https://mektebun.com/2023/01/18/receb-i-serif-2-kisaca-hepsi/

⁉️Oruç borcun varsa kazaya niyet edersin. Borcunu kapatırken günün sevabını da almış olmayı umarsin Rabbinden.

Bir oruca hem kaza hem nafile diye niyet olmaz. Tek niyet olur.

Kerem Önder hoca

Hanefi mezhebine göre kaza namazı ya da orucu olan nafile oruç tutabilir veya namaz kılabilir. Kazaları da yapmak şartı ile. Dolasıyla kaza orucu varken başkasını yapamaz diyemeyiz. Kazayı da yapacak, nafileyi de tutacak.”

HER HİCRÎ AY BAŞINDA RUTİN OLARAK “MUTLAKA YAP” LİSTESİ ve HER HİCRÎ AY BAŞINDA “MUTLAKA YAP” RUTİN LİSTEYE EK OLARAK YAPILACAKLAR. (VAKTİ OLUP, FAZLADAN SEVAP İSTEYENLERE-HİÇ OLMAZSA ARADA SIRADA)

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-rutin-olarak-mutlaka-yap-listesi-her-hicri-ay-basinda-mutlaka-yap-rutin-listeye-ek-olarak-yapilacaklar-vakti-olup-fazladan-sevap-isteyenlere-hic-olmazsa-arada-s-2/?preview=true

▪️▪️▪️

(DİĞER GÜN METİNLERİ)

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-rutin-olarak-mutlaka-yap-listesi-her-hicri-ay-basinda-mutlaka-yap-rutin-listeye-ek-olarak-yapilacaklar-vakti-olup-fazladan-sevap-isteyenlere-hic-olmazsa-arada-s/

▪️▪️▪️

HER HİCRÎ AY BAŞINDA İLK PAZAR, İLK ÇARŞAMBA, İLK PERŞEMBE, İLK CUMA, İLK CUMARTESİ, SON ÇARŞAMBA, SON GÜN NE YAPALIM?

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-ilk-pazar-ilk-carsamba-ilk-persembe-ilk-cuma-ilk-cumartesi-son-carsamba-son-gun-ne-yapalim/

RECEB AYI ÇETELESİ

ÜÇ AYLAR VE HARAM AYLAR…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haram aylar dört ay(dır. Receb, Zü’l-ka’de, Zü’l-hicce, Muharrem.) Bu aylarda az ibadet çok ibadet (yapmış gibi), az sadaka, çok sadaka (vermiş gibi sevap kazandırır).

Ama bunun tersi de böyle. Ufak günahlarda büyük günah gibi (yazılır). Rabbim bizi ufağından büyüğünden bu güzel aylarımızın yüzü suyu hürmetine temizlesin. Hiçbirini koymasın, bizi oklava gibi dosdoğru yapsın, istikamet üzere bulundursun, alnımız ak yüzümüz pak gezdirsin, başı eğik bulundurmasın. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)

Receb ayı, hem üç aylardan, hem de haram aylardandır. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin…

ÜÇ AYLARIMIZ MÜBAREK OLSUN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bir kul için üç ayların geldiğini bilmesi bile o kula yeterli. İnşâallah bilen insan bu kutlu aylarda neler yapılır onları da öğrenecek, kıyısından, köşesinden, az-çok bu aylarda yapılan şeyleri yapmaya gayret edecek. (Hasan Burkay kuddise sirruhu)

1 Şubat Salı gününü 2 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece akşam ezanıyla 3 aylar başlıyor. Rabbim, en güzel şekilde istifade etmeyi nasip etsin.

Hasan Burkay kuddise sirruhu, Recep ayında; istiğfarı, şaban ayında; salavat-ı şerifeyi, ramazan ayında da; Kur’ân-ı Kerim okumayı arttırmalıyız, derdi.

https://mektebun.com/receb-i-serif-dua-zikir-istigfar-okunacak-sureler-sadaka-ve-salih-ameller-gusul-vs/ (kısaca hepsi)

https://mektebun.com/receb-i-serifin-oruclari-kisaca-hepsi/

https://mektebun.com/receb-i-serifin-namazlari/ (kısaca hepsi)

RECEB-İ ŞERİF’in Oruçları

▪️RECEB-İ ŞERİF’in 1. 2. Ve 3. Günlerinin Oruçları

→İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Receb’in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffaretidir. İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma)dır.” es-Suyuti, Cami’u’l-ehadis,

rakam:14504, 5/179; RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:103 →Hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: “Receb’in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır.” (es-Safuri, Nüzhecü’l-mecalis, 1/140)

→Selame ibni Kays (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Receb’in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır.” (‘Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/327)

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Receb’in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir.” (‘Abdülkadir el-Geylani, el-

Ğunye, 1/327)

→Ebu Zer (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis- i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Recebin ilk günü oruç tutan kimse(nin bu orucu) bir aylık oruca denk olur.” (‘Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/327); RESAİL- İ AHMEDİYYE (15) sh:103-105

RECEB-İ ŞERİF’in 1. 2. Ve 3. Günlerinin Oruçları

→Abdülğafur ibni Abdilaziz (Radıyallahu Anhuma) nin babasından rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Receb’in ilk günü oruç tutan, bir sene (devamlı) oruç tutmuş gibidir.” (ibnü ‘Asakir, Tarihu Medineti Dimeşk, rakam: 6057, 51/238, rakam:4153, 36/376); RESAİL-İ

AHMEDİYYE (15) sh:103

→Yine böylece Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre, RASÛLÜLLÂH in, Receb’in tutulmasına dair teşviklerini duyan pir-i fani bir zatın: “Ya RASÛLÜLLÂH ! Ben onun tamamını tutmaktan acizim.” şeklindeki beyanına karşılık, RASÛLÜLLÂH: “Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve kendisinden son günü tut ki, o zaman muhakkak sana, o ayın tamamını tutanın sevabı verilecektir. Çünkü gerçekten güzel bir amel, misliyle mükafatlandırılacaktır.”

on

buyurmuştur. (‘Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/331; es-

Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/141)

Ali ibni Ebi Talib’in oğlu Huseyn’in oğlu Ali Zeynelabidin’in oğlu Muhammed Bakır’ın oğlu Ca’fer- i Sadık’ın oğlu Musa Kazım’ın oğlu (İmam) Ali Rıza (Radıyallahu Anhüm Ecma’in) şöyle buyurmuştur: “Her kim sevabını Allah-u Te’ala’dan umarak Receb-i Şerif’in ilk günü oruç tutarsa kendisine cennet vacip

olur.” (Mümin eş-Şeblenci, Nuru’l-ebsar fi menakibi ali beyti’l- Muhtar, sh:363); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:106-109

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Başında, Ortasında ve Sonunda Bir Gün Oruç tutmak

→Ali ibni Ebi Talib’in oğlu Huseyn’in oğlu Ali Zeynelabidin’in oğlu Muhammed Bakır’ın oğlu Ca’fer-i Sadık’ın oğlu Musa Kazım’ın oğlu (İmam) Ali Rıza (Radıyallahu Anhüm Ecma’in) şöyle buyurmuştur:

“Her kim sevabını Allah-u Te’ala’dan umarak Receb-i Şerif’in ilk günü oruç tutarsa kendisine cennet vacip olur.” Her kim de receb-i şerifin ortalarından bir gün

oruç tutarsa Rabi’a ve Mudar kabileleri kadar çok

kişilere şefaatçi kılınır.

Yine her kim receb-i şerifin son gününde oruç tutarsa Allah-u Te’ala onu cennetin sultanlarından yapar ve kendisini; annesine, babasına, kız kardeşlerine, amcalarına, halalarına, dayılarına, teyzelerine, tanışlarına ve komşularına şefaatçi kılar.

Bunlar arasında cehennemi hak etmiş biri bulunsa da (onun şefaatiyle kurtulur).” (Mümin eş-Şeblenci,

Nuru’l-ebsar fi menakibi ali beyti’l-Muhtar, sh:363); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:108-109

▪️RECEB-İ ŞERİF’in İlk Perşembe Orucu

→Nebi den rivayet edildiğine göre: “Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak Allah-u Te’ala üzerine bir hak olur.” (‘Abdülkadir el- Geylani, el-Ğunye, 1/330-331; Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/138); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:110

→Ey hak yolda kardeşlerimiz! Nice insan recebe ulaşmış, şa’bana ulaşamamış, bir nice kul da ikisine kavuşmuş, fakat ramazana çıkamamıştır.

Kıymetli ömrünü eğlenceyle geçirenler, ekim günlerini kaçırır, ekim zamanı boşa yatan da hasat zamanını zayi eder ve herkes mahsul biçerken, o pişmanlık biçer.

Gençliğin kıymetini yaşlılar, sağlığın kıymetini hastalar, zenginliğin değerini fakirler, hayatın kadrini de ölüler bilir. O halde siz siz olun, cehennem derekelerinden kurtulup, cennet derecelerine erişebilmek için, receb ayını oruçlar ve geçmiş günahlara ağlamaklarla geçirin, sakın ha gafletle geçirmeyin! (Ahmed ibni Hicazi, Tuhfetü’l-ihvan, sh:13)

→İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir: “Bu dünya amel yeridir, rahatlık yeri değildir, amelin semeresi olan istirahat ise önümüzdedir. Çalışma zamanı dinlenmek; ziraatı zayi etmek ve ürünleri menetmektir. Bugün uyanılmazsa yarının sermayesi pişmanlıktan başka bir şey olmayacaktır.” RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:110-111

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Eyyam-1 Biyd (13-14 ve 15) Oruçları

→Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: “Recebin on üçüncü gününün orucu, üç bin sene oruç gibidir. On dördünün orucu, on bin sene gibidir. On beşinci gün ise on üç bin seneye denktir.” (ibni Şahin, Suyuti, el-Le’ali, 2/106)

Enes (Radıyallahu Anh) dan merfü’an rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “(Herhangi bir aydan) on üç, on dört ve on beşinci günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te’ala, birinci gününde on bin sene, ikinci gününde yüz bin sene, üçüncü günde ise üç yüz bin senelik ecir verir.” (Ebu’l-Kasım el-Hüseyn, el-Emali, Süyuti, el-Le’ali, 2/107) →Rivayete göre; Adem (Aleyhisselam): “Ya Rabbi! Vakitlerin ve günlerin sana en sevgilisini bana bildirir misin?” diye yalvardığında, Allah-u Te’ala: “Günlerin Bana en sevgilisi, recebin yarı günüdür. Her kim recebin ortasında, oruç, namaz ve sadakayla Bana takarrub (manen yakınlaşma) ve ibadette bulunursa, Benden ne isterse mutlaka ona veririm, Benden af isterse, mutlaka onu bağışlarım. Ey Adem! Her kim recebin yarı gününü namusunu koruyarak, malından tasaddukta bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse

onun için cennetten başka bir karşılık yoktur” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140) buyurdu. RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:112-114

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Eyyam-1 Biyd (13-14 ve 15) Oruçları

→RASÛLÜLLÂH den şöyle rivayet edilmiştir. “Recebin yarısının orucu, otuz senelik oruca

denktir.” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140) →Rivayete göre:

“Dört şey, kabir azabını hafifletir.

