Nazara karşı ve zeka açıklığı için Zümer Suresi 47-48-49-50. ayetleri her sabah okunur (Remzi Hoca)

Kemal Savaş Hocanın sayfasından alınmıştır.

https://mektebun.com/2022/10/11/cocuklari-veya-herhangi-bir-kimseyi-nazar-ve-kotuluklerden-korumak-icin-okunacak-dualar/

▪️Nazar için (nazar ayeti diye bilinen) Kalem Suresinin 51 ve 52. ayetleri 25 kere okunmalı (Zekeriyya Efendi)

▪️Çocuğuna

“Çok güzel maşallah” deme, “Maşallah çok güzel❞de.

Maşallah ile çok güzel arasında nazar değer.

Mehmed Zahid Kotku (Rh.a)

RASÛLÜLLÂH (Sallâllâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “ALLAH’ın kitabında nazara karşı 8 ayet vardır: Birincisi yedi ayetli Fatiha Süresi diğeri de Ayete’l-Kürsi’dir.” Suyuti, Cami’ussağir, 4/457, no:5956; Faziletleri ile Sureler ve Dualar sh:138, M. İsmail FINDIK

 • Ayetel kürsü<-***->7 kere okunur.
 • Kalem Suresi 51. Ayet<-***->Nazara karşı okunur.(Hasan Basri)
 • Kalem Suresi 51.-52. Ayetler<-***->Alimler nazar için şifa olduğunu bildirmişlerdir. 21 defa okunmalı denmiştir. (Evrad ve tesihat)
 • Kalem Suresi 51.-52. Ayetler<-***->7 kere okunur.
 • Kalem Suresi 51.-52. Ayetler<-***->Hasta durumu kötüyse 10 kere, 40 kere, 100 kere okunur. Hastaya üflenir. Veya suya okunur, içirilir ve hastanın vücüdu bu su ile mesh edilir.
 • Cin Suresi<-***->7 kere okunursa nazardan şifaya kavuşulur.
 • Adiyat Suresi<-***->3 defa okuyan nazardan korunur, kurtulur.

Sabah 3 kere Adiyat Suresini okuyan kimse, o gün nazardan korunur. (Remzi Hoca)

 • Felak Nas Sureleri<-***->Beş vakit namazın ardından 3 defa okuyan korunur. Ebu Said ra Efendimizin cin ve nazardan Felak Nas Sureleri nazil olana kadar çeşitli dualarla Allaha sığınırdı. Bu iki sure nazil olunca diğer duaları bıraktı. Yalnız bu iki sureyle sığınmaya başladı. (Tırmizi)
 • Nas Suresi<-***->Devamlı okunursa nazara şifa olur.
 • Kalem Suresi<-***->Nazara şifa için 10 kere okunur.
 • Cin Suresi<-***->7 kere okunur.
 • Fatiha Suresi- Ayetel kürsü<-***->okuyan o gün ona insan için nazarı değmez.
 • NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA

▪️Hümeze Suresini 7 kere okumak, nazara karşı tesirlidir (Remzi Hoca)

NAZAR DEĞEN KİŞİYE HÜMEZE SURESİ OKUNURSA ALLAH’IN İZNİYLE ŞİFA BULUR

NAZARI BİTİREN TERTİP!

Bir su bardağı dolusu su içine az miktar sirke konulur.

7 Nas, 7 felak, 7 tebbet (keseb kısmına kadar), 7 ihlas, 15 Ayetel Kürsi okunur ve bardağa daha nefes edilir.

Kişi besmele çekerek 3 yudum su içip daha sonra sağ avucuna su döker ve yüzünü mesh eder. Kalan su besmeleyle içilir.

Dikkat edilecek nokta; Sirke miktarı şöyle olabilir (bardağın; 1/3ü sirke, 2/3ü su), Başında kimin için okunuyorsa niyet edin(namaz, oruç vs ameller hep niyetle yapılıyor), okuduğunuz sure veya ayet bitene kadar yutkunmayın(tesiri kaybolur). Nefes edin her seferde sonra yutkunun. Başta euzü besmele çekin sonra her sure başında besmele çekin. Sayıya riayet edin. Doğru okumaya dikkat edin.

Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır.

1- Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] 7şer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadis-i şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu. (Deylemi)

2- Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İbni Mace)

3- Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric)

4- Peygamber efendimiz, iki kul euzüyü okuyup buyurdu ki: (Bu iki sure ile [belalardan, nazardan] korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.) [Ebu Davud]

5- (Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur. (Mevahib)

6- Peygamber efendimiz nazar için (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. (İbni Sünni)

7- Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadis-i şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez) buyurdu. (Beyheki)

Nazara Karsı Okunacak Dualar

Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)’e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

2-Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (İbni Sünni)

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

3- Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..” (Kalem Sûresi, 51-52)

4-Nazar değen kimse şifa için:

Fatiha Suresi,

Ayetü’l-Kürsî,

Felâk Suresi,

Nâs Suresi, okumalıdır.

5-Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

6-Sabah-akşam, Besmele ile 3 defa “Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur.”

7-Fatiha, Âyet-el kürsi ve ( Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri ) 7şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu.

—–

Resûl-i Ekrem’in Okuduğu Nazar Duası

Okunuşu “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Türkçesi “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Nazar duası Hz. Muhammed S.A.V.

Okunuşu “Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”

Türkçesi “Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

Nazar Duası Hasan Basrî Hazretleri (Kalem Sûresi, 51-52)

Okunuşu “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

Türkçesi “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”

Yukarıdaki dualar korunmak için okunur eğer nazar değen bir kişi var ise sırasıyla yedişer defa Fatiha Suresi, Ayetü’l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresini yedişer (7) defa okumalıdır.

Fatiha Suresi

“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

Ayetel Kürsi

“Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Felak Suresi

“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

Nas Suresi

“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs”

Bunları okuduktan sonra yukarıda yer alan üç farklı nazar duası nazardan korunmak için her gün okunmalıdır.

——

https://www.instagram.com/tv/CCjYzzND9lA/?igshid=alslemwnpblk

Biiznillah

Hastalığa, düğümlere üfleyenlere, haset edenlere karşı dua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bismillâhi erkîke min külli şey’in v-Allâhü yeşfîke min dâin fîke min şerr’in-neffasâti fi-l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased.”

“Allah adıyla her şeyin şerrinden senin namına sığınırım. Allah sende olan her hastalığa şifa versin. Düğümlere üfleyen sihirbazların, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden de Allah seni korusun.” demekdir.

NAZARDAN KORUNMAK iÇİN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️1 bardak suya 1 Ayetel kürsî, 1 Felak, 1 Nas, Kalem Suresi 51-52 okunur içilirse biiznillâh şifa olunur.

▪️Aynca 7 tane hurma üzerine

Yâ RAHÎM,

el KUDDÛS,

Yâ CÂMİU,

1 Fatiha okunur.

7 hurma aynı anda yenilirse biiznillâh nazar olmaz.

▪️Bir de kokulu gül üzerine elinin sağ iç tarafını sürüp Yâ ALLAH~Yâ FETTAH~ el AZîM~el KERÎM~er RAHîM~el KUDRET deyip elini çiçeğe sürer ve onu 10 dakika koklarsa biiznillâh şifa olur.

