Duaların Makbul Olması İçin Okunacak Ayet-i Kerimeler

سَلامُ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَّحِيمٍ

Selamün gavlen min rabbin rahîm

Bazı muhakkik alimlerden rivayet edildiğine göre bir kişi abdestli bir vaziyette tenha bir toparlayarak: mahalde zihnini oturup

Yasin Süresi:58 ayet-i kerimesini 119 kere okur da, dünya ve ahiret adına ne isteği varsa ALLAH-U TAELÂ’ya arzederse, duası müstecâb (makbul) olur.

Muhammed ibnü Ali Hirid, et-Terîmî, el- Vesâilü’ş-şâfi’a fi’l-ezkâri’n-nâfi’a, sh:473; Resâil-i Ahmediyye (76) sh:127

*Fatiha suresi<<**>>100 kere okunur.

*Fatiha<<**>> besmeleyle beraber bir nefeste 1 tane Fatiha okunursa duan kabul olur.

*Bakara Suresi<<**>>okunur.

*Ayetel kürsü<<**>>Cuma günü, ikindi namazından sonra 178 kere okunur.

*Ayetel Kürsü<<**>>cuma günü, ikindi namazından sonra 17 kere okunur.

*Enbiya suresi 86. ayet<<**>>Bununla edilen dua kabul edilir.

*Yasin suresi-saffat suresi<<**>>cuma gecesi-günü okuyana dilemiş olduğu şeyi verir.

*Yasin Suresi<<**>>Akşam namazından sonra 41 defa oku. Her bitirişte ” ol dediğinde, herşey oluveren  Allahım, dileğimi, isteğimi ver” dersen inşallah kabul edilir.

*Yasin Suresi<<**>>Sureyi (iz câehel mürselûn) ayetine kadar okunur, dua edilirse kabul edilir.

*Saffat suresi<<**>>cuma günü oku, dua et.

*İhlas suresi<<**>>Arife günü (akşamı), 1000 ihlas okuyana Allah istediğini verir.

—–

Duanın makbul olduğu vakitler

• Günün her saatinde duâ ve niyaz halinde bulunulmakla birlikte, duâ etmek için şerefli vakitler gözetilmelidir.

—————

• Üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları Rabb’imizin af ve mağfiretinin, feyiz ve bereketinin bol bol ihsan edildiği mübarek aylardır.

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Receb ayı girince:

(Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bâne ve belliğnâ Ramazâne)

“Allah’ım! Receb ve Şâban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” diye duâ ederdi. (C. Sağîr)

Ramazan ayında yapılan duâlar çok kıymetlidir.

Hadis-i şerif’lerde şöyle buyuruluyor:

“Kim ki faziletine inanarak ve mükâfâtını Allah’tan umarak Ramazan ayını ihyâ ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî – Müslim)

“Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cuma’lara olan üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara üstünlüğü gibidir.” (C. Sağîr: 5854)

***

• Arefe günü:

“Duâların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır.” (Tirmizî)

***

• Mübarek gün ve geceler, Bayram geceleri:

“Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan duâlar geri çevrilmez:

1. Receb’in ilk gecesi,

2. Şaban’ın yarısı gecesi,

3. Cuma gecesi,

4. Ramazan bayramı gecesi,

5. Kurban bayramı gecesi.” (Beyhakî)

***

• Cuma geceleri:

“Cuma gününde öyle bir an vardır ki, şayet bir müslüman o saate denk gelir de Allah’tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir.” (Müslim:

852)

“Cuma gününde öyle bir an vardır ki, kul o saate denk gelecek şekilde Allah’tan bağışlanmasını isterse mutlaka bağışlanır.” (C. Sağîr: 5914)

Eşref saatinin Cuma günü İkindi-Akşam arası olması ihtimali vardır.

***

• Seher vakitlerinde:

“Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ gecenin son üçte biri kaldığında dünya semâsına inerek ‘Bana kim duâ ederse, duâsına icâbet ederim. Kim benden isterse dilediğini

veririm. Kim günahlarının bağışlanmasını isterse mağfiret ederim.’ buyurur.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 590)

***

• Ezan ile ikamet arası:

“Ezân ile ikamet arasında okunan duâ kabul edilir, o esnâda duâ ediniz.” (Tirmizî)

***

• Farz namazlardan sonra:

“Bir farz namazını huşû ile edâ eden kimsenin o namazın akabinde vâki olacak duâsı kabul olunur.” (Münâvî)

***

• Kur’an-ı kerim hatminden sonra:

“Kur’an-ı Azîmüşân her ne vakit hatmolunursa akabinde okunan bir duâ kabule lâyık olur.” (C. Sağîr)

***

• Secde esnasında:

“Secdede duâ etmeye çalışın. Zira secde halinde duânın müstecap olması umulur.” (Müslim: 479){{{{Hanefi Mezhebi’ne göre kişi secdede, hadiste rivayet edilen tesbihlerden başkasını söylemesi uygun değildir.

Secdede “Sübhane rabbiyel ala” demek sünnettir. Bu nedenle bu duayı terk eden sünneti terk etmiş olur. Namazı geçerlidir. Ancak sünnet sevabından mahrum kalır.