Bunlar da: Her an ve her zaman Kur’an okumak,

Her mekanda yetime ikram etmek, Receb ve şa’banın eyyam-i biyd oruçlarını tutmak, Gece yarısı namaz kılmaktır ki, o kalbi nurlandırır

ve Rahman’ın rızasını celbeder.” (Ahmed ibni Hicazi,

Tuhfetü’l-ihvan, sh:13); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:114-

115

→Her ayın eyyam-ı biyd oruçları hakkındaki diğer hadis-i şerifler “Oruç” risalemizin 58-60. sayfalarında mevcuttur. RESAİL-İ AHMEDİYYE (15)

sh:115

▪️RECEB-İ ŞERİF’in 27. Gün Orucu →Selman-1 Farisi (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen

bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyur-

muştur: “Receb ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o

günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kaim olan kişi,

zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece

ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün, recebin

bitmesine üç gün kaladır. Muhammed de o gün

(peygamber olarak) gönderilmiştir.” Deylemi Müsnedü’l-

Firdevs, no:4381, 3/142; Süyuti, Cem’u’l-cevami’, 1/591; →Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucu(nun sevabı) yazılır. O gün, Nebie, Cibril’in risaleti ilk getirdiği gündür.” (Abdülkadir el-Geylani, el-

Gunye, 1/332; Ebu Muhammed el-Hallal, no:18, sh:76) →Nebi den şöyle rivayet edilmiştir. “Her kim recebin yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Te’ala orucuna karşılık o kişiye bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar.” (el-Cami’u’ş- şafi fi’l-va’zı’l-kafi, Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/141)

→İbni ‘Adil (Rahimehullah) Cibril (Aleyhisselam)ın bazı peygamberlerle kaç kere görüştüğü hususunda şöyle demiştir: “Cibril (Aleyhisselam) Adem (Aleyhisselam)a on iki kere, İdris (Aleyhisselam)a dört kere, İbrahim (Aleyhisselam)a kırk iki kere, Nuh (Aleyhisselam)a elli kere nazil olmuştur. Musa (Aleyhisselam)a dört yüz kere, İsa (Aleyhisselam)a on kere, Muhammede ise yirmi dört bin kere inmiştir.” (Ahmed ibni Hicazi, Tuhfetü’l- ihvan, sh:12); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:116-119

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Son Gününün Orucu

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre RASÛLÜLLÂH recebin tamamını tutama- yacağını söyleyen bir zata:

“Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana, tamamını tutanın sevabı verilecektir” buyurmuştur. (Metin kaynaklar için bakınız, sh:107) ve

→Receb-i şerif orucuyla alakalı olarak

zikrettiğimiz hadis-i şeriflerden bazısını nakleden Ali el-Kari (Rahimehullah) bu konuyu şöyle bağlamıştır: Bütün bu nakillerden anlaşıldığına göre; Receb ayının, diğer aylara nisbetle birtakım faziletleri mevcuttur.

Kullardan istenen, takatları hasebince ve güçleri nisbetince ibadet ve taatları çoğaltmaktır. Ulema da faziletli ameller babında nakledilen zayıf hadislerle amel etmenin caiz olduğu konusunda görüş birliği içindedir. Hal böyleyken bazı alimlerin: “Bidattır” diyerek receb ayında oruç tutmayı engellemeleri, anlaşılacak şey değildir. (Risale fi fedaili receb el-mürecceb, Resailü Ali el-Kari,

varak: 57-58); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:120

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten Bir Günün Orucu

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)in rivayet ettiği

bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLAH şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz cennette, kendisine receb denilen bir ırmak vardır ki sütten daha beyazdır, baldan daha tatlıdır. Recebden bir gün (bile) oruçlu geçirene, Allah-u Te’ala o Irmaktan su içirecektir.” Beyhaki, Fedailü’l-evkat, no:8,

sh:90-91; Abdulkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/325; →Sa’id eş-Şami (Radıyallahu Anh) in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Receb Allah-u Te’ala’nın en sağlam ayıdır. Her kim

recebden bir gün oruç tutarsa, bu kendisi için bir ayın

orucu gibidir.” (Ebu Muhammed el-Hallal, no:11, sh:65;

Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebir, no:5538, 6/69)

→Yine Abdülaziz ibni Sa’id’in, babası Sa’id eş-Şami (Radıyallahu Anhüma)dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Recebden bir gün oruç tutanın bu orucu, bir senenin orucu gibidir.”(Beyhaki, Fedailü’l-evkat, no:9, sh:92-93;

Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebir, no:5538, 6/69) Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“İnanarak ve sevabını Allah-u Te’ala’dan bekleyerek, recebden bir gün oruç tutan Allah-u Te’ala’nın en büyük rızasını kazanır ve Firdevs-i A’la cennetine yerleştirilir.” Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/141); RESAİL-İ

AHMEDİYYE (15) sh:121-124

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten Bir Günün Orucu

→Hasen (Radıyallahu Anh)in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Recebden bir gün oruç tutan için, o oruç iki senenin orucuna denktir.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye 1/322)

→RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Recebden bir gün oruç tutan sanki kırk sene (devamlı) oruç tutmuş gibidir.” (Allame Safuri, Nüzhetü’l- mecalis, 1/139)

Ali ibni Talib (Radıyallahu Anh)in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki receb ayı pek büyük bir aydır. Ondan bir günü oruçlu geçirene Allah-u Te’ala, bin sene oruç

(sevabı) yazar.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/322) Ebu Sa’id el-Hudri (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Receb haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-u Te’ala’nın takvasına tamamen ayır(arak, günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek: ‘Ya Rabbi! Onu bağışla’ derler. Eğer orucunu Allah-u Te’ala’nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye: ‘Nefsin seni aldatmış’ denilir.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/333); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:124-126

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten Bir Günün Orucu

→Mekhul (Radıyallahu Anh)dan rivayete göre, Ebu’d-Derda (Radıyallahu Anh) kendisine receb orucundan soran bir kişiye şöyle cevap buyurdu: “Her kim recebde nafile olmak üzere, Allah-u Te’ala’nın sevabını umarak ve ihlaslı bir niyetle O’nun cemalini ve Zat’ını kast ederek bir gün oruç tutarsa, o günün orucu Allah-u Te’ala’nın gazabını söndürür.

Cehennem kapılarından birini kendisine kapatır. Yer dolusu altın kendisine verilecek olsa, bu ona verilene denk olmaz.

Hesap gününden evvel, dünyadan ona verilecek hiçbir şey, onun sevabını tamamlayamaz. O günün akşamında kendisine on tane makbul dua verilir. Peşin dünya ile alakalı bir şey isterse mutlaka ona

verilir.

Değilse Allah-u Te’ala’nın velilerinden, dostlarından ve seçkin kullarından en üstün duayı yapanlara verilecek hayırların bir misli kendisine

hazırlanır.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/333); (Ebu Muhammed el-Hallal, no:8, sh:58-60); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:127-128

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten Bir Günün Orucu

→Rivayete göre: “Recebden bir gün oruç tutan için, cennette altın ve gümüşten yapılmış şehirler vardır.” (Ahmed ibni Hicazi, Tuhfetü’l-ihvan, sh:10)

→Enes (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: “Bir kere Mu’az (Radıyallahu Anh) ile karşılaştığımda ona nereden geldiğini sordum. Nebi in yanından geldiğini söyleyince, ne buyurduğunu sordum. RASÛLÜLLÂH in: ‘Allah- u Te’ala’nın rızası için recebden bir gün oruç tutan cennete girer’ buyurduğunu işittim’ dedi.

Bunun üzerine ben Nebi in huzuruna girdim ve Mu’az’ın bana kendisinden naklettiği rivayeti anlattım. O zaman buyurdu ki: ‘Doğru söylemiş! Bunu ben söyledim. Evet! Ben söyledim. Bunu söyleyen benim!”” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/141); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:128-129

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 1 Gün ve 2 Gün Oruç Tutmak

→Ebu Sa’id el-Hudri, Ebu Zer, Ebu’d-Derda, Ali ibni Ebi Talib, Enes, Hasen, Sa’id eş-Şami ve İbni Mes’ud (Radiyallahu Anhüm) hazaratından rivayet edilen hadis-i şeriflerde RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur:

“Her kim receb ayından iki gün oruç tutarsa kendisine iki kat ecir verilir ki, her bir katın ağırlığı, dünyanın dağları kadardır. Allah-u Te’ala ona iki bin sene orucu yazar.

(Bir gün tutana vaad edilen bütün mükafatlardan) sayılanların bir misli kendine ait olmakla birlikte, ne kadar (uzun) yaşamış olsalar da, on siddik kulun ömürleri boyunca kazanmış oldukları ecir (ve sevaplar) kendisine ihsan edilir.

