MÜCERREBAT’DAN MEŞAYİH-I KİRÂM TARAFINDAN TECRÜBE EDİLMİŞ BAZI HAVASS-I ‘İZAM BESMELE-İ ŞERİF HAKKINDA BİR HAVAS

Münâvi (Rahimehullâh) “Câmi’u’s-sağîr” üzerine yazdığı “Şerhu’l-kebîr”inde şöyle anlatmıştır: Ne zaman ki Besmele-i Şerif inzal olundu, dağlar onun azametinden dolayı titredi. Zebaniler dediler ki ‘Kim bunu okursa cehenneme girmez. Besmele-i şerif cehennemle görevli meleklerin adedince on dokuz harftir. Kim bunu çok zikrederse cehenneme girmez, insanların nazarında çok heybetli olur. Allah-u Te’ala Süleyman (Aleyhisselâm)a bunu zikretmesi sebebiyle mülk ve saltanat ihsan etti.”

Çocukları Yaşamayan Kimse İçin

بسم الله الرحمن الرحيم،

Bismillahirrahmânirrahîm

➤ Çocukları yaşamayan kimse Besmele-i Şerifi altmış bir (61) kere yazıp üzerinde taşırsa çocukları yaşar inşââllâh.

➤ Bu böylece tecrübe edilmiş ve doğru bulunmuştur. Allah-u Te’ala her şeye kadirdir.

Şeyh Ahmed ed-Dîrebî, el-Mücerrabât, sh:6-7; Arifan Dergisi Ocak 2011 sh:67