Abdülkadir Geylani hazretlerine “Bir günahtan kurtulamıyorum veya bir işi yapamıyorum” dendiği zaman “la ilaheillallah” zikrini çoğaltın buyururdu. İsmail hünerlice hoca

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/15/rizik-bollugu-icin-bazi-sirlar/

Her türlü murad için (korunma, rızk, maneviyat, ölüm ve ahiret kolaylığı, her iş halli, zorluklara, günah affı, cehennem azabına karşı…..) Salavat

SALÂVAT

“Es-Selâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh”

MANASI
“Ey Nebî! Allah’ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.”

Her gün 100 defa

“Es-Selâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh”

diye Efendimize salâtü selâm getirenin işleri kolayca halledilir. Zorluklarla karşılaşmaz.

“Ey Nebî! Allah’ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.”

Okuyan kişi ölümün hararetini tatmaz.

Nasıl öldüğünü bilmeden kolayca ölür.

Bütün işleri rast gider.

Hiç bir zorluğa düşmez.

FAZİLETİ
her gün 100 (yüz kere) defa

***Murat için,
***Bir kimse öz canının, aile ferdlerinin,malının, her zaman ve her yerde dünya felaketlerinden ve ahiret azabından emin ve güvencede olması,
***kazancının bereketli,
***rızkının geniş olması,
***maddi ve manevi yükselişte ve refah içinde olması
***Allah’ın rahmetine yakın bulunması,
***son nefesinde ruhunun kolayca kabzolunup imanla ahirete göç etmesi için
***Ölümün hararetini tatmaması için,
***nasıl öldüğünü bilmeden kolayca ölmesi için,
***bütün işleri rast gitmesi için,
***Biiznillâh hiçbir zorluğa düşmemesi için
***Her türlü felaketlere karşı onları koruyayım (Allahü Teala der)
***Dünya rızıklarına bereket vereyim (Allahü Teala der)
***Kabir azabından koruyayım (Allahü Teala buyurur)
***Mahşer sıkıntısından koruyayım (Allahü Teala buyurur)
***Cehennem azabından koruyayım (Allahü Teala buyurur)
***Günahlarını af ve mağfiret edeyim (Allahü Teala buyurur)
***Haziretü’l Kuds denilen Celal evimde onları iskan edip yerleştireyim (Allahü Teala buyurur)

Bu Salavatı şerifeye devam etmelidir…

HAKKINDA
Bu selamlama biçimi ,mübarek mirac gecesinde Allah Teala’nın Habibi’ni huzuruna kabulü sırasında bizzat kendisi tarafından Habibi’ne yönelttiği selam biçimidir!
Rivayete göre Allah Teala (cc),Mi’rac mülakatında Habib-i Ekrem’ine şöyle buyurur:
Ey Habibim! Benim sana verdiğim bu selamı ümmetine ulaştır.O selam ile onlar sana selam verip tahiyyede bulunsunlar. Ben de
***Her türlü felaketlere karşı onları koruyayım.
***Dünya rızıklarına bereket vereyim.
***Kabir azabından,
***Mahşer sıkıntısından
***Cehennem azabından koruyayım.
***Günahlarını af ve mağfiret edeyim.
***Haziretü’l Kuds denilen Celal evimde onları iskan edip yerleştireyim.
İmâm-ı Senûsî (ks) hazretleri diyorki; Ben bu selamı günde 100 kere okuyan ve bunu vird haline getiren kimselerden bazılarını bizzat gördüm. Onlar sonunda secdede vefat edip dünyadan göçtüler. Bir müslüman daha ne ister!!!!

İMÂM-I SENÛSÎ HAZRETLERİ

DİYOR Kİ; “BEN BU SELÂMI GÜNDE 100 KERE OKUYANIN SONUNDA SECDEDE VEFAT ETTİKLERİNİ GÖRDÜM.” DEMİŞTİR. NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEDEN KOLAYCA ÖLÜR.

alıntı

RIZKIN ARTMASI VE MÜLK SAHİBİ OLMAK İÇİN

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuma Geceleri 1001 Defa “YÅ KERÎM YÂ RAHÎM” Esmalarını Okuyup Bunu Sürekli Devam Ettiren Kimselere Allâh Celle Celâluhû En Kısa Zaman da Pek Çok Mal Verir. Pek Çok İhtiyacını Giderir.

