PANİK ATAK VE KURGULARDAN KURTULMAK İÇİN YA KUDDUS CELLE CELALUHU Panikatak, kurgu, vesvese, bunalım, kaygı, korku ve evham hastalığı olan kimseler 21 yada 41 gün ” 170 defa Yâ Kuddus celle celalühü “zikreder yada bir bardak suya 170 kere okur içerse, inşallah bu hastalıklarından Allah’ın izni ile kurtulur.

UYARI:Hastalıklar için hem maddi hemde manevi yoldan tedavi olmak en doğrusu olacaktır.

—-

Vesvese, takıntı, panikatak; kalp hastalığıdır.

Antideprasan ilaçlarla değil, İhlas Suresi ile tedavi edilir. (Remzi Hoca)

PANİKATAK VE STRES TEDAVİSİ ALLAH rızası için 2 rekât namaz kılınır. Daha sonra kıbleye karşı seccade üzerinde oturup gözler kapatılır ve her biri Besmeleyle başlanarak 1001 kere İhlas (Kul huvallahu ahad) Suresi okunur. Her bir İhlas’ı okuduğunda kalbine üfler. Bunun bir seferde yapılması lazımdır. Herkesin en azından bir kere yapmasını tavsiye ediyorum. (Remzi Hoca)

Panikatak belirtileri: Kapalı yerde kalamamak, uzun müddet bir yerde oturamamak, kafasında devamlı bir şeyler kurmak, dengesizlik, ileri safhalarda şiddet eğilimi vs… (Remzi Hoca)

——

Vesvese, Panik Atak, Depresyon, Iç huzursuzluğu Hastalıkları olanlar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sabah namazından sonra Allah’ın Es-Selâm ism-i şerîfini 100 defa çekip dua etsinler. Ayrıca gün içinde 3 defa 21 saniye gökyüzüne bakıp Sonra ellerini kalpleri üstüne götürüp, başını kalbine bakacak şekilde eğerek 21 defa Yâ Allâh desinler.

Zaman içinde nasıl rahatladığınıza kendiniz bile inanamayacaksınız biznillâh.

