ESMA-ÜL HÜSNA ve duaları

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649478453208391&id=100044387260863

‼️ALLAH’IN ESMASIYLA ZİKİR YAPILIR MI?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Levâkıhu’l-Envâr’da şöyle denmiştir; «Keşf için yâhûd insanların kalblerinde mevki kazanmak

maksadı ile ALLAH’ın isimlerini zikre devam etmek, helake götüren ilimlerdendir.

Bu suretle sadâkat arz etmek, yalancı bir zandır. Zîrâ bazen bir şey sâhibine hâssaten verilir. O da, onu Hakk’a tekarrub (ALLAH’a yaklaşmak) sanır.

Halbuki bu, müshil ilâcı gibidir. Müshil kullanıldığı müddetçe, ishâl verir. Terk edilince, ishâl kesilir; faydasız kalır.» (Tibyan Tefsiri)

——————

Evliyanın tavsiyesi olmadan, kişinin kendi kafasına göre, belli sayılarda yapacağı Esma-i Husna zikirleri, cinlerin musallatına sebep olabilir, dikkatli olmak lazım.Kemal Savaş Hoca

https://mektebun.wordpress.com/20634-2/

En İyi Uygulama Şekli: Duaya başlıyacağınız zaman önce isimlerin tamamını (99 İsm-i Şerif-i) okuyunuz sonra 100 defa istiğfar çekiniz 100 defa salavat getiriniz 1 Fâtiha Sûresi 3 İhlâs Sûresi 1 Felak Suresi 1 Nâs Sûresi okuyup sevabını önce Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem’e sonra diğer peygamberler sonra Ashâb-ı Kirâm’a sonra da bütün veli kullara hediye ediniz, çünkü Allah Dostları’nın hatırına duaları kabul eder. Hangi İsm-i Şerif-i okuyacaksanız başına “Yâ” kelimesi getiriniz. Mesela ER RAHMÂN İsm-i Şerif-i’ni “YÂ RAHMÂN” şeklinde tesbih ediniz. Burada yazılan İsm-i Şerif’ler ve Dualar “Mustafâ İloğlu’nun “Gizli İlimler Hazinesi (Kenzü’l Ulûmil Mahfî)” kitabından alınmıştır hangi tesbihe başladıysanız. O İsm-i Şerif’i 99 gün çekmeye gayret ediniz. Biiznillah isteklerinize dileklerinize kısa zamanda kavuşursunuz unutmayın dualar Allâh-u Teâlâ’ya edilir. Duaları ancak o kabul eder. Bize düşen samimiyet, sebat ve gayrettir. Tevfik Allah’tandır. Allah’ın güzel isimleri vardır onunla kendisine dua ediniz. (Araf 173)

DİLEKLER İÇİN ESMA:  İmam-ı Gazzâlî‘ye göre Cuma günü bin kere Yâ Allah diyenler evliyâlar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Yâ Allah, Yâ Hû” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

 

الرحمن

ER RAHMÂN celle celalühü: Bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden. Dünyada mümin, kafir ayırmadan acıyan Allah Hazretleri.

İsmi şerif hükmünce kulun yapması gerken: Gafillere merhamet eder, Allahın yoluna girmelerine çalışmak, nasihat etmek.

Günde 298 defa >>> Dünya ve ahirette Allah(c.c.)ın sevgilisi olmak için.

Hastaya 1 bardak suya 298 defa çekip, içirilirse biiznillah şifa bulur.

cuma günü ikindi namazını eda edip, namaz halini bozmadan güneş batana kadar Ya Allah, Ya Rahman celle celalühü  diye zikreden sonra güneş batınca da hacetini Allahü Tealadan isteyen muradına kavuşur.

Hergün 1000 defa Ya Rahman celle celalühü diye zikreden, 40 gün aralıksız devam eden çok nimetler elde eder.

Haklı olduğu davayı kazanmak için hergün 1011 defa bu ismi şerifi zikretse dileğine kavuşur

 

الرحيم

ER RAHÎM:  Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

Günde 258 defa>>> Maddi ve manevi rızıklar elde etmek.

 

الملك

EL MELİK: Evrenin tek sahibi, mutlak hükümdarı.

Günde 90 defa>>>Emir sahibi olmak maddi manevi güçlü olmak

 

القدّوس

EL KUDDÛS: Hatadan gafletten acizlikten her türlü eksiklik noksanlık kusurdan uzak, pek temiz

Günde 170 defa>>>günahlardan kurtulmak kalp arındırmak için

 —

السلام

ES SELÂM: Selamete çıkaran, cennette müminlere selam veren

Günde 131 defa>>>korkulan her şeyden korunmak

ES-SELÂM (Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren) Korkulan her şeyden korunmak için okunur.

—-

*Hasta üzerine 121 veya 161 defa Yâ Selâm ismi okunursa hasta iyileşme gösterir.

*Es Selâm ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikreden; fenalık ve kötülüklerden emin olur.

*Yâ Selâm isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile ve vesveselerinden uzak olur.

*66 defa bir kaba yazıp, 40 gün aç karnına bu sudan içen vesvese hastalığından kurtulur.

*Günde 360 defa okuyanın her duası kabul olur.

 —

المؤمن

EL MÜ’MİN: Kendisine sığınılıp gönüllerde iman ışığı yakan koruyan rahatlatan

Günde 137 defa>>>kötü hastalıklara düşmemek için

 

المهيْمن

EL MÜHEYMİN: Koruyan gözeten

Günde 145 defa>>>İnsanların düşüncelerine vakıf olur, korunur

 —–

العزيز

EL AZÎZ: Mağlub edilmesi mümkün olmayan galibGünde 94 defa>>>Düşmanlara galib gelmek için

Borçtan Kurtulmak için;40 gün sabah namazından sonra 41 kere “Yâ Azîz” okursa borçtan kurtulup izzete çıkar.