(İmâm-ı Gazâlî (Rahimehullah)

ZOR BİR İŞLE KARŞILAŞAN KİMSENİN YAPACAĞI DUÂ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(( اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً ))

“Allahım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Eğer sen dilersen zoru kolay kılarsın.”

İbn-i Hibban, es-Sahih  (Mevârid) (h.2427) ve İbn-i es-Sünnî, (h.351). Hafız İbn-i Hacer, “Bu sahih bir hadistir” der. Abdülkadir El-Arnavût, e-Ezkâr’ın tahricinde sahih olduğunu söyler (s.106).

Zenginlik-Bol Rızık

Rızık Genişliğine Nail Olmak İçin Yâsîn Suresi Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1️⃣-) Her kim yatsı namazından sonra Yâsîn Suresi’ni, aralarında asla konuşmamak kaydıyla 41 kere okur, ardından da aşağıda yazılı olan duayı okursa, (çok çalışmadan) uyusa bile rızkını başının altında bulur (isteklerine ve rızık genişliğine kolayca kavuşur).

Bu dua şöyledir: “Allâhümme in kâne rızkî fi’s-semâi fe enzilhü, ve in kâne fi’l-erdı fe e(kh)richü, ve in kâne fi’l-behrı fe etli’ğhü, ve in kâne be’îden fe karribhü, ve in kâne karîben fe yessirhü, ve in kâne kalîlen fe kessirhü, ve in kâne kesîran fe hevvinhü, ve bârik lî fîhi, verzüknî min haysü lâ ehtesibü rızkan halâlen tayyiben ğadekan sehan tabekan mübâraken fîhi hattâ lâ yekûne li ehadin min (kh)alkıke ‘aleyye fîhi minnetün, vec’al yedî ‘ulyâ bi’l-i’ğtâi ve lâ tec’al yedî süflâ bi’l-isti’ğtâi, inneke ‘alâ külli şey’in kadîr”

اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ، وَ إِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، وَ إِنْ كَانَ فِي الْبَحْرِ فَأَطْلِعْهُ، وَ إِنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، وَ إِنْ كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ، وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ، وَ إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهَوِّنْهُ، وَ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا غَدَقًا سَحًا طَبَقًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ فِيهِ مِنَّةٌ، وَجْعَلْ يَدِي عَلْيَا بِا لْإِعْطَاءِ وَ لَا تَجْعَلْ يَدِي سُفْلَى بِا الْإِسْتِعْطَاءِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيرٌ

“Ey Allâh! Rızkı gökteyse onu indir, yerdeyse onu çıkar, denizdeyse su üstüne çıkar, uzaksa yakın et, yakınsa kolay et, azsa çok et, çoksa müyesser et ve benim için bereketli et, beklediğim ve beklemediğim her yerden bana helal, temiz, mübarek, bol ve çok rızıklar ihsan et ki kimsenin bana karşı bir minneti (başa kakması) olamasın. Sen benim elimi, vererek üstte olan el yap, isteyerek altta olan el yapma. Şüphesiz Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” [Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:14; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/79]

2️⃣-) Rızkı dar, kazancı az ve maddi olarak geçim hususunda sıkıntıda bulunan bir kimse cuma gecesi sabaha karşı (imsaktan önce) kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı dizüstü oturup Besmele-i Şerife ile 3 kere İhlâs Suresi ve 1 defa Fâtiha-i Şerife okuduktan sonra Yâsîn Suresi’ni okumaya başlar ve:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

