HER HİCRÎ AY BAŞINDA RUTİN OLARAK “MUTLAKA YAP” LİSTESİ ve HER HİCRÎ AY BAŞINDA “MUTLAKA YAP” RUTİN LİSTEYE EK OLARAK YAPILACAKLAR. (VAKTİ OLUP, FAZLADAN SEVAP İSTEYENLERE-HİÇ OLMAZSA ARADA SIRADA)

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-rutin-olarak-mutlaka-yap-listesi-her-hicri-ay-basinda-mutlaka-yap-rutin-listeye-ek-olarak-yapilacaklar-vakti-olup-fazladan-sevap-isteyenlere-hic-olmazsa-arada-s-2/?preview=true

▪️▪️▪️

(DİĞER GÜN METİNLERİ)

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-rutin-olarak-mutlaka-yap-listesi-her-hicri-ay-basinda-mutlaka-yap-rutin-listeye-ek-olarak-yapilacaklar-vakti-olup-fazladan-sevap-isteyenlere-hic-olmazsa-arada-s/

▪️▪️▪️

HER HİCRÎ AY BAŞINDA İLK PAZAR, İLK ÇARŞAMBA, İLK PERŞEMBE, İLK CUMA, İLK CUMARTESİ, SON ÇARŞAMBA, SON GÜN NE YAPALIM?

https://mektebun.wordpress.com/her-hicri-ay-basinda-ilk-pazar-ilk-carsamba-ilk-persembe-ilk-cuma-ilk-cumartesi-son-carsamba-son-gun-ne-yapalim/

Cemâzîyelâhir’in Manası: Son Mazi

Cemazîyelâhir ayının 1. gecesi:

 • kolaya gelen surelerle 2 rekat namaz kılınıristiğfar.
 • namaz bittikten sonra çokça Estağfirullah denir.

Cemazîyelâhir ayının 10. gecesi:

 • 12 rekat namaz (2 rekatta bir selam verilerek kılınır.)
 • her rekatta fatiha’dan sonra bir Kureyş Suresi okunur.
 • Bu namazın ardından Yusuf Suresi okunur.(mümkünse)
 • Fazileti:Bu namazın ardından Yusuf Suresi okuyanı Allahü Teala o sene geçim darlığından korur. Âhir zamanın sıkıntılarından korur.(Muhammed ibni Hatirüddin, el cevahirül Hams, sh.54)

***

Cemazîyelâhir ayının 1. gecesi

KILINACAK NAMAZ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2021 yılı için; 13 Ocak Çarşamba’yı 14 Ocak Perşembe’ye bağlayan gece) Kolaya gelen istediğiniz surelerle 2 rekât namaz kılınır.

Namaz bittikten sonra çokça istiğfarda bulunulur (Estağfirullâh veya Estağfirullâh El Aziym) denir.

—————

Cemazîyelâhir ayının 10. gecesi KILINACAK NAMAZ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2021 yılı için; 22 Ocak cumayı 23 Ocak cumartesi’ye bağlayan gece) Altı selamla on iki rekat kılınır, her rekatta Fâtiha’dan sonra Kureyş Sûresi bir kere okunur. Bu şekilde 12 rekat kılınır.

Fazileti: Bu namazın ardından Yûsuf Sûresi ‘ni okuyanı Allâh-u Te’âlâ o sene geçim darlığından korur. Âhir zamanın sıkıntılarından korur.

(Muhammed ibni Hatîrüddîn, El-Cevâhir-ul Hamse, sh.54)/ Lâlegül Dergisi

NOT; Akşam namzından sonra kılınması tavsiye edilir. Kılamayanlar için yatsı namazından sonra da (imsağa kadar) kılınabilir.

Müslümanlar bazı ibadetlerini HİCRİ AYLARa göre yaptıklarından dolayı bu ayları takip etmek ve bunları yaşamımıza geçirmek önemlidir.

