CUMA GÜNÜ DUÂ KABÛL SAATİ

(İMAM-I AZAM RAHİMEHULLAH’A GÖRE İKİNDİ NAMAZI AKŞAM EZANINA 1 SAAT 15 DAKİKA KALA, İKİNDİNİN İKİNCİ VAKTİ OLAN “ASR-I SÂNΔ VAKTİNDE KILINIR.) CUMA GÜNÜ İKİNDİ NAMAZI, AKŞAM

EZANINA 1 SAAT 15 DAKİKA KALA KILINIR. Namazdan Sonra Namaz Tesbihleri Çekilir. İKİNDİ NAMAZININ KILINDIĞI YERDEN KALKMADAN, DÜNYA KELÂMI KONUŞMADAN; 17 Kere Âyet’el Kürsî Okunur. Sonra Akşam Ezanı Okunana Kadar; TEK NİYET ÜZERE, İSTEĞİMİZİ KALBİMİZDE TUTARAK Yâ Allâh! Yâ Rahmân! Zikri Çekilir. Duâmız, Kabûl Anina Denk Geldiğinde Allâh-u Te’âlâ’nın İzniyle Kabûl Olur. ALÎ HAYDER EFENDİ HZ.NİN CUMA GÜNLERİ İKİNDİDEN SONRA OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ ZİKİRDİR.

(Ebû Dâvûd / Şihabüddin eş-Şerci. CAH K.H.Ş.Hadis 19, CAH Delailü’l-Hayrat)

CUMA ZİKİRLERİ

~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️80 kere salavat: 80 senelik günahlar bağışlanır. (Darekutni – Ezdî)

▪️100 kere salavat: kıyamet günü o kimseye öyle bir nur verilir ki, bütün mahlûkatı kaplar. (Ebu Nuaym)

▪️200 kere salavat: 200 senelik günahlar bağışlanır. (Deylemi)

▪️İkindiden sonra 70 kere “estağfirullah”: 70 senelik günahları affedilir. (Deylemi)

▪️Kehf suresi okumak: İki Cuma arası nur olur. (Hâkim – Beyhaki)

▪️Kehf suresi okumak: Okuyan ile kabe arası o kişi için nur olur. (Darimi)

▪️Kehf suresi okumak: 8 gün içinde her türlü fitneden korunmuş olur, deccal o günler içinde çıksa ona dokunamaz. (İbni Merduye)

▪️Duhan suresi okumak: 70000 melek sabaha kadar o kişi için istiğfar eder. (Tirmizi)

▪️Duhan suresi okumak: Cennette bir köşk yapılır. (Taberani)

▪️Duhan suresi okumak: Sabaha affolunmuş olarak çıkar. (Tirmizi)

▪️Yasin suresi okumak: Mağfiret olunur. (Süyuti)

▪️Yasin ve Saffat surelerini okumak: dilediği şey kendisine verilir. (Ali El-müttaki)

▪️Cuma namazından sonra 7 İhlas, 7 Felak, 7 Nas surelerini okumak: diğer cumaya kadar muhafaza olunur. (İbni Ebi Şeybe)

▪️Cuma sabah namazından önce 3 kere “estağfirullahellezi la ilahe illa hu. Elhayyelkayyume ve etubu ileyh” demek: Günahları deniz köpükleri kadar da olsa affedilir. (İbni Sünni)

▪️Cuma namazından sonra “sübhanallahi ve bihamdihi, sübhanallahi’l-azimi ve bihamdihi, estağfirullah” demek: Onun 100000, anne ve babasının 24000 günahı affolunur. (İbni Sünni – Deylemi)

——————

Nasibin olanları yaparsın. ALLAH teala mahruminden olmaktan muhafaza eylesin. Hepsini yapabilmeyi nasip etsin. HAYIRLI, BEREKETLİ VE BOL SALAT-U SELAMLI CUMALAR

