CUMA GÜNÜ DUÂ KABÛL SAATİ

(İMAM-I AZAM RAHİMEHULLAH’A GÖRE İKİNDİ NAMAZI AKŞAM EZANINA 1 SAAT 15 DAKİKA KALA, İKİNDİNİN İKİNCİ VAKTİ OLAN “ASR-I SÂNΔ VAKTİNDE KILINIR.) CUMA GÜNÜ İKİNDİ NAMAZI, AKŞAM

EZANINA 1 SAAT 15 DAKİKA KALA KILINIR. Namazdan Sonra Namaz Tesbihleri Çekilir. İKİNDİ NAMAZININ KILINDIĞI YERDEN KALKMADAN, DÜNYA KELÂMI KONUŞMADAN; 17 Kere Âyet’el Kürsî Okunur. Sonra Akşam Ezanı Okunana Kadar; TEK NİYET ÜZERE, İSTEĞİMİZİ KALBİMİZDE TUTARAK Yâ Allâh! Yâ Rahmân! Zikri Çekilir. Duâmız, Kabûl Anina Denk Geldiğinde Allâh-u Te’âlâ’nın İzniyle Kabûl Olur. ALÎ HAYDER EFENDİ HZ.NİN CUMA GÜNLERİ İKİNDİDEN SONRA OKUNMASINI TAVSİYE ETTİĞİ ZİKİRDİR.

(Ebû Dâvûd / Şihabüddin eş-Şerci. CAH K.H.Ş.Hadis 19, CAH Delailü’l-Hayrat)

Allah’ım sana devamlı ve büyüklüğüne lâyık bir hamdle hamd olsun. Resûlullah efendimize, Ehl-i beytine, Eshâbına, O’nun yardımcılarına hayır duâlar olsun. Yâ Rabbî! Yerde ve gökte sana itâat edenlere merhamet eyle. Ey kerîm olan Allah’ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe çevir.
Ey dilediğini yok ve dilediğini var eden Allah’ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Râzı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster, beğendiklerini sevdir. Bizlere râzı olduğun işleri yapmayı nasîb eyle. Vefâtımıza kadar bu hâlimizi devamlı eyle. İrâdelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslâh eyle. Azalarımızı bu işlere yönelt. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle.
Yâ Rabbî! Bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasîb ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma hâlini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı ömrümüzün sonuna kadar nasîb eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsân, sana yakınlık ve sevinç eyle; pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize neşe ve sevinç ile girmek nasîb eyle. Kabirlerimizi Cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle.
Ey yarattıklarını, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah’ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. Bizi O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed aleyhisselâmın yanında bulunanların arasına kat. Allah’ım! Hesabımızı kolay eyle. Lütfunla kereminle muâmele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennem ‘in sesini bize işittirme. Cehennem ‘den ve Cehenneme yaklaştıracak işlerden ve sözlerden kurtar. Lütuf ve kereminle bizi Cennet’te kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve Salihler ile beraber eyle.
Yâ Rabbî! Cennet’te bizi, babalarımız, annelerimiz, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir hâlde beraber bulundur. Dünyada iken bizimle yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muâmele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et. Hastalarına şifa ver. Bize ve onlara hakiki tövbe etmeyi nasîb et. Çünkü sen, çok ihsân sâhibisin ve her şeye kâdirsin.
Yâ Rabbi! Senin yolunda cihat edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip et. Yâ Rabbi! Sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider. Belâlardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir.Yâ Rabbî! Bizi aziz kıl, zelîl kılma. Bizi, senin rızâna götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur.
Yâ Rabbî! Bize, senden korkmayı, sana tâzim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin mârifet ve nîmetlerini bize ihsân et ve bunları devamlı eyle.Yâ Rabbî! Bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, sıhhat ve âfiyet ihsân eyle. Bu âfiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver.Ya ilahel alemin İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu. Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!
Ey yerlerın göklerin canlı cansız bildiğimiz bilmediğimiz bütün yaratılmışların sahibi, kulunu hesapsız rızıklandıran Rabbim .Bizi rahmetinle rızıklandır, daralmış gönüllerimizi genişlet, bizlere salih amel, amelde muhabbet ver. Bizi günahlarımızdan dolayı cezalandırma, günahlarımıza karsı bizlere nasuh tövbesi nasip et. Çektiğimiz sıkıntılarımızı günahlarımıza keffaret et. Bizlere kapından başka kapı aratma, yüce huzuruna boynumuz bükük mahcup utanmış bir yüzle el açtık, yüzüm yok Rabbim sen celali zatı hakkı için sevgilim dediğin Muhammed Mustafa s.a.v.’in aşkına ,dostum dediklerin hatırına bizleri affet dualarımızı temiz ağızlardan kabul et. Amin.
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allah’ım! Mahlûkatın adedince, Zatının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâd ederek ilahi huzurda el açıp yakarıyoruz.
Ey yapılan dualara cevap veren Allah’ım. Sana itaat edilir Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin, Darda kalanlara icabet edersin, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!
Allah’ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey kalpleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalplerimizi sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!
Allah’ım Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet, lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları övünme vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Allah’ım cümlemize vicdan genişliği lütfet ve bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

