Hadisi şeriflerde geçen ağır hastalıklara karşı okunacak dua (İlacı Bulunmamış Kötü Hastalıklardan Sığınma Duâsı)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Arapçası:

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَ الْجُذَّامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

Türkçe Okunuşu:

“Allâhümme innî e’ûzü bike minel-barasi vel-cünûni vel-cüzzâmi ve seyyiil-eskâm.”

(Ebû Dâvud, Vitir 32)

Anlamı:

“Allahım! Alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzâm illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

———

[Aynı dua-(3 kere)]

Rasûlüllâh (Sallellahu Aleyhi ve sellem)in İlacı Bulunmamış Kötü Hastalıklardan Sığınma Duâsı

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَ الْجُذَّامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَ الْجُذَّامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَ الْجُذَّامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

(Ebû Dâvûd, rakam: 1554; Ahmed ibnü Hanbel, el-Müsned, rakam: 13004)

Hakkında

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء

Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Not : Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.

Bu duanın şifa sağladığı hastalıklar 

1-) Baras (deride lekeler meydana getiren bir hastalık)
2-) Delilik
3-) Cüzam
4-) Kronikleşmiş tedavisi uzun süren veya tedavisi olmayan hastalılar.

❗️Şifa bulduğunuzda şifa verenin doktor, ilaç değil Allah olduğunu unutmayın. Doktor, ilaç vs sadece vesile, unutmayın. “O” dilerse vesilelerle, dilerse aracısız şifa vermeye muktedirdir. Hepsi bir imtihan.

❗️Sedef hastalığı İçin de faydalı olabilir biiznillah, allahu ağlem.

—–

Hz. Muhammed (s.a.v )’in Hadis-i Şerifine göre ‘Kim Hucurât sûresi’ni okursa Allah’a ibadet edenlerin sevabı kadar sevap verilir.” şeklinde buyurmuştur.

Hastalık çeken kimselerin 7 gün boyunca 7’şer defa suya üfleyerek okuması ve bu okunmuş suyun hastaya içirilmesi durumunda hastanın şifa bulacağına inanılır.

 • Tekasür Suresi<-***->7 gece ara vermeksizin akşam ve  yatsı namazlarından sonra Allah rızası için 4 rekat namaz kılınır(her rekatta fatihadan sonra 1.de tekasür, 2.de asr, 3.de kafirun, 4.de ihlas okunur) namaz bitince 10 istiğfar-100 salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammeİçerik123din ve ala ali seyyidina Muhammed) sonra her geceye mahsus (dua veya ayet) adedi kadar okunur sonra tekrar 100 salavat, 19 kere de en sondaki dua okunur.

1.gece:1000 defa leyse lehâ min dûnillahi kâşifetüy yâ gayâsel müsteğîsîne egninî

0062.gece:1000 defa La ilahe illa ente subhaneke innî küntü minez zâlimin

 

3.gece:1000 defa hasbünallahü ve niğmel vekîlnxc3

4.gece:1000 defa vağfü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirînAdsız

 

5.gece:1000 defa iyyâke nağbidü ve iyyâke nesteîn

Adsız1

6.gece:1000 defa yâ zül celâli vel ikram

Adsız2

7.gece:1000 defa ve üfevvidü emrî ilallahi innallâhe besirûm bil ibâd

Her gece, en son 9 kere okunacak dua: Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

atina

Yukarıdaki reçete çok kuvvetli bir reçetedir. AYRICA; Hapisten kurtulmak, sürüncemede olan davasını kazanmak için, imtihanlardalarda başarıya ulaşmak için, Evlenmek için, tıbbın tedavisinde aciz kaldığı hastalığı yenmek için de çok iyidir.

——

 • Lokman Suresi<-***->Dahiliye (iç) hastalıklar için hastaya okunur üflenir veya suya üflenir içirtilir daha iyisi ikisini de yapmak.
 • —–

Kanser gibi amansız hastalıklarda okunacak dualar

Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyuuyor;

“Bir kimse bir kap içerisine bir miktar yağmur suyu biriktirir de o suya, Fatiha suesini (70) defa, Ayetül Kürsi ayetini (70) defa, İhlas süresini (70) defa, Muavveteyn surelerini (70) defa okursa varlığım ve kudretinde olan Rabbime yemin ederim ki, bir gün bana Cebrail(a.s) geldiğinde dedi ki;

“Ya Muhammed! Kim bu tertip üzere okunan sudan üst üste yedi gün içerse Allah o kmseden bütün hastalıkları giderir. Varlığını saran her hastalıktan vücudunu bir bir terk ederler.” (ed-Dürrü’n-Nazıym)

***Tüm sureler bir günde 7 gün yetecek kadar suya okunacak.

Kaynak:Arif Pamuk (şifalı dualar hazinesi)

 • —–

Biiznillah

 

Kanser hastası olanlar Necm süresi 58. ayeti kerimeyi bir hafta içinde 70 bin okusun biiznillah şifa bulur.

ليس لها من دون الله كاشفة

“Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh.” Meali:: Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur.