Kaynağı yok

*****

Panik atak, kurgu, vesvese, bunalım, kaygı, korku ve evham hastalığı olan kimseler

~~~~~~~

21 ya da 41 gün ”170 defa Yâ Kuddûs celle celâlühu“ zikreder ya da bir bardak suya 170 kere okur içerse, inşaallah bu hastalıklarından ALLAH’ın izni ile kurtulur.

*****

Panik atak-Vesvese-Karışık düşüncelerden kurtulmak için

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İnşirâh Sûresi 7 kez

“Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” bir tesbih

“Besmele şerîf” bir tesbih

Sonra

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi salâten tuhricunâ bihâ min zulumâtil vehm. Ve tukrimunâ bi nûril fehm. Ve tekşifu mâ hâfiye ve ubhim.

Anlamı

Ey Allâhım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun Âline öyle bir salât eyle ki o salât ile bize vehm (kalbe gelen yanlış düşünceler)’in karanlıklarından çıkarsın. Bize (doğru) anlayış nûrunu ikram edesin ve kapanan ve gizlenen (mânevî sırlar nevinden olan) şeyleri (bizim için) açasın.

Âmin

Fas ulemâsından İbnü’l-Fakîh lakabıyla meşhur olan Seyyid Ebû Abdillâh Muhammed (Kuddise Sirruhû)’nun lisân-ı şerîfinden hiç düşürmediği kıymetli bir salavâttır ki vesvese ve karışık düşüncelerden kurtuluş, ince anlayışa sahip olmak, gizli ve kapalı mevzûları keşfetmek için çok faydalıdır.

Bu zât zâhirî ve bâtınî ilimlerde zirveye ulaşmış nazîri nâdir olan evliyâ-i kirâmdandır ve tasavvuf ilmindeki en derin hakikat ehlindendir.

Zamanındaki ulemâ onun için : “Bu zâtın rûhunun semâvatta kaybolması, yerde bulunmasından daha çoktur.” diye O’nun makamının yüceliğini itiraf etmişlerdir. Hatta kendisi: “Semâvattaki yolları yerdekilerden daha iyi biliyorum.” diyerek kendi makamını tavsif etmiştir.

Yine böylece Kâsım ibni Rahmûn (Kuddise Sirruhû): “Muhammed ibnü’l-Fakîh vefat ettiğinden beri semâdan haber alamaz olduk (mânevî yollarımız kapandı.)” diyerek bu zâtın mânevî mertebesini îzah etmiştir.

Bu Zâtın dilinden hiç düşürmediği ve bu yüce makamlara ulaşmasına vesîle olan, bu salavât-ı şerîfedir.

[Muhammed ibni Ca’fer ibni İdrîs el-Kettânî, Selvetü’l-enfâs ve muhâdesetü’l-ekyâs bi men ukbira mine’l-ulemâi ve’s-sulehâi bi Fâs, no: 296, 1/331-333]

*****

KÖTÜ DÜŞÜNCE VE VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN ESMALAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her gün (100) defa ”Yâ Zâhir, Yâ Bâtın celle celâlühu” İsmi şeriflerini okuyan kimseler, kötü düşünce ve vesvese hastalıklarından kurtulurlar.

Her türlü korkularından emin olurlar. Her türlü sıkıntıdan kurtulurlar.

Bilgi ve kaynak;

Bir Müslüman ihlâsla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Bâtın” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun anlamına mazhar olur. Kalbi nur­lanır. Bütün sıkıntılardan kurtulur. Duası kabûl olunur.

ez-Zâhir, Allah (c.c.)’nun varlığını gösteren pek çok delil olması hasebiyle aşikâr demektir.  Bir Müslüman ihlâsla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Zâhir“ diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun anlamına mazhar olur. Düşmanlarına galip gelir. Kalbi nurlanır. 

“Yâ Zâhir” “Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini 100 defa okuyan, şeytanın vesvesesinden kurtulur.

Günde  100 defa “Yâ Zâhir, Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan, fena düşünceler ile vesveseden kurtulur.

(Beyaz Sır Allah’ın Güzel İsimleri, s. 105, Rauf Pehlivan, Esmâ’ül Hüsna, s. 90)

 (Prof. Dr. İzzeddin Cemel, El-Esmaü’l-Hüsna, s. 298-299)

*****

(Cübbeli hoca’dan her namaz arkasından 10 inşirah suresi okunmalı)

Ayrıca; internette dolaşan bu terkib var. Ama kaynağı belli değil. Burada paylaştık, neticede şifaya vesile ayet ve sureler var. Allah dilerse şifaya vesile kılabilir.

21 fatiha

21 ayetel kürsi

21 Tebbet kesebe kadar (Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb)

21 ihlas

21 felak

21 nas

21 tevbe 129. ayet

ikinci formül

şahmeran duası 21 defa

21 gün okunacak

Kaynağı yok, bulunamadı.

—-

PANİKATAK VE STRES TEDAVİSİ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALLAH rızası için 2 rekât namaz kılınır. Daha sonra kıbleye karşı seccade üzerinde oturup gözler kapatılır ve her biri Besmeleyle başlanarak 1001 kere ihlas (Kul huvallahu ahad) Suresi okunur. Her bir İhlâs’ı okuduğunda kalbine üfler. Bunun bir seferde yapılması lazımdır. Herkesin en azından bir kere yapmasını tavsiye ediyorum. (Remzi Hoca)

Panikatak belirtileri: Kapalı yerde kalamamak, uzun müddet bir yerde oturamamak, kafasında devamlı bir şeyler kurmak, dengesizlik, ileri safhalarda şiddet eğilimi vs… (Remzi Hoca)

Vesvese, takıntı, panikatak; kalp hastalığıdır. Antideprasan ilaçlarla değil, İhlas Suresi ile tedavi edilir. (Remzi Hoca)

—-

PANIK ATAK VE SITRESTEN KURTULMAK ICIN TAVSIYE
~~~~~~
▪️Yatarken 21 besmele korunmak icin iyidir ve hatta söyle gözlerimizi kapatıp efendimize salavat getirmekte iyi olur.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim..
🔲Stresten kurtulmak icin ve sıkıntılardan
kurtula bilmek için birkac dua 3 yada 7 kere hergun
◾️la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin
◾️Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm,
◾️Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim
◾️la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim (panik atakta atak halindeyken tekrar tekrar okumalıyız ve sakin nefes alarak)
◾️hasbinallahu ve nimel vekil ..100 kere olursa iyi sonra 1 kere hasbinallahu ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasır,, (kaygı bozukluğuna bu tertib faydalıdır)
◾️ihlas, felak ve nas sureleri okunmalı
◾️Ayetel kürsi Allah’ın izni ile şifa bulunur
◾️Birde benim nacizane tavsiyem ” inşirah suresi ” bol bol okunmalı
◾️Panik atak Hastalığı’na esma ul hüsna
Ya Basit Celle Celalühü esmaul husnasından 72 adet
◾️ayrıca sevgi için muhabbet için Ya Vedüd 400 ya da 20 kere
◾️psikolojik sıkıntı ve bağımlılıklar içinde
ya Kuddüs 170 kere
◾️33 subhanallah 33 elhamdülillah 33 allahuekber tesbihi hem kolay hem cok faydali
◾️İstiğfara devam edeni, Hak teâlâ, her türlü sıkıntı ve üzüntüden uzaklaştırır, geçim darlığından da kurtarır, ferahlığa çıkarır, ummadığı yerden rızka kavuşturur. [Nesai] (bol bol Estağfirullah El Azîm, demek faydalıdır)
‼️Bu dualar zikirler rahatlama sıkıntılarda kaygılardan kurtulma icin tavsiye oluna gelmiştir tavsiye edilenlerden vird edilip okunursa tesir hızlı olur..

Otuz Dördüncü İsm-i Şerif

Bu duayı sürekli okumak ruhi bunalımları önler, depresyona karşı şifa olur.

Bu ism-i şerifi bir hastanın üzerine 9, diğer bir rivayete göre de 30 kere okunursa; Allah-u Tealâ’nın izniyle eceli gelmediyse hastalığından kurtulur.

“Yâ mübdîel-berâyâ ve muîdehâ ba’de fenâihâ bikudretihi bi hürmeti Muhammedin ve ehl-i beyti Muhammed”

Manâsı:

Ey kudreti celâliye ve cemâliyenin, ilim ve iradeti kemaliyenin tam ihatasıyla bütün mukadderata karib olan, dualara icabet eden Allahım!

—-

PANİK ATAK OLANLAR İÇİN OKUNACAK DUA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her gün: Birer kere Fatiha, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi Okunup hastaya üflenir.

Kendi okuyacaksa avuçlarına üflenir.

Başından topuklarına kadar mesh edilir, zaten o zaman bir ürperme gelir, soğukluk gelir. Manevi rahatlıktır.

CÜBBELİ AHMET HOCAMIZDAN

ÖĞRENİLMİŞTİR

—-