Kalbinin yumuşamasını

isteyen Sad – Saff – Saffat

Sebe’ – Secde surelerini

okusun (Remzi Hoca)