HAYIRLI MURADIN VE RIZKIN BOLLASMASI ICIN OKUNACAKLAR

Sabah namazından sonra 30 öğle namazından sonra 25 İkindi namazından sonra 20 Akşam namazından sonra 15

Yatsıdan sonra 10 kere FATİHA SURESİ okunur. Toplam 100 olur.

Bunu yapan kişinin Hertürlü izzet, itibar Makam, mevki ve Her hayırlı işi olur.

Cübbeli Ahmet Hocamızın Kur’an Kerim’deki Tüm dualar kitabından

Her türlü hayırlı muradın gerçekleşmesi için halis bir niyetle 101 kere; لا تحزن إن الله معنا okunur (Zekeriyya Efendi)

“lâ tahzen innallâhe meanâ”

“Üzülme ALLAH (cc) bizimle beraberdir”(Tevbe-40)

O zaman bizde hayırlı olan her isteğimiz için her gece yada 7 gece 7 gündüz 786 okuyabiliriz.

Kaynak: Dr.Arif Arslan( Dua ile korunma)

Her Gün Sabah ve Akşam 100 defa ve Özellikle Cuma Günü 200 Defa Okunursa Allah’tan istenilen Hacetler kabul olur

*Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedür Rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

Kaynağı bilinmiyor.

 • Fatiha Suresi<-***->2 rekat hacet namazı kılınır her rekatta 7 Fatiha Suresi 3 İhlas Suresi okunur
 • Bakara Suresi ilk 5 Ayet (Elif Lam Mim)
 • Duhan Suresi<-***->3 kere oku
 • Haşr Suresi<-***->40 gün 40 defa okunur
 • İhlas Suresi<-***->Arefe Günü akşamı 1000 İhlas okuyana Allah istediğini verir
 • Besmele<-***->786 defa
 • Faatiha<-***->Akşam namazından sonra 40 defa oku.
 • Ayetel Kürsü<-***->40 gün gece-gündüz içinde 1000 defa okuyana istediği verilir.
 • Ayetel Kürsü<-***->170 defa okunur.(kuvvetlidir-170 bu ayetin harf sayısıdır)
 • Ayetel Kürsü<-***->Teheccüt vakti kıbleye dönülür 170 defa okunur.
 • Ayetel Kürsü<-***->40 gün 1000 defa okunur.
 • Enam Suresi<-***->7 defa okunur.
 • Nahl Sursi<-***->Okunur, dua edilir. (100 defa eniyisi)
 • Enbiya Suresi 86. Ayet<-***->41 gün sabah namazından sonra 41 defa okuyanın istediği olur.
 • Enbiya Suresi 86. Ayet<-***->Abdestli olarak secdede 40 defa okunur.
 • Yasin Suresi<-***->7, 21, 41 defa okunur.
 • Yasin Suresi<-***->Gece yarısından sonra 40 defa okuyanın istediği olur.
 • Yasin Suresi<-***->70 kere okuyana bütün hacet kapıları açılır.
 • Yasin Suresi<-***->500 defa okunursa ne için olursa olsun gerçekleşir.
 • Yasin Suresi<-***->Bir hafta veya daha fazla yatsı namazında vitirden evvel 2 rekat namaz kıl, 1. rekatta Fatihadan sonra 3 Ayetel Kürsü, 2. rekatta fatihadan sonra 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas Surelerini oku. Sonra vitiri kıl, secdeden kalkmadan yasin suresini oku, 58. ayete gelince 8 defa oku ve aşağıdaki duayı 1 kere oku. Sonra 58. ayeti 10 kere oku, duayı 1 kere oku. Sonra 58. ayeti 100 kere oku, duayı 1 kere oku. Böyle okuyarak ayeti (58.) 818‘e tamamla. (1 hafta veya daha fazla devam et)Bu müddet içinde istediğin verilir. DUA:Bismillahil halıkıl ekber yessir murâdî vegdi hâcetî ve ecib dağvetî birahmetike yâ erhanerrahimîn.
 • Fetih Suresi<-***->7 defa okunur.
 • Fetih Suresi<-***->357 gün 41 defa okunur.
 • Necm Suresi<-***->21 defa okunur.
 • Haşr Suresi<-***->3 defa
 • Kalem Suresi<-***->10 defa
 • Abese Suresi<-***->Meşru hacet için 3 defa
 • İnfitar Suresi<-***->7 defa (21 de olur)
 • Fatiha, Ayetel Kürsü, Kadir Sureleri<-***->Kıbleye yönel oku, hacetin verilir.
 • Fil Suresi<-***->Her türlü murat için Akşam yatsı arasında 1000 defa okuyanın dileği olur.
 • Kevser Suresi<-***->Yağmur yağarken, 100 defa oku, dünya-ahiret için ne istesen ihsan edilir.
 • Nasr Suresi (izacâe….)<-***->1000 defa
 • ihlas Suresi<-***->10000 defa okunur.
 • Felak-Nas Sureleri<-***->Hiçbir dilek sahibinin bu iki sure gibisiyle dileğini arzedemeyeceği hadiste bildirilmiştir.(nesei)
 • Tevbe Suresi<-***->17 kere bütün hacetler için.
 • Hud Suresi<-***->3 defa
 • Mümin Suresi<-***->7 defa