—-

—-

https://mektebun.wordpress.com/vucuddaki-kist-ur-tumor-kanser-hucrelerini-yok-eder/

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/23/allah-u-tealanin-isimlerinden-sifa-icin-okunacaklar/

Tıbben tedavisi mümkün olamayan maddi ve manevi herhangi bir hastalıklardan kurtulmak için aşağıdaki Kur’an-ı Kerim sürelerini hem hastaya hem de bir miktar suya okur,ve her okudukça hem hastaya hem de suya nefes eder ve bu sudan da hastaya 7 gün içirilirse biiznillah hasta şifa ve afiyete kavuşacaktır.

Okunacak Âyet ve süreler:

70 Bismillahirrahmanirrahim

70 Estağfirullah elazim

70 Allahümme salli vesellim ve barik âlâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlana ve şefiina ve tabibina Muhammedin ve ala alihi ve ala cemii enbiyai vel mürselin

70 defa  her defasında Besmele ile Fatiha süresi
70 Defa sebbih ismi rabbikel ala…(ALA SURESİ SURESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm
1: Sebbihısme rabbikel a’lâ.
2: Ellezî halaka fesevvâ.
3: Vellezî kaddere fe hedâ.
4: Vellezî ahrecel mer’â.
5: Fe cealehu gusâen ahvâ.
6: Senukriuke fe lâ tensâ.
7: İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.
8: Ve nuyessiruke lil yusrâ.
9: Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
10: Seyezzekkeru men yahşâ.
11: Ve yetecennebuhel eşkâ.
12: Ellezî yaslen nârel kubrâ.
13: Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
14: Kad efleha men tezekkâ.
15: Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
16: Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
17: Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.
18: İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
19: Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.
70 İnşirah süresi
70 Kadir süresi
70 Kafirun süresi(Kul ya eyyühel kafirun)
70 İhlas süresi
70 Felak süresi
70 Nas  süresi

Bu süreler okunursa ve buna gerekirse 3 gün devam edilirse eceli gelmeyen hasta okunan bu Kur’an-ı surelerinin nur ve şifası ile sıhhatine kavuşur.Bir kişi tarafından bir defada okunması çok zor olduğu için 3-5 kişi tarafından da bir oturuşta okunabilir.
Bu süreler Kanser,felç,delilik gibi benzeri ağır  hastalıklarda  da çok tesirlidir.Rabbim şifa versin tüm hastalara ve hastalıklarımıza Amin

Kim Bu Muskayı Üzerinde Taşırsa, Hangi Ağır Hastalık Olursa Olsun Mutlaka Allâh-u Te’âlâ Şifasını İhsan Edecek (İbni Ebi Cemre’nin Muskası)

Kim Bu Muskayı Üzerinde Taşırsa, Hangi Ağır Hastalık Olursa Olsun MUTLAKA Allâh-u Te’âlâ Şifasını İhsan Edecek (İbni Ebi Cemre’nin Muskası)7 kez streç filme sarılıp belden yukarıda olacak şekilde taşınmalıdır.

Kötü Hastalıklara’ için 12 yanıt

 1. Allah razı olsun verdiğiniz bilgiler için. Kötü hastalıklara karşı tavsiye ettiğiniz sürelerden tekasür süresinin okunuşunda akşamla yatsı namazından sonra yazmışsınız. Hem akşam namazından sonra hem yatsıdan sonra mı yani? Okunması uzun sürüyor, akşam okunursa yatsıya kadar bitmez ki. Yalnış mı yazıldı acaba?

  1. Allah cümlemizden razı olsun kardeşim. Aldığım kaynaktan yanlış geçirmişiz. Akşam ve yatsı namazlarından sonra olacak. Yani uzun gecelerde belki yetişir ama yatsı namazından sonra da yapılabilir. Düzeltmemize vesile oldunuz. Rabbim şafi ismiyle tüm sıkıntıda olanlara acil şifa nasip etsin.

 2. S.a bu 7 gece uygulamasi ile ilgili akşam ve yatsi namazi diyo yani aksam namazini kildiktan sonra mi yoksa yatsi namazini kildiktan sonra mi yada aksam namazindan yatsi ezani arasindaki vakitemi kilinacak

  1. A.s kardeşim
   Kaynaktan çok net anlaşılmıyor ama
   2 namazdan birinin arkasından. Ya akşam ya da yatsının arkasından olabilir. Eğer yetişirse akşam-yatsı arasında da olabilir. Allah acil şifalar versin kardeşim

 3. Kötü alışkanlıkları olan kişiler içinde okunurmu mesela idea bshis sigara içenler için falan

 4. Hem akşam namazından sonra bunlar yatsıya kadar yetişmezki
  2.dua 70 adet olanlar bir oturuş yerine gün boyu okusak olurmu 5kişi bulup okumak zor şu dönemde

  1. Yatsıdan sonra yapılabilir.
   Hasta kişiye niyetle başkasından yardım alınabilir, gün boyu okunsun kabul mercii rabbimiz. Çaba bizden takdir rabbimizden.
   Allah kabul etsin kardeşim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s