CUMA GECESİ ON KERE OKUYANA BİR MİLYON HASENE YAZDIRIP BİR MİLYON GÜNAHINI SİLDİRECEK BİR SALEVÂT-I ŞERİFE

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anh)dan merfuan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle varid olmuştur: “Her kim cuma gecesi on kere: ‘Yâ dâime’l-fedli ‘ale’l-beriyyeti, yâ bâsita’l-yedeyni bi’l-‘atiyyeti yâ sâhibe’l-mevâhibi’s-seniyyeti! Salli ‘alâ Muhammedin (kh)ayri’l-verâ bi’s-seciyyeti veğfir lenâ yâ ze’l-‘ulâ fî hâzihi’l-‘aşiyyeti’

يَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَى الْبَرِيَّةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ يَا صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى بِالسَّجِيَّةِ وَاغْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْعُلَى فِي هَاذِهِ الْعَشِيَّةِ

‘Ey mahlukatı üzerinde lütufları daim olan! Ey ikramlarıyla rahmet ve nimet sıfatlarını neşreden! Ey en değerli bağışların sahibi! Ahlak ve tabiat bakımından mahlukatın en hayırlısı olan Muhammed’e salat eyle. Ey yücelik sahibi bu akşam vakti bizleri mağfiret eyle’ derse, Allâh-u Te’âlâ ona bir milyon hasene yazar, kendisinden bir milyon günahı (olsa da) siler, kendisini bir milyon derece yükseltir. Kıyamet günü olduğu zaman İbrâhîm Halîl (Aleyhisselâm) ile (mahşerde kendisine tahsis edilen) kubbesinde komşu olur.” [es-Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/131; es-Sehâvî, el-Kavlü’l-Bedi’, sh:401-402]