Her Hicri ayda ortak:

 • Pazartesi ve Perşembe orucu
  • “Ey Allah’ın Resulu (sallalahu aleyhi vesellem) siz Pazartesi Perşembe günleri oruc tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (ibni mace)
  • Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi. (tirmizi)
 • Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
  •  Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
  • Hazreti Ali (k.v.)’den: “Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim selamımam cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.” Ben de :”Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi. Bende yaklaştım buyurdular ki: “İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun.1. gün için : 10.000 sene2. gün için : 30.000 sene3. gün için : 100.000 sene

oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.” Ben:”Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yanlız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim. Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):”Ya Ali Allahü teala bu sevapları sana ve senin gibi bu orucları tutanlara verecektir.” buyurdular. Ben:”Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim. Buyurdular ki:”Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.

  •  Eyyam-ı Biyz denmesiinin sebebi: hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):”Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?” Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:”Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)13. günü oruç tuttu; teninin 3te 1i beyazlandı.
    • 14. günü oruç tuttu; teninin 3te biri daha beyazlandı.
    • 15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu 

İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

 • Bu ayda da normal ibadetlere devam eder.
 • Nafile ibadetlere ağırlık verir.
 • Farzlara daha ciddi eğil.
 • Namazları vaktinde kıl.
 • Kaza namazı olanlar kılmaya çalışsınlar.
 • Geceleri teheccüd kılmaya gayret göstersinler.
 • Cuma geceleri tesbih namazı kılmaya çalışalım.
 • Rivayet edildi ki bu ayda: Sübhânallâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş.   

         
 
          Manası: Allah’ı  
                               mizanın dolusunca 
                               ilminin sonsuzluğunca
                               Rızasına ulaşıncaya kadar
                               Arşın ağırlığınca                                       Tesbih ederim
          Fazileti: 

  • Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür
  • Kabir azabından kurtulmak
  • Sırat köprüsünden geçmek
  • Cennet’e vasıl olmak
  • Düşmana galip gelmek 
  • Kötü ölümden imanla korunmak

Hepimiz gaflete dalmadan, asıl gayemiz olan ahireti unutmadan bu ayı rabbimizin rızasına Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)’in sünnetine uygun geçirmek nasip etsin İnşAllah

CEMADİYE’L-ÂHİR AYINDA YAPILACAK ŞÜKÜR

Üç aylarımızın komşusu olan bu mübarek ayda ALLAH’ımıza şükür dört cihetle yapılır;

* Lisanın şükrü için: Receb-i şerefin ilk gününe kadar, 70 bin “Elhamdülillah” çekilir.

* Azaların şükrü için: Receb-i şerefin ilk gecesine kadar, bin rekât şükür namazı kılınır.

* Kalbin şükrü için: “Yarabbi! Bu büyük nimete karşı her surette şükründen aciz olduğumu itiraf ediyorum” şeklinde itirafta bulunulur.

* Malin şükrü için: Herkesin malî durumu ve gönül arzusuna göre, her türlü infâk ve it’am ve sâir hayr-ü hasenata sarf etmekle yapılır.

* Bu ayda her sabah taze abdest alarak işrak vaktinde şu dua, sure ve ayetler okunur:

* 100 kere Estağfirullah. Yüzüncüde;

“Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerîme-llezî lâ ilâhe illâ hû. El-hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 1 kere Fatihâ-i şerife.

* 1 kere Amene’r-rasul.

* 7 kere İnşirah suresi.

* 11 kere İhlâs-I şerif.

* 1 kere Felak ve Nas sureleri okunur.

Sadaka-llahü’l-azîm. Sübhane Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. “İlâ şerafi’n-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ve meşâyihinâ ve üstâzinâ ve ihvâninâ ve li-ebeveyninâ ve li akrabâine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.

Kemal savaş hoca

Rasulüllah (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)’in hayatında, Cemaziyel-Ahir Ayının hatırlattıkları.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Küçük tevbe ayıdır. Tevbe namazı veya tevbe niyetiyle tesbih namazı kılınması çok güzel olur. Her namazdan, sonra bu ay sonuna kadar seyyidül-istiğfarı okumak çok güzel olur.