O da onların şefaati gibi bir şefaate sahip kılınır, cennete onlarla birlikte girinceye kadar onların zümresinde bulunur ve onların yakın

arkadaşlarından olur. (Hasılı;) bu kişinin Allah-u Te’ala katındaki keramet (ve şeref)ini, gök ve yer ehlinden hiçbiri, tarif ve tavsif edemez.” RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:130-131

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 3 Gün ve 4 Gün Oruç Tutmak

→Receb ayından üç gün oruç tutan kimseyle

cehennem arasına Allah-u Te’ala öyle bir hendek

koyar ki onun uzunluğu bir sene, diğer bir rivayette;

yetmiş senedir. Allah-u Te’ala, o kula üç bin senelik

oruç yazar. Bir ve iki gün tutanların ecri kadar sevabı

(ayrıca) alır. İftar anında Allah-u Te’ala: ‘Bu kulumun

hakkı gerçekten kesinleşti ve sevgimle dostluğum

kendisine vacip oldu. Ey meleklerim! Sizi şahit

tutuyorum ki ben onun geçmiş ve gelecek günahlarını

bağışladım’ buyurur. Her kim receb ayından üç gün oruç tutar ve gecelerini (ibadetle) kaim olursa, onun için üç bin sene oruç tutup geceleri kaim olan gibi ecir vardır. Her güne karşılık Allah-u Te’ala bu kulu için yetmiş büyük günahı bağışlar. Ruhunu teslim ederken, kabrinde, amel defterleri uçuşurken, mizanda (ameller tartılırken) ve sirat gibi geçitlerin her birinde, onun yetmiş isteğini verir.” (Abdurrahman ibni Abdisselam es-Safuri, Nüzhetü’l-

mecalis, 1/140; Ahmed ibni Hicazi, Tuhfetü’l-ihvan, sh:12) →”Receb ayından dört gün oruç tutan, bütün belalardan, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve Mesih-i Deccal fitnesinden afiyet bulur (kurtulur). 1-2 ve 3 gün oruç tutanların ecri kadar sevap alacağı gibi, halis akıl sahibi çok tevbeli kulların sevabını da alır ve ilk kurtulanlar arasında (amel) defteri kendisine verilir.” RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:132-134

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 5 Gün, 6 Gün ve 7 Gün Oruç Tutmak

“Receb ayından beş gün oruç tutan, kabir azabından korunur. Kıyamet günü, yüzü dolunay gibi (parlak olarak) diriltilir. Kendisine kumlar adedince haseneler yazılır. Cennete girdiğinde ise ona: ‘Allah-u Te’ala’ya karşı,

istediklerini temenni et’ denilir.”

→”Receb ayından altı gün oruç tutan kişi, ayın on dördünden daha parlak bir yüzle kabrinden çıkar, ayrıca kıyamette ona tüm mahşer halkının, kendisiyle aydınlanacağı kadar büyük bir nur verilir. (Azaptan) emin olanlar arasında diriltilerek hesaba

tutulmaksızın sıratı (şimşek gibi) geçer.

Ana-babaya isyan ve sila-i rahimi kesme

günahlarından kurtarılır.

Kıyamet günü kendisiyle karşılaştığı zaman Allah-u

Te’ala cemaliyle ona yönelir.” (Abdülkadir el-Geylani, el- Gunye, 1/321-323); Ahmed ibni Hicazi, Tuhfetü’l-ihvan, sh:12) “Receb ayından yedi gün oruç tutan gelince

cehennemin yedi kapısı vardır. Allah-u Te’ala her günün orucuna mukabil, kendisine o kapılardan birini kitler, o kulunu cehenneme haram kılar ve ona cenneti vacip kılar ki ondan dilediği yere yerleşir. RESAİL-İ AHMEDİYYE (15)

sh:134-136

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 8 Gün ve 9 Gün Oruç Tutmak

→”Receb ayından sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır.

O da o kapıların hangisinden isterse, ondan cennete girer.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/323-

324);

➜”Receb ayından dokuz gün tutan, kabrinden kelime-i şehadet nidasıyla çıkar ve yüzü cennetten çevrilmez.

Recep ayında 1 ve 8 günleri arası zikredilen bütün sevaplarla birlikte (amel) defteri (mukarrab meleklerin yanında bulunan yüce divandan ibaret) ‘İlliyyin’e yükseltilir.

Kıyamet günü (azaptan) emin olanlar arasında diriltilir.

Kabrinden yüzü nur gibi parlayarak çıkar ve mahşer halkına o kadar nur saçar ki insanlar: ‘Bu seçilmiş bir peygamberdir’ demekten kendilerini alamazlar.

Bu kula verilecek olanların en aşağısı, cennete hesapsız olarak girmesidir.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/321-324); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:137- 139

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 10 Gün Oruç Tutmak

“Recep ayından on gün oruç tutan kişi, Allah-u Azze ve Celle’den ne türlü bir şey istese mutlaka ona verir. Allah-u Te’ala ona sirattan her (dört bin adımlık) milin üzerinde, istirahat edeceği bir döşek serer ki o kişiye ne mutlu, ne mutlu! Onun durumu ne iyi! Recep ayında 1 ve 9 günleri arası zikredilen faziletlerin

misliyle birlikte on katı mükafat kendisine ihsan edilir. Bu kişi Allah-u Te’ala’nın, günahlarını sevaplara dönüştürdüğü kimselerdendir. Allah-u Te’ala için adaletle tamamen kaim olan

mukarrab (manen yakın kılınmış) kullardan olur ve

ihlasla sabrederek (gece) kaim, (gündüz) saim halde

Allah-u Te’ala’ya bin sene ibadet etmiş gibi olur.

Allah-u Te’ala bu kuluna, inci ve yakutla bezenmiş iki kanat verir ki onlarla sırat üzerinde parlak şimşek gibi uçar. Gökten bir münadi: ‘Allah-u Te’ala seni muhakkak bağışladı, ameline yeniden başla’ diye nida eder. (Amelini) artırana Allah-u Te’ala da (sevabını) artırır.” (Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, 1/321-324)

→Receb-i şerifin onuncu gününün oruç ve duaları çok önemlidir. Zira bugünde Allah-u Te’ala’nın kaza ve kaderle ilgili dilediği hükümleri sildiği, dilediklerini ise sabit bıraktığı rivayet edilmiştir. Bu yüzden oruçlu yapılan duaların kabüle mazhariyeti göz önünde bulundurularak bugünün orucu ve duası ihmal edilmemelidir. RESAİL-İ

AHMEDİYYE (15) sh:139-141

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 11 Gün, 12 Gün, 13 Gün ve 14 Gün Oruç Tutmak

“Recep ayından gün tutandan daha üstün bir kişi kıyamette görülmeyecektir. Ancak onun kadar tutan veya daha fazla tutan müstesna.

→Receb ayından on iki gün tutana, Allah-u Te’ala kıyamet günü iki hulle giydirir. Onlardan her bir hulle, dünyaya ve içindekilerden daha değerlidir.

→Receb ayından on üç gün oruç tutana kıyamet günü Arş’ın gölgesinde sofra kurulur. İnsanlar çok büyük darlık içindeyken o, ondan yer.

→Receb ayından on dört gün tutana, Allah-u Azze ve Celle, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık ve hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmedik nimetler verir.” (Abdülkadir el-Geylani, el- Ğunye, 1/321-322); (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/138); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:142-143

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 15 Gün Oruç Tutmak

→Receb ayından on beş gün oruç tutana gökten bir münadi: ‘Geçen (günahların) senin için kesinlikle bağışlandı, artık ameline yeniden başla, şüphesiz senin günahların sevaplara tebdil olundu (değiştirildi). (Amelini) artırana Allah-u Te’ala’da (sevabını) artırır. Allah-u Te’ala bu kişiyi kıyamet günü emin kimselerin makamına yerleştirir ki hangi mukarrab melek ve hangi mürsel nebi, onun yanına uğrasa, mutlaka ona: ‘Müjde olsun sana! Şüphesiz ki sen azaptan kurtulmuş kişilerdensin’ der.’

→Recebin yarısını tutana, Allah-u Te’ala rızasını yazar, rızasını yazdığına da azap etmez ve onu çok kolay bir hesapla muhasebe eder.” (Abdülkadir el-

Geylani, el-Ğunye, 1/322-327)

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre, RASÛLÜLLÂH in, Receb ayının orucunun faziletini anlattığında yaşlı bir zat onun tamamını tutamayacağını söyleyerek bu faziletten mahrum olmamak istediğini söyleyince Kainatın Efendisi RASÛLÜLLÂH:

“Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı verilecektir. Zira güzel bir amel, on katıyla karşılık görecektir” buyurmuştur. RESAİL-İ AHMEDİYYE (15)

sh:144-145

▪️RECEB-İ ŞERİF’ten 16 Gün, 17 Gün, 18 Gün, 19 Gün

ve 20 Gün Oruç Tutmak

→”Receb ayından on altı gün tutan, Rahman Te’ala’yı ilk ziyaret eden, onu ilk gören ve kelamını en evvel duyanlar arasında yer alır.

→”Receb ayından on yedi gün tutana Allah-u Te’ala sıratın her bir durağında, üzerinde istirahat edeceği bir istirahatgah kurar.

→”Receb ayından on sekiz gün tutan, İbrahim Halil (Aleyhisselam) ile özel kubbesinde beraber olur. →”Receb ayından on dokuz gün tutana Allah-u Te’ala cennette İbrahim ve Adem (Aleyhimesselam) in köşklerinin önünde bir kasr bina eder de o kendilerine

selam verir, onlar da selamına cevap verirler.”

“Receb ayından yirmi gün oruç tutana bir çağrıcı (melek) gökten: ‘Ey Allah-u Te’ala’nın kulu! Geçmiş olanı muhakkak Allah-u Te’ala senin için şimdi mağfiret eyledi. Artık kalan hayatında (sana yeni bir amel defteri açılacağından) ameline yeniden başla’ der.

