Nefsimiz doymak bilmez, hep kötülük yaptırır,
Herkesten üstün bilir, hep kendine taptırır.

Dua…
Sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir..
Zarfın içine yüreğini koyanın, dua’sı kabul edilir..!

Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.[İmam-ı Gazali]
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.
[Ramüz]
Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.
[Deylemi]
Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.
[Ey Oğul İlmihali]
Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.
[Ey Oğul İlmihali]
Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.)
[Ey Oğul İlmihali]
Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]
Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.
[Tergib]
Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.
[Şir’a]
Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.
[Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.
[İbni Mace]
Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.
[Ebu Davud, Hakim]
Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.
[Riyadun-nasıhin]
Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.
[Hakim]
Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.
[Müslim]
Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.
[Tirmizi]
Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.
[İbni Sünni] [İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.]

“Fesadı ümmetim zamanında, kim benim sünnetime temessük etse ,
Yüz şehidin ecrini kazanabilir.”

Allah için olan AŞK , elbette bir nimettir.
Azı çile olsada pek çoğu Ganimettir.

Cumalarda açan bir güle aşık olsam, salavat olarak kalplere saçılan…
Cumalarda açan bir laleye aşık olsam, Kur’an-ı Kerim olarak gönüllere ulaşan…
Cumalarda açan güldeki gözyaşı ben olsam, yaşlarımla nurlu günlere kavuşan…
Hayırlı Cumalar

“İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayırlıdır.”
ÂBİD: İbâdet eden. Farzları ve vâcibleri yerine getirdikten sonra çeşitli nâfile ve yapılması sevab olan işlere de devam eden.

*Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir.*
İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh)

Dervişin birine sormuşlar;
“Neden Allah’ın ismini bu kadar çok söylüyorsun..?”
Derviş, cevap vermiş;
“Allah Allah, hiç farkında değilim.”

Bir ezan sesiyle, uzandığı yerden doğrulup,
Kendine çekidüzen veren insanlar vardır.
Kalbin selâmeti için, edep lazımdır ! ”

Kabirdeki ölü, boğulmak üzere olup imdat isteyen kişi gibidir.
Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) rivayet etmiştir.
Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle dedi:
“Kabirdeki ölü, boğulmak üzere olup imdat isteyen kişi gibidir.
Babasından, anasından, kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak bir duayı bekler.
O dua kendisine ulaşınca, dünya ve içindekilerden kendisine daha sevgili olur.
Allah-u Teâlâ, yer ehlinin duasından kabir ehline, dağlar gibi (rahmetler) indirir. Muhakkak ki dirilerin ölülere hediyesi, onlar için istiğfarda bulunmaktır.”
(Beyhaki, Şuabu’l İmam No 7905)

“Sabret ki herşey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun…
Sabret ki herşey gönlünce olsun… ”
Hz.Mevlana

“O” (sav) Bize çok Düşkündü.
Doğduğunda “Ümmeti, Ümmeti” dedi..!
Biz seni Görmeden sevdik Ey Sevgili…

Ömür sermayemiz azalıyor.
Hesap gününe hazır mısın?
İlk sorgu “Namaz”..

Hep YARINI düşünürdü…
YARIN için çaLışırdı…
YARINDAN ümitLiydi…
Ama YARINI göremedi…
Çünkü ; BUGÜN öLdü..!

” EBEDİ ” mutluluk istiyorsan,
“E” line.. “BE” line.. “Dİ” line sahip çıkacaksın !…

“Atlı kimseler sizi arkanızdan kovalasalar bile
Bu iki rekat sünneti(sabah namazının 2 rekat sünnetini) terk etmeyin”
Hadis-i Şerif
Ebu Davut Tatavvu: 3; Müsned II/405

Ebu Hureyre´den:
“Başına bir iş geldiğinde:
– ‘Şayet şöyle yapsaydım, şöyle olurdu’ deme.
Fakat ‘Bu Allah´ın takdiridir ki, öyle olmasını diledi ve öyle yaptı’ de.
Çünkü keşkeler, şeytanın vesvese ve kandırmalarına yol açar.”
(Müslim – 2664)