(Yâsîn Suresi:58) ayet-i kerimesine gelince: “Allâhümme innî es’elüke bi hakkı hâzihi’s-sûrati’ş-şerîfeti, ve bi hakkı selâmün kavlen min Rabbi’r-Rahîmin, en terzükanî rızkan halâlen tayyiben, allâhümme innî e’ûzü bike min şiddeti’l-fekri ve belâi’d-deyni, allâhümmec’alnî mine’ş-şâkirîn”

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بٍحَقِّ هَاذِهِ السُّورَةِ الشَّرِيفَةِ، وَ بٍحَقِّ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ، أَنْ تَرْزُقَنِي رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَ بَلَاءِ الدَّيْنِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Ey Allâh! Bu (Yâsîn) sure(si)nin hakkı için ve ‘Selâmün kavlen min Rabbi’r-Rahîm’ hakkı için Senden helal, (bütün şüphelerden) tertemiz bir rızıkla beni rızıklandırmanı istiyorum. Ey Allâh! Fakirliğin zorluğundan ve borç belasından Sana sığınıyorum. Ey Allâh! Sen beni şükredenlerden eyle” duasını 21 defa okuduktan sonra sureyi okumaya devam edip bitirir.

Yâsîn Suresi’ni bu tarif edildiği şekilde toplam 3 kere okur ve ardından 3 kere de Rasûlullâh ﷺ’e salevat-ı şerife getirip rızık derdini Allâh-u Te’âlâ’ya arzederse, duası kabul olup bir daha rızık endişesi çekmez ve birçok nimetlere kavuşur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/83-84]

🔲

Hacetlerin Husulü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1️⃣-) Bir isteğinin yerine gelmesi için bir yere gidecek olan kişi önce Âyete’l-Kürsî’yi okuyup sonra sağ ayağı ile adım atmaya başlayarak yola koyulursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle muradı hasıl olur. [Muhammed Hakkî en-Nazillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:133]

9️⃣-) Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğinde) akşam namazını kıldıktan sonra tenha bir mahalle çekilerek, kıbleye karşı oturup acele etmeden kemal-i edep ve tertil (yavaş okuma) ile yatsı namazına kadar Âyete’l-Kürsî okur ve yatsı namazının sonunda kılacağı Vitir Namazı’nın son secdesinde 100 kere: “Yâ Allâhü! Yâ Rabbü! Yâ Rahmânü! Yâ Rahîmü! Yâ Hayyü! Yâ Kayyûm!”

يَا اللهُ! يَا رَبُّ! يَا رَحْمَانُ! يَا رَحِيمُ! يَا حَيُّ! يَا قَيُّومُ!

diye zikrederek Allâh-u Te’âlâ’dan muradının ihsan edilmesini isterse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle duası makbul ve maksudu hasıl olur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/26-27]

▪️

🔟-) İsteklerin husulü için Âyete’l-Kürsî’nin meşayih tarafından tecrübe edilmiş bir kıraat terkibi vardır ki şöyledir:

Âyete’l-Kürsî başından başlanılarak sonuna kadar okunur.

En sondaki:

وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾

(el-Bakara Suresi:255’den) cümle-i celilesine gelince 70 kere tekrar edilir ve Âyete’l-Kürsî bu minval üzere toplam 70 kere okunur. Ayet-i kerimeyi bu şekilde okuyan kişi muradına nail olur. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:147-148; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:134]

▪️

1️⃣1️⃣-) Her kim kırk gün boyunca her gün Âyete’l-Kürsî’yi 1000 kere okumaya devam ederse, manevi derecesi artar, muradı hasıl olur ve yetkililerden bir isteği varsa gerçekleşir. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:132, 146, 150]

🔲

Peygamber Efendimiz (sav) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebubekir”e şöyle söylemişti: “Lâ tahzen, innallahe meanâ” Peygamber Efendimiz (sav) ona üzülme diyordu, Allah bizimle beraberdir. Kendimizi Hz. Ebu-bekir’in (r.a) yerine koyalım ve bu sözü Peygamberimiz’den (sav) işitmiş gibi iliklerimize kadar hissedelim… “Allah bizimle beraberdir.” o her zaman bizi işiten ve görendir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s