  • Bu ismi belirtilen miktarda okuyup kendisine virt edinen kimse,büyükler katında kabul görür ve işleri rahatlıkla görülür.
  • Büyük ve nüfuzlu kişilere iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak isteyenler,bu ismin viridine devam eder ve her gün beş vakit namazdan sonra (94) defa okumaya özen gösterirse işlerinde başarılı olur.
  • Bu ismi her gün büyük ebced değerine göre hesaplayıp,94.94=8836 kere okuyan kimseye,büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir.Sözü sohbeti her zaman ve her yerde üstün ve etkili olur.
  • Bu ismin zikrine devam eden kimseler,düşmanlarını yener,onlara karşı üstünlük sağlar.Her gittiği yerde saygıyla karşılanır.
  • Bu mübarek ismi hangi niyetle okunur ve okunmada ısrar edilirse,neticede niyet ve maksadı yerine gelir.Yani yüce Allah tarafından istegi yerine gelir.
  • 40 gün sabah namazından sonra okumaya devam eden kimse borçtan kurtulup zengin olur,şeref ve onur kazanır.

———–

الجبّار

EL CEBBÂR: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten eksikleri tamamlayan

Günde 206 defa>>>İstek ve dileklerin olması için

 

المتكبّر

EL MÜTEKEBBİR: Her hadisede, her şeyde büyüklüğünü gösteren

Günde 662 defa>>>İzzete ve refaha erişmek için

 

الخالق

EL HALÎK: Bütün varlıkları halleri hadiseleri tayin ve tesbit edip hepsini yoktan var eden

Günde 731 defa>>>İşlerdeki üzüntülerden sıkıntılardan kurtulmak için


İmam Gazâli’nin Esmâ-i Hüsnâ isimli eserinden,
El-Hâlık: yaratıcı olan ismi 731 defa okuyanın Cenabı Hak muvaffakiyet esbabını yaratır, rızık hususunda tesiri çoktur. Evladı olmayan o niyetle devam ederse evladı olur inşaallah.

————-

 

البارئ

EL BÂRİ’: Eşyayı ve herşeyi vücudunu birbirine uygun halde yaratan

Günde 214 defa>>>İşinde başarılı olmak

 

المصور

EL MUSAVVİR: Tasvir eden, biçim ve özellik veren

Günde 316 defa>>>Gayeye ve isteğe ulaşmak için

 

الغفّار

EL ĞAFFÂR:Mağfireti pek çok olan

Günde 1281 defa>>>Bağışlanmak günahlardan korunmak için

 

القهّار

EL KAHHÂR: Her istediğini yapacak şekilde galib ve hakim olan

Günde 306 defa>>>Zalimlerin kahrı için

 

الوهّاب

EL VEHHÂB: Her çeşit niğmeti devamlı veren

Günde 14 defa>>>Sıkıntısız borçsuz bir ömür için

 

الرزّاق

ER REZZÂK: Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri veren

Günde 308 defa>>>Bol rızıklı hayat için

Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer. Aç karnına günde 20 defa okuyanın zekası ve zihni açılır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına onar defa Ya Rezzak ismi okunarak üflenir. Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar açılır, maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar (1208 defa).

 

الفتّاح

EL FETTÂH: Zorlukları kolay yapan, açan

Günde 489 defa>>>Maddi manevi hayırlara kavuşmak için

Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar açılır, maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar (1208 defa).

5 vakit namazdan sonra 489 kere “Ya Fettâh celle celâlühû” zikrine devam eden kimse, her işinde başarılı olur. Maddi ve manevi bütün kapılar önünde açılır.

YÂ FETTÂH; Kapalı kısmetler için 489 kez okunur. (evlilik, iş, sınav, ticaret vs)

ANLAMI: Her güç işin önünü açıp, kolaylık ve fetih veren…

Bu esmanın, maddi manevi tıkanıp çaresiz kalanlara, işlerinin önü açılmayıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük yararı vardır.

Fettâh esmâsı; ism-i âzâm sırrı taşır. 313 kere Fetih 1. Âyetiyle zikredilirse olağanüstü sırlar açığa çıkar.

313 Fetih 1. Âyet + 489 Yâ Fettâh

Fetih 1. Âyet: “İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ”

***

Kalbi temizlemek, nurlandırmak, işleri kolaylaştırmak, bol rızk için

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her Kim Yâ Fettâh C.C. İsm-i Şerîfi’ni Sabah namazından Sonra Elini göğsüne koyarak 71 defa okursa;

Kalbi Masivadan temizlenir.

Gönlü nurlanır.

İşleri kolaylaşır ve

Rızkı Bollaşır.

Bilgi; “Mahlukata Rahmet Hazinelerini

Çokca Açan Zat”

Kaynak: Tam Dua kitabı Yusuf Tavaslı, (ayrıca; ARİFAN DERGİSİ)

——

 

العليم

EL ALÎM: Her şeyi çok iyi bilen

Günde 150 defa>>>İlim sahibi olmak için

EL ALÎM : Alim  [ Her şeyi çok iyi bilen ]

İlim zenginliği için okunur.

Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

 

القابض

EL KÂBID: Daraltan, sıkan

Günde 903 defa>>>Zalimin zulmünden kurtulmak için

 —–

الباسط

EL BÂSİT: Genişleten, ferahlatan

Günde 72 defa>>>İşlerin açılması için, mal ve para bereketi

 Fazilet ve faydaları :

1-) Her gün bir bardak suya 72 kere ” Ya Bâsıt celle celâlühû ” okuyp içenin kalbinde hikmet pınarları kaynamaya başlar.

2-) Her gün 72 kere ” Ya Bâsıt, Allâmü’l-guyûb celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızkı artar, unutkanlığı varsa geçer.

3-) Cuma günü bir bardak suya 5184 kere ” Ya Bâsıt celle celâlühû ” okuyup ruh hastasına içirilirse en kısa zamanda şifa bulur.

4-) Ya Bâsıt ismini zikreden kişi, korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider.

5-) Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır.

6-) Her gün sabah namazından sonra 72 defa Ya Bâsıt ismini zikredenin rızkı bollaşır.

7-) Şiddetli üzüntülü ve kederli olan kimselerle bir şeyden korkan ve çekinenler, Bâsıt adını çokça anarlarsa, üzerlerindeki korku ve çekinme hemen geçeceği gibi, üzüntü ve kederleri de bir anda sevinç ve neşeye dönüşür.

