MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kandil gecelerinin ihyası hususunda ulema bir takım yapılması kolay, sevabı büyük ameller tavsiye etmişlerdir. Bazıları şunlardır:

1- Ayete’l-kürsi okumak. Çünkü Kur’an

ayetlerinin en faziletlisi olduğuna dair hadis-i şerif mevcuttur.

2- Amene’r-Rasulü’yü okumak. Çünkü gece Amene’r-Rasulü okuyana bunun, o gece ibadet olarak yeteceğine dair hadis-i şerif mevcuttur.

3- Zilzal suresini okumak. Çünkü Zilzal suresinin Kur’anın yarısına denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

4- Kafirun suresini okumak. Çünkü Kafirun suresinin Kur’anın dörtte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

5- İhlas suresini okumak. Çünkü İhlas suresinin Kur’anın üçte birine denk olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir.

6- Yasin suresini okumak. Çünkü Yasin suresinin Kur’anın kalbi olduğu ve ne için okunursa onun için olacağı hadis-i şerifte bildirilmiştir.

7-Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah ve benzeri zikirlerle meşgul olmak. Faziletleri saymakla bitmez.

8- Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat getirmek. Faziletleri ma’lumdur.

9- Kendisine, yaşayan ve ölmüş olan akrabalarına ve yakınlarına duada bulunmak.

10 Ümmet i Muhammedin Sallallahu aleyhi vesellem salah-ı hale erişebilmesi, sıkıntılı durumlarından ve zulümlerden kurtulması için dua etmek.

11- Az-çok demeden gücü nisbetinde sadaka verip fakirleri sevindirmek.

12- Kendini günahlardan korumak.

13- Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak gecenin ihyası için yeterlidir. “Kim yatsıyı cemaatle kılarsa gecenin yarısını, sabahı cemaatle kılan diğer yarısını ihya etmiştir.” (bu erkekler içindir. Hanımlar tam namaz vaktinde evlerinin en kuytu köşelerinde bu namazları kıldıklarında aynı fazilete erişirler inşaallah)

14- Yatsı namazının son sünnetini 4 rekat olarak kılmanın Kadir gecesini ihya sevabı olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. (ikindinin sünneti gibi kılınır.)

15- Kim abdest alır, 2 rekât tevbe namazı kılar ve peşine istiğfarda bulunursa günahları affedilir. (Terğib – Şir’atul islam) Tevbe namazı sabah namazı gibi kılınır.

16- Tesbih namazı kılınır. Bu namazı kılanın, evvelki (geçmiş) ve sonraki (gelecek); eski ve yeni; hataen ve kasden; büyük ve küçük; gizli ve açık bütün günahlarını bağışlanır.

(Ebu Davud İbni Mace – Tirmizi – İbni Huzeyme sahihinde – Taberani – Darekutni – Beyhaki- İbni Hibban – Hakim – İbni Hacer el-Askalani – Ebu Nuaym – Münziri – Süyuti)

MEVLİD GECESİ


*2 rekat şükür namazı kılınır. (Verilen ayetleri bilmeyen ihlas yada kevser okur)

*Namaz bitince 2 kere secde yapılır (7 kere sübhane rabbiyel ala)

 *Secdelerden sonra otururken 7 defa “Subbuhun Kuddusun….

*Sonra Rebiülevvel duası (ebul fukara şeyh şerafettin hz. Tavsiye ettiği) okunur ve fatiha okunur.

*Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem’in doğduğunda olan olağanüstü olaylar okunur.

*Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem’in hususi vasıfları öğrenilir, hatırlanır.


*Bu geceye özel bir namaz yoksada 1 tesbih namazı kılınır.

