Her türlü hayırlı muradın gerçekleşmesi için halis bir niyetle 101 kere; لا تحزن إن الله معنا okunur (Zekeriyya Efendi)

“lâ tahzen innallâhe meanâ”

“Üzülme ALLAH (cc) bizimle beraberdir”(Tevbe-40)

O zaman bizde hayırlı olan her isteğimiz için her gece yada 7 gece 7 gündüz 786 okuyabiliriz.

Kaynak: Dr.Arif Arslan( Dua ile korunma)

Kaynağı bilinmiyor.

Her Gün Sabah ve Akşam 100 defa ve Özellikle Cuma Günü 200 Defa Okunursa Allah’tan istenilen Hacetler kabul olur

*Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedür Rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

 • Ayetel Kürsü—-Gece yarısı kıbleye karşı, harf sayısı 170 olan bu ayet, 170 defa okunur, okuyan murada erer. (İmam Bunî). Çok kuvvetlidir, tavsiye edilir, denenmiştir.
 • Yasin Suresi—-7,21 veya 41 kere okursa, tesirirnde şek, şüphe olmadığı beyan edilmiştir. Allah arzuları gerçekleştireceğini, ihtiyaç duyduğu şeyleri yerine getireceği söylenmiştir.
 • Ayetel Kürsü—-313 kere okunur, kabul olunur biiznillah.
 • Besmele—-1000 besmeleyi şerifi aralıksız okur, sonra 2 rekat Allah rızası için namaz kılar, Allaha maksadını arzeder, böylece Besmeleyi şerifi 12.000’e tamamlar. Allah maksadına kavuşturur.
 • Enbiya Suresi, 87. ayet—-Kim bununla isterse verilir. (Yunus as’ın duası).
 • Fatiha Suresi—-40 kere akşam namazından sonra yerinden kıpırdamadan  okunursa, kabul edilir.
 • Fatiha Suresi, 1. ayet—-”ELHAMDÜLİLLAHİ RABBİLALEMİN” 4 KERE OKUNUR, 5. kere okununca, bir melek ”Ey filanca Allah dileğini bekliyor, iste” der.
 • Besmele—-786 kere okunur, 7 gün devam edilir (ihlasla).
 • Bakara Suresi—-(Elif-Lam-Mim ayeti okunur), dua kabulu için.

Enam Suresi—-7 kere okunur.

 • Yasin Suresi—-70 kere okunur (her murada ermek için).
 • Zuhruf Suresi—-7 kere okuyan her murada erer.
 • Duhan Suresi—-3 kere okuyan her dilediğini elde eder, biiznillah.
 • Fetih Suresi—-7 kere okuyan her murada nail olur.
 • Necm Suresi—-21 kere okuyan her murada erer.
 • Haşr Suresi—-40 gün 40 defa okuyan her türlü murada erer.
 • Kalem Suresi—-71 defa okunur, her murad için.
 • İnfitar Suresi—-21 defa okunur, her murada nail olmak için.
 • Fil Suresi—-Akşan-yatsı namazı arası 1000 defa okunur, murad için.
 • Kevser Suresi—-100 defa okunur, murada nail olmak için.
 • Nasr Suresi—-1000 defa okunur, her murad için.
 • İhlas Suresi—-10.000 defa okunur, her murad için.
 • Besmele şerif—-Tam ihlasla sadakatla söyleyip hacet, dilek istenirse verilir, biiznillah.

biiznillah

 

HAYIRLI MURADIN KABULÜ İÇİN

Pazar günü güneş doğarken aşağıdaki tesbihi 124 kere okuyanın hayırlı muradı kabul olur, biiznillah

Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente, yâ Rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahimeh

Mühim: Arapça okuyabilenler mutlaka arapçasından okusun.

Manası: (ALLAH’ım!) Seni tesbih ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Rabbi, varisi, rızık vericisi, merhamet edicisi (Remzi Hoca)

Akıllı insan, ahirete ait isteklerini ön plana alandır.

https://mektebun.wordpress.com/2021/01/28/tesirli-hacet-duasi/

Hacet Namazları

Hacetlerin Husulü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1️⃣-) Bir isteğinin yerine gelmesi için bir yere gidecek olan kişi önce Âyete’l-Kürsî’yi okuyup sonra sağ ayağı ile adım atmaya başlayarak yola koyulursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle muradı hasıl olur. [Muhammed Hakkî en-Nazillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:133]

2️⃣-) Her kim Âyete’l-Kürsî’yi geceleyin seslerden uzak bir ortamda kıbleye karşı yöneldiği halde kelimeleri adedince 50 kere ya da harfleri adedince 170 defa veya Rasûlullâh ﷺ’in isimleri adedince 201 kere yahut rasuller sayısınca 313 defa okuyup, ardından isteğini Allâh-u Te’âlâ’ya arz ederse elbette o muradı hasıl olur. [Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:9; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:129, 144-145; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/15, 30-31; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:134]

Özellikle 313 defa okumak her muradın husulü için mücerreptir. Üstadımızın üstadı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri kendi Mushaf-ı Şerifi’nde, Âyete’l-Kürsî’nin bulunduğu sayfanın hamişine hatt-ı desti (el yazısı) ile bu hassayı yazmışlardır.