Bâsıt adını bir Cuma günü bir mühüre kazıyıp üzerinde taşıyan bir kimse, kalp huzuru içinde yaşar. Keder ve üzüntü nedir bilmez. Bütün günlerini neşe içinde geçirir. Üzerine bir sevinç hali gelir. Kendisini görenler, onu sever ve onunla dost olmaya çalışırlar.

9-) Dini bütün, cezbe sahibi bir kimse, bu adı anınca rızkı bollaşır, kalbi ferahlar ve bilgi ile dolar.

10-) Bu ad, Allah’ın büyük meleklerinden İsrafil (A.S.) anısıdır. Azrail (A.S.), nasıl ki ruhları almaya memur ise, İsrafil (A.S.) de insanın gizlilikleri ile ilgilidir.

11-) Bu ilâhî ad, Cenâb-ı Hakk’ın “yakın” manasına gelen “Karîb” kelimesinin bir işâretidir.

12-) Bu adın sayı kıymeti, 72’dir. Buradaki 2 sayısı, 7 sayısını işaret eder. Geriye kalanj 70 sayısı da üstünlük ifâde eder ki (el sin) harfinin gerektirdiği kuvvet ve gücüdür.

13-) Harflerinin adı 249’dur ki, bu sayı, Hak Teala’nın yüce adı “Zâhir” adının işaretidir.

14-) Tam bir itikad ile, sade, saf bir vicdan ile, yani temiz bir kalp ile her gün sabah namazından sonra “Yâ Basıt” zikr-i celîlini 72 defa okumaya devam eden zâtın rızkı bol olur ve ilâhî mârifetle dolar.

—–

الخافض

EL HÂFID: İndiren, alçaltan

Günde 1481 defa>>>Kötülüklerden ve belalardan korunmak için

 

الرافع

EL RÂFİ: Yükselten

Günde 351 defa>>>İnsanların arasında ve yaptığı işte yükselmek için

 

المعز

EL MUİZ: İzzet veren

Günde 117 defa>>>Fakir ve zelil olmaktan kurtulmak için

 

المذل

EL MUZİL: Zillete düşüren

Günde 770 defa>>>Düşmanları zelil etmek için

 

السميع

ES SEMİ’: Herşeyi duyan

Günde 180 defa>>>Duaların kabulü için

 

البصير

EL BASİR: Herşeyi gören

Günde 112 defa>>>Acizliğin kalkması için

 

الحكم

EL HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine koyan

Günde 68 defa>>>Haklı olduğu davayı kazanmak için

 

العدل

EL ADL: Çok adaletli olan

Günde 104 defa>>>Adaletli olmak için

 

اللطيف

EL LÂTÎF: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına sezilmesz yollardan faydalar ulaştıran

Günde 129 defa>>>Dilek kısmet rızık için

 

الخبير

EL HABÎR: Herşeyin iç yüzünden haberdar

Günde 812 defa>>>Hafıza ve idrakın genişlemesi için

 ————

الحليم

EL HALÎM: Suçluları hemen cezalandırmayan, süre veren, yumuşak davranan

Günde 88 defa>>>Ahlak ve hilm güzelliği için

Ahlâk ve hilm güzelliği için bu esma-ı zikri günlük seher vaktinde ‘Ya Halîm‘ diye 88 defa zikredilir.

Karamsar ve ümitsizliğe kapıldığınız zaman bu ismi ‘El-Halîm‘ diyerek 88 defa bu esmayı zikredin.

Sinirli, öfkeli ve asabi olan bir insan öfkelendiği an ‘Ya Halîm‘ ismini 88 defa çektiği takdirde öfkeleri geçip yumuşadığı görülmüştür. Bu esma-ı zikir yaşanmış ve tecrübe ile sabittir.

Hz. Musa Peygamberimiz şerrinden korktuğu o Firavunun yanına her gittiği vakit de ‘Ya Halîm‘ esmasını bolca zikredirdi.

Bir kişi çocuğunun Halîm ve Selim olmasını istiyorsa ‘Ya Halîm‘ diye çekmeye devam etsin günlük 88 defa bu zikri.

Bir makamda idareci olan bir kimse her gün (88) defa bu ismi zikrederse,öfkesinden urtulup,sukunet bulur,idareciliğini rahatça yapar.

Öfkeli,sinirli ve asabi kimseler ,öfkelendikleri anda( 88) defa “YA HALİM” diye zikrederlerse öfkeleri geçer ve sakinleşirler.(defalarca tecrübe edilmiştir.)

Suya yada gülsuyuna okunup eve,işyerine,yada araziye serpilirse bereket hasıl olur.herhangi bir araca okunursa,kazadan beladan korunur. Eve serpmekle,her türlü şer ve beladan korunur.

Mahkemede hakimin zulüm ve haksızlık yapmasından korkan,mahkemeye giderken (88) defa okursa hakimin haksızlık yapmasından korunur.

Geceleri ağlayan,uyku uyumayan bir çocuğun üzeriene gümüş bir levha üzerine yazılıp yatağına asılırsa ve üzerine (88) defa okunursa ,çocuk huysuzluk yapmadan uyur,güzel ahlakalla,halim ve selim iyi huylu bir çocuk olur.

Bu mübarek isim gerek kendisi,gerek ailesi ve çocukları,gerek düşmanlarını sakinleştirip ,faydalı hale getirmek ve ıslahı için çok faydalıdır.

———-

 

العظيم

EL AZİM: Çok azametli

Günde 1020 defa>>>Sözünün tesirli ve hayırlı olması için

 

الغفور

EL GAFÛR:Affı ve merhameti pek çok

Günde 1286 defa>>>Günahları affettirmek ve kötü ahlakı bırakmak için

 —

الشكور

EŞ ŞEKÛR:Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren

Günde 526 defa>>>Talihini açmak ve bol rızık için

Vücudunun herhangi bir yerinde rahatsızlığı oluşan bir kimse 1 bardak suyun içerisine 41 adet Yâ Şekûr, 391 Yâ Şâfî isimlerini zikredip suya (Huu) diye üfleyip içerse, Allahın izni ile sıkıntısına yararlı olur.

