▪️Negatif enerji ve cinlerden korunmak için sabah 1 kere – akşam 1 kere Tekvir Suresini okumalı (Zekeriyya Efendi) Kemal savaş hoca