*2şer 2şer 12 rekat kadar namaz kılınır(ist. Sure ile-ihlasla olursa her rekatta 1-11-21 kere oku)

*Kandil gecesi imsağa 1 saat kala çok tesirli hacet, dilek duası okuyun.
Mektebundan: AŞAĞIDA TAVSİYE ETTİĞİMİZ NAFİLE İBADETLER. KAZASI OLANLAR KESİNLİKLE KAZALARINA YÖNELMELİ VE İNŞAALLAH O MÜBAREK ZAMANLARIN MÜKAFATLARINA DA NAİL OLURLAR BİİZNİLLAH. HEPSİNİ YAPABİLMEK MÜMKÜN OLMAYABİLİR. BU TAKDİRDE HERKES KENDİ MEŞGULİYETLERİNE VE DURUMUNA UYGUN BİR LİSTE YAPABİLİR. Niyet ederken: İster Allah (c.c) Rızası için, ister Hacet Namazı niyetiyle niyetleniriz.
BU AY İÇİNDE

______________

*Mümkün olduğu kadar salât-ü selâm getirelim.

Salât-ı Nâriye

Salât-ı Münciye

Salât-ı Fethiye

okuyalım.

*Yakın akrabalara, komşulara, yardıma muhtaçlara koşalım.b

MEVLİD KANDİLİ GECESİ

________________________

*Bu gecenin manevi zenginliğinden istifade için bir tesbih namazı kılalım.

Niyeti; Yâ Rabbi, niyet ettim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nura garkettiğin Habibin, başımızın tâcı Resûl-i Zişan Efendimizin hürmetine ve bu gecenin esrarının hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar kıl.

*Peygamberimizin doğduğu gece sevinir, malını uygun yere harcar, ziyafet verirsen Allah seni cennete sokar.

*Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Mevlid geceleri ashabına ziyafet verir, dünyaya teşriflerindeki olağanüstü halleri konuşurdu.

*Bu gece peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem’in doğumunda görülen olağanüstü halleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek sevaptır.

*Kandil günü ve ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutulması iyi olur, sevap olur.

*İslam alimleri mevlid gecesine çok önem verir, mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir derler (bazı alimler).

*Bu geceye ait özel bir namaz yok. Fakat 12 rekat namaz efdal olup, 2 rekatta bir selam verilir. İstediğin sure okunur, ister ihlas okunur. Her rekatta 1, 11, 21 veya istediğin kadar ihlasla kılınabilir.

*Yine bu ay içinde, daha önce verilen heray da ortak yapılan şeyler yapılır.
EFENDİMİZ RESULULLAH Sallallahu Aleyhi Vesellem, DOĞDUĞUNDA OLAN OLAĞANÜSTÜ HALLER

______________________________________________________________________

*Doğar doğmaz şehadet parmağını kaldırdı.

*Doğar doğmaz secde etti.

*Göbeği kesik doğdu.

*Sünnetli doğdu.

*Melekler beşiğini sallardı.

*Beşikteyken konuşmaya başladı.

*İlk kelamı “ümmetî, ümmetî” oldu (Yani, benim ümmetim-ümmetimi istiyorum).

*Kabe ayağına geldi, kendine secde etti.

*İran’da Kisra’nın saraylarının 12 burcu yıkıldı.

*Taberiye (Save) gölü yere battı, yerinden deniz çıktı.

*Mecusilerin 1000 yıllık ateşi söndü.

*Fırat nehri taştı, Semâve Vadisini sular bastı.

*Kabenin 1000 yıllık putları yere devrildi.

*Cihanı nur kapladı.

*Şeytanlar artık göğe çıkamadılar.

*Ak bir bulut inip onu kundakladı, kapladı, gözden sildi. Bir ses; “Doğuyu batıyı dolaştırın, deryaları gezdirin, mahluklar Muhammed’i Sallallahu Aleyhi Vesellem, tanısın,

isimleriyle, sıfatlarıyla, suretiyle tanısın” dedi.


*Sırtında Peygamberlik mühürü ile doğdu.
Kandil Gecesi (imsağa 1 saat kala) çok tesirli dilek, istek duası, biiznillah kabulü garanti inşaAllah!

BU GECE YATMADAN ÖNCE KEHF SURESİNİN SON 4 AYET-İ OKUNACAK VE YAZILDIĞI ŞEKİLDE DUA EDİLECEK İNŞAALLAH.

Kim Kehf Suresinin son ayetlerini okutup ta, gece yatar ve “Ya Rabbi Beni en sevdiğin vakitte uyandır, kaldır” diye dua etse, o saatte uyandırıyor Mevla. İmsağa bir saat kala, Efendimizin (S.a.v.) dünyayı teşrif ettiği an, o an ne istersen Allah duanı kabul ediyor. Biiznillah kabulü yüzdeyüz garanti ….