▪️Her kim YÂ ŞEKÛR İsm-i Şerifini 41 kere suya okuyup içerse bedeni afiyet bulur, tembelliği gider. Vücudundaki ağırlık kalkar ve kalbi ferahlar. Gözleri zayıf gören biri o suyla Gözlerini ovalarsa gözlerindeki zayıflık gider.

Yiyecek ve içeceğe serpilirse O yiyecek ve içecek bereketli olur.

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

Lalegül Dergisi

 —

العلي

EL ALİY: Pek yüce, pek yüksek

Günde 110 defa>>>Zilletten kurtulmak ve ilimde yükselmek için

 

الكبير

EL KEBİR:En büyük ve pek büyük

Günde 232 defa>>>Hürmet  görmek için


İmam Gazali’nin Esmâ – i Hüsna isimli eserinden : ” El – Kerîm; kerem ve ihsan sahibi ismi 270 defa okuyana Allah, kereminden herşeyi ihsan eder. Rızık ve maişetini Allah ihsan buyurur. Yaratılışından keremlik tecelli eder, müracaat ettiği yerde kerem görür.


 

 

الحفيظ

EL HAFIZ: Yapılan işleri bütün ayrıntısıyla tutan ve herşeyi belli bir vakte kadar bela ve afetlerden koruyan

Günde 998 defa>>>Nefsin ve malın korunması için

 

المقيت

EL MUKÎT: Bütün yaradılmışların tek tek gıdasını ve azığını veren

Günde 550 Muhtaç olunan şeyi elde etmek için

 

الحسيب

EL HASİB: Büyün bir ömür içinde yapılan herşeyin hesabını bütün ayrıntılarıyla bilen

Günde 80 defa>>>Herkese alnı açık olmak

 

الجليل

EL CELÎL: Celalet ve ululuk sahibi

Günde 5329 defa>>>Bir zalim ve zorbayı zelil etmek için

 

الكريم

EL KERÎM: Lütfu, keremi çok bol geniş olan

Günde 270 defa>>>Bol rızık ve kolaylıklar elde etmek için

 —

الرقيب

ER RAKÎB: Bütün varlıkları gözeten ve kontrol eden

Günde 312 defa>>>Her işte Allah’ın muhafazası altında olmak

Cuma günü Sabah ‘YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur, biiznillah.

~

ESMA-İ HÜSNA İÇERİSİNDEN SEÇİLMİŞ BAZI İSM-İ ŞERİFLERDEN DERLENEN ON ADET ENMAT-I ŞERİFENİN YEDİNCİSİ BU TERKİB-İ ŞERİFTEKİ ESMA-İ HÜSNANIN Tüm Hallerde Edepli ve Utangaç Olmak

HAVASSI

الرقيب

ER-RAKÎB

“Görüp Gözeten”

→Bu ism-i şerif kalplerin huşu ve huzu sahibi olması için büyük bir sır (taşımakta)dır.

➜Bu ism-i şerifi zikreden kişi Allah-u Te’ala’ya karşı gizli-aşikar tüm hallerinde zahiren ve batınen (hem görüntüsünde, hem iç aleminde) çok edepli olur ve haya (utanma) hali ondan ayrılmaz.

Mâü’l-‘Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât ve tavsifü’n-nihâyât, sh: 640 643; Lâlegül Dergisi Temmuz 2014 sh:95

 —

المجيب

EL MUCİB: Dua edenlere istediklerini veren

Günde 3025 defa>>>Duaların kabul olunması için

 

الواسع

EL VASİ’: İlmi, rahneti, kudreti, af ve mağfireti geniş olan

Günde 137 defa>>>Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat çokluğu için

 

الحكيم

EL HAKÎM: Bütün emir ve işleri hikmetli

Günde 6084 defa>>>İlim ve hikmet sahibi olmak için

 ————

الودود

EL VEDÛD: Kullarını çok seven, gerçekten sevilmeye layık olan

Bütün kulların sevgisini kazanmak isteyen kimse, bu esma-ı zikri günlük 400 defa ‘Ya Vedud’ Celle Celaluhü‘ diye okunmaya devam etnelidir.

Bu ismi şerifi günlük 20 defa ‘Ya Vedud‘ diye zikreden kimseler herkese karşı sevgi, saygı, hürmet göreceği gibi aynı zamanda da bu kimselerin iyiliğe hayra ulaşır.

Herhangi bir yemeğin üstüne bu esma-ı zikir 1000 defa ‘Ya Vedud‘ diye okunup üflenir o yemekte eşlere yedirilirse aralarındaki sevgi ve muhabbeti duygular artar.

Bu esma-ı zikri günlük 270 defa ‘Ya Vedud‘ deyip zikreden bir kimse borçlardan sıkıntılardan, fakirlikten kurtulup feraha kurtuluşa ermiş olur.

Günlük 5 vakit namaz sonrasında bu esmayı 20 defa ‘Ya Vedud’ diye zikredenleri, Allah Azze ve Celle, onun kalbini nurlandırdığı gibi kalbindeki sıkıntılardan da rahata huzura kavuşur. Ne gibi dilek, istek ve muradı varsa ona kavuşur.

YÂ VEDÛD İSMİ ŞERİFİ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

El-Vedûd

Yâ Vedûd

Fazileti ve faydaları :

Sevgi ve muhabbet için: El Vedûd C.C.

*5 vakit namazdan sonra 400 kere “yâ vedûd celle celâlühû” zikrine devam edeni herkes sever.

*Her gün 20 kere “Yâ Vedûd celle celâlühû“ ism-i şerifini okuyan insanlar arasında sevimli olur, hürmet, saygı ve ilgi görür biiznillâh.

———

 

المجيد

EL MECÎD: Şanı büyük

Günde 3249 defa>>>İzzet ve şerefin artması için

 ——-

الباعث

EL BÂİS: Ölüler diriltip, kabirlerden çıkaran

EL BÂ’IS: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

Günde Zikir Sayısı : 573

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur. Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.