***

HİCRETİN İKİNCİ YILI

Hicretin ikinci yılında cemadül-âhır ayında; Abdullah b Cahş idaresindeki 8 kişilik seriyye Batnı Nahleye kureyş kervanı araştırmak için yola çıktılar.

Müslümanların eline geçen ilk ğaninet budur. İlk aldıkları esir Osman ile Hakemdir, ilk öldürdükleri müşrik ise Amr bin Hadramidir.

Bu olayda haram aylarda savaşın yasaklığı ayeti bu yılın Receb ayında indi.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.580

***

HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI

Hicretin üçüncü senesinde; cemadül ahır ayında Zeyd b Harisenin komutasındaki seriyye 100 suvari ile zatül-Kırede denilen yerdeki suyun başında seher vakti Safvan b Ümeyye komutasındaki kureyş kervanını ansızın vurdular.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.583

***

HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI

Hicretin 4. Yılında camaziyel-ehır ayında Rasulüllah sas ashabından 400 kişi ile Gatafanlılardan Beni Muharib ve Beni Salebe üzerine yürüdü ve medinede yerine Osman ra vali tayin etti.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.

Hicretin 4. Yılında Ebu Seleme Abdul-Esed Mahzumi Uhud gazasında aldığı yaradan dolayı vefat etti. ( Ümmü Seleme annemizin ra ilk eşi.)

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.662

***

HİCRETİN BEŞİNCİ YILI

Hicretin 5. Yılında Cemaziyel-ehır ayında Ay tutulması oldu. İlk husuf ay tutulma namazı bu tarihte kılındı.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.665

***

HİCRETİN ALTINCI YILI

Hicretin 6. Yılında cemaziyel-ehır ayında Tarif olayı oldu. Zeyd bin Harıse ra Beni Salebe üzerine onbeş kişiyle gönderildi.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.707

***

HİCRETİN YEDİNCİ YILI

Hicretin 7. Yılında cemaziyel-ehır ayında Dıhye ra yaralıyan ve elindeki hediyeleri alan Cüzzam oğullarından Huneyd üzerine Zeyd bin Harise ra 500 kişilik bir birlikle gönderildi.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.750

***

HİCRETİN SEKİZİNCİ YILI

Hicretin 8. Senesinde cemaziyel-ehir ayında Zatüs-selasil olayı vuku buldu. Kudaa kabilelerinden Beyl ve Uzre kabilelerinin medine hayvanlarını yapmalıyacağı duyuldu ve Efendimiz sas Amr ra komutasında otuz atlı ile toplam üçyüz kişi gönderdi. Bu gazveyi mutlaka okuyalım önemli derler ve olaylar var.

İslam Tarihi

Mahmut Esad s.771

Kaynak; İslam Tarihi

Mahmud Esad.

***

HİCRETİN ON ÜÇÜNCÜ YILI

Hilâfeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Ebû Bekir ra zamanında İslâm devleti büyük bir gelişme göstermiştir.

Ebû Bekir ra Hicrî 13. yılda Cemâziyelâhir ayının başında hicretten sonra Medine’de yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Ömer’in namaz kıldırmasını istedi. Ashâbla istişâre ederek Hz. Ömer’i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Hz. Ömer’in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilâfet ahitnamesini Hz. Osman’a yazdırdı.

Ebu Bekir ra, Cemaziyel-Ahır ayının 23 salı gecesi, hicri 13 yılda vefat etti.

Başka bir rivayette:

Ebu Bekir ra cemadül-ehır ayının 21 günü Pazartesi akşamı 22 ağustos 634 miladi yılında ve hicri 12 yılda vefat etti.

Cemâziyelâhir” için bir yanıt

 1. Geri bildirim: Cemâziyelâhir | MEKTEB

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s