YAPILACAKLAR LİSTESİ

Rebiülevvel ayında yapılacaklar listesi

Ayrıca her Hicrî aybaşındaki yapılacaklara bunlarda eklenebilir:

Her Hicri ayın başında yani

* Hicri aybaşı ilk gece okunacak dua okunur.
* İlk gece vakıa suresi; rızıkların (maddi ve manevi) helal olarak kolaylıkla elde etmek, bereket ve feyzli olması niyetiyle okunacak.
* İlk gece yasin suresi; kalblerin Allahın nazargahına layık olması ve kalblerimizin zikrini hakkıyla yapabilmek için okunacak.
* İlk gece fetih suresi; hayırların fethetmek niyetiyle okunacak.
* İlk gece başında ve sonunda 1 Fatiha ile bir tebareke(mülk süresi) okunacak(şehadet parmağını göbeğe koyarak). Bu ay içinde yediğimiz yiyeceklerin dokunmaması hasta etmemesi için)
* Ay başında mührü şerife bakılacak.
* ilk gece gusül alınırsa inşaAllah hastalıkların defedilmesine yarar ve yeni aya temiz girilmiş olur…

BU AY İÇİNDE
*Bu ay içinde bol bol salavat getirilir. (Salatı Nariye<tefriciye>-Salatı Münciye<tüncina>-Salatı Fethiye<salavatı fatih>makbuldür.)
*Mümkün olursa 1 Enam Suresi okunur (hiç olmazsa 12. Ve 18. Gece okunur)-Herkim Rebiül evvel ayında başından sonuna 1 Enam Suresi okursa o kişinin cenazesinde
Mutlaka bir alim bulunur, Allahu ağlem.
*Bu ayda okunacak dua hergece olmazsa da hiç olmazsa ilk gece-12. Ve 18. Gece okunur.(ebul fukara şeyh şerafettin hz. Tavsiye ettiği)
*Bu ayda Kehf suresinin 10. Ayetini 113 defa okuyanın sıkıntıları gider biiznillah.

İLK GECE-GÜN
*Başında ve sonunda fatiha şerife ile 1 mülk (tebareke) suresi okunur.
*Her hicri ay hilali görünce okunan dua okunur.

*Mührü şerife bakılır.

*Ek olan şeylerde(yukarıda) yapılabilir.
*A-İLKGECE

-1 Gusül al (niyeti oku)
-2 rekat abdest namazı kıl(1.rekatta kafirun-2.rekatta ihlas)
-dua ve fatiha
*B-İLKGECE
-25 kelimeyi şehadet
-101 estağfirullah (101.cide…)
-1 Fatiha
-1 Amenerresulu
-7 Elemneşrahleke
-11 İhlas
-1 Felak-1 Nas
-Dua ve fatiha
*C-İLKGECE
-Bu ayın mübarek isimleri okunur.
*D-İLKGECE
-Akşam namazından sonra 2 rekat kılınır. (Her rekatta fatihadan sonra 3 ihlas oku)
-100 salavat getir (Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik
ve sellim bi rahmetike ya erramerrahimin okumak güzel olur)

HERGÜN MÜMKÜN OLDUĞUNCA
*Bu ayda Peygamber Efendimiz’in doğumuna hürmeten Mevlidi şerif okutulmalıdır. Mevlit okumak, okutmak ve dinlemek çok sevaptır. (Evrad ve tesbihat) GönenliMehmetEfendiHz .
*Bu ayda üç gün oruç tutan umulur ki keramet defterine kaydola. Rebiülevvel ayının 1, 2 ve 11. Günü oruç tutun. 11 yerine 13.’te tutulabilir. Ayın 12.günü Peygamber Efendimiz’in Dünyaya teşrifi sebebiyle bayram kabul edildiği için oruç tutulmaz. (Evrad ve tesbihat) GönenliMehmetEfendiHz .
*Bu mübarek mevlit ayında Kelimei Tevhid’i çok okumalır. Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Rasûlüllah. (Evrad ve tesbihat) GönenliMehmetEfendiHz .
*REBİÜLEVVEL ayında günde 1 tesbih Kevser Suresi okunmalıdır. (Evrad ve tesbihat) GönenliMehmetEfendiHz .
*Enaz 100 salavat
*70-100-700-istediğin kadar estağfirullah el azim
*100-1000-istediğin kadar Kelimeyi Tevhid (La ilahe illallah)
*Yâ Munkizel Halka 40 veya ist.kadar
*100-ist.kadar “La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin”
*100-1000-ist.kadar ihlas suresi
*Ya Latif 100 defa
*Salaten tüncina 40 veya ist.kadar
*Ya Hannân 100 defa
*Ya Mennân 100 defa
*Ya Vedüd 100 defa
*Bu Ayda çekilmesi gereken diğer tesbihatlar: (Evrad ve tesbihat) GönenliMehmetEfendiHz .
-Vela havle vela kuvvete illa billahil-Aliyyil-Azim.
-Hasbiyallahu ve nime’l-Vekil.
-Ayrıca La ilahe illallahü’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübin Muhammedün Rasulullah es-Sadiku’l va’di’l-Emin. tesbihi çekilmelidir.

