Bol Rızıklara Nail Olmak İçin Fatiha Sûresi Okumak

Seher vaktinde Fatiha Suresi’ni 40 ya da 41 kere okumaya devam eden kişi, hiç yorulmadan ve zahmet çekmeden birçok rızıklara nail olur.

Şihâbüddîn eş-Şercî, el-Fevâîd fi’s-silâtî ve’l-‘avâid, sh:5; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazinetü’l-esrâr ve celîletü’l- ezkâr, sh:118; Resâil-i Ahmediyye (76) sh:27

Bol Rızık İçin FATİHA SÜRESİ’ni Okumak

Farz namazlarından sonra her gün Fatiha-i Şerife’yi 18 defa, yatsı namazından sonra ise 28 kere okuyanın rızkı çoğalır.

Sürelerin ve Duaların Fazileti, sh:52 Arif Pamuk

Fatiha-i Şerif’e ile Şifa (Nazara Karşı, Korkulara Karşı,Hastalıkların Şifası İçin)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mahmut Efendi Hazretleri’nin Bizzat Söylediği Hastalıklara ve Nazara Karşı Okunmasını Tavsiye Ettiği 41 Defa Fatiha-i Şerif’e ile Şifa Terkibi

 Mahmut Efendi Hazretleri’nin Ali Küpelioğlu Hocaefendiye hasta olan küçük bir çocuğun

şifa bulması için  Sabah ve akşam 41 Fatiha-i Şerif-i aşağıdaki terkip üzere okumasını söylemiş.

Ali Küpelioğlu Hocaefendi Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra Mahmut Efendi Hazretlerinin

bildirdiği terkip üzere küçük çocuğu okumaya başlamış. Ardından 3 gün geçmeden küçük çocuk iyileşmiş.

Ali Küpelioğlu Hocaefendi kendisine gelen herkeze bunu tavsiye etmiş. Bir çok insan böylece şifa bulmaya devam ettiğini sohbet içinde belirtiyor. Bu kısa sohbeti dinlemenizi tavsiye ediyorum.

Enerji Varlıklara Karşı, Nazara,  Korkulara ve Tüm Hastalıkların Şifa bulması Niyeti İle

41 Fatiha-i Şerif Şu Terkip Üzerine Okunur.

Sabah Namazından Sonra Bir Bardak Suya Her Okuyuşta Başta Besmele çekilerek 41 Fatiha-i Şerif

Okunur ve suya üflenir hastaya bu etapta üflenmez sadece suya üflenecek.

41. Okuma bitince önce suya ardından hastaya üflenerek tamamlanmış olur.

(Ardından Yine Şifa Niyeti İle Yasin Suresi Okumak İyi Olur. Yasin Suresi Şifa Niyeti İle, Evlenmek Niyeti İle Rızık Niyeti İle Okunabilir)

Aynı Terkip İkinci Kez Akşam namazında tekrarlanır ve buna 1 hafta 7 gün devam edilir.

Dip Not : Hangi Sureyi Okursanız okuyun başta mutlaka besmele ile başlanır)

İNANARAK TAM BİR İMAN İHLAS İLE OKUYALIM.

BİRDE SURELERİ TEVCİD KURALLARINA UYGUN OKUMAYA ÇALIŞALIM.

Fatiha Suresi Arapça-Latin Harfleri-ve Anlamı

“Euzübillahimineşşeytanirracim” “Bismillahirrahmanirrahim”
  El hamdu lillâhi rabbil âlemîn.  Er rahmânir rahîm.   Mâliki yevmid dîn.   İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn.   İhdinâs sırâtel mustakîm.   Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn.AMİN

Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba   uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Ali Küpelioğlu Hocaefendi Mahmut Efendi Hazretleri ile olan bu konu ile ilgili anısını bu sohbette anlatıyor.

30 SENE ÖNCE MAHMUD EFENDİ HZ Bizi yanına çağırdı ! Ali Küpelioğlu Hocaefendi

BİRİNCİ SÛRE-İ CELîLE
el-Fâtiha
SÛRE-İ CELîLESİ
Mekkî (Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir.
Besmele-i şerîfe ile birlikte 7 ayettir.

1

  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle!
Hanefî fakihlerince, sûrelerin başlarında bulunan besmeleleri o sûrelerin birer parçası değildir, ancak müstakil birer âyet olup, sûrelerin aralarını ayırmak ve kendileriyle teberrük olunmak için mükerrer olarak inmiştir. Geniş malûmat için bakınız Rûhu`l Furkân: 1/69-70

2

  Bütün hamdler (ve övgüler) tüm âlemlerin Rabbi(yaratıcısı ve yöneticisi) olan Allâh’a mahsustur;

3

  (Dünyada mümin-kâfir ayırmaksızın her bir kuluna son derece acıyan ve gerçek manada sadece Kendisi nimet vermekte olan) O Rahmân’a; (âhirette yalnız iman edenleri son derecede esirgeyecek olan hakikî nimet sahibi) O Rahîm’e!