Uyandığınız vakitte abdest alın Allah rızası için mümkünse 2 rekat Namaz kılın ve Duanızı hacetini yapın inşaAllah.

KEHF-107: İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ(nuzulen).

KEHF-108: Hâlidîne fîhâ lâ yebgûne anhâ hıvelâ(hıvelen).

(Kehf,107-108) Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.

KEHF-109: Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî le nefidel bahru kable en tenfede kelimâtu rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ(mededen).

(Kehf, 109) De ki: “Denizler, Rabbimin kelimeleri için (kelimelerini yazmak için) mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada (yardıma) getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden, denizler mutlaka tükenirdi.”

KEHF-110: Kul innemâ ene beşerun mislukum yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), fe men kâne yercû likâe rabbihî fel ya’mel amelen sâlihan ve lâ yuşrik bi ıbâdeti rabbihî ehadâ(ehaden).

(Kehf, 110) De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”

Cübbeli Ahmed Hoca Sohbetinden…

_____________________
Bu ay hakkında

Fil vakasından elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının son ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuşlardır. Efendimizin dünyaya gelişlerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hâdislelerinden birincisini teşkil eder. O’nun geleceği, semavî kitaplarda bütün peygamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah’ı bildirmek için ahd alınmıştı. O’nun gelmesiyle yeryüzündeki zulmanî hisler, bâtıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi hazretlerinin dediği gibi “Semâvat ve zemin O’nun doğuşu ile nûra gark olmuştur.” Hakikati arayıcılar, onun ışığı altında yürümüşler hâlâ da bu ışık devâm etmekte; kıyamete kadar da devâm edecektir.

Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerin dendir. Çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre, Resulullah (s.a.s), bu ayın on ikinci gününde doğmuştur. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bunun için bu gün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Bundan dolayı, Resulullah (s.a.s) için yazılan mevlidler ve diğer eserlerde Rebiulevvel ayının bu günü özel bir değere sahiptir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) doğum günü, bütün Müslü­manların bayramı-dır. Mevlid gecesinde, Peygamber Efendimiz (s.a.v) doğduğu için sevinen mü’minlerin günâhları affedilir ve pek çok sevâb kazanılır.

Resûlullah (s.a.v) Efendimiz, mevlid gecelerinde Ashâb-ı Kirâma ziyâfet verir, dünyâyı teşrîflerindeki ve çocukluk zamanınlarındaki şeyleri anlatırdı.

Velîyullah, mevlid ayında Resûlullah (s.a.v) hürmetine mevlid-i şerîf okutup, hay­rât ve fakirlere yardım edilmeli demişlerdir.

Bir kimse mevlid ayında Re­sûlullah (s.a.v) hürmetine cemiyet ve ziyâfet ile mevlid-i şerîf okutsa o yıl içinde belâdan emîn olup murâdı ne ise hâsıl olur denmiştir.

Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin doğumu için sevinmek, cehennem azâbının azalmasına sebeb olur. Bu geceye hürmet et­mek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasına sebeb olur.

___________________________________________


BU AYDA OKUNMASI GÜZEL OLABİLECEK SALAVATLAR

SAL T-I NARİYE: (SALATI TEFRİCİYE )

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Anlamı

“Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

***********************

SAL T-I MÜNCİYE: (SELATEN TUNCİNA)

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Anlamı:

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

**********************

SAL T-I FETHİYE:

„Allâahümme salli ve sellim ve bâarik alâa seyyidinâ Muhammedini’l-fâtihı limâa uğlika ve’l-hâtimi limâa sebeka nâasırı’l-hakkı bi’l-hakkı ve’lhâadii ilâa sırâatike’l müstakıym ve alâa âalihii hakka kadrihii ve mikdâarihi’lazıym.”

Anlamı:

„Allâh’ım salât ve selâm eyle ve mübarek kıl; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakka hak ile yardımcı, doğru yoluna hidâyet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azîm mikdarınca.”