Recep ayında 1 ve 19 günleri arası zikredilen faziletlerin bir misli ve yirmi katı ona bahşedilir. Bu kişi İbrahim (Aleyhisselam)la (cennetteki köşkünün) hususi kubbesinde beraber olanlardan olur. Hepsi de günah ehlinden olan Rabi’a ve Mudar gibi (kalabalık nüfusa sahip kabilelerin fertleri kadar

çok) kimselere şefaatçi kılınır.” (Abdülkadir el-Geylani, el- Gunye, 1/322-324); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:144-147

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Tamamını Tutmak

Enes (Radıyallahu Anh) dan merfü’an rivayet olunan bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle

buyurmuştur:

“Recebin tamamını tutanı Allah-u Te’ala çok kolay bir hesap ile muhasebe eder.” (Ebu’ş-Şeyh, es-Sevab,

Süyuti, el-Le’ali’l-masnu’a, 2/115) →RASÛLÜLLÂH den nakledildiğine göre: “(Kıyamet günü Allah-u Te’ala tarafından) bir münadi: ‘Ey recebi oruçlu geçirenler! Allah-u Te’ala’nın (manevi) civarında bulunmak üzere cennete girin’ diye nida edecektir.” (Allame Safuri,

Nüzhetü’l-mecalis, 1/139)

→RASÛLÜLLÂH den nakledilen diğer bir

rivayette şöyle buyrulmuştur:

“O ayın tamamını tutana, Allah-u Te’ala: ‘Ey kulum! Senin hakkın Benim üzerime vacip oldu, dile Benden ne dilersen. ‘Izzim, celalim hakkı için, senin hiçbir duanı reddetmeyeceğim. Sen Arş’ımın

altında Benim manevi civarımda komşumsun. Sen mahlukatım içinde Benim dostumsun. Sen ‘indi İlahimde değerlisin. Artık sevinebilirsin, Benimle senin aranda hiçbir perde kalmamıştır’

diye nida edecektir.” (Kitabu ‘n-Nur, Ravdu’l-efkar, Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/139-140); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15)

sh:166-168

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Tamamını Tutmak

→Mekhul (Radıyallahu Anh)in nakline göre; recebin

faziletini soran bir kişiye, Ebu’d-Derda (Radıyallahu Anh)in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Otuz gün oruç tutana, bütün günler hakkında zikredilen sevaplarla birlikte otuz kat fazlası ihsan edilir ve bir münadi (çağırıcı), semadan ona: ‘Ey Allah-u Te’ala’nın veli kulu! En büyük kerameti kazandığına sevin ki o, Allah-u Te’ala’nın güzel cemaline bakmak ve nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle arkadaşlık yapmaktır. Bunlar ne güzel yoldaştır. Yarın (ölüp Allah-u Te’ala ile arandaki) perde açıldığı zaman, Kerim olan Rabb’inin ulu sevabına kavuştuğunda, müjdeler olsun sana!’ diye seslenir. Ölüm meleği bu kişiye geldiğinde, ruhu çıkarken ona Firdevs (cennetinin) havuzlarından bir şerbet içirir. Ölümün sekeratı kendisine o kadar kolaylaştırılır ki, ölüm acısı diye bir şey hissetmez. Kabrinde suya kanmış bir halde kalır ve RASÛLÜLLÂH in havuzuna varıncaya kadar geçen (binlerce senelik) süre boyunca, (insanların ciğerleri kavrulurken) mahşerde hiç susuzluk çekmez. Kabrinden çıkarken, beraberlerinde güzide ve seçkin incilerle, yakutlar ve ilgi çekici takılarla şaheser elbiseler bulunan yetmiş bin melek karşılayarak, kendisine: ‘Ey Allah’ın dostu! Gündüzünü, kendisi için susuz geçirdiğin ve rızası uğrunda cismini erittiğin o Aziz ve Celil olan Rabbine koşup, kurtul’ derler. İşte bu kişi kıyamet günü kurtulanlarla birlikte ‘Adn cennetine ilk girenlerden olacaktır ki onlar, Allah-u Te’ala’nın, kendilerinden razı olduğu, kendileri de Allah-u Te’ala(nın sevabın)dan razı olan kimselerdir. İşte sana! En büyük kurtuluş ve nailiyet bundan ibarettir.” (Abdülkadir el- Geylani, el-Ğunye, 1/324); RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:170-173

▪️RECEB-İ ŞERİF’in Tamamını Tutmak

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Gerçekten cennette, recebi oruçlu geçirenler dışında kimsenin giremeyeceği köşkler vardır. O köşklerin yanında dünya, kaya kuşunun (yumurtlamak için oyduğu) çukuru kadardır.” (Abdülkadir el-Geylani, el- Ğunye, 1/325)

→Vehb ibni Münebbih (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah-u Te’ala’nın (cennette) öyle şehirleri vardır ki onlara ancak receb ayını oruçlu geçirenler girebilir.” (Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 1/140)

→Aişe (Radıyallahu Anha) dan rivayet edilen bir hadis- i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü bütün insanlar açtır. Ancak peygamberler, ehl-i beytleri ve receb, şa’ban, ramazanı peş peşe oruçlu geçirenler tokturlar. Onlar için ne açlık ne de susuzluk yoktur.”

→Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh) dan merfu’an rivayet edilen bir hadis-i şerifte RASÛLÜLLÂH şöyle buyurmuştur: “Recebden otuz gün tutana, Allah-u Te’ala rızasını yazar ve ona azap etmez.” (Abdülkadir el-

Geylani, el-Ğunye, 1/327)

→Bütün bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere, recebi şerifin tümünü oruçla geçirmek, mekruh olmayıp, aksine müstehabtır. RESAİL-İ AHMEDİYYE (15) sh:174-177

▪️RECEB-İ ŞERİF Orucundan Aciz Kalanın Ne

Yapacağı

→Bir kere RASÛLÜLLÂH ‘e, receb ayının ne yapacağı

orucundan aciz kalanın

sorulduğunda:

“Her gün bir pide sadaka verir” buyurdu. Onu da bulamazsa ne yapabileceği sorulunca; “O zaman:

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلا لَهُ، سُبْحَانَ الْأَعَ الْأَكْرَمِ. سُبْحَانَ مَنْ لَهُ الْعِزُّ وَهُوَ لُهُ أَهْلُ

Sübhane men la yenbeğit tesbihu illa lehü, Sübhanel e-azzil ekrami, Sübhane men lehül izzü ve hüve lehü ehlün

‘Kendisinden başkasını tesbih (ve tenzih) caiz olmayan Zat’ı tesbih ederim. Ululuk, kendisine ait olan ve kendisi ona layık olan Zat’ı tenzih ederim’ der” buyurdu. (Nüzhetü’l-mecalis, 1/139); RESAİL-İ

AHMEDİYYE (15) sh:178

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI OLAN RECEB’İ ŞERİF AYININ FAZİLETLERİ VE RECEB’İ ŞERİF AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bugün Mübarek üç ayların ilk günü. Bütün İslam Alemine hayırlar getirsin inşallah. Amin…

Peygamber Efendimiz (s.a.v), üç aylarla ilgili olarak bir hadisi şeriflerinde; “ Recep ayı Rabbimizin rahmet ayı, Şaban Ben’im şefaat ayım, Ramazan-ı Şerif de ümmetimin rahmet ve merhamet ayıdır” buyurmuşlardır.

Üç ayların faziletlerinden istifade etmek lazımdır. Rabbimiz cümlemizi üç ayların sevabına nail olup, üç aylar rütbelerine erenlerden eylesin. Üç aylarda oruç tutacaksın. Rabbim bize 3 aylar kapılarını açtı, diye sevabını istediğine vereceksin. Erenlerin hepsi üç aylarda erdiler. Bugünlerdeki ibadetler kat kat kabul ediliyor.

Bugünlerde rahmet deryası taşıyor. Üç aylar terfi aylarıdır. Üç aylar o kadar güzeldir ki melekler bile bu güzelliği anlatamaz. Bugünler insanların suçunu kabahatini düşünüp ağlayacağı, tövbe edeceği günlerdir.

Üç aylarda her gün 1000 Kelime-i tevhid çekmeliyiz,

“Ya Rab, bizi Firdevs bahçesine al” diye dua etmeliyiz. Ayrıca üç aylar teşbihlerini çekmeliyiz.

Günlük tesbihatlarımıza başlamadan önce birkaç kere şu teşbihi çekmeliyiz:

“Allahümme bariklena fi-Racebe ve Şa’ban ve belliğna Ramadan ve’htim lena bi’liman ve yessir lena bi’l-Kur’an.

Manası:”Allahım, Receb ve Şaban’ı bize bereketli eyle, bizi Ramazan’a ulaştır. Bizi bu dünyadan iman ile gönder ve Kur’an-ı Kerim’i (okumayı, anlamayı, yaşamayı) bize kolaylaştır, nasip eyle.” Üç aylar namazlarından sonra 1 tesbih Estağfirullah çekilmelidir.

“Recebi Şerif”

*Bu ayda bir gün oruç tutanın kabir azabı yok olur.

*İki gün oruç tutana melekler bir sene içinde kazandığı sevap kadar sevap yazar.

*Üç gün oruç tutan bütün hastalıklardan kurtulur.

*Hak yolunda atılan her adımda 70 günah affolunur.

La ilahe illallah ey nuru Receb

Muhammedur Resulullah dualar müstecab

Recebi Şerif Tesbihi:

İlk On Gün Çekilmesi Gereken Tesbih:

**Sübhanallahi’l-Hayyi’l-Kayyum.

Meali:

Hey, ebedi hayatla daim olan diri, Kayyum, her şeyi idare eden, elinden tutan, Allah’ı noksanlıklardan arındırırım

İkinci On Gün Çekilmesi Gereken Tesbih:

**Subhanallahi’l-Ehadi’s-Samed.

Meali:

Ehad, tek, Samed, hiçbirşeye muhtaç olmayan her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allah’ı noksanlıklardan arındırırım.

Üçünçü On Gün Çekilmesi Gereken Tesbih:

**Subhanallahi’l-Gafuri’r-Rahim.

Meali:

Gafur, çok bağışlayıcı bütün günahları bağışlayan Rahim, bağışlaması ahrette bütün inananlara sonsuz olan Allah’ı tenzih ederim.

Recebi Şerif Tesbihatları : Günde en az 1 tesbih çekilmelidir.

Gönenli Mehmet Efendi Hazretleri Hz.

ÜÇ AYLARDA NE YAPMALI?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️Receb-i Şerifte çok istiğfarda bulunulmalı!

▪️Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban-ı Şerif ayında çok salavât-ı şerife getirmeli!

▪️Ramazan-ı Şerifte daha çok Kur’ân-ı Kerim tilâveti yapılmalı! (Hasan Burkay kuddise sirruhu)

Hasan Burkay kuddise sirruhu; “3 aylar kaplıcaları” derdi. Yani bu ayda yapılacak amellerle kişi içini-dışını, maddi-manevi kirlerden temizler. ALLAH teala gafillerden olmaktan muhafaza evlesin…

MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla.

Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa’ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Veya

Receb-i Şerif’in Son On Gün Zikri

Sübhânallâhirraûf

سبحان الله الروف!»

“Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allâh-u Te’âlâ’yı tesbih ederim!’ derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif ede mez.” (Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/138; Muhammed Rahmî, Enîsü’l-celîs hâmişi, sh: 194)

Ş

RECEB-İ ŞERİF’İN İLK GECESİNİN FAZİLETİ

(1. Şubat Salıyı 2. Şubat Çarşambaya bağlayan gece)

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Recebin ilk gecesi olunca Allâh-u ‘Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak, günahkarları bağışlar.