MÜ’MİN Suresi yedi kere okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak Teala reva kılar.

Biiznillah

HAYIRLI MURADIN KABULÜ İÇİN

Pazar günü güneş doğarken aşağıdaki tesbihi 124 kere okuyanın hayırlı muradı kabul olur, biiznillah

Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente, yâ Rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahimeh

Mühim: Arapça okuyabilenler mutlaka arapçasından okusun.

Manası: (ALLAH’ım!) Seni tesbih ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Rabbi, varisi, rızık vericisi, merhamet edicisi (Remzi Hoca)

Akıllı insan, ahirete ait isteklerini ön plana alandır.

https://mektebun.wordpress.com/2021/01/28/tesirli-hacet-duasi/

Hacet Namazları

Hacetlerin Husulü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1️⃣-) Bir isteğinin yerine gelmesi için bir yere gidecek olan kişi önce Âyete’l-Kürsî’yi okuyup sonra sağ ayağı ile adım atmaya başlayarak yola koyulursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle muradı hasıl olur. [Muhammed Hakkî en-Nazillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:133]

2️⃣-) Her kim Âyete’l-Kürsî’yi geceleyin seslerden uzak bir ortamda kıbleye karşı yöneldiği halde kelimeleri adedince 50 kere ya da harfleri adedince 170 defa veya Rasûlullâh ﷺ’in isimleri adedince 201 kere yahut rasuller sayısınca 313 defa okuyup, ardından isteğini Allâh-u Te’âlâ’ya arz ederse elbette o muradı hasıl olur. [Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:9; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:129, 144-145; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/15, 30-31; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:134]

Özellikle 313 defa okumak her muradın husulü için mücerreptir. Üstadımızın üstadı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri kendi Mushaf-ı Şerifi’nde, Âyete’l-Kürsî’nin bulunduğu sayfanın hamişine hatt-ı desti (el yazısı) ile bu hassayı yazmışlardır.

▪️

3️⃣-) Muhyiddîn ibni Arabî (Kuddise Sirruhû)dan nakledildiğine göre; her kim Âyete’l-Kürsî’yi kelimeleri adedince 50 kere ya da harfleri adedince 170 defa veya rasuller sayısınca 313 kere okuyup kıraat tamamlanınca: “Allâhümmec’al lî bürhânen yûrisunî emânen ve ânisnî bike ‘an külli metlûbin, veshabnî bi ‘avni ‘ınâyetike fî neyli külli mer’ğûbin, yâ Kâdiru! Yâ Celîlü! Yâ Kâhiru! Yâ ‘Azîmü! Yâ Nâsıru! Keteballâhü le eğlibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyün ‘azîz”

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بُرْهَانًا يُورِثُنِي أَمَانًا وَ آنِسْنِي بِكَ عَنْ كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَاصْحَبْنِي بِعَوْنِ عِنَايَتِكَ فِي نَيْلِ كُلِّ مَرْغُوبٍ، يَا قَادِرُ! يَا جَلِيلُ! يَا قَاهِرُ! يَا عَظِيمُ! يَا نَاصِرُ! كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيۜ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ ﴿٢١﴾

“Ey Allâh! Benim için bana eman (sıkıntımdan kurtuluş güvencesi) kazandıraracak bir delil yarat.