alıntı

*****

4️⃣-) Her kim cuma günü sabah namazından önce abdest alıp tenha bir mahalde kıbleye doğru (mümkünse diz üstü) oturarak 313 defa Âyete’l-Kürsî’yi okuduktan sonra: “Yâ Allâhü! Bi hurmeti hâzihi’l-âyeti ve bi hurmeti eshâbi’l-bedri selâsete ‘aşera ve selâsimiâtin ve bi hurmeti eshâbi tâlûte selâsete ‘aşera ve selâsimiâtin, hassıl mâ fî damîrî”

ياَ اَللهُ! بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأَيَةِ وَ بِحُرْمَةِ أَصْحَابِ الْبَدْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ بِحُرْمَةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، حَصِّلْ مَا فِي ضَمِيرِي

“Ey yüce Allâh! Bu ayet-i kerimenin hürmetine, 313 Bedir ehli hürmetine, 313 Talut ashabı hürmetine muradımı ihsan buyur” diye dua ederse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle isteği gerçekleşir ve başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek hayırlara nail olur. [eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:7; ed-Deyrabî, el-Mücerrabât, sh:9; Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/15-16]

▪️

5️⃣-) Cuma günü ikindi namazından sonra tenha bir mahalde 17 kere Âyete’l-Kürsî okuyan kişiyi bir hal kaplar ve o hal içerisindeyken hangi duayı etse Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle kabul olur. [Şihâbüddîn eş-Şercî, el-Fevâid fi’s-sılâti ve’l-‘avâid, sh:7; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:150]

▪️

6️⃣-) Cuma günü ikindi namazından sonra, akşam namazına kadar Âyete’l-Kürsî okuyan kişi başka bir şeyle kıyas edilemeyecek hayırlara ve manevi sırlara nail olur. [Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr ve celîletü’l-ezkâr, sh:150]

https://mektebun.wordpress.com/cuma/

https://mektebun.wordpress.com/cuma-gecesi-amelleri/

9️⃣-) Bütün işler, yed-i kudretinde olan Allâh-u Te’âlâ’dan bir isteği olan kişi, perşembe günü akşam namazından önce gusledip (cuma gecesi girdiğinde) akşam namazını kıldıktan sonra tenha bir mahalle çekilerek, kıbleye karşı oturup acele etmeden kemal-i edep ve tertil (yavaş okuma) ile yatsı namazına kadar Âyete’l-Kürsî okur ve yatsı namazının sonunda kılacağı Vitir Namazı’nın son secdesinde 100 kere: “Yâ Allâhü! Yâ Rabbü! Yâ Rahmânü! Yâ Rahîmü! Yâ Hayyü! Yâ Kayyûm!”

يَا اللهُ! يَا رَبُّ! يَا رَحْمَانُ! يَا رَحِيمُ! يَا حَيُّ! يَا قَيُّومُ!

diye zikrederek Allâh-u Te’âlâ’dan muradının ihsan edilmesini isterse, Allâh-u Te’âlâ’nın izniyle duası makbul ve maksudu hasıl olur. [Seyyid Süleymân el-Huseynî, Kenzü’l-havâs, 2/26-27]