HATAMIZ VARSA MUTLAKA DÜZELTMELİYİZ!

“Eşhedü ellâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh”

“Lâilahe illallâh Muhammedü’r-rasûlullâh”

Şeklinde tecvidli olarak okunabilir.

*******

DİKKAT! Kelime-i Tevhid Hataları
( Mutlaka Okuyalım ve Paylaşalım)
Allah Razı Olsun.
Allah ‘ın Selamı Üzerinize Olsun.
Sevgili Üyelerimiz ve Aziz Din
Kardeşlerim;
Birçok internet sitesinde gördüğümüz
veya bazı kitaplarda okuduğumuz gibi
Kelime-i Tevhid zikredilirken okunuş
ve yazılış hataları yapılmaktadır.
Hatta bu hatayı ilahi ve kaside
okuyan ses sanatçıları ile mevlid-i
şerif okuyan bazı imam kardeşlerimiz
de yapmaktadır.
Kelime-i Tevhid ‘in yanlış okunması
ile bazen çok büyük derecede anlam
değişikliği olabilir yanlış ifade
telaffuz etmiş olabiliriz. Bu vesileyle
Kelime-i Tevhid ‘in doğru okunuşu ve
yazılışını sizlerle birlikte hıfzedelim
istedik.
Genelde yanlış okumaları iki şekilde
görüyoruz.

1. “Lâ İlahe İllallah Muhammeden
Rasûlallah. ”
2. “Lâ İlahe İllallah Muhammedün
Rasûlallah.”

Her iki yazılış ve okunuş biçimi de
yanlıştır. Birinci yanlıştan bir tanesi
koyu ve altı çizili olarak gösterilen
“Muhammeden…” kelimesidir.
Buradaki “den”, “dün” şeklinde
düzeltilmelidir .
Hem birinci, hem de ikinci maddede
yapılan yanlışlık ise “Rasûlallah”
şeklindeki yazım hatasıdır. Rasûlallah
dediğimiz de kelimenin mânâsı sümme
haşâ; (Rasûl- Allah) “Peygamber
Allah” olacak şekilde bozulmaktadır.
Oysa “Rasûlulllah” şeklinde doğru
telaffuz ettiğimizde “Allah ‘ın
Peygamberi” olarak düzeltmiş oluruz.
Kelime-i Tavhid ‘in orjinal arapça
yazılışı ise aşağıdaki gibidir.
LÂ İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN
RASÛLULLAH.
Tabi ki Kur’an-ı Kerim okurken
Tecvid kâdelerine dikkat ettiğimiz
gibi Kelime-i Tevhid zikrederken de
Tecvid Kâidelerine göre okursak daha
iyi olur. O halde Kelime-i Tevhid ‘in
talimiyle tecvidiyle en doğru okunuş
şekli:
LÂ İLÂHE İLLALLAH
MUHAMMEDÜR-RASÛ LULLAH.

Alıntı

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=643575123798724&id=100044387260863