Tebessüm bedavadır vereni üzmez alanı mutlu eder…
Şems-i Tebrizi

FELAKETE GÖTÜREN 10 HUY
-Kibir (kendini başkalarından üstün tutma, büyüklük taslama)
-Cimrilik
-Ucub (kendini beğenme, gururlanma)
-Riya (gösteriş, ikiyüzlülük)
-Haset (kıskançlık, çekememezlik)
-Gazap (kızgınlık, öfke)
-Çok yemek yeme hırsı
-Çok söz söyleme hırsı
-Mal sevgisi
-Makam sevgisi

Her hastalığın, her derdin şifası vardır, kalbin şifası ise, zikirdir,
Allahü teâlâyı anmaktır.
[Deylemi]

“Allah Teâlâ Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir.
Ve her hastalığa bir ilaç varetmiştir.
Öyleyse tedavi olun.
Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın.”
[Ebu Dâvud, Tıbb 11, (3874).]

SONU BİRGÜN ÖLÜMLE BİTECEK BİR YOLDA YÜRÜYEN MÜMİNLER
ÖLÜMDEN BU YÜZDEN ASLA KORKMAZLAR.
MÜMİN İÇİN ÖLMEK DAHA GÜZEL BİR DİYARDA
SONU ÖLÜMÜN OLMADIĞI BİR DÜNYA DEMEKTİR.
ÜZÜLME EY MÜMİN İNSAN.
ÜZÜLME EY KALBİ MÜMİNLER İÇİN
KENDİSİNİ YARATAN RABBİ İÇİN ATAN İNSAN
BATIL İNSANLAR ARASINDA YALANCI BİR ŞERBET GİBİDİR.
HAKKA BAK HAKKA SENİ YARADAN HAKKA.
ASLA ÜZÜLME HÜZÜNLENME
UNUTMA Kİ, SEN RABBİNİN ÖYLE BİR FIRKASINDANSIN Kİ
SEN TERTEMİZ İMAN İLE DOLU BİR BEDEN VE NUR DOLU BİR HEVASIN.
TÜM DÜNYADA ZULÜM GÖREN MÜMİNLER ÜZÜLMEYİN ALLAH BİZİMLEDİR. REHBERİMİZ KURAN İMAMIMIZ MUHAMMED MUSTAFADIR.

La Tahzen! İnnALLAHe meana
“Üzülme, Allah bizimle beraberdir.”
tevbe 40

Bir bardak sudaki 7 sünnet şunlardır:
1) Besmele İle İçmek,
2) Oturarak İçmek,
3) Sağ Elle İçmek,
4) Üç Yudumla İçmek,
5) Bardağa Üflememek,
6) Aile Arasında da Olsa İkram Etmek,
7) Bitirince ELHAMDÜLİLLAH Demek…

(Öfkelenen, dilediğini yapmaya gücü yettiği halde, yumuşak davranırsa, Allahü teâlâ da onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur.)
[İbni Ebiddünya]
(Kim Allah rızası için öfkesini yenerse, Allahü teâlâ da ondan azabını def eder.) [Taberani]
(Öfkeli iken karar vermeyin.)
[Buhari]
(Öfkeli davranan kimseye, yumuşaklık göstereni Allahü teâlâ sever.)
[İ.Asakir]
(Öfkesini yenen Cennete kavuşur.)
[Taberani]
(Öfkesini yeneni, Allahü teâlâ korur ve düşmanını ona boyun eğdirir.)
[Buhari]
(Öfkelenmek, kızmak imanı bozar.)
[Beyheki]

Önünde diz çökülecek tek sevgili yeri göğü yaratan Allah’tır…

Rab’bin vermediği de nimettir.

Gazzeli bir çocuk;
Ölmek istiyorum, çünkü cennette ısrail yok.

Ben Filistinliyim, yaram Suriyeli, akan kanım Mısırlı, bana ağlayan Arakanlı,
Bana destek çıkan Türk, Biz bir ÜMMETİZ

Düşmem dersin, düşersin.
Şaşmam dersin, şaşarsın.
En garibi de budur ya;
‘Öldüm’ der durur, yine de yaşarsın!..

Beni hain ilan edenler bilmezler ki;
Ben hak etmediğim son padişahlık maaşını dahi makbuz karşılığında iade ettim.
Sultan Vahdettin Han

“Allah istese kızların başını örtülü yaratırdı halbuki çıplak yaratmış”diyen Ayşe Hür! ALLAH SENİ YARATIRKEN KONUŞAMIYORDUN ŞİMDİDE KONUŞMA!