Her talep edilen şeye karşı bana Kendinle ünsiyet ver. Rağbet edilen her şeye nail olma hususunda yardımının mededini benimle sürekli birlikte kıl.

Ey (her şeye gücü yeten) Kâdir! Ey (yüce olan) Celîl! Ey (dilediğini kahreden) Kâhir! Ey (ulu olan) ‘Azîm! Ey (yardım eden) Nâsir! ‘Allâh (ta ezelde şu kararı kesinleştirip, daha sonra Levh-i Mahfuz’a) yazmıştır ki; andolsun elbette mutlaka Ben de galip geleceğim, rasullerim de. Şüphesiz ki Allâh, (müminlere yardım etmeye son derece güçlü olan bir) Kaviyy’dir, (hiç yenilmeyen yegane) ‘Azîz’dir’ (el-Mücâdele Suresi:21)” duasını okursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle isteklerine ulaşır. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh: 150; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:135]

▪️

4️⃣-) Her kim cuma günü sabah namazından önce abdest alıp tenha bir mahalde kıbleye doğru (mümkünse diz üstü) oturarak 313 defa Âyete’l-Kürsî’yi okuduktan sonra: “Yâ Allâhü! Bi hurmeti hâzihi’l-âyeti ve bi hurmeti eshâbi’l-bedri selâsete ‘aşera ve selâsimiâtin ve bi hurmeti eshâbi tâlûte selâsete ‘aşera ve selâsimiâtin, hassıl mâ fî damîrî”

ياَ اَللهُ! بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَيَةِ وَ بِحُرْمَةِ أَصْحَابِ الْبَدْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ بِحُرْمَةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، حَصِّلْ مَا فِي ضَمِيرِي

“Ey yüce Allâh! Bu ayet-i kerimenin hürmetine, 313 Bedir ehli hürmetine, 313 Talut ashabı hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua ederse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle isteği gerçekleşir ve başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek hayırlara nail olur. [eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:7; ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:9; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/15-16]

▪️

5️⃣-) Cuma günü ikindi namazından sonra tenha bir mahalde 17 kere Âyete’l-Kürsî okuyan kişiyi bir hal kaplar ve o hal içerisindeyken hangi duayı etse Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle kabul olur. [Şihâbüddîn eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:7; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:150]

▪️

6️⃣-) Cuma günü ikindi namazından sonra, akşam namazına kadar Âyete’l-Kürsî okuyan kişi başka bir şeyle kıyas edilemeyecek hayırlara ve manevi sırlara nail olur. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:150]

▪️

9️⃣-) Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğinde) akşam namazını kıldıktan sonra tenha bir mahalle çekilerek, kıbleye karşı oturup acele etmeden kemal-i edep ve tertil (yavaş okuma) ile yatsı namazına kadar Âyete’l-Kürsî okur ve yatsı namazının sonunda kılacağı Vitir Namazı’nın son secdesinde 100 kere: “Yâ Allâhü! Yâ Rabbü! Yâ Rahmânü! Yâ Rahîmü! Yâ Hayyü! Yâ Kayyûm!”

يَا اللهُ! يَا رَبُّ! يَا رَحْمَانُ! يَا رَحِيمُ! يَا حَيُّ! يَا قَيُّومُ!

diye zikrederek Allâh-u Te’âlâ’dan muradının ihsan edilmesini isterse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle duası makbul ve maksudu hasıl olur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/26-27]

▪️

🔟-) İsteklerin husulü için Âyete’l-Kürsî’nin meşayih tarafından tecrübe edilmiş bir kıraat terkibi vardır ki şöyledir:

Âyete’l-Kürsî başından başlanılarak sonuna kadar okunur.

En sondaki:

وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾

(el-Bakara Suresi:255’den) cümle-i celilesine gelince 70 kere tekrar edilir ve Âyete’l-Kürsî bu minval üzere toplam 70 kere okunur. Ayet-i kerimeyi bu şekilde okuyan kişi muradına nail olur. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:147-148; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:134]

▪️

1️⃣1️⃣-) Her kim kırk gün boyunca her gün Âyete’l-Kürsî’yi 1000 kere okumaya devam ederse, manevi derecesi artar, muradı hasıl olur ve yetkililerden bir isteği varsa gerçekleşir. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:132, 146, 150]

🔲