NOT; 1444/2022 yılı için (gece ve gündüzün toplamında yâni 5 Ekim Çarşamba akşamından 6 Ekim Perşembe akşamına kadarki süre içerisinde okunacak)

AYIN 1 İLE 12 ARASINDA HERGÜN(12 dahil)
*100 Elhamdülillah
*500 Salavat (mümkünse)
*1 Enam Suresi okunur (mümkünse akşam-yatsı arası)

REBİÜLEVVEL AYINDA ORUÇ (Gönenli Mehmet Ef. Hz.)?

▪️Bu ayın 1, 2 ve 11 ya da 13. günü oruç tutulur. 3 gün oruç tutan umulur ki keramet defterine kaydola.

(Evrad ve tesbihat)GönenliMehmetEfendi Hz.

⁉️( Ayın 12. günü Peygamber efendimiz’in dünyaya teşrifi sebebiyle bayram kabul edildiği için oruç tutulmaz.)

REBİÜLEVVEL AYINDA TAVSİYE EDİLEN İBADETLER (Mevlid Kandili)

▪️Mevlid kandili namazı 12 rekattır.

Bu namaz öğle ile ikindi veya akşamla yatsı arası kılınır. 2 rekatta bir selam verilerek Fatiha’dan sonra 3 ihlas ile kılınır. Bu namaza niyet ederken “Ya Rabbi senin rızai şerifin için Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifinin şükür namazına” denilebilir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE YAPALIM?

▪️“REBİÜLEVVEL” Ayı salatü selam ayıdır. ▪️Bu ayın 1, 2 ve 11 ya da 13. günü oruç tutulur. 3 gün oruç tutan umulur ki keramet defterine kaydola.

▪️Bu mübarek Mevlit ayında Kelime-i TEVHİD’İ çok okumalı ve

▪️1 tesbih Kevser Suresi okunmalıdır.

ÇEKİLECEK TESBİHLER:

▪️”Lâİ lâhe illallâhül Melikül Hakkul Mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn.”

DİĞER TESBİHLER:

▪️VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİ’L- ALİYYİ’L-AZİM. ve ▪️HASBİYALLAHU VE Nİ’MEL -VEKİL

(Evrad ve tesbihat)GönenliMehmetEfendi Hz.

⁉️( Ayın 12. günü Peygamber efendimiz’in dünyaya teşrifi sebebiyle bayram kabul edildiği için oruç tutulmaz.)

Mevlid Gecesi İle İlgili Herşey için buraya tıklayınız.


MEVLİD GECESİ

MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandil gecelerinin ihyası hususunda ulema bir takım yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an

ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7-Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri ma’lumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve yakınlarına duada bulunmak.

10 Ümmet i Muhammedin Sallallahu aleyhi vesellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler inşaallah)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Terğib – Şir’atul islam) Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

16- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır.

(Ebu Davud İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki- İbni Hibban – Hakim – İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)


*2 rekat şükür namazı kılınır. (Verilen ayetleri bilmeyen ihlas yada kevser okur)
*Namaz bitince 2 kere secde yapılır (7 kere sübhane rabbiyel ala)
*Secdelerden sonra otururken 7 defa “Subbuhun Kuddusun….
*Sonra Rebiülevvel duası (ebul fukara şeyh şerafettin hz. Tavsiye ettiği) okunur ve fatiha okunur.
*Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem’in doğduğunda olan olağanüstü olaylar okunur.
*Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem’in hususi vasıfları öğrenilir, hatırlanır.
*Bu geceye özel bir namaz yoksada 1 tesbih namazı kılınır.
*2şer 2şer 12 rekat kadar namaz kılınır(ist. Sure ile-ihlasla olursa her rekatta 1-11-21 kere oku)
*Kandil gecesi imsağa 1 saat kala çok tesirli hacet, dilek duası okuyun.

18. GECE
*1 Enam Suresi okunur.
*Bu ayda okunacak dua okunur (ebul fukara şeyh şerafettin hz. Tavsiye ettiği).

21. GÜN
*2 rekat namazı kılınır (fatihadan sonra 1 kere müzzemmil suresi okunur)
Bilmeyen bildiği bir sure okur.
*Namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla “ey çok bağışlayan diye başlayan Duayı okur)

Mektebundan: AŞAĞIDA TAVSİYE ETTİĞİMİZ NAFİLE İBADETLER. KAZASI OLANLAR KESİNLİKLE KAZALARINA YÖNELMELİ VE İNŞAALLAH O MÜBAREK ZAMANLARIN MÜKAFATLARINA DA NAİL OLURLAR BİİZNİLLAH. HEPSİNİ YAPABİLMEK MÜMKÜN OLMAYABİLİR. BU TAKDİRDE HERKES KENDİ MEŞGULİYETLERİNE VE DURUMUNA UYGUN BİR LİSTE YAPABİLİR. Niyet ederken: İster Allah (c.c) Rızası için, ister Hacet Namazı niyetiyle niyetleniriz.