MALIN SATILMASI İÇİN ESMALAR-DUALAR

Duaya başlamadan önce 100 defa istiğfar, 7 defa Fatiha suresi ve 11 defa İhlâs suresi okunur ve Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ve Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin ruhuna bağışlanır.

Euzü Besmele çekilir.

NİYET: ” Allah’ım satmak istediğim malın en kısa zamanda senin yardımınla satılması için, malımı almak için hayırlı müşteriler nasip etmeni Senden niyaz  ediyorum.Mübarek ism-i şeriflerin hürmetine.”

Malının satılması niyetiyle 7 gün akşamları (“Yâ Bâisü, Yâ Fettâh, Yâ Allâh”) esmaları üç esma birlikte (1062) defa okunursa, niyet ettiği mal en kısa zamanda satılır Allah’ın izniyle.

—-

Malın satılması için dualar

Aşağıda mal satmak için çeşitli dualar var. Hangisi uygunsa onu okuyunuz.

***

Şahmaran duası hakkında

Satılmayan mal için 11 gün her gün 7 defa okunacak İkindi namazından sonra…

Bilgi: Şahmeran Duâsında Allâh-u Teâlâ’nın İsimleri Yanlış Yazıldığından ve Kaynağı Bulunamadığından Okunulması Caiz Değildir! Cübbeli hoca https://youtu.be/-HzXdJg3ShQ

https://youtu.be/Oz4x85oeVis
Kerem Önder hoca

***

Bir malın satılması için o mal üzerine yedi defa Duhâ Sûresi, yedi defa da Fîl Sûresi okunup üflenirse, Allah’ın izni ile o mal en kısa zamanda satılır.

***

Temiz bir yerden bir miktar toprak alınır ve 3 kez tevbe suresinin 128., 129’uncu ayetler okunarak satılmayan mal üzerine serpilir.

***

Malın satılması için Zâriyât Sûresinin 58. ayeti 15 gün 400 defa okunur.

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

İnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metîn(metînu).

Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

***

Her hangi bir ev ya da mülkün satılması için sabah namazından sonra selam verir vermez 7 defa “Elem neşrah leke“ sûresini bir miktar suya okuyun ve suyu kabta birikitirin, 7 gün aynı şekilde sabah namazından hemen sonra yani selam verdikten

“Allahümme ente’ sselâm ve minke’sselâm tebârekte ve teâleyte yâ ze’lcelâli ve’l-ikrâm.” demeden önce okunur. Her gün okunan su biriktirilir. Bulunduğunuz yerde deniz ya da akarsu var ise oraya dökülür.

***

Bir kimsenin malı satılmasa, iş bu âyeti yazıp o malın içine koymalıdır. Biiznillâhi teâlâ o kimsenin malı satılacaktır.

Bismillâhirrahmânirrahim.

Ve men evfâ bi ahdihî minallâhi, festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bih (bihî), ve zâlike huvel fevzul azîm.

Ve lev lâ iz dehalte cenneteke kulte mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh(billâhi), in tereni ene ekalle minke mâlen ve veledâ.

Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Yâ Hannân yâ Hannân yâ Hannân. Yâ Allah yâ Allah yâ Allah. Yâ Rahman yâ Rahman yâ Rahman. Yâ Rahîm yâ Rahîm ya Rahîm. Ya Vedûd yâ Vedûd yâ Vedûd. Yâ Şekûr yâ Şekûr, yâ Şekûr. Yâ Alla-hu birahmetike yâ erhamerrâhimin.

***

Bir malın satılması için aşağıdaki bereket (karınca duasını); 7 gün 7şer defa satılması istediğiniz Mal üzerine ve o niyetle okursanız inşallah Allah’ın izniyle satılır. Denemiş bir dua usulüdür deniyor, Allâhü ağlem.

Önce duâ hakkında bilgi;

{Duanın metnine baktığımızda duada geçen ifadeler âyet ve hadis kaynaklıdır. Bu sebeple bu duanın okunmasında ya da taşınmasında herhangi bir sakıncanın olmadğını söyleyebiliriz. Günümüze kadar gelen çok çesit dualar vardir. Hatta bu duaları Gümüshanevi Hazretleri “Mecmuatu’l-Ahzab” isimli kitabında bir araya getirmiş. Buradaki dualara baktığımızda tamamına yakını aynıyla Efendimiz (asm)’den gelmediği görülmektedir. Ancak Efendimiz’den sonra gelen âyet ve hadislerdeki dua ifadelerini mana büyükleri birleştirmişler ve bu şekilde ortaya yeni dua metinleri çıkmıştır. sorularlaislamiyet.com

Bereket Duası (Karınca Duası) Bereket Duası (Bolluk Duası) bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denen bu dua güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Karınca – Bereket Duası

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca – Bereket Duasi Türkçe Okunuşu

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

***

Malınızın satılması için aşağıdaki duayı temiz bir kağıda yazarak, satmak istediğiniz malın içine koyun.

“Bismillâhi Yâ Kahhâru, Yâ Settâru. Bismillâhi Yâ Azîzü, Yâ Celîlü, Yâ Cemîlü, Yâ Celîlü, Yâ Azîzü, Yâ Evvelu, Yâ Âhiru, Yâ Zâhiru, Yâ Bâtınu, Yâ ALLAH, Yâ Allah, bi-rahmetike Yâ erhamerrâhimîn.”

Mal, mülk, ev, araba, arsa, eşya vs. satmak isteyipte satamayanlar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hergün Mülk Sûresi 1 nci ayeti 80 kere okusun.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ve 21 kere bir temiz kağıda Arapca SÂD yazıp satılacak malın üzerine koysun.

BİİZNİLLÂH çok kısa sürede satılır.

***