Secdedeyken, özellikle sünnet ve nafile namazlarda istediğiniz kadar ve istediğiniz şekilde dua edebilirsiniz. Ancak farz namazlarda diğer farzları geciktirme söz konusu olacağı için, vacibi terk etmekten dolayı sorumlu olursunuz ve sehiv secdesi gerekir.

En güzeli yukarıda verdiğimiz duayı üç defa söylemektir. Nafile namazların secdesinde ise serbest olarak istediğiniz gibi dua edebilirsiniz.}}}}

***

• Oruçlu iken:

“Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kat kat sevaplı, duâsı makbuldür, günahları ise bağışlanır.” (C. Sağîr: 9293)

***

• İftar açarken:

“Şüphesiz ki oruçlu için iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duâ hakkı vardır.” (İbn-i Mâce)

***

• Kalpler rikkate geldiği, tüyler ürperdiği, Allah korkusu ile gözlerden yaş akarken:

“Kalbiniz rikkate gelip yumuşadığında duâ etmeyi fırsat biliniz. Çünkü bu hâl rahmettir.” (C. Sağir: 1211)

***

• Sıkıntılı anlarda, hastalıklı günlerde:

“Musibete uğramış müminin duâsını ganimet biliniz.” (C. Sağîr: 1212)

***

• Ayrıca

*yağmur yağarken,

*rüzgâr eserken,

*düşmanla karşılaşıldığı,

*harbin kızıştığı,

*Kâbe-i muazzama’nın görüldüğü,

*namaza durulacağı zaman,

*namazların sonunda,

*evinden ve âilesinden uzakta bulunduğu sırada,

*Çarşamba günleri öğle ile ikindi arasında yapılan duâlar da makbuldür.

—–

 

biiznillah

DUÂNIN KABÛL OLACAĞI ZAMANLAR VE MEKÂNLAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Rasûlullâh ﷺ: “Şüphesiz her oruçlu için iftar vaktinde, elbette reddolunmayan bir duâ vardır” buyurmuştur. [İbni Mâce, Sıyâm 48, 1/557 No:1753]

2. Rasûlullâh ﷺ: “Ezanla kamet arasında yapılan duâ reddedilmez” buyurmuştur. [Tirmizî, Deavât 129, 5/577, No:3594]

3. Seher vakti yapılan duâ kabûl edilir.

4. Çarşamba günü öğle ile ikindi arası yapılan duâlar da kabûl edilir. Nitekim Câbir ibni Abdillâh (radiyallâhu anh): “Rasûlullâh ﷺ Fetih Mescidi’nde üç gün duâ yaptı. Çarşamba günü iki namaz arasında duâsı kabûl edildi. O zaman ben Onun yüzünde kabûlden dolayı sevinç gördüm” buyurdu.

Hazreti Câbir şöyle devam etti: “Benim başıma mühim bir iş gelse, mutlaka o saati kollar, onda duâ yapardım ve kabûlünü görürdüm”. [Kurtubî 2/313]

5. Zorluk hâlinde.

6. Yolculuk ve hastalık hallerinde.

7. Yağmur yağarken.

8. Allâh yolunda cihâd etmek için saf tutulurken.

9. Tüyler ürperdiğinde, yapılan duâların kabûl edileceği hakkında bir çok rivâyetler vardır.

Nitekim, Şehr ibni Havşeb (radiyallâhu anh)dan rivâyet edilmiştir ki, Ümmü’d-Derdâ (radiyallâhu anhâ) kendisine: “Ey Şehr! Vücudunda arasıra ürperme buluyormusun?” dedi. O da: “Evet” deyince, Ümmü’d-Derdâ (radiyallâhu anhâ): “O zaman Allâh’a duâ et, o anda duâ kabûl olunur” buyurdu. [Kurtubî 2/313]

10. Kâbe-i Muazzama görüldüğünde.

11. Üç mescidde, (Kâbe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Aksâ’da).

12. Tavâf’da.

13. Mültezem de (Hacer-i Esved’le Kâbe’nin kapısı arasında).

14. Beytullâh’ın her tarafında.

15. Zemzem kuyusunda.

16. Zemzem suyu içildiğinde.

17. Safâ ve Merve (tepeleri) üzerinde.

18. Sa’y’da.

19. Makâm-ı İbrâhim arkasında.

20. Arafat’ta.

21. Müzdelife’de.

22. Minâ’da.

23. Cemerât (şeytan taşlama yerlerinde).

24. Peygamberlerin kabirleri yanında.

25. Ehlince bilinen şartlarla sâlihlerin kabirlerinde duânın kabûlü denenmiştir.

Hele Ma’rûfu Kerhî (kuddise sirruhû) hazretlerinin Bağdat’daki kabr-i şerîfi, duâların kabûlü için denenmiş bir ilâçtır.

26. En’am sûresindeki Celâleteyn (124’üncü âyetindeki iki lâfza-i celâl) arasında yapılan duâ da aslâ reddedilmez. [Ahmet Mahmut Ünlü, Resâil-i Ahmediyye 1, sh:25-26]

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s