UYARI:Hastalıklar için hem maddi hemde manevi yoldan tedavi olmak en doğrusu olacaktır.

—-

Vesvese, takıntı, panikatak; kalp hastalığıdır.

Antideprasan ilaçlarla değil, İhlas Suresi ile tedavi edilir. (Remzi Hoca)

PANİKATAK VE STRES TEDAVİSİ ALLAH rızası için 2 rekât namaz kılınır. Daha sonra kıbleye karşı seccade üzerinde oturup gözler kapatılır ve her biri Besmeleyle başlanarak 1001 kere İhlas (Kul huvallahu ahad) Suresi okunur. Her bir İhlas’ı okuduğunda kalbine üfler. Bunun bir seferde yapılması lazımdır. Herkesin en azından bir kere yapmasını tavsiye ediyorum. (Remzi Hoca)

Panikatak belirtileri: Kapalı yerde kalamamak, uzun müddet bir yerde oturamamak, kafasında devamlı bir şeyler kurmak, dengesizlik, ileri safhalarda şiddet eğilimi vs… (Remzi Hoca)

—-

SIKINTISI OLANLAR.!!!

Bir sıkıntıya düştüğün vakit “Bismillahirrahmanirrahim”e ve “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”e devam edin.

Zira cenab-ı Allah bunların şerefiyle bela ve musibetin envaini def eder.

Hasan Burkay

(Kuddise sırruhu)

Vesvese, Panik Atak, Depresyon, Iç huzursuzluğu Hastalıkları olanlar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sabah namazından sonra Allah’ın Es-Selâm ism-i şerîfini 100 defa çekip dua etsinler. Ayrıca gün içinde 3 defa 21 saniye gökyüzüne bakıp Sonra ellerini kalpleri üstüne götürüp, başını kalbine bakacak şekilde eğerek 21 defa Yâ Allâh desinler.

Zaman içinde nasıl rahatladığınıza kendiniz bile inanamayacaksınız biznillâh.

