“Lâ ilâhe illellâh kable külli şey’in,

Lâ ilâhe illellâh ba’de külli şey’in,

Lâ ilâhe illellâh yebka ve yefnâ kulli şey’in,

*Lâ ilâhe illellâh leyse kemislihî şey’in”

Kim bu zikri her gün bir kere söylese, ölene kadar aklı başından gitmez.