Tevbe edenlere ikram eder, zikr edenleri (kendisine manen) yaklaştırır, ibadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar.

O geceyi ibadetle ihya eden (geçiren), sabaha bağışlanmış olarak çıkar.” [Allâme Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/139]

Nebî ﷺ’den şöyle rivayet edilmiştir: “Kalplerin öldüğü günde, recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allâh-u Te’âlâ onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmiş bin kişiye şefaatçı kılınır.” [Mevlâ Tâcü’l-ârifîn, Lübbü’l-elbâb, E’raciyye, el-Hobevî, Dürretü’n-nâsihîn, sh:45]

Tabi’inin ulularından Hâlid ibni Ma’dân (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: “Senede beş gece vardır ki, sevaplarını umarak ve müjdelerine inanarak onlar(da ibadet ve taat)a devam eden kişiyi Allâh-u Te’âlâ cennete girdirir.

Recebin ilk gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç)la geçirir. Şa’bânın yarı gecesi (olan Beraat gecesi) ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç )la geçirir.

Ramazan bayramı gecesi ki, onu (ibadette) kıyamla geçirir, gününü ise oruçsuz geçirir.

Kurban bayramı gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü ise oruçsuz geçirir. Âşûrâ gecesi ki, onu (ibadette) kıyam, gününü sıyam (oruç)la geçirir.” [Ebû Muhammed el-Hallâl, Fedâilü şehri receb, no:17, sh:75; Abdulkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/327; İbni Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-me’ârif, sh:263]

Rivayete göre Ömer ibni Abdilazîz (Radıyallâhu Anh) Basra valisi Haccâc ibni Ardât (Radıyallâhu Anh)a yazdığı mektupta şöyle demiştir: “Senede dört geceye dikkat et! Çünkü Allâh-u Te’âlâ bunlarda rahmetini tam manasıyla boşaltır. Bunlar da recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi, recebin yirmi yedinci gecesi ve fıtr (ramazân bayramı) gecesidir.” [Abdulkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/327, Hatîb-i Bağdâdî, Ğunyetü’l-mültemis; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, no:3952, 3/454]

Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh) senenin dört gecesi (hiç uyumayıp) kendini i badete ayırırdı ki bunlar; recebin ilk gecesi, ramazân ve kurban bayramı geceleriyle, şa’bânın yarı gecesiydi. [Abdulkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/328]

“Ravza” isimli eserde receb-i şerifin ilk gecesi duanın kabul edildiği gecelerden sayılmıştır.

Nitekim büyük müctehid İmâm-ı Şâfi’î (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir:

“Bize ulaşan habere göre dualar beş gecede kabul edilir; cuma gecesi, ramazan bayramı gecesi, kurban bayramı gecesi, recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi. İşte bu geceler hakkında nakledilen faziletli amellerin tümü müstehabtır.” [İbni Receb el-Hanbelî, Letâifü’l-me’ârif, sh:264; Beyhakî, Şu’abu’l-îmân, no:3438, 5/28]

İmâm-ı Şâfi’î (Radıyallâhu Anh)a ulaşmış olan bu rivayet, Ebû Ümâme (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen şu hadis-i şerif olsa gerektir: “Beş gece vardır ki, onlarda (şartlarına uygun olarak yapılan) dua reddolunmaz, bunlar da; recebin ilk gecesi, şa’bânın yarı gecesi, cuma gecesi, ramazân bayramı gecesi, kurban bayramı gecesidir.” [İbni Asâkir, Târîhu Dimeşk, 10/408; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, no:2975 2/196; Beyhakî, Şu’abu’l-îmân, no:3440, 5/288; Abdurrezzâk, el-Musannef, no:7927, 4/317]

İmâm-ı Münâvî (Kuddise Sirruhû) bu hadis-i şerifin izahında şöyle buyurmuştur: “Bu geceleri ibadetle geçirmek, kendilerinde dua ve yalvarışı çok yapmak sünnettir. Selef-i salihin (geçmiş büyükler) kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir.” [Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, no:3952, 3/454]

İmâm-ı Sübkî (Radıyallâhu Anh) “et-Tabakât” isimli eserinde bazı velilerin Allâh-u Te’âlâ’dan recebin ilk gecesinde vefat etmeyi istediklerini nakletmiştir. [Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/138; Ahmed ibni Hicâzî, Tuhfetü’l-ihvan, sh:12]

RECEP AYINDA ZİKİRLER

**Hergün 100 defa 3 aylar duasını oku (mümkünse) veya enazı 1, 3, 7,…

*Receb-i Şerif ayında çokça tesbih, tehlil(kelimeyi tevhid), istiğfar yap. (Şabanı Şerif, Ramazan-ı Şerifte çokça hamded)

*3 aylar boyunca hergün 100 defa lâ ilâhe illallah de, 100. de Muhammedür resulullah de.

*Hergün 1000 lâ ilâhe illallah’a devam et. 3 aylar sonunda (90.000) kelimeyi tevhidi tamamla.

*Hadislerde bize, kim Receb-i Şerif ayında 1 kere tesbih (Yani, Subhanallah ile başlayan sözler) yahut 1 kere kelimeyi tevhid söylerse, Allah (c.c.) onu çok zikredenlerden yazar.

*Hadislerde bildirilmiştirki;Receb-i Şerifin

***İlk 10 gününün hergünü 100 kere sübhânel-Hayyil-Kayyûm (Gerçekte tek diri ve herşeyin tek yöneticisi Allah (c.c.)ı tesbih ederim.

***İkinci 10 gününün hergünü 100 kere Sübhânel-Ehadis-Samed (tek ve ulu Allah(c.c.)ı tesbih ederim.

***Üçüncü 10 gününün hergünü 100 kere Sübhânellahir-Raûf (yarattıklarını çokça esirgeyen Allah(c.c.)ı tesbih ederim.)

Sevabı: hiçbir tarif edici tarif edemez.

*Şu istiğfarı çokça söyle:

Estağfirullahe zel celâli vel İkrâmi min cemi’ızzünûbi vel âsâmi. Herkim 1 kere istiğfarda bulunursa (bu ayda), Allah (c.c.) onu bağışlar, denmiştir hadislerde.

*Tevbeyi seher vakitlerinde hiç terketmemek lazımdır.

Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif, ramazan-ı Şerifte öğle ikindi arasında enaz 7 kere”Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyel Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimin li nefsihî lâ yemlikü linefsihî daran ve lâ nef’an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran”

Sevabı: 2 melek görevlenir, Allah (c.c.),onlara bu kulun günahlarını yakın diye vahyeder.

Receb-i Şerifte çok istiğfar yapın, her saatte cehennemden kurtulanlar var.

Receb-i Şerifte kim sabah akşam 70 kere istiğfar ederse, onun bedeni cehenneme haram kılınır. İstiğfar şekilleri çoktur. Dile en kolay geleni (Estağfirullahel Azim) yani yüce Allahtan mağfiret dilerim demektir.

*Receb-i Şerif te 1 kere İhlas Suresini okuyanın 50 senelik günahının bağışlanacağı bize bildirilmiştir.

***Daha iyisi hergün 11 ihlas okuyun.

***En iyisi Başında-sonunda 7 Fatiha okuyarak 100 ihlas okuyun.

*Mirac gecesi başlayıp Berat gecesi(şaban 15.gece) biten yasinleri okumak (niyetler fotoda var)

REGAİB KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandil gecelerinin ihyasi hususunda ulema bir takim yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an

ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7- Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdü lillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri maʼlumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve vakınlarına duada bulunmak

10- Ümmet-i Muhammed’in sallallahu aleyhi ve sellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarıni cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler inşaallah)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Tergib – Şirʼatul islam) Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

16- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır.

(Ebu Davud İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki – İbni Hibban – Hakim-İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)

—-

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir. (Ne yapalım?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Receb-i Şerif’in ilk Cuma’sını ihya etmek tecelliyatı ilahiyye’ye ermek demektir. REGAİP Kandili, Receb-i Şerif’in ilk Cuma gecesidir.

Kandil gecesi 2 rekatta bir selam verilerek Fatiha-yı Şerif’ten sonra 3 defa İhlas’ı şerif (kulhuvallah) okunur, bu şekilde 12 rekat namaz kılınır.

Namaza başlarken :

”Niyet ettim Ya Rabbi, Senin rıza-i şerifin için, Regaib Kandili’nin sevabına nail olmak için”

diye niyet edilir. Bu şekilde kandil namazı kılınır.

Regaib kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in nurunun annesinin alnında parladığı gecedir.

Ayrıca bu kandilde kul hakkı namazı, tesbih namazı kılınması çok sevaptır.

Gönenli Mehmet Efendi Hz.

HZ. ALİ’NİN (RA) MÜBAREK GECELERDE OKUDUĞU DUA

Rivayetlere göre: Hz. Ali (KV) senenin dört gecesinde kendisini ibadete verirdi. O geceler şunlardı:

1. Receb ayının ilk gecesi.

2. Ramazan bayramı gecesi.

3. Kurban bayramı gecesi.

4. Şaban ayının orta gecesi. (Yani: On beşinci gecesi)

Hz. Ali’nin (KV) o gecelerde okuduğu duâ şuydu:

Okunacak dua;

” Allâhümme salli alâ Muhammedin ve âlihi mesâbihul hıkmeti ve mevâlin nı’meti ve meâdinül ısmeti va’sımni bihim  min külli sûin ve lâ te’huzni alâ ğırratin ve lâ alâ ğafletin ve lâ tec’al avâkıbe emri hasraten ve nedâmeten verda anni, fe inne mağfirateke  liz zâlimine ve ene  minez zalimin. Allâhümmağfir li mâ  lâ  yedurruke  ve a’tıni mâ lâ yenfeuk. Fe innekel vâsiatü  rahmetühül bediatü hıkmetüh. Fe a’tınis siati ved diati vel emme ves sıhhate  veş şükra  vel müâfâte vet takvâ  ves sabra ves  sıdka  aleyke ve alâ  evliyâike  ve a’tınil yüsra meal usri ve a’mim bi zâlike ehli ve veledi ve ıhvâni fike ve men veledeni minel müslimine vel müslimati vel mü’minine vel mü’minât.”

