Uykuda korkan çocuğun başına 21 Besmele okunur. Suya da 201 Besmele okunup çocuğa içirilir, yüzü ve başı o suyla mesh edilir

Kardeşlerim, yavrularınıza asla resimli kıyafet giydirmeyin. Bu hususta lütfen çok dikkatli ve duyarlı olun. Zira:

1-Çocukların geceleri aşırı derecede korkmasında, ağlamalarında, sebepsiz yere ürkmelerinde bu tür kıyafetlerin giyilmesinin çok büyük tesiri olabilir. Uzmanların belirttiğine göre cinler, bu tür kıyafetlerin olduğu yerlere veya şahıslara daha kolay musallat olabiliyor veya zarar verebiliyorlarmış.

2-Çocuklara veya biraz yetişkin gençlere resimli kıyafet giydirmek, İslam kültüründe olan bir şey değil, Batıdan ithal edilmiş ve bize reklamlar vasıtasıyla sevdirilmek istenmiş bir kültürdür.

Bu nedenle biz Müslümanların, bu tarz kıyafetlerden uzak durması gerekmektedir.

“Ama hocam resimsiz kıyafet bulamıyoruz ki” demeyin; aldığımız kıyafetler resimli olsa dahi, armalarla onları kapatabilir veya terzilerden yardım alarak uygun bir kaplama yaptırabiliriz.

Müslüman bahaneler ardına sığınan değil, çözüm üretmeye çalışan insandır.

  • Alıntı
  • Besmele<-***->Üzerine 21 defa okunur.
  • Cin Suresi<-***->7 kat pamuk ipliğine 41 düğümde 41 defa cin suresi okunur, hastanın boynuna bağlanır.Ayrıca kağıda yazılıp boynuna asılır.
  • Müzzemmil Suresi <-***->Ürkek çocuğa şifa verir.