Osmanlıda kadın dışlanmıştır diyen cahiller var.
Osmanlıda vakıfların %40ını kadınlar kurmuştur.
Sosyallik sokakta köpek gezdirmek değildir.

Başörtüsü ile ilgili tartışmalara benimde bir sözüm var.
Müslümanlar, dik durun,
Çünki karşınızda leşler var !! alıntı

Beni en çok şaşırtan şey,
Bir kimsenin, AIIah’ı biIip, O’na isyan etmesi;
Şeytan’ı biIip ona itaat etmesi
Ve dünyayı biIip ona meyIetmesidir.

Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse,
AIlah bu sebeple kendisine on (misli) sevab yazar.
(Tirmizi – Taharet 44)

Çok secde etmeye bak!
Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında
Allah seni bir derece yükseltir ve bir hatânı siler.

Bir iyiliğe öncülük eden kimseye,
O iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır.
Müslim,İmâre 133

Size verilen şeyler, yalnızca dünya hayatının geçici malı ve süsüdür. Allah yanındaki ise hem daha hayırlı, hem kalıcıdır; artık düşünmeyecek misiniz?
kasas 60

Ey PEYGAMBER!
Sana ve sana uyan müminlere ALLAH yeter.
( Enfal suresi 64 )

Hayat Beni İstediğin Kadar Üz,
Şükrümden Bir Parça Bile Eksiltemeyeceksin;
Nasılsa Üzüntüm Gibi Sende Birgün Biteceksin.. !!!

Evvelimiz AŞK..
Halimiz AŞK..
Istikbalimiz AŞK..

Dilin aşkı yorumlaması güzeldir ama,
Dile gelmeyen Aşk daha güzeldir..!

Mevlana
İnsan bir ömür “Kef” gibi sevdiğini kucağındataşıyabilmeli. (ك)
İnsan sevdiğine ölürken bile “Te” gibi tebessüm…edebilmeli.(ت )
İnsan bir tek RABB karşısında “Mim” gibi secdeye koymalı başını.. ( م )

Bu dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua
Kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir asân vechile
Yuyanlara selam olsun

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız
Yuyacağın kefenimiz
Saranlara selam olsun

Selâ verile kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun

Dünyaya gelenler gider
Herkes gelmez yola gider
Bizim halimizden haber
Soranlara selam olsun

Miskin Yunus söyler sözün
Yaş doldurmuş iki gözün
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere selam olsun
YUNUS EMRE

Kaderde ne ise o olur etme merak,
Nefsine uyma, Hakk’ın emrine bak.
Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak
Akıbet, gözünü doyurur bir avuç toprak

Bir peygamber duâsı ;
Allah’ım merhametsizleri bize musallat etme…
Tirmizi, Daâvât, 79

” ALLAH bir kapıyı kaparsa bin kapıyı açar..
[ HADİS-İ ŞERİF ] ”

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar…
Ya Rabbi bu mübarek Cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç…

“Ölüm vakti gelmeden uyan, ölüme hazırlan;
Bildiklerini uygula, işini düzene sok.
Hayatta iken Allah’ın emirlerini yerine getir, ibadet et.
İbadette gayretli ol, günahtan çok sakın.
Yarın öbür dünyada sana bu ibadetlerin faydası olacaktır.
Öteki dünyada insanı iki yol bekler.
Bunlardan biri sağa doğru, diğeri sola doğrudur.
Sağa giden kurtuluşa, sola giden azaba ulaşır.”

YA RABBİ! Ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır..

“Sabah namazının iki rek`at sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.”
Müslim, Müsâfirîn 96
Yine Müslim’in bir rivayetine göre sabah namazının sünneti hakkında:
“O bana bütün dünyadan daha değerlidir” buyurdu.
Müslim, Müsâfirîn 97

Gerek yok her sözü, laf ile beyana.
Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana.
Mevlana

RABBİM iyi ki Sen varsın, iyi ki Senin kapın var..
Ya olmasaydı !
Çünkü bazen sıkılıyor insan…
Ne kalabalıklar çare oluyor yalnızlığına,
Ne de güzel sözler huzur veriyor insanın gönlüne..
Gün oluyor,
Çok sevdiğin, uğruna gözyaşı döktüğün yakının bile
Üşüyen avuçlarına sıcak el olamıyor..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s