4

  O, dîn gününün Mâliki (ve ceza gününün yegâne sahibi)ne!

5

  (O, yüce Allâh’a itaat eden kullar:) “(Ey Rabbimiz!) Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” (derler.)

6

  (Buna mukabil, Allâh-u Te`âlâ: “Peki Benden ne tür bir yardım istiyorsunuz?” buyurunca, onlar şöyle dua ederler:) “Bizi o dosdoğru yola hidâyet et!..

7

  Kendilerine (ikrâm ve) in`âm etmiş bulunduğun o (peygamberlerin, sıddîkların, şehitlerin ve salih) kimselerin yoluna! (Senin tarafından) kendilerine gazap edilen (Yahudi)lerin (yoluna) değil, (doğru yoldan sapıtarak) dalâlete düşen (Hristiyan tâife)lerin(in izine) de değil!
”Ebû Hureyre (Radıyallâhu anh)`dan rivayet edilen bir hadîs-i kudsîde Allâh-u Te`âlâ şöyle buyurmuştur: “Namazı (Fâtiha’yı) Kendimle kulum arasında iki parçaya böldüm. İstediği şey kuluma verilecektir. Kul: “Hamd, âlemlerin Rabbi Allâh’a aittir!” dediğinde, Allâh-u Te`âlâ: “Kulum Bana hamdetti!” buyur(arak memnuniyetini ifade buyur)ur. Kul: “O Rahmân; O Rahîm!” dediği zaman Allâh-u Te`âlâ: ‘Kulum Bana övgüde bulundu!’ buyurur. Kul: “Ceza gününün Mâliki!” dediği vakit Allâh-u Te`âlâ: “Kulum Bana tâzimde bulundu!\” buyurur. Kul: “Ancak Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz!” deyince de Allâh-u Te`âlâ: “İşte bu, Benimle kulum arasındadır. İstediği şey kulumundur!” buyurur. Kul: ‘Bizi, gazaba uğrayanların ve dalâlete düşenlerin (yoluna) değil de, kendilerine in’âm etmiş bulunduğun kimselerin o dosdoğru yoluna hidâyet buyur!’ dediğinde ise, Allâh-u Te`âlâ: “İşte bu, kuluma ait (bir talep)tir. İstediği şey kulumundur!’ buyurur.”
(Müslim, Salât: 11, No: 395, 1/296)

Kaynak :  Ali Küpelioğlu Hocaefendi (Sohbet)

Mimarsinan İlim Hizmet Dernegi – İstanbul

https://www.islamveihsan.com/fatiha-suresinde-her-hastaliga-sifa-var.html/amp

Kaynağı bilinmiyor.

https://youtu.be/0-ThtNzR-jc

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧

Fatiha Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.

4- Mâliki yevmi’d-dîn.

5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı, Meali

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.

4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.

5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

6- Bizi dosdoğru yola ilet.

7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

***
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

1﴿ Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla…

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَم۪ينَۙ ﴿٢

2﴿ Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.

اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣

3﴿ Rahmân ve rahîm.

مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤

4﴿ Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥

5﴿ (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦

6﴿ Bizi dosdoğru yola ilet.

صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧

7﴿ Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil!

Cenab-i Hak, Hadis-i Kudsi’de söyle buyuruyor: „ Ben Azimüssan, namaz suresi olan Fatiha suresini kulumla kendi aramda yariya taksim ettim. Fatiha suresinin yarisi benim, yarisi da kulumundur. Kulumun istedigi verilecektir.
Kul. Elhamdü lillahi Rabbil, alemiyn, deyince Cenab-i Hak, ‘-Kulum bana hamd etti (ögdü) buyurur.
Kul: Er’Rahmanir-Rahiym deyince Cenab-i Hak, ‘-Kulum beni sena etti’ buyurur.
Kul: Maliki yevmiddin deyince Cenab-i Hak, ‘-Kulum beni temcid etti,buraya kadar benimdir.’ buyurur
Kul: Iyyake’na’udu ve iyyake nesteiyn deyince Cenab-i Hak, ‘-Bu benimle kulum arasindadir. Kulum icin istedigi verilecektir’ buyurur.
Kul: Ihdinassiratal-müstekiym. Siratalleziyne en’amte aleyhim, gayril-magdubi aleyhim veled’daalliyn deyince Cenab-i Hak, ‘-Burasi yalniz ve yalniz kulumundur. Kulumun istedigi hakkidir. Kulumun istedigi verilecektir.’ buyurur.

#Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir. O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur’an-ı azimdendir. [Tirmizi]

#Kur’an-ı kerimin en faziletli suresi Fatihadır. [Hakim]

#Fatiha Suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam iki bin hassa vardır. Ayet sayısı 7’dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi âlimlere göre 123, kimine göre 125, bazısına göre de 130 harftir.

#Fatiha; istektir, münacattır, duadır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır. Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun.

***

Açlık, susuzluk duygusunu azaltmak için

Susuzluk ve açlık çeken; sabah Fatiha Suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur.

***

Akrep, yılan zehiri için

Akrep ve yılan sokan kişi, zehir çıkarıldıktan sonra, ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah’ın izni ile ağrı geçer.

***

Allahın gadabını önlemek için

Fatiha suresi Allahü teâlânın gadabını önler. [Şir’a]

***

Allahın bizi övmesi için

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

***

Allahın içimizi-dışımızı temizlemesi için

Fatiha Suresini 125 bin defa okuyana büyük faydaları vardır.

Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

***

Allaha şükrü eda etmek için

Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü yerine getirmiş olur.

***

Bütün dert, sıkıntı, musibet, korku, problemden kurtulmak için, emniyet içinde olmak için

#Fatiha suresi, bütün dertlere devadır. [Beyheki]

#Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

#Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

***

Bütün Kur’anı okumuş gibi sevap için

Fatiha Suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

***

Cehenneme karşı

Fatiha Suresi 7 ayettir. Fatihayı çok okuyan kişiye bu ayetler Cehennemin (7)kapılarında kapak olur.

***

Cin ve Şeytandan korunmak için

Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. [Deylemi]

***

Cin, şeytan, insan şerrinden korunmak için

#Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha Suresini yazıp üzerinde taşıyan kişi; cin, şeytan ve insan şerrinden korunur.

#Fatiha-i şerife süresini Cuma günü sabah namazına müteakip harfleri adedince bir kağıt üzerine yazıp onu daima üzerinde taşıyan kimse cin ve insin tasallutundan ve taarruzundan emin ve mahfuz olur.

***

Çocuk olması için

Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

Dilek, hacet, istek, arzu için

#Bir kimse ardı ardına 4 defa “ELHAMDÜLİLLAHİRABBİLALEMİN”
derse, beşinci olarak ALLAH CC tarafından görevlendirilmiş bir melek ,şöyle karşılık verir ;
“EY FİLANCA!ŞU ANDA RABBİNDİLEĞİNİ BEKLEMEKTEDİR, NE DİLİYORSAN DERHAL ONDAN İSTE”.
İmam yâfiî hazretleri rh

#Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nur ile seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha suresi ile Bekara suresinin son âyetleridir. Bu iki sureden okuyacağın her harften dolayı, istediğin mutlaka verilecektir. [Müslim]

#Kim fatiha-i serifeyi “iyyâke nesteiyn” e kadar sure-i ihlasi sonuna kadar okuduktan sonra: ”Allahummecme’ beynî ve beyne hâcetî kema cema’te beyne esmâike ve sifâtike yâ zel celali vel ikram” duasini üç (3) defa okursa diledigi allahin izni ile kabul olur.

#Bir ihtiyacı ve isteği olan kimse, dileğinin yerine gelmesi 40 gün, ara vermeden, sabah namazının ardından, güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından “Ya Rabbe’l-Âlemin, Ya Rabbe’l-Azim, Fatiha Suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle…” diye dua ederse isteği yerine gelir.

#Bir isteği, haceti olan, maksadının olması için 2 rekât Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur.

#Haceti, isteği olan, akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah’tan isterse dileğine kavuşur.

#Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha Suresi okunur. Toplam 100e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allah istediğini verir.

#Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur.

#Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder.

#Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

#Fatiha suresi, belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teâlâ o kimseyi dünyevî ve uhrevî maksadına nail eder.

#Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, akşam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı; İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen ve hasale mâ fi zamîrî. (Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir).

#Bazı Salihlerden şöyle rivayet edilmiştir. Hacetin yerine gelene kadar 100 defa Fatiha-i şerifi, 7 defada duasını okursan, Allah Teala nın izniyle hacetin seri bir şekilde yerine gelir.

#Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

#Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden,bütün kötü huylardan kurtulur,duaları kabul olur.

