Sadaka, yolları açar; zor bir işi olan niyet etsin sadaka versin

Sadaka, hastaları tedavi eder; hasta olan-hastası olan niyet etsin sadaka versin

Maddeten güçlük çekenler sadaka versin; sadaka ile rızkın nasıl bollaştığına inanamayacaklar

Sevdikleri vefat edenler niyet etsin sadaka versin; ötelere ikramlarını göndersin dualarla

Sadaka şemsiye gibidir belalara, selametle menziline ulaşmak isteyen, yola çıkmadan önce sadaka versin

*Akrabasından muhtaç kimse varken başkalarına sadaka vermeyi Allah kabul etmez. (Mücahid)

*Az sadaka çok belâyı def eder. (Atasözü)

*Başa kakanın sadakasını Allah kabul etmez. (Hadis-i Şerif)

*Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için Allah’a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. (Leys bin Sad)

*İlmi olan ilminden, malı olan da malından sadaka versin. (Hadis-i Şerif)

*İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta melekler uğramaz. (Hz.İsa a.s.)

*Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden o fakir üzerinde bir yama kaldığı müddetçe elbiseyi giydiren, Allah Teala’nın himayesindedir. (Hadis-i Şerif)

*Malın bekçisi sadakadır. (Atasözü)

*Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. ( Ömer bin Abdülaziz )

*Oğlum, bir hata işlediğinde hemen akabinde sadaka ver. (Lokman a.s.)

*Sadaka, bedenî ibâdetlerden ve nâfile ibâdetlerden üstündür. (S. Ahmed Rufai)

*Sadakanın en faziletlisi, senden yüz çeviren akrabaya verilendir. (Hadis-i Şerif)

*Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. ( Hadis-i Şerif )

*Sadakayı lâyık olana ver ki, o da hayır görsün. ( Hz.Ali r.a )

*Sıhhatli kalmak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâl etme. (Muzaffer Çoşkun)

alıntı