▪️

3️⃣-) Muhyiddîn ibni Arabî (Kuddise Sirruhû)dan nakledildiğine göre; her kim Âyete’l-Kürsî’yi kelimeleri adedince 50 kere ya da harfleri adedince 170 defa veya rasuller sayısınca 313 kere okuyup kıraat tamamlanınca: “Allâhümmec’al lî bürhânen yûrisunî emânen ve ânisnî bike ‘an külli metlûbin, veshabnî bi ‘avni ‘ınâyetike fî neyli külli mer’ğûbin, yâ Kâdiru! Yâ Celîlü! Yâ Kâhiru! Yâ ‘Azîmü! Yâ Nâsıru! Keteballâhü le eğlibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyün ‘azîz”

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بُرْهَانًا يُورِثُنِي أَمَانًا وَ آنِسْنِي بِكَ عَنْ كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَاصْحَبْنِي بِعَوْنِ عِنَايَتِكَ فِي نَيْلِ كُلِّ مَرْغُوبٍ، يَا قَادِرُ! يَا جَلِيلُ! يَا قَاهِرُ! يَا عَظِيمُ! يَا نَاصِرُ! كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيۜ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ ﴿٢١﴾

“Ey Allâh! Benim için bana eman (sıkıntımdan kurtuluş güvencesi) kazandıraracak bir delil yarat.

Her talep edilen şeye karşı bana Kendinle ünsiyet ver. Rağbet edilen her şeye nail olma hususunda yardımının mededini benimle sürekli birlikte kıl.

Ey (her şeye gücü yeten) Kâdir! Ey (yüce olan) Celîl! Ey (dilediğini kahreden) Kâhir! Ey (ulu olan) ‘Azîm! Ey (yardım eden) Nâsir! ‘Allâh (ta ezelde şu kararı kesinleştirip, daha sonra Levh-i Mahfuz’a) yazmıştır ki; andolsun elbette mutlaka Ben de galip geleceğim, rasullerim de. Şüphesiz ki Allâh, (müminlere yardım etmeye son derece güçlü olan bir) Kaviyy’dir, (hiç yenilmeyen yegane) ‘Azîz’dir’ (el-Mücâdele Suresi:21)” duasını okursa, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle isteklerine ulaşır. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh: 150; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:135]

▪️

4️⃣-) Her kim cuma günü sabah namazından önce abdest alıp tenha bir mahalde kıbleye doğru (mümkünse diz üstü) oturarak 313 defa Âyete’l-Kürsî’yi okuduktan sonra: “Yâ Allâhü! Bi hurmeti hâzihi’l-âyeti ve bi hurmeti eshâbi’l-bedri selâsete ‘aşera ve selâsimiâtin ve bi hurmeti eshâbi tâlûte selâsete ‘aşera ve selâsimiâtin, hassıl mâ fî damîrî”

ياَ اَللهُ! بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَيَةِ وَ بِحُرْمَةِ أَصْحَابِ الْبَدْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ بِحُرْمَةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، حَصِّلْ مَا فِي ضَمِيرِي

“Ey yüce Allâh! Bu ayet-i kerimenin hürmetine, 313 Bedir ehli hürmetine, 313 Talut ashabı hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua ederse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle isteği gerçekleşir ve başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek hayırlara nail olur. [eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:7; ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:9; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/15-16]

▪️

5️⃣-) Cuma günü ikindi namazından sonra tenha bir mahalde 17 kere Âyete’l-Kürsî okuyan kişiyi bir hal kaplar ve o hal içerisindeyken hangi duayı etse Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle kabul olur. [Şihâbüddîn eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:7; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:150]

▪️

6️⃣-) Cuma günü ikindi namazından sonra, akşam namazına kadar Âyete’l-Kürsî okuyan kişi başka bir şeyle kıyas edilemeyecek hayırlara ve manevi sırlara nail olur. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:150]

▪️

9️⃣-) Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğinde) akşam namazını kıldıktan sonra tenha bir mahalle çekilerek, kıbleye karşı oturup acele etmeden kemal-i edep ve tertil (yavaş okuma) ile yatsı namazına kadar Âyete’l-Kürsî okur ve yatsı namazının sonunda kılacağı Vitir Namazı’nın son secdesinde 100 kere: “Yâ Allâhü! Yâ Rabbü! Yâ Rahmânü! Yâ Rahîmü! Yâ Hayyü! Yâ Kayyûm!”

يَا اللهُ! يَا رَبُّ! يَا رَحْمَانُ! يَا رَحِيمُ! يَا حَيُّ! يَا قَيُّومُ!

diye zikrederek Allâh-u Te’âlâ’dan muradının ihsan edilmesini isterse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle duası makbul ve maksudu hasıl olur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/26-27]

▪️

🔟-) İsteklerin husulü için Âyete’l-Kürsî’nin meşayih tarafından tecrübe edilmiş bir kıraat terkibi vardır ki şöyledir:

Âyete’l-Kürsî başından başlanılarak sonuna kadar okunur.

En sondaki:

وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ ﴿٢٥٥﴾

(el-Bakara Suresi:255’den) cümle-i celilesine gelince 70 kere tekrar edilir ve Âyete’l-Kürsî bu minval üzere toplam 70 kere okunur. Ayet-i kerimeyi bu şekilde okuyan kişi muradına nail olur. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:147-148; es-Seyyid Muhammed ibnü ‘Alevî el-Mâlikî, Ebvâbü’l-ferac, sh:134]

▪️

1️⃣1️⃣-) Her kim kırk gün boyunca her gün Âyete’l-Kürsî’yi 1000 kere okumaya devam ederse, manevi derecesi artar, muradı hasıl olur ve yetkililerden bir isteği varsa gerçekleşir. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr, sh:132, 146, 150]

🔲

Etkili tesirli reçete-Arzu-dilek-hacet-murat kabulü için’ için 2 yanıt

  1. Eyvallah kardeşim,Rabbim tüm ümmetin içinde sizin dualarınızada icabet etsin. Çaba bizden, takdir Rabbimizden… Selam ve duamızla hayırlı geceler…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s