#2 rekat namaz kılınır;her rekatında 7 Fatiha ve 3 ihlas okunur.Sonra gönlünce dua edip Allah’tan dilenir ve duan inşallah kabul olur.

#Her gün 100 defa fatiha okuyanın duaları kabul olur.Malı-Mülkü artar.
***

En çok hayr için, fayda için

#Kur’an-ı kerimde hayrı en çok olan sure Fatihadır. [İ. Ahmed]

#Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

#Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir.

#Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

***

Fakirliği gidermek, evde huzur ve bereket için

#Her kim evine gelince once fatiha daha sonra ihlas suresini okursa allah teala o evden fakirligi giderir yerine huzur ve bereket ihsan eder.

***

Göz ağrısı için

Gözü ağrıyan sabah 3 defa Fatiha suresini okuyarak parmağıyla göz kapaklarına sürerse ağrı geçer, biiznillah.

#Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fâtiha okuyup, şifasını Allah’tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin.

#Bir kimse sabah namazının sünneti ile farzı arasında kırk bir defa fatiha yı şerifi okur ve ağrıyan gözüne üflerse ve okuyan kişi tükürüğünü parmaklarının ucuna değdirip gözüne sürerse inşeallah gözündeki ağrı azalır veya şifa bulur.

***

İşlerin kolaylaşması, yoluna girmesi için, makam-mevki için, izzet-şerek için

#Fatiha Suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır.Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur.

#Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

***

İtibar görmek için

#Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden emin olur, itibar görür.

***

Korkulan birinin yanına giderken 

Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse, 19 defa Fatiha okuyup, o kişinin yüzüne üflerse, onun şerrinden, gazabından, hiddetlenmesinden emin olur, itibar görür.

***

Kötü huylardan kurtulmak için

Her gün 100 tane Fatiha okumaya devam eden, bütün kötü huylardan kurtulur,duaları kabul olur.

***

Nazardan korunmak için

Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez. [Deylemi]

***

Ölümden başka bütün kötülüklerden korunmak için(yatarken okunmalı)

#Yataga girince fatiha ve ihlas suresini okursan olumden baska butun hersey ve kotuluklerden korunmus olursun.- Fatiha-i serifei okumak insani cenabi ecelli ala’nin gazabindan muhafaza eder.Fatiha-i serife olumden baska herseye sifadir.

#Her gün 313 defa Fatiha okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur; Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 İhlasla, Felâk ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur.

#Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir.

#Kurani kerimde Fe (ف) siz Sure Fatiha suresi olup, her türlü afetten korur.

#Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

#Yatmadan önce Fatiha,İhlas,Felak ve Nas surelerini okuyup avucuna üfledikten sonra vücuduna sıvazlayan sabaha kadar ölümden başka her şeyden korunur.

***

Rızk için

Farz namazlarından sonra her gün Fatiha-i Şerife’yi 18 defa, yatsı namazından sonra ise 28 defa okuyanın rızkı çoğalır. (Tezkere, c.3, sh. 99.)

#Rızık için, yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur.

#Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

#Her gün sabah namazından sonara (101) defaFatiha okuyup ardından da 101 defa “Ya Kâfi,Ya Gani,Ya Muğni,Ya Fettah,Ya Rezzak”okuyup ardında da;“Ya kafi,Ya Muğni ağnina ,ya fettah iftah lena bâbe rahmetike,ya Rezzak urzukna bi lutfike ve keremike ve bicahi sahibi’l-vesileti seyyidina Muhammedin aleyhi’s-salatü ve’s-selam.” diye 3 defa okuyup dua ummadığı derecede mal mülk sahibi olur.

#Geçim sıkıntısı çekenler her gün 41 defa Fatiha suresini ve ardından da şu duayı okusun.”Ve terzukü men teşaü bi-gayri hisab.Allahümmerzukni rızkan vasian helalen sehlen.Amin.”ardından gönlünce dua edersen murad hasıl olur.

***

Ruhi sıkıntı, bunalımlar için

#Ruhi depresyonda olan hasta için; Fatiha Suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur. İçerse sakinleşir.

#Bir bardak yağmur suyuna 40 defa Fatiha okuyup da ,içi sıkılan kimseye içirilirse Allah’ın ziniyle şifa bulur.

***

Sırların açılması için, iç alemin nurlanması için

#Halvete çekilip günde 1000 defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan, okurken (udi hindi ve amber gibi hoş kokulu) buhur yakan birtakım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir.

#Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç âlemi nurlanır.