Günde 573 defa>>>Kuvvetli irade sahibi olmak ve alacaklarını almak için

*NAMAZ KILMAYANLAR VE 5 VAKİT DÜZENLİ KILAMAYANLAR İÇİN-Kendileri de, yakınları da okuyabilir)Günde 100 defa* ياَ باَعِثُ (Yâ bâisü). Bu tesbih aynı zamanda kalbin nurla dolmasını sağlar*.

5 vakit namaz kılındıktan sonra 573 kez “Ya Bâis celle celâlühû” zikrine devam eden kişiler güçlü irade sahibi olur.

– Dedikodulardan kurtulmak için Yâ Bâis ismi 7073 kere okınmslıdır.(iftiradan kurtulmak için günde 7073 kere-Remzi hoca)

– 100 kere ve her gün boyunca “Ya Bâis celle celâlühû” sikrine devam eden kime çekingenlikten kurtulur

– Her gün 573 kez “Ya Bâis Ya Fettâh celle celâlühû” ismi zikir edilir ise kişinin kazancı artr.

– Cuma gününde 1062 kez veya ikindi namazında sonra aksam oluncaya kadar 1626 kez “Ya Bâis, Ya Fettâh celle celâlühû” okuyan kişinin her türlü kısmeti açılır ve hayırlı bir evlilik yaparlar.

– “Ya Bâis, Ya Fettâh esması erkekler için büyük kazanç ve hayırlı, kazançlı işlerin devamı için okunur. 

Alacağını tahsil etmek için

günde 573 defa; یا باعث يا الله

“Yâ Bâisü Yâ ALLAH” zikri çekilir

(Remzi Hoca)-——

الشهيد

EŞ ŞEHÎD: Bütün zamanlarda, heryerde hazır ve nazır olan

Günde 319 defa>>>Şehid olmak ve heybetli olmak için

 

الحقّ

EL HAK: Varlığı hiç değişmeden duran

Günde 108 defa>>>İmanda, ibadette sabit olmak ve imanlı ölmek için

 —

الوكيل

EL VEKÎL: Tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

Günde 66 defa>>>Allah’tan her konuda yardım görmek için

 —

القويّ

EL KAVİY: Tek güçlü

Günde 116 defa>>>Kansızlık için ve vücudun güçlü olması için

 

المتين

EL METÎN: Çok sağlam

Günde 500 defa>>>Maddi manevi sağlam olabilmek için

 

الولي

EL VELİY: Sevdiği kullara dost olan

Günde 2116 defa>>>Her işte Allah’ın yardımı için

 —-

الحميد

EL HAMİD: Ancak kendisine hamd edilip bütün varlığın diliyle yegane övülen

Günde 3844 defa>>>Kazancın genişlemesi için

Ağzı bozuk, küfürbaz eş için Dua

Kuşluk vakti kalkılıp abdest alınır, “Yâ Hamîd” esması suya okunup 2 rekat Namaz kılınır. O eşe içirilir.

Belli bir sayısı yok, 3-5-7… gibi tek sayı olacak şekilde ve eşinizin sözleri değişinceye kadar okunacak inşaAllah.

Kaynağı yok

 —-

المحسي

EL MUHSÎ: Sonsuz bile olsa tek tek her şeyin sayısını bilen

Günde 148 defa>>>Zekanın kuvvetlenmesi için

Kıyamet Günü Azaptan Kurtularak Cennete Girmek İçin

Her Cuma gecesi bu ism-i şerifi 1000 kere okumaya devam eden kişi, kıyamet günü azaptan kurtularak cennete girer.

Yûsuf ibni İbrahîm, Kazâu’l-hâcât ve teysîrü’l-mühimmât bi zikri esmâillâhi’l-hüsnâ, sh:43-44

Lâlegül Dergisi Sayı 14/ Nisan 2014 sh:89

 —

المبدىء

EL MÛBDÎ: Bütün varlıkları örneksiz maddesin ilk baştan yaratan

Günde 57 defa>>>Her işte başarılı olmak için

 ——-

المعيد

EL MUÎD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

Günde 124 defa>>>Elden gideni geri kazanmak için

Bu Esmanın Sırları :

Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

Her kim bu ism-i şerifi zikir etmeğe devam etse; insanlar arasında heybetli veazametli olur. Şöyle ki: Mehabet’inden (heybetinden) insanlar ona: -Hayır! ve Evet! diyemezler.

Bir kimse makamından ve mertebesinden sakıt olsa (düşse) evvelâ perhizi kâmile ile riyazet edip her gün 7000 kere olmak üzere 40 gün zikir etmelidir. Bu müddet tamam olduğunda muradı hasıl olur. Ve yine bütün insanlar ona itibar ederler.

Bir kimse yurdundan, yuvasından uzak düşse ve kavuşması zor olsa; bu ism-i şerifi günde 1000 kere okumağa devam etmelidir.

Yahut asıl vatanında kalan akrabası gaibin geri gelmesini murad etseler; zikredildiği üzere düzgün bir niyetle günde 1000 defa okumağa devam etmelidir. Allah’ın izniyle gaib avdet edip yurduna, yuvasına kavuşur .Bir kimse bu ismi (duayı) ikindi namazından sonra 300 defa okusa; insanların dili o kimse üzerine bağlı olur. Bu isme akd-il-lisan derler.

 ——

المحيي

EL MUHYÎ: Can, hayat ve sağlık veren

Günde 68 defa>>>İşlerde başarılı olabilmek için

https://mektebun.com/bezginlik-ve-bikkinliktan-kurtulup-yasama-sevinci-kazanmak-icin/

https://mektebun.wordpress.com/2022/08/14/allah-u-teala-bunu-okuyan-kisinin-bedeninden-butun-hastaliklari-cikartir-biiznillah/

 —

المميت

EL MÜMÎT: Canlıların ölümünü yaratan

Günde 490 defa>>>Harama bakmamak, kötülükleri bırakmak için

NEFİSLE MÜCADELE İÇİN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

المميت

Nefsini bir türlü yola getiremeyenler her gün “Yâ Mümît c.c” diyerek 490 defa ya da her aklına geldiğinde zikrederse, kalplerinden haram sayılan dünyevi şehvetler yok olur. Kötü huylardan kurtulur, harama meyli kalmaz.

