İLK GÜN NAMAZLARI

1) Muharremin ilk gününde dilediği sûrelerle iki rekat kılan, daha sonra ellerini kaldırarak: ”Ey Allâh! Sen kadîm (Evveli olmayan) bir Rabb’sin. İşte bu yeni bir senedir. Ben Senden, bu senenin hayrından istiyorum, şerrinden de Sana sığınıyorum. Ey celâl ve ikrâm sahibi!

Ey Allâh! Sen Ebedîsin, Kadîmsin (başlangıcın ve sonun yoktur). İşte bu yeni bir senedir. Ben bu sene Senden dilerim ki beni şeytandan koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey celâl ve ikram sahibi!” duasını okuyan kişi için Allâh-u Te’âla bir melek görevlendirir ki, o melek şeytanı o kişiden uzaklaştırır, Allâh-u Te’âla nefsine karşı hareket etme hususunda ona yardım eder, râzı olduğu işlere onu muvaffak kılar ve bütün işlerinde o kişiye kolaylıklar ihsân eder.
(Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l esrâr, sh:43)

2) Güneş doğduktan (işrak vakti girdikten) sonra iki rekat namaz kılınır. Her rekatta Fâtiha Sûresi’nden sonra Kurân-ı Kerim’den kolaya gelen kısım okunur. Selam verildikten sonra da 7 kere ”Lâ ilâhe İllallah” kelime-i tayyibesi zikredilir.

image

MUHARREM AYININ 1’i ile 10’u ARASINDA 1 DEFA NAMAZ

6 rekat namaz kıl (2 rekatte bir selam vererek) akşam-yatsı arasında. Eğer kılınamazsa Yatsıdan sonra kılınır.

Niyet; Niyet ettim senin rızan için namaza. Herhangi bir komşumun, din kardeşimin veya bir kimsenin bana hakkı geçmişse, bu hakkın ödenmesi için, Allahüekber!

1. rekatta; 1 fatiha, 1 Ayetel Kürsü, 11 İhlas

2. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas

3. rekatta; 1 fatiha, 1 Tekasür, 11 İhlas

4. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas

5. rekatta; 1 fatiha, 3 Kafirun, 11 İhlas

6. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas okunur.

Not; Bu sureleri bilmeyen, onların yerine ihlas suresi veya bildiğini okuyabilir.

Namazdan sonra; dua edilir.

image

Veya aşağıdaki kul hakkı namazlarının biri kılınabilir.

image

KUL HAKKI NAMAZI
Dört rekâttır ve ikindinin sünneti gibi kılınacak olan bu namaz,
senede yalnız beş gün kılınır; Regaib ve Berat kandilleri,
RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ (Bu namazın kılınma
vakti; içinde bulunduğunuz günün akşam namazından sonra başlayıp, ertesigün ikindi
namazını kılıncaya kadar devam eder), Kurban arefesi günü
ve Muharrem’in onuncu günü (Aşure günü).
Birinci rekâtta “Fâtiha”dan sonra 3 kere “Elhakümüt-tekâsür”
ve 10 kere “Îhlâs”. İkinci rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Kul
ya eyyühe’l- kâfirun” ve 10 kere “İhlâs”.
Üçüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Âyete’l-kürsî” ve
Dördüncü rekâtta Fâtiha”dan sonra 25 kere “İhlâs-ı şerif” ile
kılınır.
Namazdan sonra, 70 adet “salâvat-ı şerife” (Allahumme salli
ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim) okunur
ve şu dua yapılır:
“Yarabbi! Benim sana karşı günahlarım, kullarına karşı
borçlarım çoktur. Sana karşı olan günahlarımı bağışla. Senin
yarattıklarına karşı olan borçlarımdan da beni, sen kurtar! Ey
Benim Rabb’im! Ben kusurlarla dolu bir kulunum. Senin
yarattıklarından birine, haksız muamele etmiş veya kötü
söylemiş yahut dövmüş veya herhangi bir suretle hakkını
almış olup da onlarla helâlleşmedim ise, sen fazl ve kereminle
onları benden razı et. Bende onları razı edecek hiçbir şey yok;
sende ise pek çok. Bu âciz ve fakir kulunu süründürme.
Kusurlarla dolu olarak kıldığım bu namazı, benden kabul et.
Sevabını hak sahiplerine ver ve bu zayıf kulunu haktan kurtar.
Her eksiklik bizde. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Senin
rasullerine selâm olsun. Sonu gelmeyen senalar da sana
mahsustur, Ey Âlemlerin Yüce Sahibi!
MÜHİM NOT: Sahibi bulunamayan veya cins ve miktarı
bilinemeyen kul haklarının affı için, bu namaz kılınır ve
münacaât yapılırsa, inşaallah af olması ümit edilir. Sahibi
bilinen haklar, mal ve mal cinsindense sahibine ödenmesi
gerekir. Manevi bir haksa helallik istenir. (Kaynak: Şir’atu’l-
İslam, Seyyid Alizade; syf: 218-219 – Adab-ı Vezaif, Hasan
Burkay; syf: 25-26)

