Zor Zamanlarda Edilecek DÛÂ

Bismillahirrahmanirrahim

“…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ(raşeden).

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

—-

İşlerin Rast Gitmesi ve Zor İşlerin Çözümü için Esmaül Hüsna

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yâ Mucîb,

Yâ Latîf,

Yâ Bâri’,

Yâ Fettah,

Yâ Hamîd,

Yâ Muhyî,

Yâ Kayyûm,

Yâ Vasî’,

Yâ Muğnî,

Yâ Mucîb

“ism-i şerîflerin hürmetine sıkıntılarımı gider, işlerimi kolaylaştır, zor işlerimi çöz, her işimi bana kolaylaştır…

Yüce Rabbim,

Yâ Erhamerrâhimîn, şüphesiz Senin gücün her şeye yeter”

ÂMİN

ZOR BİR İŞLE KARŞILAŞAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(( اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً ))

“Allahım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Eğer sen dilersen zoru kolay kılarsın.”

İbn-i Hibban, es-Sahih (Mevârid) (h.2427) ve İbn-i es-Sünnî, (h.351). Hafız İbn-i Hacer, “Bu sahih bir hadistir” der. Abdülkadir El-Arnavût, e-Ezkâr’ın tahricinde sahih olduğunu söyler (s.106).

——

Yaptığı işlerde Alak (ikra’) sûresini 7 kere okuyanın işleri rast gider. (Remzi Hoca)

—-