Kaynak: Allah’ın isimlerinin sırları

Dr. Arif Arslan

Yâ Mümît Celle Celâlühû Havas ve Esrarı

*El-Mümît ism-i şerifi, zalimlerin ve düşmanların helaki için, “Yâ Mümît Celle Celâlühû” diyerek 490 kere okunur.

*El-Mümît ism-i şerifini “Yâ Mümît Celle Celâlühû” diye çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir.

*Nefsini taat ve ibadete alıştıramıyan kişi bu niyetle bu ism-i şerifi “Yâ Mümît Celle Celâlühû” diyerek çok okursa, nefsi kendisine itaat eder, ibadetlere başlar.

 —

الحيّ

EL HAY: Diri, herşeyi bilen her şeye güç yetiren

Günde 324 defa>>>Sözünün tesirli olması ve herkesden saygı görmek için

Her gün 324 kere ” Ya Hayy celle celâlühû ” zikrine devam edenin sıhhati devamlı olur.

 

القيّوم

EL KAYYÛM: Yeri, gökleri herşeyi tutan

Günde 156 defa>>>Allah’ın izniyle her isteğin olması için

• El-Kayyum ism-i şerifi, işlerinde başarılı olmak, rızık genişiliği, düşmanlara galebe çalmak ve ilahi yardım için “Yâ Kayyûm Celle celalühü” diyerek 156 kere okunur.

• El-Kayyûm ism-i şerifi, boş bir mekanda hergün 16 kere “Yâ Kayyûm Celle celalühü” diyerek okuyan unutkanlıktan kurtulur, hafızası kuvvetli olur, kalbi nurlanır.

• Uykusu çok olanın başının üzerine “Elif Lâm Mim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm” okunursa, çok uyumaktan kurtulur.

• Kalbinin diri kalmasını isteyen kimse her gün 40 defa “Yâ hayyu yâ kayyûm lâ ilâhe illâ ente” zikrine devam ederse kalbi dirilir. Nurlanır.

 Her gün 324 kere “Ya Hayy celle celâlühû” zikrine devam edenin sıhhati devamlı olur.

300.000 kere “Ya Hayy celle celâlühû” ism-i şerifini okuyan ebedi olarak hasta olmaz. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur.

Her gün 324 kere “Ya Hayy celle celâlühu” zikrine devam edenin kalbinde Tevhid nuru parlar.

Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur.

Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir.

Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.

“Yâ Allah, yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye okumaya devam eden kimse, insanlığın menfi propagandasının etkisinden kendini korur. Sapık yollardan uzaklaşır.

18 veya 324 kere bir hastaya okunursa şifaya kavuşur, çok faydalıdır.

Bu isme devam eden kimsenin ömrü uzun, sıhhatli olur ve  kalbi nurlanır

Üzerinde yorgunluk halsizlik hisseden kimse okumaya devam ederse enerjisi yükselir o hallerinden eser kalmaz.

Seher vaktinde 324 kez okuyan ve devam eden kimse istediği kimsenin kalbini kazanır.

Lalegül Dergisi Haziran 2014, Emraz-I Sariye 2. Cild

الواجد

EL VÂCİD: İstediğini istediği anda bulan

Günde 196 defa>>>Kaybedilen şeyi bulmak için

 

الماجد

EL MÂCİD: Kadri ve şanı büyük; cömertliği ve iyilikleri pek çok olan

Günde 48 defa>>>Kazanç bolluğu için

 ———-

الواحد

EL VAHİD: Zatında sıfatlarında fiillerinde hükümlerinde isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan, tek

Günde 3669 defa>>>İstediğinin olması, kalp uyanması

* 5 vakit namazdan sonra 63 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû ” zikrine devam edenin kalbi nurla dolar, rızkı artar ve herkes tarafından sevilir.

* Her gün 1000 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan her türlü murat ve isteğine kavuşur.

* Kalabalık yerlerde haram işlerde vaktini geçiren için 3669 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû okunur sonra da dua edilirse o kişi adı geçen şeylerden nefret eder.

* Her gün 66 kere İhlas suresini ve ardından 101 kere ” Ya Vâhid celle celâlühû ” ism-i şerifini okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur.

* Ya Vahid ismini Günde 1000 defa okuyanın İstediği olur, kalbi uyanır yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır, aklı nur dolar. Mahlukatın şerrinden emin olur.

* Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

* Yöneticisinden korkan bir kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur. Sıkıntısı feraha inkılab eder. Düşmanlarının düşmanlığı dostluğa inkılab eder.

* Bu ismi celili çokça okumayı sürdüren kimseler yalnız yaşamayı ihtiyat edinir. Kalabalıklardan sakınır. Allah Teala o kimseye sebepsiz, vasıtasız olarak ihsanda bulunur. Kulunu şeytani bütün kötü düşüncelerden korur.

* Zalim bir kimsenin şerrinden korkan kimse öğle namazından sonra (500) defa okursa şerrinden emin olur.

Allah Teala sıkıntısını feraha çevirir.

* el-Vâhıd, el-Ehad” bu iki ism-i şerif pazar günü saat birde abdestli olarak kıbleye karşı oturulup bir kağıt üzerine yazılır. (101) defa da okunduktan sonra bu kağıt bir muşambaya sarılır, baş üzerinde taşınırsa Cenabı Hakk vakar, heybet ve azamet ihsan buyurur.
* Bu ismi şerif ile zikreden kimsenin ahlakı güzelleşir. Gönlünden korku ve vehm zail olur.

* Bu ismi celil ile Cenabı Hakk’ı (4000)’er defa zikreden kimsenin kalbindeki dileklerini Allah Teala ihsan eder.

* Her gün 66 kere İhlas Sûresini ve ardında da 101 kere “Yâ Vâhid celle celalühü” okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur.