___________________________________________________

Rebîü’l-Evvel Ayında Yapılacak ibâdetler:

Rebiül-Evvel ayının 1-12. günleri arası her gün

100 Elhamdülillah

500 Salavat-ı şerife getirilir.

Kur’ânın En’am sûresi birinci gecesinden itibaren akşam ile yatsı arası okunur (12. gece dâhil).

Bu ayın 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir(18. gece dahil).

Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Bu ayın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.


• Bu ayın mübarek isimleri okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadcâ eküm

minallahi nurun ve kitabün mübin. Sadakallahülazim.”

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Nur

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Velâdeti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Habibi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Emami

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Bi’seti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Daveti vel irşad

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Cihadı vel nusreti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Necati vei felâhi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Gufranil ussati vel müznibin

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Şefaati vel mineni

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Telkini fil gârri

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İctimai

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Vahyi vel esebi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Emmi vek karar

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Atiyyeti vel ihsan

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Beşareti ves sururi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Metafihi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Birri vel bereketi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Mevahibi vel fadli

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Hatemi vel meserret

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Risalet vel tebliğ

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Gufrani zunubi vel visal

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Hazaini vel künz

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Liva

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Rüttebi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Burhan

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Gıyasi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Tevbeti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Bidayeti vel nihayeti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Tekvini

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Esasi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Asli vel asaleti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Seyyidel şuhuri vel eyyami

• Sure-i En’am okunur.

Bu sure, akşam ile yatsı arasında 12. gece dahil, Rebiülevvelin 1. gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

• Ricalullah hazeratı da zikredilerek bağışlanır.

_______________________________________________________MEVLİT GECESİ YAPILACAKLAR
1

• Rebiülevvel Ayının ilk Gecesi için yazdığımız edep ve vazife yerine getirilir. Sonra hususen bu gecenin manasına biânen;

• 2 Rekat Sünnet-i Salât-ı Şükür (Şükür Namazı) kılınır. Bu namazın özelliği şöyledir.

NAMAZ (aşağıdaki ayetleri okuyamazsanız ihlas yada kevser suresi okuyun)

1. rekâtında

Fatiha’dan sonra “Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun”

2.rekatında da

“Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin .” ayeti kerimeleri okunmalıdır. (hicr suresi,99 Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.)

Namaz selâm ile tamam edildikten sonra,

2 defa daha tekrar secde edilir.

Ve her secde de 7 şer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra,

seccadede otururken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiül- evvel duası okunur.

“Subhane, rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil âlemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin s.a.v, ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai ve eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemii seyyidinâ ve ilâ ervahi cemii mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemii Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemii şühedai müslimin vel mazlumin ve ilâ ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan immamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi müiham (küllühüm sıddıkün) EL- FATİHA…

2

TESBİH NAMAZI KILINIR

Bu gecenin manevi zenginliğinden istifade için bir tesbih namazı kılalım.

Niyeti; Yâ Rabbi, niyet ettim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrifleriyle alemleri nura garkettiğin Habibin, başımızın tâcı Resûl-i Zişan Efendimizin hürmetine ve bu gecenin esrarının hürmetine ben aciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar kıl.

3

Bu geceye ait özel bir namaz yok. Fakat 12 rekat namaz efdal olup, 2 rekatta bir selam verilir. İstediğin sure okunur, ister ihlas okunur. Her rekatta 1, 11, 21 veya istediğin kadar ihlasla kılınabilir.

4

Rebiül-Evvel ayının 1-12. günleri arası her gün (12.gece dahil)

100 Elhamdülillah

500 Salavat-ı şerife getirilir.

Kur’ânın En’am sûresi birinci gecesinden itibaren akşam ile yatsı arası okunur (12. gece dâhil).

Bu ayın 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir(18. gece dahil).

Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Bu ayın ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

5

Mümkün olduğu kadar çokca salat ü selam

salati nariye,

salati münciye ve

salati fethiye gibi salavatlar okunabilir.

Peygamber efendimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdikleri bu gecenin gündüzünde de oruç tutmak müstehaptır.

Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu.
___________________________________________________

Dikkat; rivayet edilen bu duanın arapçasını bulamadık. Türkçesinde yanlış yazılmış yerleri bilemiyoruz varsa eğer. Üzerimizde sorumluluk kalmasın. Herkes bunu bilerek okusun. Ama dua hakkında güvenilir bir bilgi bulursak buradan bildiririz.
REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK BİR DUA

Bu dua Ebul Fukara Şeyh Şerafettin hazretlerinin tavsiye buyurdukları muhim bir dua nev’idir ki, rebiülevvel ayının her gecesi okunabilir.Mümkün olmadığı halde ilk gecesi 12nci ve 18nci geceleri mutlaka okunmalıdır.

“Euzubillahiminrşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vessalamü ala men la nebiyye badehu ve ala alihi ve eshabihiellezine haceru ve canedu bil enfüsi vel emvali..

Allahumme inna neteves selü ileyke bi habibikel ağzemi ve resulükelefhami entuine lena fi cemiil umumi fil yevmi va gada fe inne cahehu indal lahil azim…

Allahumme inna nes’elüke ianen la zıddelahuve en tevhiden la yukabiluhu şirkün ve taaten latukabiluha masiyetün ve nes’elüke yakınen la yukabiluhu şirkün ve taaten la tukabiluha masiyetün ve nes’elüke yakınen la yukabiluhu şekkin bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine fi misli haza şehriş şerif.

Allahumme inna nes’elüke tevbete ve devameha ve neuzubike minel mağsıyeti ve eshabiha ve zekkirna bil havfi minke kable hucu mi lataratiha ve affid aleyna min bahri keremike ve cü dike hatta nahruca mıned dünya ales selameti min vebaliha bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine…

Allahümme inna nes’elüke lisanen li taatike ve atina maazalike ma la aynün raet vela üzünün semiat vela ala kalbi beşerin bi hurmeti men erseltehü rahmetenil alemine fimisli haza şehriş şerif…

Allahümme fe nes’elüke ivadehu fakten tashabihu envarü ma habbetike fe innehu kat zaharatis saadetü alaa men ahbebtehu ve zeheratiş şekavetü ala men gayreke melekehu feheblehu min nevahibiş suedai ve ağsinna min mevaridil eşkiyai bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine.

Allahümme yessir lena umurena maarrahati li kulubina ve ebdanına vesselameti ve afiyeti fidinina ve dünyaya ve künlena sahiben fi seferina ve lalifetenfi ehlina vatmıs ala vucuhi adaina vem sahhüm ala mekanetihim fela yestetinünel mudiyye velel mecie ileyna velev neşau le temesna ala ağyunıhım festabekus sırate feenna yubsirune bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif..

Allahumme inna nes’elükel ismete fil harekati vessakaneti vel kelimati vel iradetı vel hatarati minezzunubi veşşukuki vel evhamis saireti lil kulubi an mutaatil guyubi bilhürmeti menersel tuhu rahmetenlil alemine…

Allahumme ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icmağ beynena ve beynes sıtkı ven niyeti vel ihlasi vel iradeti vel nuşui vel mukarabeti vel yakini vel vakari vessellimi vet tafvidi bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine…

Allahumme ve künlena sem’an ve basaran ve lisanen ve kalben ve yeden ve müeyyeden bi hürmeti men erseltehü rahmeten lilalemine fi misli haza şehriş şerif..

Allahumme la tüazzibna bi iredetina ve hubbi şehevatina feneşkale ev nahcibe ev nefrece bi vücüdi muradina ev nashate ev nüssellimine teslimen nifaki indel fakti ve ente alemu bi kulubina ferhamna bin naililekberi vel medidil efdali ven nuril ekmeli ves saadetil ezeliyeti inneke ala külli şey’in kadir bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine

allahumme ya men la yeskuni kalben illa bi kurbihi ve envarihi vela yahya abdin illa bil suhafihi ve ibrarihi vela yebga vücudun illa bi imadadihi ve isharihi ya men anese ibadetül ahyare vel ebrare ve l evliyaehül mukarrabine bi münacetihi ve esrahiya ya men emate ve uhya ve uksa ve edna ve es’ade eşka ve adelle ve heda ve efkare ve ağna ve afa ve ebla ve kaderde ve kaza küllün bi azimin tedbirihi ve sabıki takdirihi zalike takdirül azizül alim.