Biiznillah

KORKAN ÇOCUĞA

~~~~~~~~~~~~~~~

21 gün 21 defa her akşam Kureyş Sûresi okunulup içirilecek.

UYKUDA KORKANLAR İÇİN PEYGAMBER (SAV) TAVSİYESİ KORKU DUASI

{Uykuda korkan (korkutulan/karabasan), iç huzursuzluğu, İçinde bir tedirginlik, yalnızlık, ürkeklik hissedenler, herhangi bir şeyden korkanlar}

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{Hâlid b. Velid (r.a.)’dan rivayetine göre: “Ey Allah’ın Rasûlü, ben uykuda korkutuluyorum.” dedi. Efendimiz (SAV) şu duayı oku buyurdular:

“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun.”

“Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezâsından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.” (Ebû Dâvud, Tıb, 19; Tirmizî, Deavat, 93; Muvatta, Şear, 9; Müsned, II, 181; N. 57; VI, 6)}

*****

{Korku ve iç huzursuzluğundan kısa zamanda kurtulmak için,sabah ve akşamları bu duayı tam bir ihlas ile (7) şer defa okumanız kafi olucakdır.(H.Hayevân,c.1,sh.35)

“Eûzü bi kelimatillâhit tâmmâti min ğadabihi ve ikâbihi ve min şerri ıbâdihi ve min hemezâtiş şeyâtıyni ve en yahdurûn:”

‎أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَابِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِالشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُنَ

Anlamı: Allah’ım! Gazabından, insanların şerrinden, şeytanların dürtüşmelerinden ve yanımda bulunmalarından senin tastamam (eksiksiz) kelimelerine sığınırım.

Kaynak:Dua ve Havas ansiklopedisi}

*****

{Yalnızlığın verdiği korkudan şikayet edenlere;

{Bera b. Azib (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s)’e bir adam geldi, yalnızlığın verdiği korkudan şikayet etti. O da şunu çokça söylemesini buyurdu;

‎سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَ ئٰالِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَلْتَ السَّمٰوَاتِ

‎وَالْأَرْضَ بالْعِزَّةِ والْجَبَرُوتِ

Okunuşu: “Subhanel-Meliki’l-Kuddusi. Rabbi’l-melaiketi ver-ruhi. Celeltes-semavati vel-arda bil-izzeti vel-ceberuti.”

Anlamı: “Meleklerin ve Cebrail’in Rabbi olan büyük padişahı ve her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Rabbi tenzih ederim. Gökleri ve yeri izzetinle ve azametinle kuşattın.” Adam bunları dedi ve içindeki o korku gitti. (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 24, No: 1171)}

—-

{Not; Uykuda korkan (korkutulan/karabasan), iç huzursuzluğu, İçinde bir tedirginlik, yalnızlık, ürkeklik hissedenler, herhangi bir şeyden korkanlar; kendileri, bebekleri veya çocukları için Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini veya Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin öğrettiği duayı okuyabilirler.

Uykuda Korkanlar için Peygamberimizin Öğretti Dua;

{Hâlid b. Velid (r.a.)’dan rivâyete göre o: “Ey Allah’ın Rasûlü, ben uykuda korkutuluyorum.” dedi. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu duayı oku buyurdular:

“Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezâsından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.” (Ebû Dâvud, Tıb, 19; Tirmizî, Deavat, 93; Muvatta, Şear, 9; Müsned, II, 181; N. 57; VI, 6) Okunuşu: “ “Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun.”

AYETEL KÜRSİ

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)}

——

KORKU VE KORUNMA DUALARI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.”

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ

{Bu duayı besmeleyle 3 defa okumak, tüm korkulardan uzaklaşmaya yarayacaktır. Bu duayı sabahları 3 defa okuyana akşama kadar, akşamları 3 defa okuyana sabaha kadar hiç bir kötülük gelmez.}

{“Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka”} Bütün yaratıkların şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur’ana] sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.] Bu duayı okuyana bulunduğu yerden kalkana kadar, hiç bir zarar gelmez.

Korkuların olması halinde, bundan korunmak için gece ve gündüz 11 defa Kureyş Sûresi okunmalıdır.

Yardıma ihtiyacı olan, ıssız bir yerde korkan kişiler, 3 defa “Ey Allah’ın kulları benden yardımınız esirgemeyin, bana yardım edin.” demelidir.}

{“Hasbiyallâhu ve nî’mel vekîl.“ Allâh-u Te’âlâ bana yeter, O ne güzel vekildir” Her türlü korku için okunabilecek emniyettir.}

{Tâhâ Sûresi’nin 37. Âyeti’nden 39. Âyeti’ne kadar olan bölümü üzerinde taşınır ya da okunursa, korkudan korunmaya yardımcı olur ve isteğe kavuşulur.}

{“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”. 500 defa bunu okuyan, başında ve bitirdikten sonra 100 defa salavât-ı şerîfe okuyan her türlü korkusundan kurtulur, muradına erer.}

{Korkularından kurtulmak isteyenler 178 defa Âyete’l-Kürsî okuduktan sonra bu duayı okumalıdır. “Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme aminün min külli şey’in ve havfi külli şey’inminke amini mimna ehafü ve ahzeru inneke ala külli şey’in kadir. Ya settaru stürni! Ya settari stürni! bi setrikellezi seterte bihi ala zalike fela aynün terake vela yedün tesılü ileyke ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme bi rahmetike ya Erhamerrahimin.”

Meali, ” Ya Rabbi Sen her şeyden emin ve salimsin. Her şey senden korkar. Bu yüzden beni korktuğum her şeyden emin ve salim eyle. Sen her şeye kadirsin. Ey settar Allah’ım, beni setret! Zatın görünmesini engellediğin gibi beni de o engelle ört. Bundan böyle eller sana ulaşamaz, gözler seni göremez. Peygamberimiz (s.a.v.) ‘in ve ashabının üstüne rahmetini yağdır. Ey rahmetlerin en merhametlisi olan Allah’ım!” Bu duayı 625 defa yazarak üzerinde taşıyan kişiye Allah büyük bir cesaret verir ve her şeyden emin olur. Hiç kimse ona kötülük yapmaya cesaret edemez.}

{“Tehlikeyi önleme duası

Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi hazretleri buyurdu ki:

Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Hak teâlâ yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh.

Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah.

Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah.

Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah.

Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

Kaynak: Tergibüssalat

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh(Bismillâhi Mâşâallah, güç ve kudret sadece Allah’a aittir)

Bismillâhi mâ şâallah lâ yesûkul hayre illallah.(Bismillahi mâşâallah, hayırlara Allah’tan başkası sevkedemez)

Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssûe illallah.

Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah.(Bismillâhi Mâşâallah, var olan her nimet Allah’tandır)

Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah.

Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssûe illallah.(Bismillâhi Mâşâallah, kötülükleri Allah’tan gayrısı savamaz)

Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

(Tergibüssalat)

——

Ayrıca; böyle de rivayet var.(sadece bunun Arapçasını bulabildik.)

Sırlı Dua ;Sabah- Akşam manasını mülahaza ile 3 kez okuyun

“Bismillâhi

mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh,

mâ şâallah küllü ni’metin minallah,

mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah,

mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.”

Hızır As Duası olduğu rivayet ediliyor..” Bu duayı sabahları 3 defa okuyan kişiyi Yüce Rabbimiz her türlü korkudan, yanmaktan, ani ölümden ve boğulmaktan korur.}

—-

https://mektebun.wordpress.com/uykusunda-korkan-korkan-cocuk-icin/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/korkulu-ruya-gormemek-icin/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/gece-korkan-korkutulan-urken-cocuk-icin/?preview=true

https://mektebun.wordpress.com/

2021/01/14/uykuda-korkan-icin/

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s