 ———-

الصمد

ES SAMED: İhtiyacları ve sıkıntıları gideren tek makam

Günde 134 defa>>>Hiç kimseye muhtac olmakmak için

 

القادر

EL KÂDİR: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

Günde 305 defa>>>İstediğini yapmaya güç yetirmek

 

المقتدر

EL MUKTEDİR: Kudret, güç sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

Günde 744 defa>>>Her işte başarılı olmak için

 Doğru yoldan çıkmış olana karşı

Her gün 744 defa

“Ya Muktedir Celle Celalühü” ismi Şerifini

Okursa kısa zamanda da

Biiznillah doğru yola döner

المقدّم

EL MUKADDİM: İstediğini öne geçiren, ileri alan

Günde 184 defa>>>Sürekli yükselmek için

 

المؤخّر

EL MUAHHİR: İstediğini arkaya koyan, geri bırakan

Günde 847 defa>>>Kötü birini uzaklaştırmak için

 

الأوّل

EL EVVEL: İlk

Günde 37 defa>>>Her hayır işinde birinci olmak için

 

الآخر

EL AHİR: Son

Günde 801 defa>>>Uzun ömür için

 —

الظاهر

EZ ZÂHİR: Herşeyde görünen

Günde 1106 defa>>>Her konunun zuhuru için

 https://mektebun.wordpress.com/esmaul-husnadan-ez-zahir-el-batin-c-c/

الباطن

EL BÂTIN: Herşeyden gizli

Günde 62 defa>>>Nefsi mutmain olmak, kalbin geniş olması için

https://mektebun.wordpress.com/esmaul-husnadan-ez-zahir-el-batin-c-c/

 —

الوالي

EL VÂLİ: Kainatı ve olagelen herşeyi tedbir eden, idare eden

Günde 47 defa>>>Sözün tesirli olması ve insanlar tarafından sevilmek için

 —

المتعالِ

EL MÜTEÂLÎ: Aklın alabildiği herşeyden, her halden, tavırdan daha yüce

Günde 551 defa>>>Devletten istediğini elde etmek için

Her gün 551 kere “Yâ Müteâlî celle

celâlühû” ism-i şerîfi’ni okuyan kimseye

düşmanları kötülük yapamaz.

“Yâ Müteâlî” esmasını zikreden salaha ve

feraha erer.

“Yâ Müteâlî” esmasını her gün çokca

zikreden kimse hakim ve amirler nezdinde

hürmet ve raiyet görür. Onlardan beklediği

istekleri kabul görür.

El-Müteâlî esmasını zikreden kimse

zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olunur

Heybet elbisesi giydiririlmek, himmeti (azmi) güçlenmek, ruhunun makamı yücelmek, nefsinin kötü huylardan arınmak İçin

“Pek Büyük ve Çok Üstün”

Bu kıymetli iki ism-i şerifi zikreden kişiye ALLAH-U TEALÂ heybet elbisesi giydirir, himmeti (azmi) güçlenir ve ruhunun makamı yücelir. Ayrıca nefsi de kötü huylardan arınır.

(Mâü’l-‘Ayneyn, Na’tü’l-bidâyât ve tavsîfü’n- nihâyât, sh:638-639)

Lâlegül Dergisi Sayı 14 / Nisan 2014 sh:95

 —-

البَرّ

EL BERR: Kullarına hep kolaylık, rahatlık isteyen, iyiliği pek çok olan

Günde 202 defa>>>Her durumda iyilik bulmak için

5 vakit namzaları arkasından (202) defa ” Ya Berr celle celaühü) okunursa bütün kötü alışkanlıklar gider.

Kaynak:Duaların esrarı

 

التوّاب

ET TEVVÂB: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan

Günde 409 defa>>>Tevbelerin kabulu için

Kötü alışkanlıkları olan bir kimseye karşı her gün (409) defa “Ya Tevvab celle celalühü” İsm-i şerifi okunup dua edilirse yada içtiği suya okunup içmesi sağlanırsa, Allah’ın izniyle kurtulur. Kaynak:Duaların esrarı

 

المنتقم

EL MÜNTEKİM: Suçluları adaletiyle layık oldukları cezaya çarptıran

Günde 630 defa>>> Zülum ve fenalıktan korunmak için

 

العفو

EL AFÜV: Çok affeden

Günde 156 defa>>>Bol rızk ve kalp huzuru bulmak için

 

الرؤوف

ER RAÛF: Çok lutufkar ve çok esirgeyen

Günde 287 defa>>> Hiçbir yaradılmıştan zarar görmez

 —

مالك الملك

MALİKÜ-L MÜLK: Mülkün ebedi sahibi

Günde 212 defa>>>Mala, kazanca zarar gelmemesi için

Sıkıntıların Gitmesi İçin (kalp temizliği, nur, vesvese, şeytan) 7 Gün Okunacak Esma

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yedi gün müddetle

“Yâ Mâlik’ül-Mülkü Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm”

▪️Bu ismi celili 100’er defa okuyan kimsenin sıkıntılarını giderir.

▪️Kalbini temizler.

▪️İçini nurlarla doldurur.

▪️Vesveseden korunur.

▪️Ve bulunduğu yere şeytan yaklaşamaz.

Kaynak: Arif Pamuk (Esma-i Hüsna Şerhi)

 

ذو الجلال والإكرام

ZÜL CELÂL-İ VE’L İKRÂM: Hem büyüklük sahibi hemde fazlı kerem sahibi

Günde 1100 defa>>>İşlerin kolay olması için

Sıkıntıların Gitmesi İçin (kalp temizliği, nur, vesvese, şeytan) 7 Gün Okunacak Esma

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yedi gün müddetle

“Yâ Mâlik’ül-Mülkü Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm”

▪️Bu ismi celili 100’er defa okuyan kimsenin sıkıntılarını giderir.

▪️Kalbini temizler.

▪️İçini nurlarla doldurur.

▪️Vesveseden korunur.

▪️Ve bulunduğu yere şeytan yaklaşamaz.

Kaynak: Arif Pamuk (Esma-i Hüsna Şerhi)

Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur.

İzzet ve şerefe nail olur.

Duaları kabül olur.

Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Kaynak ?