image

(***)Husama namazı aşağıdaki şekilde de kılınabilir

Tevriye, Arefe ve Kurban bayramı günü, kıyamet günü düşmanları razı etmek niyeti ile (hak sahipleri ile helalleşmek niyetiyle) dört rekât kul hakkı namazı kılınır. Bu namaz öğle ile ikindi arasında kılınır.
1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi
2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi
3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi
4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas
suresi, okunur.
Her kim bu namazı kılarsa Allâh’ü Teâlâ o
kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden
kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden
razı eder.
Bu namaz şu altı günde kılınır ;
1. Aşure günü
2. Tevriye günü
3. Arefe günü
4. Kurban Bayramı günü
5. Şaban ayının 15. günü
6. Ramazan ayının son Cuma günü
Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca

image

Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinin ders ve sohbetlerinde talebelerince derlenen, Fazilet Neşriyat tarafından yayınlanan, Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER kitabının sonunda [s. 58], kılınması hatırlatılan Husama namazı hakkında kısaca şu önemli bilgiler verilmektedir:
“Kıyamet günü, üzerimizde hakkı olduğunu iddia edenlere bu Namazla mukabele edilir (karşılık verilir). Mübarek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir.
4 rek’at bir namazdır. Dörtte bir selâm verilir. Aynen öğle namazının sünneti gibi kılınır.
1’inci rek’atte: 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerif,
2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 3 Kul yâ…
3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 1 el-haakümü’t-tekâsür…
4’üncü rek’atte:1 Fâtiha, 15 İhlâs, 1 Âyetü’l-kürsî.”

{{{{}}}}}}

Bu mübarek gece-günlerde bu namazı kılabilirsiniz. Değişik şekilleri vardır. İstediğiniz şekilde kılabilirsiniz. Burada hepsini yayınlamaya çalışacağız.

1. Aşure günü
2. Terviye günü(kurban arefesi öncesindeki gün/zilhicce 8.gün)
3. Arefe günü (kurban arefesi/zilhicce 9.gün)
4. Kurban Bayramı günü(zilhicce 10.gün)
5. Şaban ayının 15. günü(berat kandili)
6. Ramazan ayının son Cuma günü
7. Regaip Kandili (receb ayının ilk cuması)

Bazı kaynaklarda bu namazın sadece SENEDE bir defa aşure günü kılınacağı, bazı yerlerde SENEDE 5 günde, bazı yerlerde SENEDE 6 günde kılınacağı yazılmıştır. Hepsine bakarsanız bu günler hicri yılda 7 mübarek gün oluyor. Allah dostlarından bazısı bu namazın mübarek gece-günlerin hepsinde kılınması gerektiğini söylüyorlar.

Bu namaz hakkında geniş bilgi için bakınız.(nereden geliyor, delilleri v.s.)