💢⁉️Maddi ve manevi kul hakkına girip helalleşmek imkanı bulamayan kişilere İmâm-ı Şa’rânî Hazretleri şöyle yapmalarını öneriyor:

Her gece 12 ihlas-i şerife ve Felak, Nas surelerini okuyup sevâbını hakkına girdiği kişilerin sayfalarına hediye eder..

(Hediyyetü’l-alâiyye,syf: 294)

Kul hakkı (husama/husema) namazı//farklı şekilleri

(***)KUL HAKKI (HUSAMA/HUSEMA) NAMAZI
Dört rekâttır ve ikindinin sünneti gibi kılınacak olan bu namaz,
senede yalnız beş gün kılınır; Regaib ve Berat kandilleri,
RAMAZAN AYININ SON CUMA GÜNÜ (Bu namazın kılınma
vakti; içinde bulunduğunuz günün akşam namazından sonra başlayıp, ertesigün ikindi namazını kılıncaya kadar devam eder), Kurban arefesi günü ve Muharrem’in onuncu günü (Aşure günü).
1. rekâtta “Fâtiha”dan sonra 3 kere “Elhakümüt-tekâsür”
ve 10 kere “Îhlâs”.

2. rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Kulya eyyühe’l-kâfirun” ve 10 kere “İhlâs”.

3. rekâtta Fâtiha”dan sonra 3 kere “Âyete’l-kürsî” ve

4. rekâtta Fâtiha”dan sonra 25 kere “İhlâs-ı şerif” ile
kılınır.
Namazdan sonra, 70 adet “salâvat-ı şerife” (Allahumme salli
ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim) okunur
ve şu dua yapılır:
“Yarabbi! Benim sana karşı günahlarım, kullarına karşı
borçlarım çoktur. Sana karşı olan günahlarımı bağışla. Senin
yarattıklarına karşı olan borçlarımdan da beni, sen kurtar! Ey
Benim Rabb’im! Ben kusurlarla dolu bir kulunum. Senin
yarattıklarından birine, haksız muamele etmiş veya kötü
söylemiş yahut dövmüş veya herhangi bir suretle hakkını
almış olup da onlarla helâlleşmedim ise, sen fazl ve kereminle
onları benden razı et. Bende onları razı edecek hiçbir şey yok;
sende ise pek çok. Bu âciz ve fakir kulunu süründürme.
Kusurlarla dolu olarak kıldığım bu namazı, benden kabul et.
Sevabını hak sahiplerine ver ve bu zayıf kulunu haktan kurtar.
Her eksiklik bizde. Sen noksanlıklardan münezzehsin. Senin
rasullerine selâm olsun. Sonu gelmeyen senalar da sana
mahsustur, Ey Âlemlerin Yüce Sahibi!
MÜHİM NOT: Sahibi bulunamayan veya cins ve miktarı
bilinemeyen kul haklarının affı için, bu namaz kılınır ve
münacaât yapılırsa, inşaallah af olması ümit edilir. Sahibi
bilinen haklar, mal ve mal cinsindense sahibine ödenmesi
gerekir. Manevi bir haksa helallik istenir.

(Kaynak: Şir’atu’l-İslam, Seyyid Alizade; syf: 218-219 – Adab-ı Vezaif, Hasan Burkay; syf: 25-26)

image

———————————-00000000—————————————

(***)Husama namazı aşağıdaki şekilde de kılınabilir

Tevriye, Arefe ve Kurban bayramı günü, kıyamet günü düşmanları razı etmek niyeti ile (hak sahipleri ile helalleşmek niyetiyle) dört rekât kul hakkı namazı kılınır. Bu namaz öğle ile ikindi arasında kılınır.
1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi
2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi
3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi
4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas
suresi, okunur.
Her kim bu namazı kılarsa Allâh’ü Teâlâ o
kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden
kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden
razı eder.
Bu namaz şu altı günde kılınır ;
1. Aşure günü
2. Tevriye günü
3. Arefe günü
4. Kurban Bayramı günü
5. Şaban ayının 15. günü
6. Ramazan ayının son Cuma günü
Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca

image

————————————-000000—————————————-

(***)Mübarek gece ve gündüzlerde kılınan kul hakkı (husama/husema) namazı/farklı şekilde

Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinin ders ve sohbetlerinde talebelerince derlenen, Fazilet Neşriyat tarafından yayınlanan, Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER kitabının sonunda [s. 58], kılınması hatırlatılan Husama namazı hakkında kısaca şu önemli bilgiler verilmektedir:
“Kıyamet günü, üzerimizde hakkı olduğunu iddia edenlere bu Namazla mukabele edilir (karşılık verilir). Mübarek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir.
4 rek’at bir namazdır. Dörtte bir selâm verilir. Aynen öğle namazının sünneti gibi kılınır.
1’inci rek’atte: 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerif,
2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 3 Kul yâ…
3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 1 el-haakümü’t-tekâsür…
4’üncü rek’atte:1 Fâtiha, 15 İhlâs, 1 Âyetü’l-kürsî.”

image

******************00000000***********************

Bu mübarek gece-günlerde bu namazı kılabilirsiniz. Değişik şekilleri vardır. İstediğiniz şekilde kılabilirsiniz. Burada hepsini yayınlamaya çalışacağız.

1. Aşure günü
2. Terviye günü(kurban arefesi öncesindeki gün/zilhicce 8.gün)
3. Arefe günü (kurban arefesi/zilhicce 9.gün)
4. Kurban Bayramı günü(zilhicce 10.gün)
5. Şaban ayının 15. günü(berat kandili)
6. Ramazan ayının son Cuma günü
7. Regaip Kandili (receb ayının ilk cuması)

Bazı kaynaklarda bu namazın sadece SENEDE bir defa aşure günü kılınacağı, bazı yerlerde SENEDE 5 günde, bazı yerlerde SENEDE 6 günde kılınacağı yazılmıştır. Hepsine bakarsanız bu günler hicri yılda 7 mübarek gün oluyor. Allah dostlarından bazısı bu namazın mübarek gece-günlerin hepsinde kılınması gerektiğini söylüyorlar.

Bu namaz hakkında geniş bilgi için bakınız.(nereden geliyor, delilleri v.s.)

 

BUNLARI MUTLAKA BİLMELİYİZ Kİ; AREFE GECESİ VE KURBAN BAYRAM GECESİ İBADETLERİNİ DOĞRU ZAMANDA YAPALIM!

Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Önceki günü öğle namazı vaktinden, o gecenin fecrine kadar olan zamandır. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bugünleri takip eden gecelerdir.
S.Ebediyye
Dürr-ül muhtar kitabının itikâf bahsinde şöyle deniyor:
Bil ki, geceler günlere tâbidir. Bundan, yalnız Arefe gecesiyle Kurban bayramı geceleri müstesnadır. İnsanlara kolaylık olmak için, bu geceler, geçen gündüzlerine tâbidir.

Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denir.

Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.

Ramazan-ı şerifin son günü ile bayramın ilk günü arasındaki geceye de Ramazan bayramı gecesi denir.

img_4523

ÖĞLEN İLE YATSI NAMAZLARININ SON SÜNNETLERİNİ 4 REKÂT OLARAK KILMANIN FAZİLETLERİ

(Bu namazlar 4 rekât olarak kılınınca ikindinin sünneti gibi kılınır.)

Rasûlullah Sallallahu Teâlâ Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Kim öğlen namazın(ın farzın)dan önce 4 rekat sonrasında da 4 rekat kılarsa ALLAH onun cesedini cehenneme haram eder.” (Kaynak: Ahmed Bin Hanbel, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi)

“Yatsı namazın(ın farzın)dan sonra kılınan (2 rekatı) 4 rekat (olarak kılmak) Kadir gecesini ihya etmek gibi sevap kazandırır.” (Kaynak: Taberani)

Üstazımız Hasan Burkay hazretleri şöyle buyurmuştur; “Fukaha-i izam; öğlen ile yatsı namazlarının son sünnetlerini 4 rekât kılmaya devam edenlerin kul haklarına keffaret olacağı umulur, demişlerdir.”