 —

المقسط

EL MUKSİT: Bütün işlerini birbirine uygun yerli yerinde yapan

Günde 209 defa>>>Eşlerin arasını düzeltmek için

 

الجامع

EL CÂMİ’: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

Günde 114 defa>>>Küsleri barıştırmak için

 

الغني

EL GANİY: Çok zengin ve her şeyden müstağni

Günde 1060 defa>>>Bol servet ve rızık için

 —

المغني

EL MUĞNİ: İstediğini zengin eden

Günde 1100 defa>>>Geçim genişliği ve bol rızık için

https://mektebun.wordpress.com/2021/02/28/allah-u-tealaya-manen-yakinlik-ve-zenginlik-icin-esma-ul-husna/

 —

المانع

EL MÂNİ’: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

Günde 161 defa>>>Kazadan beladan uzak olmak için

 

الضار

ED DÂRR: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

Günde 1001 defa>>>Zararlı kişileri kahretmek için

 —

النافع

EN NÂFİ’: Hayır ve fayda verici şeyleri yaratan

Günde 201 defa>>>Hastalıktan uzak olup hastaysa şifa bulmak için

 —

النور

EN NÛR: Alemleri nurlandıran istediği gönüle zihine nur yağdıran

Günde 256 defa>>>Doğruyu yanlışı görmek kalbi nurlandırmak için

Kalbin İman Nuru ile Dolması İçin ESMÂ-ÜL HÜSNA

الثور

EN-NÛR

Mâu’I-Ayneyn, imâm- Sebrâvive Yusuf-u Nebhân Rahimehumellâh)ın beyanları vechile EN-NÛR ism-i şerifi “Nurlandıran ve (maddi-manevi tüm nurları yaratarak bütün yokları parlatıp açığa çıkarması hasebiyle) yoktan var eden” anlamındadır.

→Bu ism-i şerifi zikredenin içi ve dışı nurlara ğark olur. →Bu ism-i şerifin zikrine devam eden kişinin kalbini, Cenab-ı Hakk Celle ve Ala Hazretleri nur-i iman (iman nuru) ve ziya-i hikmet (hikmet parıltıları) ile doldurur. Kalbinden taşan envar (nurlar) simasından nümayan olur (görünür) ve alnı güneş gibi parlar ve neşr-i envar eder (nurlar saçar).

İmam-ı Zerruk, Şerhu Esmaillahi’l-hüsna, sh:127-128; Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu’l-hâcât, sh:55; Lâlegül Dergisi Ocak 2016 sh:90

 

الهادي

EL HÂDÎ: Hidayet veren istediği kulunun muradına erdiren

Günde 400 defa>>>Çocukların itaatkar olması için

 

البديع

EL BEDİ’: Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan

Günde 86 defa>>>Allah’ın yardımına kavuşmak için

 —

الباقي

EL BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan

Günde 113 defa>>>Uzun ömür ve güzel sıhhat için

▪️Sıkıntılardan Kurtulmak ve Uzun ömür, Sıhhat İçin ESMÂ-ÜL HÜSNA

الباقی

EL-BÂKÎ

Mâu’I-Ayneyn, imâm- Sebrâvi ve Yusuf-u Nebhân Rahimehumellâh)ın beyanları vechile EL-BÂKİ ism-i şerifi “Varlığının sonu olmayan” anlamındadır.

▪️Bu ism-i şerifi 1000 kere zikreden kişinin sıkıntıları zail olur.

▪️Bu ism-i celili her gün 113 kere zikreden kişinin ömrü uzun, sıhhat ve afiyeti daim olup belalardan salim (kurtulmuş) olur. Bu kişi emir ve idare sahiplerinden ise hayatta olduğu sürece mülkü elinden gitmez.

İmam-ı Zerruk, Şerhu Esmaillahi’l-hüsna, sh:126-127; Yûsuf ibni İbrâhîm, Kazâu’l-hâcât, sh:56; Lâlegül Dergisi Mart 2016 sh:92

 —

الوارث

EL VÂRİS: Varlığı devamlı olup servetlerin gerçek sahibi

Günde 707 defa>>>Uzun ömür, bol mal mülk şeref ve rızık için

El-Vâris (c.c.) esmasının manası :Mülkün gerçek sahibi, mevcut olan her şeyin mutlak sahibi ve hakiki maliki demektir. Tüm varlıkların gerçek tek sahibi.

El-Vâris : الوارث 

Fazilet ve faydaları :
* Hakkı olan mirası almakta güçlük çeken her gün 707 kere ” Ya Vâris celle celâlühû zikrine devam ederse maksadı hasıl olur.
* Hasta olan biri ” Ya Vâris celle celâlühû ” ism-i şerifini 100o defa okursa hastalıktan şifa bularak iyileşir.
* 5 vakit namazdan sonra 707 kere Ya Vâris celle celâlühû ” zikrine devam edenin rızkı artar, işsiz kalmaz.
* Çocuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Vâris celle calâlühû” okursa Allah’ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
* Ya Varis ismini zikreden mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.
* Ya Vâris ismi cehlini hayrette kalan kimse akşamla yatsı arasında (1000) kere okursa o illetten kurtulur.
* Güneş doğmadan evvel 707 kere okuyan kimsenin bedenine elem isabet etmez. Kalp meyvesinden mahrum olanlar, tam bir iman ile mezkur adedi kıraat etmeye devam etmeleri halinde Allah’ın izni ile emellerine vasıl olurlar.
* Bu ismi celili evladı olmayanların okuması çok faydalıdır. Ancak okunurken adet tayin etmemeli ve şu ayeti kerimeyi de birlikte okumalıdır: “Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisiyn.” “Rabbim, Beni tek başıma evlatsız bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin.”
* Bir iş hususunda kararsız olan kimse, temiz bir kalp ile akşamla yatsı arasında “Yâ Vârisü” diye okumaya devam ederse, önüne birçok hayırlı yolların

 ——–

الرشيد

ER REŞÎD: Bütün işleri ezeldeki takdirine göre yürüten dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonuçlandıran

Günde 514 defa>>>İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlaklı olmak için

 

الصبور

ES SÂBÛR: Çok sabırlı

Günde 298 defa>>>Başlanan işi kolayca bitirmek için

Esmaül Hüsna

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s