{{{{‼️Önümüzdeki perşembeden (cuma gecesi) başlanırsa yetişir. Cuma 11 Şubat; Receb’in 10. Günüdür.(2022 için)

⁉️Unutmayın; dinimize göre önce gece, sonra gün gelir. Çünkü önce gece yaratıldı sonra gün. Ve bugüne kadar bu böyle devam ediyor…}}}}

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Receb-i Şerif’in Onuncu Günü Hayırlı Kaza ve Kader İçin Okunacak Dua:

(Recebi şerif’in 9. günü akşam ezanı ile 10. gün akşam ezanı arası)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâbi’înin ulularından olan ve muhaddisler nezdinde sika (güvenilir) kabul edilen Kays ibni Ubåd (Radıyallâhu Anh): “Allâh-u Teâla’nın dilediğini silip, dilediğini sâbit birakacağı(nı açıkladığı Ra’d Sûresi’nin 39. âyet-i kerîmesinin tecelli edeceği yani senelik kaza ve kaderlerinden silinecek ve kalacak şeylerin belirleneceği) gün recebin onuncu günüdür.” demiştir.

(Mer’i ibni Yûsuf el-Makdisî, Ithâfu zevi’l-elbâb, sh:58; Taberî, Câmi’u’l-beyân, 13/170; Sa’lebî, el-Keşfi vel-beyân, 5/299;

İbnü Atiyye, el-Muharrarul-vecîz, 3/317; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, 5/388; Kurtubî, el-Câmi’u li ahkâmi’l-Kur’ân, 9/332; Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 4/661)

Dolayısıyla bu günde hayırlı kazâ ve kaderler için çok dua etmek, hâcet namazı kılmak, duanın kabulü için de işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki anları kollamak ve o kabul saatlerinde ihlas ile Allâh-u Teâlâ’ya yalvarmak lazımdır.

Berâat gecesinde ve bu günde şu duanın tekrar tekrar okunması fazîletli görülmüştür:

“Ey Allah! Eğer beni bedbaht (sonu kötü) yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana Enbiyâ (Sûresi) nin (101.) ayetin (de, haklarında güzel karar geçtiğini bildirdiğin kulların arasına girmey)i nasib et, bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et, kıyamet günü beni peygamberler-aleyhimüsselam zümresinde haşret, kötülerin derekesin(e düşmek) den beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duamı kabul et)!

Bu duayı Berâat Gecesi 300 kere okuyanın her istediğini Allâh-u Teâlâ’nın yerine getireceği nakledilmiştir.

(Veliyüddîn er-Rahâvî el-Mahmûdî, sh: 195, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısmı, no:156)

Recebi şerif’in 10. günü (receb 9. Gününü 10. Güne bağlayan geceden itibaren başlanabilir) akşam ezana kadar hayırlı kaza ve kader için okunacak dua (Önemli bilgi: dinimizde önce gece, sonra gün gelir.)

Not; 10. Geceden başlanırsa, ancak yetişebilir. 10. Günün akşam ezanına kadar vakit var.

*Arapça bilmeyenlerin duanın türkçe manasını okumaları daha isabetli olabilir.

OKUNACAK DUA;
“Allahümme innî ketebtenî şegıyyen fektüb saııı’den. Vemhusmiii an dîvânil eşgıyâ’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. Â’yetel enbiyâ’i vensurniii alâ cemî’ıl egdâ’i vahşürniii yevmel gıyâmeti fiii zümratil’embiyâ’i aleyhimüs’selâm. Ve e’ız’nî min derkil eşgıyâ’i inneke semîud’düâ’i bi rahmetike yâ erhamer’râhımiyn.”

‼️En enzından 33 kere okumaya gayret edin ikindi ezanına kadar çok mühim bir dua bugün için veya tekrar tekrar oku… (Berat gecesinde) hocamız 300 dedi okuyabilen 300 kere okur ise ne alâ nurun Ala nur olur. (Berat gecesi yapabilen 300 kere)

cübbeli hocadan…

Kaderlerin dua ile değişeceği Receb’in 10. gününde hangi duayı yapmalıyız?