Kaynak: Lalegül Dergisi

🔲🔲🔲

NAZAR İÇİN

~~~~~~~~~

▪️KALEM SÛRESİ 51.-52. AYETLER

▪️ZÜMER SÛRESİ’NİN TAMAMI

▪️3 BARDAK SUYA OKUNACAK

İSTER BU AYNI ANDA İÇİLECEK, İSTER 1’ER GÜN ARAYLA İÇİLECEK

Salih Memişoglu

🔲🔲🔲

Hümeze Sûresi ve esrarı

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️Hümeze sûresi ile nazar değmiş kişiye 3 ,5 ya da 7 defa okunması nazarı ortadan kaldırır.

▪️Hümeze sûresi’ni iftiraya uğrayan kişi 21 defa okursa iftiradan kurtulur.

Kendine Ait Bir Şeyi Beğendiğinde Bu Duâyı Okuyan Ölüm Hariç Onda Hiçbir Afet Görmez! (NAZAR)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بِسْمِ اللّٰه، مَا شَاءَ اللّٰه، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰه، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَعَلَيْهِ، وَلَا تَضُرَّهُ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَهُ،آمِينَ

“Bismillâh. MâşâAllâh lâ kuvvete illâ billâh. Allâhümme bârik fîhi ve aleyhi ve lâ tadurrahû ebeden mâ ebgaytehu” Âmîn.

***

Daha Kısasını Ezberlemek İsteyenler;

مَا شَاءَ اللّٰه، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰه، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَعَلَيْهِ، وَلَا تَضُرَّهُ، آمِينَ
“MâşâAllâh lâ kuvvete illâ billâh. Allâhümme bârik fîhi ve aleyhi ve lâ tadurrahû” Âmîn.

Anlamı: Bismillâh. Allah’ın dilediği olur, bütün güç ve kudret O’na aittir.

Allâh’ım! Onu ona mubarek et; onu zarardan koru.

Duânın Kaynağı; İbnü’s-Sünnî, ‘Amelü’l-yevmi ve’l-leyle, rakam:208, sh:171 Beyhakî, Şu‘abu’l-Îmân, no:4060, 6/212

Nazar İçin Ayrıca

~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️Allâhümme bârik fîhi ve lâ tedurruhû.

Anlamı: Allâh’ım! Onu ona mubarek et; onu zarardan koru.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz, nazar isabet etmesinden endişe ettiklerinde böyle dua ederlerdi.

▪️Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Allah’ın kitabında nazara karşı iyi gelen sekiz âyet vardır. Kim bu sekiz âyet-i kerîmeyi nazara karşı okursa şifa bulur. Hem de insanların ve cinlerin nazarı bu kişilere isabet etmez. (Sekiz âyet şunlardır:) Fâtihâ-yı şerif yedi âyettir. Âyete’l-Kürsî bir âyettir. Toplamı sekiz âyettir.”

▪️Ayrıca yirmibir Kureyş, yirmibir İhlâs ve yedişer kere Felak ve Nâs sûreleri okunur.

Kaynak:Gönül İncileri

***

▪️Hz. Peygamber’in, hoşa giden bir şeyin görülmesi halinde “mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh” (Allah’ın dilediği olur, bütün güç ve kudret O’na aittir) denilmesini (Beyhakī, Şuʿabü’l-îmân, IV, 90), ayrıca sabah kalkıldığında veya akşam yatmadan önce “mâ şâallahu kân ve mâ lem yeşe’ lem yekün” (Allah’ın dilediği olur, dilemediği olmaz) şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği nakledilmektedir. (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 101)

▪️Hoşa giden bir şeyi görünce, “MâşâAllâh lâ kuvvete illâ billâh” denirse o şeye nazar değemez.

Beyhakî, İbnü’s-Sünnî.

https://fb.watch/8ffyxNPCcM/

Diğer bir rivâyette sadece “MâşâAllâh.

Lâ kuvvete illâ billâh” dense de olurmuş. Zaten bu kısım Kehf sûresi 39. âyetidir. Ancak bu bir Bereket Duâsı olduğundan duânın başında ve sonunda salavat getirip en sonunda da âmîn demek duâyı mühürlediğinden, bu şekilde okumak daha tesirli duâ olacaktır.

Hoca; duaların başında ve sonunda Selavatı Şerif okuyun dedi, makbul olması garanti dedi biiznillah.

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Bismillâh.

MâşâAllâh.

Lâ kuvvete illâ billâh. Allâhümme bârik fîhi ve aleyhi ve lâ tedurrahû ebedem mâ ebkaytehû. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Âmîn..

NAZAR İNSANI YIKAR

Hz.Peygamberimiz (sav) Ümmetim İçin Kazılan Mezarların Yarısı Nazardandır.

(Ramuz El-Hadis 452/2)

NAZAR DEĞEN KİŞİYE

1 İhlas, 1 Fatiha, 7 Ayete’l Kürsi Okunursa Allah’ın İzniyle Şifa Bulur..