Manası:” Allah’ım! Muhammed ‘e ve âline salat eyle. Onlar hikmet kandilleri,nimet sahipleri, korunmanın kaynağıdır. Onların sebebiyle, beni her türlü kötülükten koru. Beni ansızın ve gaflet içinde iken yakalama. İşimin sonunu hasret ve pişmanlık eyleme. Benden razı ol. Senin bağışlaman zalimler içindir. Ben de (kendi nefsime) zulmedenlerdenim. Allah’ım! Beni bağışlaman Sana bir zarar getirmez. Beni bağışla. Sen rahmeti bol, hikmeti eşsiz olansın.Bana ve sevgili kullarına genişlik, rahat, güven, sağlık, şükür, afiyet, takva, sabır ve doğruluk ver. Bana zorluğun yanında kolaylık ver. Ya Rabbi! Çoluk çocuğumu, senin uğrunda kardeş olduklarımı, beni dünyaya getirenleri, tüm mümin ve müslüman erkek ve kadınları bu duanın kapsamına al.” Amin

Kaynak: Sırrul Esrar Dualar (Arif Pamuk)

­

Recep’in Manası: Azametli, Heybetli, Tazim Etmek

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir.

Bu Ayda Oruç Tutamayanlar İçin Zikir

Kısaca recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur:

سبْحان الاْله الْجليل، سبْحان منْ لا ينْبغي التّسْبيح إلاّ له، سبْحان الاْعزّ الاْكْرم، سبْحان منْ لبس الْعزّ وهو له اهْلٌ

“Subhan’el-İlah’il-celîl. Subhane men la yenbeğî’t-tesbîhu illa leh. Subhan’el-eazz’il-ekrem. Subhane men lebise’l-izze ve huve lehu ehl.”

Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tesbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen. –Allah-

Ayrıca; bunu da ekleyelim buraya..,

RECEBİ ŞERİFTE ORUÇ TUTAN TUTAMAYANLAR OKUSUN.

Cübbeli ahmet hoca efendi receb ayında oruç tutanların da bu tesbihi en az günde 1 kere okumasını ve sadaka vermesini tavsiye etmişlerdi. (Çift dikiş – oruç sevabını tam almak için inşaallah)

Muharrem ayı banyo niyeti

Özellikle reğaib kandili gecesi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allahım senin ayın olan muharrem ayının, haram ayın pazartesi gece veya gününde senin yarattığın su ile, her şeye hayat verdiğin su ile, kirleri temizlediğin su ile gücüm yettiğince bedenimi ve azalarımı dışımı yıkıyorum, sende iki parmağın arasındaki kalbimi bütün kirlerden yıka ve bu azalarımda bu su ile güzel ahlakı, ihlası, huşuyu ve salih ameli: çürümüş kemiklerden bizi tekrar dirilteceğin gibi dirilt, gökten indirdiğin su ile ölü toprağı dirilttiğin gibi dirilt, o su ile topraktan çeşitli meyve ve tohumlar çıkarttığın gibi ben toprağın azalarında salih amel ve güzel ahlakı dirilt ve bütün senin katında ve ilmindeki günah kirlerimden benim nefsimi yıka, ruhumu kudsa ve zatının, cemalinin nuru ile pür nur eyleyip pak eyle Allahım.

Etimde, kemiğimde, kanımda, derimde ve tüyümde ne gibi hastalık, büyü, nazar ve hased varsa hepsini bu su ile akıt götür, onlardan hiçbir eser bırakma Allahım, hastalandığımda bana şifa verecek tek sensin çünkü hastalığı verende şifasını bilende sensin Allahımm. Nefsime ilham ettiğin fucurundan nefsimi tezkiye et ve nefsime ilham ettiğin tekva ile onu süsle Allahımm. Bu aydaki Tevbesi kabul olunurmuş Rasullerin Nebilerin ve ümmetlerde olan olağan üstü olaylar ve sema ehline cennet ehline yaptığın nidalar ve Habibine sas, gelmiş geçmiş günahlarının bağışlanma müjdesini bildiren ayetlerin ve Habibim diye hitabın hürmetine, Ümmetin bağışlanmak için yalvarıcı olduğu müddetçe ben onlara azan edici değilin ahdi misakın hürmetine bana bu isteklerimi ver Allahımmm. Aminnn aminn aminn, Ümmetten bu bela ve musibetleri kaldır Allahım, Ümmete merhamet et Allahım, Ümmeti bağışla Allahım, Ümmeti affederek azan etmekten vazgeç Allahımmm Aminnn

Nihat Çiftci Guddusi Hoca Hazinesinden

https://mektebun.wordpress.com/receb-i-serifin-onuncu-gunu-hayirli-kaza-ve-kader-icin-okunacak-duarecebi-serifin-9-gunu-aksam-ezani-ile-10-gun-aksam-ezani-arasi-2/

Receb-i Şerif’in Onuncu Günü Hayırlı Kaza ve Kader İçin Okunacak Dua:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâbi’înin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde sika (güvenilir) kabul edilen Kays ibni Ubåd (Radıyallâhu Anh): “Allâh-u Teâla’nın dilediğini silip, dilediğini sâbit birakacağı(nı açıkladığı Ra’d Sûresi’nin 39. âyet-i kerîmesinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği) gün recebin onuncu günüdür.” demiştir.

(Mer’i ibni Yûsuf el-Makdisî, Ithâfu zevi’l-elbâb, sh:58; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 13/170; Sa’lebî, el-Keşfi vel-beyân, 5/299;

İbnü Atiyye, el-Muharrarul-vecîz, 3/317; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, 5/388; Kurtubî, el-Câmi’u li ahkâmi’l-Kur’ân, 9/332; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 4/661)

Dolayısıyla bu günde hayırlı kazâ ve kaderler için çok dua etmek, hâcet namazı kılmak, duanın kabulü için de işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki anları kollamak ve o kabul saatlerinde ihlas ile Allâh-u Teâlâ’ya yalvarmak lazımdır.

Berâat gecesinde ve bu günde şu duanın tekrar tekrar okunması fazîletli görülmüştür:

“Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiyâ (Sûresi) nin (101.) ayetin (de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmey)i nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler-aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek) den beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duamı kabul et)!

Bu duayı Berâat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allâh-u Teâlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir.

(Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, sh: 195, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısmı, no:156)

Recebi şerif’in 10. günü (receb 9. Gününü 10. Güne bağlayan geceden itibaren başlanabilir) akşam ezana kadar hayırlı kaza ve kader için okunacak dua (Önemli bilgi: dinimizde önce gece, sonra gün gelir.)

Not; 10. Geceden başlanırsa, ancak yetişebilir. 10. Günün akşam ezanına kadar vakit var.

RECEB-İ ŞERİF’İN ONUNCU GÜNÜ HAYIRLI KAZA VE KADER İÇİN OKUNACAK DUA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allâhümme in ketebtenî şekiyyen fektüb seîden, vemhusmî ‘an dîvâni’l-eşkiyâi ve semminî tekiyyen verzüknî âyete’l-enbiyâi vensurnî ‘alâ cemi’i’l-e’ğdâi vehşürnî yevme’l-kiyâmeti fi zümrati’l-enbiyâi ‘aleyhimü’s-selâmü, ve e’iznî min derki’l-eşkiyâi inneke semi’u’d-dü’âi bi rahmetike yâ Erhame’r-râhimîne. Amin.

Cübbeli Ahmed Hoca Efendi

OKUNACAK DUA;
“Allahümme in ketebtenî şegıyyen fektüb saııı’den. Vemhusmiii an dîvânil eşgıyâ’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. Â’yetel enbiyâ’i vensurniii alâ cemî’ıl egdâ’i vahşürniii yevmel gıyâmeti fiii zümratil’embiyâ’i aleyhimüs’selâm. Ve e’ız’nî min derkil eşgıyâ’i inneke semîud’düâ’i bi rahmetike yâ erhamer’râhımiyn.”

Kaderlerin dua ile değişeceği Receb’in 10. gününde hangi duayı yapmalıyız?

https://mektebun.wordpress.com/receb-i-serifin-onuncu-gunu-hayirli-kaza-ve-kader-icin-okunacak-duarecebi-serifin-9-gunu-aksam-ezani-ile-10-gun-aksam-ezani-arasi/

RECEB-İ ŞERÎF’TE 13.-14.-15. GÜN EYYÂM-I BÎYD ORUÇLARI TUTANLARA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13.GÜNE KARŞILIK ONBİN SENE,

14.GÜNE KARŞILIK YÜZBİN SENE,

15.GÜNE KARŞILIK ÜÇYÜZBİN SENE ORUÇ VE TEHECCÜD SEVÂBI VERİLİR. KABİR AZÂBINI DİNDİRİR (KALDIRIR).

(Hadis-i Şerif / Süyûtî, Ebu’l-Kâsım el-Hüseyn, CAH Receb ve Oruç Ris.)

RECEP AYINDA YAPILACAK NAFİLELER LİSTESİ (hergün///recebte hacet namazı//herhangi bir zamanda//ilk gece-gün///ilk cuma gece-gün///10. Gün///15. Gece-gün///27. Gece-gün///recep ayı zikirleri///recep ayı salih ameller

receb-ayi-sunnetleri/

Receb-i Şerif Ay’ının İbadetler Tablosu

Receb-i Şerif’te Genel olan İbadetler ve Alakalı Bilgiler

Receb-i Şerifte 3-4-5, 13-14-15 ve 23-24-25’inde kılınacak hacet namazı

Receb-i Şerifte herhangi bir zamanda nafile namaz

Receb-i Şerif’in İlk Gecesi ve Gündüzü

Receb-i Şerif’in İlk Cuma Gecesi (REGAİB KANDİLİ)

Receb-i Şerif’in İlk Cuma Günü(veya gecesi) Husema(kul hakkı)Namazı kılınır.

Recebe has 30 rekatlık namaz(münafıklar bu namazı kılamazlar)

Receb-i Şerif’in 10.günü Hayırlı Kader İçin Okunacak Dua

Receb-i Şerif’in 15. Gecesi ve Gündüzü

Receb-i Şerif’in 27. Gecesi ve Gündüzü (İSRA-MİRAÇ KANDİLİ)

Bununla Kalbiniz rahatlayacak. Huzur bulacaksınız.Miraçta Verilen Hediye Ettehiyyatu Duası.