***

Şifa için

#Bir kabile reisini yılan soktu. Eshab-ı kiramdan biri Fatiha suresini okuyunca, Allahü teâlânın izni ile hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi, bir sürü koyun hediye etti. Sahabi, caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber efendimize sordu. Resulullah, (Ne okudun?) buyurdu. O da, Fatiha suresini okuduğunu bildirince, Peygamber efendimiz buyurdu ki:Fatihanın şifa olduğunu nereden bildin? O koyunları al, yanındakilere pay et! [B.Arifin]

#Fatiha suresi zehire şifadır. [Ebuşşeyh]

#Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer.Bir kaba yazıp kına çiçeği yağıyla silinir, üzerine de 70 kere Fatiha okuyup ağrı olan yere veya felç, romatizmalı yere sürülürse şifa olur. Tabi bu tür uygulamalar daima Tıbbın çare bulamadığı ve müdahale imkânı olmayan durumlarda yapılır. Herzaman önce tıbbi çareler aranmalı, tedavi manevi reçetelerle desteklenmesi iyileşmeye yardım eder. (İyileşmeyi asla doktor veya ilaçtan bilmemeli Allahtan bilmelidir. Doktor ve ilaçlar sadece iyileşmek için sebep, vesiledir.)

#Fatiha Suresi, safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazıp, bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekâsı açılır; duyduğunu unutmaz.

#Fatiha Suresi bir kaba yazılıp, su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah’ım sen afiyet ver. Ancak Sen afiyet verirsin diye dua edilir.

#Sağ elini ağrıyan yere koyup, 7 defa Fatiha okur ve “Allah’ım hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed s.a.v. davetiyle beni bu acıdan kurtar” diye dua ederse Allah şifa verir.

#İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup, hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur.

#25 Estağfurullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salâtü Selam okuyup; Peygamberimizin (s.a.v.), evliyanın, ashabı kiramın ruhlarına hediye edip, onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allah şifasını verir.

#Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur.

#Fatiha aynı zamanda “şâfiye”dir, okuyanlara şifa kaynağı olur; ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Rasûlullah bu şekilde dua yapmış ve “Allahümme hazihi’ş-şafiye ve ente’ş-şâfi. La şifâe illa şifâuke işfi ente’ş-şâfi la yuğadiru sekame” diye dua etmiştir.

#Hasta olanlara da suya okuyup içirilse veya onların üstü­ne okunsa Allah’ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.

#Fatiha i şerif hurufu mukatta olarak, yani harf harf bir tabağa yazılıp, bu yazı yağmur veya menbaa suyu ile silinerek hastaya içirilirse, hasta inşeallah şifa bulur. Aynı sudan unutkan olan kimseler içerse unutkanlıkları azalır.

#Şifa için, Fatiha suresini bir tabağa yazdıktan sonra Şifa Ayet lerini hastanın üzerine oku. Şifa Ayetleri budur: Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ Okuduktan sonra tabaktaki yazıyı su ile silip, bu suyu hastaya içir. Kalan suyuda hastanın ellerine, ayaklarına, yüzüne ve vücuduna sürersen, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.

#İbni Abbas r.a şöyle rivayet etmiştir: Birgün Hasan bin Ali rahatsızlandı. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed s.a.v. buyurdularki; Vahyi ilahi nazil olduğu içinde Fe harfi olmayan Fatiha-i şerifi 40 defa bir kase suya okusun. O su ile Hasan ellerini ayaklarını, yüzünü, başını ve de vücudunun her tarafını yıkasın. Allah Teala hazretleri onu her türlü dertten ve hastalıktan şifaya kavuşturur.

#Peygamber efendimiz buyurdu ki: Fatiha suresi sam hariç her şeye şifadır. Sam ise ölümdür.Fatiha suresi şüphesiz ki yetmiş derde devadır. Hastalık ve elemleri iyileştirir, afiyeti çabuklaştırır. Okunurken de yazıldığında da böyledir.

#Her kim, FATİHA sûresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için yazılır ve suyu içilirse, Allah’u teâlâ’nın lûtfu ile şifâ yâb olur.

#Hasta olan bir bardak suya 40 Fatiha okuyup da içerse şifa bulur.

#Bir bardak suya 40 defa Fatiha suresi okunup hastaya içirilirse Allahü Teal’nın izniyle şifa bulur.hastanında suyu içmeden şu duayı okuması iyi olur.” Allahümmeşfi ente’ş-Şafi,Allahümmekfi ente’l-Kafi,Allahümme afi ente’l-Muafi.”

***

Tehlikeye karşı

Bir tehlike anında 19 defa Fatiha okuyan korunmuş olur.

***

Tembellik, uyuşukluğa karşı

Gece, gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan, cin, şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur.

***

Yolculuğa çıkarken

Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa, güven içinde geri döner.

***