Çocukların Konuşması ve Dilinin Açılması İçin Dua

Konuşmakta zorluk çeken çocuklar üzerine aşağıdaki ism-i şerif-i 66, 99, 313 gibi sayılarla okuyup üflenirse, İnşallah Allah’ın izniyle dilleri çözülür.

“Yâ muide mâ efnâhu izâ berezel halâiku li da’vetihi min mehâfetih Ya muidü!.”

“Ey bütün canlılar kendisinden korkarak dâveti(ne icabet) için (Mahşere) çıkacakları zaman (evvelce) yok ettiklerini iade buyuracak (diriltecek) olan Zat! Ey Mu’id!.”

Bu sûreyi bütün namazlardan sonra okursanız duanız gerçek olur ve eğer çocuğunuz konuşmak için güçlük çekiyorsa dili çözülür.

Bismillahirrahmanirrahim. Vel’âdiyâti dabhân. Felmûriyâti kadhân. Felmuğîrâti Subhan. Feeserne bihî nek’ân. Fevesatne bihî cem’an. İnnel’insâne lirabbihî lekenûd. Ve innehu’alâ zâlike leşehîd. Ve innehu lihubbilhayri leşedîd. Efelâ ya’lemü iza bu’sire mâ fîlkubur.Ve hussile mâ fîssudûr. Inne rabbehüm bihim yevmeizin lehabîr.

Konuşma Zorluğu Çekenler İçin Dua

Bu duayı her gün okuyunuz ve çıktısını alıp yanınızda taşıyınız. Bu duayı okuyan kimsenin, dili çözülür ve konuşma zorluğu çekmeden insanlarla anlaşabilir.

Duanın Okunuşu:

“Rabbi-şrah lî Sadrî Veyessir lî emrî, va’hlül ukdeten min lisanî Yefkahû kavlî.” (Taha Suresi: 25-28) 

Anlamı:

”Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağınıçöz, sözümü anlaşılır eyle.

https://mektebun.wordpress.com/dil-tutuklulugu-ve-kekemelik/?preview=true