Ekonomik Savaş’ İçin Okunacak Âyet-i Kerîme

Türkiye’nin bu mücadeleden daha da güçlenerek çıkması için hocalarımızın kıymetli tavsiyeleri üzerine yurt içi ve yurt dışındaki bütün medreselerimizde her namazdan sonra 11 defa Zâriyât Sûre-i Celilesinin 58. âyet-i kerîmesini okuyoruz.