmiş hürü!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey bâtılın ve şerrin mahvedicisi-yok edicisi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Ahad (cc) nun ilk hamd eden Ahmedi!

ALLAHU Teâlânın salâtı ve selâmı sana olsun!Ey Şeriâtın, Tarikatın, Mârifetin Hakikat Hayatı ve Nur-u Mimi Efendimiz Muhammed!

ALLAHU Teâlânın, meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanların ve bütün yarattıklarının selâmları sana, azîz ailene, ehl-i beytine, annelerimize ve sahabelerine olsun!
ALLAHU Teâlânın rahmeti ve bereketi de üzerinize olsun!
Âmin Yâ Muîn Celle Celâlihu!..
FAZİLETİ
Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa,
***Bağlanmış işleri açılır
***Mahpus ise kurtulur
***Düşmanına karşı zafer kazanır.
HAKKINDA
Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri “Her kim 40 sabah, farz namazının edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır, demiştir.
Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye’nin sonunda kaydetmiştir. Yukarıda ise tamamı mevcuttur.
Salavattaki bazı kelimelerin manası verilmiş, iyice anlaşılması için açıklanmıştır.
Teveccüh : Bir şeye doğru yönelme, bir tarafa dönme. Çevrilme. * Mânen üzerine düşme. * Ait olmak. * Hoşlanmak. * Sevgi, alâka.
Takvâ : Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.
Himmet : Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk’a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret. * Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi. * Tabiî şevk ve meyil ve heves. * Lütuf, yardım.
Livâil-Hamd : Hz. Peygamber’in (A.S.M.) bayrağı. Ona inananlar kıyâmetten sonra bu bayrağın altında toplanacaklardır.
Makâmil- Mahmûd : (Şefaat-ı Uzmâ) En yüksek şefaat makamı. Peygamberimizin (A.S.M.) kavuşacağı, Allah tarafından vaad edilen makam.
Havzil-Mevrûd : Vuslat, kavuşma ve sıla havuzu.
Âkibet : Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç.
Mahv : Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma. * Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.
Muîn : Yardımcı. Muâvin. İane eden.”
alıntı

HAPİSTEN VEYA SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ve lâ ted’u meallâhi ilâhen âhar, lâ ilâhe illâ hû, kullu şey’in hâlikun illâ vecheh, lehul hukmu ve ileyhi turceûn.

عُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(Kasas Sûresi, 88)

Bu ayet-i kerimeyi (manasını da düşünerek) bol bol okumaya devam edenler, kısa zamanda hapisten veya içinde bulunduğu muzdarip halden kurtulur. (Remzi Hoca)

Manası;

Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s