CUMA GÜNÜ YAPILAN TESBİHAT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▪️1-)100 defa “Estağfirullah el-azimallahu la ilahe illa hüvel hayy-ül kayyumu ve etubü ileyhi ve nes’elühüt-tevbete vel mağfirete ver-rahmete lena innehu hüvet-tevvabür-rahim – Allah’tan Mağfiret diler, tövbe eder,  O’na yönelirim ki; O büyüktür, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur, diridir. Varlıkların hayatlarını devam ettirendir. Biz O’ndan, tövbe nasip etmesini, bağışlamasını, merhamet buyurmasını dileriz. Hiç şüphe yok ki, O tövbeleri kabul edendir; pek merhametlidir.
▪️2-)100 defa “ Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasuliken-nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.” – Allah’ım! Bizim efendimiz Muhammed(SAV)’e rahmetini daim et. Selam eyle ki, O senin kulundur. Peygamber ki, sevgilin ve rasulün olan Nebi-i Ümmi’dir. O’nun aile efradına ve ve eshabına salat ve selam eyle.”

 

▪️3-)100 defa “Sübhânallâhi ve bihamdihî –  Allahu Teala’yı her türlü kusurdan uzak bilir ve O’na hamd ederim.”

 

▪️4-)100 defa “ Mâşaallahu lâ havle velâ kuvvete illâ billâh – Allah’ın dilediği ne ise, o olmuştur. Her türlü güç ve kuvvet Allah’tandır.”

 

▪️5-)100 defa “Lâ ilâhe illallâh-ül malik-ül hakk-ul mübiyn- Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülkün sahibidir. Gerçek mabuddur, hakikatleri beyan edendir.”

 

▪️6-)100 defa “ Subhânallâhi ve bihamdihî subhânallâh-il azîm. – Allahü Teala’yı her türlü kusurdan uzak bilir ve ona hamd ederim. Büyük Allah’ı her türlü kusurdan uzak bilirim.”

 

▪️7-)100 defa “Lâ ilâha illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu lehü’l mülkü ve lehû’l hamdü e hüve alâ külli şey’in kadîr. – Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur; Tek’tir; ortağı yoktur; mülk O’na aittir; hamd O’na mahsustur; O’nun her şeye gücü yeter.”

🔲🔲🔲

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK SALAVAT-I ŞERİFELER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1-)Cuma gecesi 100 defa:

“Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusulihî ve cemî-i halqıhî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin aleyhi ve aleyhimusselâmu ve rahmetullâhi teâlâ ve berakâtüh.”❗️

2-)Cuma günü 100 defa:

“Allâhümme Salli ve sellim alâ şefi’inâ Muhammedin  ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeiyn.”‼️

3-)Cuma gecesi aile efradına taksim edilerek, şu salavat-ı şerife 1000 adet okunur: (Peygamber Efendimize bağışlanıp, üzerine şeker şerbeti içilmelidir.) 

“Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim.”

Adab-ı Vezaif kitabından alınmıştır.

❗️ Rasûlüllâhﷺ’in Elinden Tutup Cennete Girdirecek Salavat

‼️Bu Salatü Selamı Cuma günü Cuma Ezanından önce (bin) defa okuyana cennette sayısız nimetler verilmesi

Bu Salatü Selamı Cuma günü Cuma Ezanından önce (bin) defa okuyana cennette sayısız nimetler verilmesi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu Salatü Selamı Cuma günü Cuma Ezanından önce  (bin) defa okuyana cennette kendisine sayısız nimetler verilecektir.

Okunacak Salat-ü Selam:

” Allâhümme Salli ve sellim alâ şefi’inâ Muhammedin  ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeiyn.”

Manası:” Allâh’ım! Sen (âzimişşân) (yeğâne) şefâatçımız Hz.Muhammed’e (a.s)  âline ve ashabına, hepsine Salâtü selâm eyle.”

Kaynak:Tam dua kitabı(Hafız Mustafa Tavaslı)

En Kısa Salavatlar:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sallallahü aleyhi ve sellem”

“Salli alâ Rasûlinâ Muhammed”

“Allahümme salli alâ Muhammed”

“Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve sellim.”

“Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

Cuma Günü Yapılacak Olan Zikirler ve Dualar:

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİNİN CUMA AKŞAMLARI YAPTIĞI HACET DUASI..!

CUMA GECESİ AMELLERİ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s