Receb-i Şerif’in Tamamında Tutulan Oruçların Fazileti

Receb-i Şerif’teki Diğer Salih Ameller

Receb-i Şerif Ayında Zikirler

“Beş gece vardır ki, bu gecelerde yapılan dualar reddolunmaz. Cuma gecesi, Receb ayının ilk gecesi, Şabân ayının on beşinci yani berâat gecesi ve bayram geceleri.”

(Hadîs-i Şerîf, Musannef-i Abdurrezzâk)

Yukarıdaki kategorilere tıklayarak bakabilirsiniz.

Her Hicri ayda ortak:

 • Pazartesi ve Perşembe orucu
  • “Ey Allah’ın Resulu (sallalahu aleyhi vesellem) siz Pazartesi Perşembe günleri oruc tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (ibni mace)
  • Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi. (tirmizi)
 • Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
  •  Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
  • Hazreti Ali (k.v.)’den: “Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.” Ben de :”Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: “İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun.1. gün için : 10.000 sene2. gün için : 30.000 sene3. gün için : 100.000 sene

oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.” Ben:”Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):”Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir.” buyurdular. Ben:”Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim. Buyurdular ki:”Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.

  •  Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):”Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?” Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:“Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
    • 14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
    • 15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu 

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

 • Bu ayda da normal ibadetlere devam eder.
 • Nafile ibadetlere ağırlık verir.
 • Farzlara daha ciddi eğil.
 • Namazları vaktinde kıl.
 • Kaza namazı olanlar kılmaya çalışsınlar.
 • Geceleri teheccüd kılmaya gayret göstersinler.
 • Cuma geceleri tesbih namazı kılmaya çalışalım.
 • Rivayet edildi ki bu ayda: Sübhânallâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş.   

         
 
          Manası: Allah’ı  
                               mizanın dolusunca 
                               ilminin sonsuzluğunca
                               Rızasına ulaşıncaya kadar
                               Arşın ağırlığınca                                       Tesbih ederim
          Fazileti: 

  • Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür
  • Kabir azabından kurtulmak
  • Sırat köprüsünden geçmek
  • Cennet’e vasıl olmak
  • Düşmana galip gelmek 
  • Kötü ölümden imanla korunmak

Hepimiz gaflete dalmadan, asıl gayemiz olan ahireti unutmadan bu ayı rabbimizin rızasına Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun geçirmek nasip etsin İnşAllah

Receb-i Şerefin Namazlar. 

Her kim recebde, Kur’ân’dan kolayına gelen (sûreler)le elli (rekat nâfile) namaz kılarsa, Allâh-u Teâlâ ona çiftler ve tekler adedince insan tüyleri ile hayvan kılları sayısınca (sevap ve) haseneler yazar.

Re­ceb ayı­nın ba­şın­da, or­ta­sın­da, so­nun­da ve ba­zı gün­le­rin­de kı­lın­ma­sı mak­bul olan bir­çok na­maz var. Ha­dis-i şe­rif­ler­le sa­bit ol­du­ğu üze­re bu mü­ba­rek ay­da kı­lı­na­cak bu na­maz­lar, mü­min kul­la­ra ahi­ret ha­ya­tı­nı kur­ta­ra­cak se­vap­lar ka­zan­dı­rır.

3-4-5, 13-14-15 VE 23-24-25’İN­DE KI­LI­NA­CAK HA­CET NA­MA­ZI

Emî­rü­’l-mü­mi­nîn Ali ib­ni Ebî Tâ­lib (Ker­re­mal­lâ­hu Vec­he­hû)dan nak­le­di­len ve Üveys el-Ka­ra­nî (Vey­sel Ka­râ­nî)nin na­ma­zı di­ye bi­li­nen bu ha­cet na­ma­zı­nı baş­lık­ta ge­çen gün­le­rin bi­rin­de kıl­mak is­te­yen ki­şi ge­ce­den oru­ca ni­yet eder ve zik­ro­lu­nan gün­ler­de oruç­lu olur, iş­rak­tan son­ra gu­sül ab­des­ti alır, kim­sey­le ko­nuş­maz. Ze­val­den ön­ce (kuş­luk vak­tin­de) dört re­kat­ta bir se­lam ve­re­rek on iki re­kat kı­lar,

ilk dört re­kat­ta Fâ­ti­ha­’dan son­ra Ku­r’­ân-ı Ke­rî­m’­den ko­la­yı­na ge­len âyet-i ke­rî­me­le­ri okur, bu dört re­ka­tı bi­ti­rin­ce yet­miş ke­re: “Ger­çek var­lık olan ve her şe­yi açı­ğa çı­ka­ran o yü­ce pa­di­şah Al­lâh-u Te­âlâ’­dan baş­ka ilah yok­tur. Onun ben­ze­ri hiç­bir şey yok­tur. Hak­kıy­la işi­ten de gö­ren de O’­du­r” zik­ri­ni söy­ler.

İkin­ci dört re­ka­tın her re­ka­tın­da Fâ­ti­ha­’dan son­ra üç ke­re Nasr Sû­re­si­’ni okur, se­lam­dan son­ra ise yet­miş ke­re: “En güç­lü yar­dım­cı ve en iyi yol gös­te­ri­ci olan Al­lâh! ‘An­cak Sa­na kul­luk ede­riz ve an­cak Sen­den yar­dım di­le­ri­z’ âyet-i ke­rî­me­si­nin hak­kı için (dua­mı ka­bul et)” du­ası­nı okur.

Üçüncü dört re­kat­ta ise Fâ­ti­ha­’dan son­ra üç ke­re İh­las Sû­re­si­’ni okur, se­lam­dan son­ra yet­miş ke­re Elem­neş­rah Sû­re­si­’ni okur, son­ra sağ eliy­le göğ­sü­nü sı­vaz­la­ya­rak sec­de­ye va­rır ve ora­da hâ­ce­ti­ni Al­lâh-u Te­âlâ’­dan di­ler, han­gi hâ­ce­ti olur­sa ol­sun Al­lâh-u Te­âlâ’­nın lüt­fu ke­re­miy­le el­bet­te o mu­ra­dı ye­ri­ne ge­ti­ri­lir. (Mu­ham­med ib­ni Ha­tî­rüd­dîn, el-Ce­vâ­hi­ru­’l-hams, sh:55-56)

RE­CEB-İ ŞE­RέFİN YA­RI­SI­NIN NA­MAZ­LA­RI

Enes (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh)dan mer­fû­an ri­va­yet edi­len bir ha­dîs-i şe­rîf­te Ra­sû­lül­lâh (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) şöy­le bu­yur­muş­tur:

“Her kim re­ce­bin ya­rı (on be­şin­ci) ge­ce­sin­de on dört re­kat kı­lar; her re­kat­ta, bir Fâ­ti­ha, yir­mi İh­lâs, üçer ke­re de Fe­lak ve Nâs sû­re­le­ri­ni okur. Na­ma­zı­nı bi­ti­rin­ce ba­na on ke­re sa­lât okur son­ra da otu­zar ke­re tes­bih, hamd, tek­bir ve teh­lil de bu­lu­nur­sa, Al­lâh-u Teâ­lâ ona, se­vap­la­rı­nı yaz­mak, Fir­devs (cen­ne­tin)de ken­di­si için ağaç­lar dik­mek üze­re bin me­lek yol­lar.

O ge­ce­ye ka­dar yap­tı­ğı bü­tün gü­nah­la­rı si­ler, bir da­ha­ki se­ne­ye ka­dar üze­ri­ne hiç­bir gü­nah yaz­maz. Bu na­maz­da oku­du­ğu her har­fe kar­şı­lık, ken­di­si­ne ye­di yüz ha­se­ne ya­zar, her ru­kû ve sec­de­si­ne kar­şı­lık cen­net­te ona ye­şil ze­ber­ced­den on kasr (köşk) bi­na eder.

Her re­ka­ta mukabil, cen­net­te ona kır­mı­zı yâ­kut­tan on şe­hir ve­rir. Bir me­lek ge­lip, eli­ni omuz­la­rı ara­sı­na ko­ya­rak: ‘Geç­miş gü­nah­la­rın mu­hak­kak ba­ğış­lan­dı, ame­li­ne ye­ni­den baş­la­’ der.” (Cû­zekānî, Sü­yû­tî, el-Le­’â­lî, 2/57) Re­ce­bin ya­rı (on be­şin­ci) ge­ce­si, bir Fâ­ti­ha, on İh­lâs ile yüz re­kat kı­lı­nıp, pe­şi­ne bin ke­re is­tiğ­far­da bu­lun­mak, gü­nün­de de bir Fâ­ti­ha ve bir İh­las ile el­li re­kat kıl­mak teş­vik edi­len amel­ler­den­dir. (Mu­ham­med en-Nâ­zi­lî, Ha­zî­ne­tü­’l es­râr, sh:67)

İS­TİF­TAH GE­CE­Sİ NA­MA­ZI

Mu­ham­med ib­ni Ha­tî­rüd­dîn Haz­ret­le­ri­’nin nak­li­ne gö­re; re­ce­bin on be­şin­ci ge­ce­si beş se­lam­la on re­kat kı­lı­nır, her re­kat­ta Fâ­ti­ha­’dan son­ra otuz ke­re İh­las Sû­re­si oku­nur, na­maz bi­tin­ce yüz ke­re: ‘Es­tağ­fi­rul­lâ­h’ de­ni­le­rek Al­lâh-u Te­âlâ’­dan mağ­fi­ret ta­lep edi­lir. (Mu­ham­med ib­ni Ha­tî­rüd­dîn, el-Ce­vâ­hi­ru­’l-hams, sh:57)

ON BE­ŞİN­Cİ GÜN NA­MA­ZI

Mu­ham­med ib­ni Ha­tî­rüd­dîn Haz­ret­le­ri­’nin nak­li­ne gö­re; re­ce­bin on be­şin­ci gü­nü iş­rak­tan son­ra yir­mi beş se­lam­la el­li re­kat kı­lı­nır, her re­kat­ta Fâ­ti­ha­’dan son­ra bi­rer ke­re İh­las ve Mu­av­vi­ze­teyn (Fe­lak-Nas) sû­re­le­ri oku­nur, da­ha son­ra sec­de­ye va­rı­la­rak şu du­a oku­nur:

