SIKINTISI OLANLAR.!!!

Bir sıkıntıya düştüğün vakit “Bismillahirrahmanirrahim”e ve “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”e devam edin.

Zira cenab-ı Allah bunların şerefiyle bela ve musibetin envaini def eder.

Hasan Burkay

(Kuddise sırruhu)

TÜM SIKINTILARI ÂSÂN EDECEK BİR İSM-İ ŞERÎF

Bu ism-i şerîfi her gün, her yüzün başında ve sonunda Rasûlullâh ﷺ’e salevât-ı şerîfe okuyarak üç yüz altmış kere okuyan kişiye bazı lütuflar ihsan edilir; hapisteyse kurtulur, borcu varsa borcunu öder, hasta ise iyileşir, fakirse zenginleşir.

Allâh’u Te’âlâ’ya isyan ediyorsa; itaata yönelir, zelilse; azîz olur, kendisine büyü yapılmışsa; büyüsü bozulur, ailesinden uzak kalmak zorunda bırakılmışsa; Allâh’u Te’âlâ bir şekilde onu ailesiyle buluşturur.

İç âleminde sorunlar varsa düzelir, ne isteği varsa hâsıl olur, evlenemiyorsa evlenir, eşi ile arasında sorunları varsa düzelir, çocuğu olmuyorsa takvâ sahibi bir çocuğu olur, sinirli birisiyse yumuşak huylu (halim-selim) biri olur.

Hasetçi biriyse hasedi zâil olur, kibirli ise tevâzulu olur, cimri ise cömert olur, hırslı ise kanaatkâr olur ve Allâh’u Te’âlâ bu zikir sayesinde âkibetini hayırlı eder.

Sonuç olarak kim azîz ve kerîm biri olmak isterse bu ism-i şerîfi çokça zikretmeye devam etmelidir. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erba’în]

İsm-i şerîf şöyledir:

يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيخٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ، يَا رَحِيمُ!

Latincesi:

Yâ rahîme külli sarî(kh)in ve mekrûbin ve ğıyâ(s)ehû ve me’â(z)ehû, yâ rahîm!

Meali:

Ey her feryâd edene ve her sıkıntılıya acıyan, herkesin mededi ve sığınağı olan, yâ rahîm!

Dertleri Sıkıntıları Açmak İçin Dualar

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Her gün sabah akşam yedi kere, “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim” okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.) [İbni Sünni]

(La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.) [Hakim]

(Bir sıkıntıya düşünce, “Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim” diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.) [Deylemi, İbni Sünni]

(Rızka kavuşan çok Elhamdülillah desin. Rızkı azalan çok istigfar etsin. Üzülüp sıkılan, la havle vela kuvvete illa billah desin.) [Beyheki, Hatib]

(Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]

(Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekil” deyiniz!) [İ. Merdeveyhi]

(Yasin okuyanın sıkıntısı gider.) [Deylemi]

(La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in diyen sıkıntıdan kurtulur.) [Taberani]

(Cuma namazından sonra, İhlâs, Felak ve Nas’ı yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [İ.Sünni]

(“La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin” diyen, uğradığı beladan kurtulur.) [İ. Sünni]

(Sıkıntı için şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.) [Müslim]

(Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, lâ üşrikü bihi şey’a desin!) [Nesai]

(Sıkıntı için, “Allah, Allah Rabbünâ lâ şerikeleh” deyin!) [Beyheki]

Sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, 14 secde âyetini [ezberden, ayakta] okuyup, her birinden sonra, hemen secde etmelidir. (Nur-ül-izah)

(Bismillâhirrahmânirrahim ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azim) okumak, sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir.

İmam-ı Cafer hazretlerinin sıkıntıya düşünce, okuyup, sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir:

(Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti lâ tenâmü vekfini birüknike ellezi lâ yürâmü)

Anlamı şöyledir:

Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdâdıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!

Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istigfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, şu mealdeki âyet-i kerimeleri okudu:

(Çok affedici olan Rabbinize istigfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]