ÇOCUKLARI VEYA HERHANGİ BİR KİMSEYİ NAZAR VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Rivayet edildiğine göre Rasûlullâh ﷺ Hasen ve Hüseyin efendilerimize: “Ü’îzükümâ bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli ‘aynin lâmmeh”

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

“Sizi her türlü şeytandan ve zehirli hayvandan ve bütün kem gözlerden Allâh’ın tastamam olan kelimelerine sığındırırım” (duasını) okur ve: “İkimizin atası (İbrâhim), İsmâ’îl ve İshak’ı kötülüklerden bu kelimelerle Allâh-u Te’âlâ’ya sığındırırdı. Allâh’ın salât ve selâmı hepsinin üzerine olsun” derdi. [Buhârî, Enbiyâ:12, no:3191, 3/1233; Nevevî, el-Ezkâr, no:396, sh:154]

Okunarak Allâh’a sığındırılan kişi tek ise bu dua أُعِيذُكَ şeklinde okunur. Okunanlar cemî (çok) ise: أُعِيذُكُمْ şeklinde okunur.

2. Peygamberlerden bir tanesi bir gün kavmine baktığında onları çok kalabalık görüp hayran kaldı. Bunun üzerine bir saat içerisinde ümmetinden yetmiş bin kişi öldü.

Sonra Allâh-u Te’âlâ kendisine: “Sen ümmetine nazar ettin. Eğer onlara baktığında onları koruma altına alsaydın helak olmayacaklardı” diye vahyetti. O peygamber: “Onları neyle koruma altına alacaktım?” diye sorunca, Allâh-u Te’âlâ: “Eğer sen: ‘Hassantüküm bi’l-hayyi’l-kayyûmillezî lâ yemûtü ebeden ve defe’ğtü ‘ankümü’s-sûe bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm’

حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَ دَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

‘Ben sizi hiç ölmeyecek olan Hayy ve Kayyûm ile koruma altına aldım, -‘Aliyy ve ‘Azîm olan Allâh-u Te’âlâ’nın yardımı olmadan hiç bir güç ve kuvvet yoktur- zikriyle de sizden bütün kötülükleri savuşturdum’ diyerek ümmetini Bana sığındırsaydın onlara bir şey olmazdı” buyurdu. [Nevevî, el-Ezkâr, no:971, 1/320]

Okunarak Allâh’a sığındırılan kişi tek ise bu dua: “Hassantüke bi’l-hayyi’l-kayyûmillezî lâ yemûtü ebeden ve defe’ğtü ‘anke’s-sûe bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm”

حَصَّنْتُكَ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَ دَفَعْتُ عَنْكَ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

şeklinde okunur.

3. Her kime nazar isâbet ederse, o kişiye Rasûlullâh ﷺ’in nazar değene okuduğu: “Bismillâhi allâhümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve vasabehâ”

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ أَذِْهِبْ حَرَّهَا وَ بَرْدَهَا وَ وَصَبَهَا

“Allâh-u Te’âlâ’nın adıyla! Ey Allâh! Onun sıcağını, soğuğunu ve hastalığını gider” duası okunur da, sonra: “Kum biiznillâhi te’âlâ”

قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَلٰى

“Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle kalk (iyileş)” denirse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle o kişiden nazar geçer. [Nesâî, no:7511, 4/359; Hâkim, el-Müstedrek, no:7500, 4/240]

4. Bu dua, noktalı yerde nazar değen kişinin ismi zikredilerek o kişiye okunursa Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle o kişi iyileşir: “Allâhümme ze’s-sültâni’l-‘azîmi ze’l-menni’l-kadîmi ze’l-vechi’l-kerîmi ve’l-kelimâti’t-tâmmeti ve’d-de’avâti’l-müstecâbâti ‘âfi (burda isim zikredilir) min enfüsi’l-cinni ve e’ğyüni’n-nâs”

اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ، ذَا الْمَنِّ الْقَدِيمِ، ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيمِ، وَالْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ، وَالدَّعَوَاتِ الْمُسَتَجَابَاتِ عَافِ (…) مِنْ أَنْفُسِ الْجِنِّ وَأَعْيُنِ النَّاسِ

“Ey yüce saltanat ve ezelî lütuf sahibi, keremli cemal sahibi, tastamam kelimelerin ve makbul duaların velîsi olan Allâh! Cinlerin (kötü) nefsinden ve insanların (kötü) bakışlarından ‘felancaya’ âfiyet ver.” [Abdülhâdî Muhammed Harse, el-Edviyetü’l-İlahiyye ve’l-ed’ıyetü’n-nebeviyye li cemî’ı’l-emrâzi’n-nefsiyyeti ve’l-cesediyye, sh:201]

Nazara Şifa İçin’ için 2 yanıt

 1. Tebbet süresinin keseb olan kısmına kadar demişsiniz yani Tebbet süresi 5 kısımdan oluşuyor sadece 1 olanmi okunacak

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s