RESULULLAH Sallallahu aleyhi vessellem

“Kim sabahleyin 3 defa “euzubillahis-Semîil-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresinin sonundaki 3 ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür.

Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir.”

(Tirmizi, Fedailu l-Kur’ân 22, Mevakit 65; Müsned, 5/26)