Kaynağı yok

*****

Panik atak, kurgu, vesvese, bunalım, kaygı, korku ve evham hastalığı olan kimseler

~~~~~~~

21 ya da 41 gün ”170 defa Yâ Kuddûs celle celâlühu“ zikreder ya da bir bardak suya 170 kere okur içerse, inşaallah bu hastalıklarından ALLAH’ın izni ile kurtulur.

*****

Panik atak-Vesvese-Karışık düşüncelerden kurtulmak için

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İnşirâh Sûresi 7 kez

“Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” bir tesbih

“Besmele şerîf” bir tesbih

Sonra

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi salâten tuhricunâ bihâ min zulumâtil vehm. Ve tukrimunâ bi nûril fehm. Ve tekşifu mâ hâfiye ve ubhim.

Anlamı

Ey Allâhım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun Âline öyle bir salât eyle ki o salât ile bize vehm (kalbe gelen yanlış düşünceler)’in karanlıklarından çıkarsın. Bize (doğru) anlayış nûrunu ikram edesin ve kapanan ve gizlenen (mânevî sırlar nevinden olan) şeyleri (bizim için) açasın.

Âmin

Fas ulemâsından İbnü’l-Fakîh lakabıyla meşhur olan Seyyid Ebû Abdillâh Muhammed (Kuddise Sirruhû)’nun lisân-ı şerîfinden hiç düşürmediği kıymetli bir salavâttır ki vesvese ve karışık düşüncelerden kurtuluş, ince anlayışa sahip olmak, gizli ve kapalı mevzûları keşfetmek için çok faydalıdır.

Bu zât zâhirî ve bâtınî ilimlerde zirveye ulaşmış nazîri nâdir olan evliyâ-i kirâmdandır ve tasavvuf ilmindeki en derin hakikat ehlindendir.

Zamanındaki ulemâ onun için : “Bu zâtın rûhunun semâvatta kaybolması, yerde bulunmasından daha çoktur.” diye O’nun makamının yüceliğini itiraf etmişlerdir. Hatta kendisi: “Semâvattaki yolları yerdekilerden daha iyi biliyorum.” diyerek kendi makamını tavsif etmiştir.

Yine böylece Kâsım ibni Rahmûn (Kuddise Sirruhû): “Muhammed ibnü’l-Fakîh vefat ettiğinden beri semâdan haber alamaz olduk (mânevî yollarımız kapandı.)” diyerek bu zâtın mânevî mertebesini îzah etmiştir.

Bu Zâtın dilinden hiç düşürmediği ve bu yüce makamlara ulaşmasına vesîle olan, bu salavât-ı şerîfedir.

[Muhammed ibni Ca’fer ibni İdrîs el-Kettânî, Selvetü’l-enfâs ve muhâdesetü’l-ekyâs bi men ukbira mine’l-ulemâi ve’s-sulehâi bi Fâs, no: 296, 1/331-333]

*****

KÖTÜ DÜŞÜNCE VE VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN ESMALAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Her gün (100) defa ”Yâ Zâhir, Yâ Bâtın celle celâlühu” İsmi şeriflerini okuyan kimseler, kötü düşünce ve vesvese hastalıklarından kurtulurlar.

Her türlü korkularından emin olurlar. Her türlü sıkıntıdan kurtulurlar.

Bilgi ve kaynak;

Bir Müslüman ihlâsla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Bâtın” diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun anlamına mazhar olur. Kalbi nur­lanır. Bütün sıkıntılardan kurtulur. Duası kabûl olunur.

ez-Zâhir, Allah (c.c.)’nun varlığını gösteren pek çok delil olması hasebiyle aşikâr demektir.  Bir Müslüman ihlâsla, inanarak ve yaşayarak “Yâ Zâhir“ diye bu mübarek ismin zikrine devam ederse onun anlamına mazhar olur. Düşmanlarına galip gelir. Kalbi nurlanır. 

“Yâ Zâhir” “Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini 100 defa okuyan, şeytanın vesvesesinden kurtulur.

Günde  100 defa “Yâ Zâhir, Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini okuyan, fena düşünceler ile vesveseden kurtulur.

(Beyaz Sır Allah’ın Güzel İsimleri, s. 105, Rauf Pehlivan, Esmâ’ül Hüsna, s. 90)

 (Prof. Dr. İzzeddin Cemel, El-Esmaü’l-Hüsna, s. 298-299)

*****

Daralan bunalan için; 129 Yâ Latîf Yâ Allah hergün okunur.

İnşirâh Sûresi 33 defa suya nefesleyin, içirin biiznillâh şifa olur.

—-

PANİKATAK VE STRES TEDAVİSİ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALLAH rızası için 2 rekât namaz kılınır. Daha sonra kıbleye karşı seccade üzerinde oturup gözler kapatılır ve her biri Besmeleyle başlanarak 1001 kere ihlas (Kul huvallahu ahad) Suresi okunur. Her bir İhlâs’ı okuduğunda kalbine üfler. Bunun bir seferde yapılması lazımdır. Herkesin en azından bir kere yapmasını tavsiye ediyorum. (Remzi Hoca)

Panikatak belirtileri: Kapalı yerde kalamamak, uzun müddet bir yerde oturamamak, kafasında devamlı bir şeyler kurmak, dengesizlik, ileri safhalarda şiddet eğilimi vs… (Remzi Hoca)

Vesvese, takıntı, panikatak; kalp hastalığıdır. Antideprasan ilaçlarla değil, İhlas Suresi ile tedavi edilir. (Remzi Hoca)

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namazlardan sonra 11 kere Fâtiha Sûresi, 137 Yâ Vâsiu (یا واسغ) kere okuyan kimse sıkıntılarından kurtulur (Remzi Hoca)

https://mektebun.wordpress.com/2021/10/24/20105/