Allahümme ya rabbi eyyüyabin yuksadu gayrü babike ve eyyü cenabin yeteveccehu ileyhi gayrü cenabike ve hel fil vücudu rabbün sivake fe yurca enfil memleketi ilahün gayrüke fe yutlabe minhül atau vel hasenatü emhel hakimün gayrüke fe turfealeşşekva em helmin mecalin lil abdil fakiri yağtemitu alyhi emhel sivake keremmük e ve cu’dike ya men la melcee minhü illa ileyhi fela keremmüke ve cü’dike ya men la melcee minhü illa ileyhi fela tuhayyib recaena ya kadimel ihsani bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine.

Allahümme ya men yüciru vela yucaru aleyhi elhemtena fe arrifna ve gayrike ha hünna rabbün fe yurca ev cevadün fe yüseel eminhül atau kad cefanil karibu ve mellenit tabibu ve şemete biyel adavvu ferrakibu veştedde biyel kerbu ven necibu ve entel muinu ve entel alimul kadiru. Ya rabbi! İlâ men eşteki ve entel hafizul kerimu em bimen estağisu ve entel ganiyyül metinü emilâ eltecie ve ente seddarül uyub.

Allahümme innî es’ elâkel feyze indel kazai ve menaziles şühedâi ve ayşeş sühedai ven narsa alel aai ve murafakatel enbiyai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemin.

Allahümme ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi cemili evaidihi ve keremihi yeteallâkul recune ya men bi sultani kahrihi ve azimi rahmetihi yestağisul muttarune irhem bi cudike abden melenu sebebün yercü sivake bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.

Allâhümmec’âl evvele yevmina haza islâhen ve evsatehu felahen muahhirehu necahen bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif.Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsatehu niğmeten ve ahirehu tekrimeten bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemine.

Allahümme inna neuzubike min cehdil belâi ve derekiş şekai ve suil kazai ve şemetil adai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.

Ve salli vessellim alâ eşrefi ve es’adi cemiil enbiyai vel mürselin seyyidina Muhammedin ve aleyhim ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin…el Fatiha”

alıntı

Rebiülevvel Ayı Zikirleri(Gönenli Mehmet Efendi Hz.)Evrad ve Tesbihat

“REBİÜLEVVEL” MUHAMMED MUSTAFA'(s.a.v)NIN DOĞDUĞU AYA MERHABA” Rebiülevvel salatü selam ayıdır.

Bu AYDA ÇOK ÇOK SALATÜ SELAM GETİRECEĞİZ. Rebiülevvel ayının 12. isneyn gecesi Muhammed Mutafa (s.a.v) dünyaya geldi. Olacaksın Hakkın kulu Döndür 0’na daim yolu Hakk’ın en sevgili kulu.

Bu ayda Peygamber Efendimiz’in doğumuna hürmeten Mevlidi şerif okutulmalıdır. Mevlit okumak, okutmak ve dinlemek çok sevaptır.

Bu ayın 1,2 ve 11 yada 13. günü oruç tutulur. 3 gün oruç tutan umulurki keramet defterine kaydola.

Bu mübarek Mevlit ayında Kelime-i TEVHİD’İ çok okumalı ve 1 tesbih Kevser Suresi okunmalıdır.

Okunuşu: İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

*Rebiülevvel ayı selatü selam ayıdır. Bu ayda diğer salatü selamlarla birlikte salatı tefriciyeyi de çok okumalıdır.

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

DUANIN manası

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

ÇEKİLECEK TESBİHLER: la ilahe illallahu’l Hakku’l Mübin Muhammedün Rasulullah es-Sadiku’l-va’di’l Emin.

DİĞER TESBİHLER: VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİ’L- ALİYYİ’L-AZİM. ve HASBİYALLAHU VE Nİ’MEL -VEKİL (Evrad ve tesbihat) GönenliMehmetEfendiHz .( Ayın 12. günü Peygamber efendimiz’in dünyaya teşrifi nedeyiyle Bayram kabul edildiği için oruç tutulmaz.