“Ey Al­lâh! Yal­nız Se­nin için na­maz kıl­dım, an­cak Sa­na sec­de yap­tım, sa­de­ce Sa­na iman et­tim, bir tek Sa­na te­vek­kül et­tim, o hal­de Sen be­nim Se­nin hu­zu­run­da al­çal­ma­ma, yüz üs­tü ka­pan­ma­ma, yal­nız kal­ma­ma, bo­yun kır­ma­ma, yal­va­rıp ya­kar­ma­ma, şaş­kın­lı­ğı­ma, ih­ti­yaç ve za­ru­re­ti­me acı da, dert­le­rim­den bir çı­kış ve kur­tu­luş ba­na na­sip et. Ey acı­yan­la­rın en mer­ha­met­li­si! Rah­me­tin­le (dua­mı) ka­bul ey­le!” (Mu­ham­med ib­ni Ha­tî­rüd­dîn, el-Ce­vâ­hi­ru­’l-hams, sh:57)

 

BA­ŞI, OR­TA­SI VE SO­NUN­DA KI­LI­NA­CAK NA­MAZ­LAR

Sel­man (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh)dan ri­va­ye­te gö­re, re­ceb hi­la­li be­lir­di­ğin­de, Ne­bî (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) ona şöy­le bu­yur­du:

“Ey Sel­man! Her­han­gi bir iman­lı ka­dın ve­ya er­kek bu ay­da otuz re­kat kı­lar; her re­kat­ta, bir ke­re Fâ­ti­ha, üçer ke­re de İh­las ve Kâ­fi­rûn sû­re­le­ri­ni okur­sa, mut­la­ka Al­lâh-u Teâ­lâ on­dan gü­nah­la­rı­nı si­ler, ayın ta­ma­mı­nı oruç tut­muş gi­bi ken­di­si­ne ecir ve­rir, ge­le­cek se­ne­ye ka­dar (de­vam­lı) na­maz kı­lan­lar­dan (sa­yıl­mış) olur.

Ken­di­si için her gün, Be­dir şe­hid­le­rin­den bir şe­hid ame­li yük­sel­ti­lir. Her gü­nün oru­cu­na mukabil onun için, bir se­ne­lik iba­det ya­zı­lır. Onun için bin de­re­ce yük­sel­ti­lir.

Eğer ayın tü­mü­nü tu­tup bu na­ma­zı da kı­lar­sa, Al­lâh-u Teâ­lâ onu ateş­ten kur­ta­rır, cen­ne­ti ken­di­si­ne va­cip kı­lar ve Al­lâh-u Te­âlâ’­nın (ma­ne­vi) ci­va­rın­da (mak­bul­ler­den) olur.

Cib­ril ba­na bu­nu bil­dir­di ve: ‘Yâ Mu­ham­med! Bu (na­maz) si­zin­le, müş­rik ve mü­nâ­fık­lar ara­sın­da bir alâ­met­tir, çün­kü mü­na­fık­lar bu­nu kı­la­maz­la­r’ de­di.”

Bu­nun üze­ri­ne Sel­man (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh) bu na­ma­zı na­sıl ve ne za­man kı­la­ca­ğı­nı so­run­ca, Ra­sû­lül­lâh (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) şöy­le bu­yur­du:

“Ey Sel­man! Ayın ba­şın­da on re­kat kı­lıp; her re­kat­ta bir Fâ­ti­ha, üç ke­re de İh­las ve Kâ­fi­rûn sû­re­le­ri­ni okur­sun. (Son) se­la­mı­nı ve­rin­ce, el­le­ri­ni kal­dı­rıp: ‘Al­la­h’­tan baş­ka hiç­bir ilâh yok­tur. O tek­tir, hiç­bir or­ta­ğı yok­tur. Mülk O’­na âit­tir, hamd O’­na mah­sus­tur, di­ril­tir ve öl­dü­rür, Ken­di­si ise dâi­ma di­ri­dir, hiç öl­mez.

Bü­tün ha­yır­lar, O’­nun (kud­ret) elin­de­dir. O her şe­ye hak­kıy­la gü­cü ye­ten­dir.

Ey Al­lâh! Se­nin ver­di­ği­ne hiç­bir en­gel yok­tur, en­gel­le­di­ği­ni de ve­re­cek bi­ri yok­tur. Zen­gin­lik sa­hi­bi­ne, ser­ve­ti Sa­na kar­şı ya­ra­maz!’ der­sin. Son­ra el­le­ri­ni yü­zü­ne sür.

Ayın or­ta­sın­da da on re­kat kı­lıp; her re­kat­ta bir Fâ­ti­ha, üç ke­re de İh­las ve Kâ­fi­rûn Sû­re­le­ri­ni okur­sun. (Son) se­la­mı ve­rin­ce, el­le­ri­ni kal­dı­rıp: ‘Al­la­h’­tan baş­ka hiç­bir ilâh yok­tur. O tek­tir, hiç­bir or­ta­ğı yok­tur. Mülk O’­na âit­tir, hamd O’­na mah­sus­tur. Di­ril­tir ve öl­dü­rür. Ken­di­si ise dâi­ma di­ri­dir, hiç öl­mez. Bü­tün ha­yır­lar, O’­nun (kud­ret) elin­de­dir. O her şe­ye hak­kıy­la gü­cü ye­ten­dir. O Vâ­hid, Ehad, Sa­med, bir ve tek ilâh­tır, eş ve ço­cuk edin­me­miş­ti­r’ deyip, son­ra­sın­da el­le­rin­le yü­zü­nün üs­tü­nü mes­het.

Ayın so­nun­da da on re­kat kı­lıp; her re­kat­ta bir Fâ­ti­ha, üç ke­re de İh­las ve Kâ­fi­rûn sû­re­le­ri­ni okur­sun. (Son) se­la­mı ve­rin­ce, el­le­ri­ni kal­dı­rıp:

‘Al­la­h’­tan baş­ka hiç­bir ilâh yok­tur. O tek­tir, hiç­bir or­ta­ğı yok­tur. Mülk O’­na ait­tir, hamd O’­na mah­sus­tur. Di­ril­tir ve öl­dü­rür. Ken­di­si ise dâi­ma di­ri­dir, hiç öl­mez. Bü­tün ha­yır­lar, O’­nun (kud­ret) elin­de­dir. O her şe­ye hak­kıy­la gü­cü ye­ten­dir.

Al­lâh-u Teâ­lâ, Efen­di­miz Mu­ham­med (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem)e ve te­miz Ehl-i Bey­t’­ine sa­lât et­sin.

O çok yü­ce ve pek bü­yük Al­lâh-u Te­âlâ’­nın yar­dı­mı ol­ma­dan (hiç­bir şe­ye) güç ve kuv­vet yok­tu­r’ de ve di­le­ği­ni is­te, du­ân ka­bul edi­lir. Al­lâh-u Teâ­lâ se­nin­le ce­hen­nem ara­sı­na, her bi­ri­nin me­sa­fe­si gök­le yer ara­sı ka­dar ge­niş olan yet­miş hen­dek ko­yar ve her re­ka­ta mukabil sa­na bir mil­yon re­kat ya­zar, ay­rı­ca sa­na ateş­ten be­rat ve sı­rat­tan ge­çiş iz­ni ve­rir.”

Sel­man (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh) şöy­le an­lat­tı: “Ne­bî (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) bu ha­di­si bi­ti­rin­ce, duy­du­ğum bu ka­dar faz­la mü­kâ­fat­tan do­la­yı Al­lâh-u Te­âlâ’­ya şü­kür için, ağ­la­ya­rak sec­de­ye ka­pan­dım.” (Ab­dülkādir el-Gey­lâ­nî el-Ğun­ye, 1/329-330; Sa­fû­rî, Nüz­he­tü­’l-me­câ­lis, 1/141)

RE­CEB-İ ŞE­RÎF­TE BİR NA­MAZ

Enes ib­ni Mâ­lik (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh)ın ri­va­yet et­ti­ği bir ha­dîs-i şe­rîf­te Ra­sû­lül­lâh (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) şöy­le bu­yur­muş­tur:

“Her kim re­ceb­de, Ku­r’­ân’­dan ko­la­yı­na ge­len (sû­re­ler)le el­li (re­kat nâ­fi­le) na­maz kı­lar­sa, Al­lâh-u Teâ­lâ ona çift­ler ve tek­ler ade­din­ce in­san tüy­le­ri ile hay­van kıl­la­rı sa­yı­sın­ca (se­vap ve) ha­se­ne­ler ya­zar.” (İb­ni Asâ­kir, Tâ­rîh-u Me­dî­ne­ti Di­meşk, no:5121, 43/291-292)

İb­ni Ab­bâs (Ra­dı­yal­lâ­hu An­hu­ma)nın ri­va­yet et­ti­ği bir ha­dîs-i şe­rîf­te Ra­sû­lül­lâh (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) şöy­le bu­yur­muş­tur:

“Her kim re­ceb­den bir gün oruç tu­tar ve on­da, ilk re­ka­tın­da yüz ke­re aye­te­’l-Kür­sî, ikin­ci re­ka­tın­da yüz ke­re İh­lâs-ı Şe­rîf oku­ya­rak dört re­kat kı­lar­sa, cen­net­te­ki ma­ka­mı­nı gör­me­dik­çe ve­ya bu ken­di­si­ne gös­te­ril­me­dik­çe öl­mez.” (Sü­yû­tî, el-Le­’â­lî, 2/55; İb­ni Ar­râk, Ten­zî­hü­’ş-Şe­rî­‛a, 2/89)

İb­ni Cev­zî­’nin, “Mev­zû­’a­t”­ını tah­kik eden Nû­red­din Bo­ya­cı­lar ho­ca­mız, bu ha­di­sin uy­dur­ma ol­ma­yıp, is­nâ­dı­nın za­yıf ol­du­ğu­nu açık­la­mış­tır. Ba­kı­nız! Ha­dis no:1007, 2/435.

Ayet-i Kerime

Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.”(Ahzâb, 56)

Hadis-i Şerif

“Allah’a sığınan kimseyi koruyup himaye ediniz. Allah için isteyene veriniz. Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız. Şayet verecek bir şey bulamazsanız karşılık vermek istediğinizi göstermek üzere kendisine dua ediniz.”
(Ebû Dâvûd, Zekât 38; Nesâî, Zekât 72)

Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/receb-i-serefin-namazlari-1954yy.htm

https://mektebun.wordpress.com/2022/02/24/mirac-gecesinde-sut-icmek-peygamber-efendimiz-sav-mirac-gecesinde-sutu-tercih-icin-osmanli-bu-durumu-adet-haline-getirmis-ve-sut-dagitmistir/

Receb-i Şerif

Recep/Receb 1’ için 2 yanıt

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s