BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN
Evde veya işyerinizde bulduğunuz ve büyü olmasından şüphelendiğiniz kâğıdı (muskayı) sirke dolu bir kaba koyup bekletin.

Yazılar silinince, 7 kere aşağıdaki (Yunus Suresi 81.) ayeti okuyun;
اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدٖينَ

Sonra o kağıdı denize (göl vs.) atın. Deniz vs. yoksa kağıdı gömün. (Murad Hoca) Kemal savaş hoca

ALLAH’ın izniyle tesiri kalkar.

—-

Büyü Sihir İptali İçin Okunacak Sureler Ayetler Dualar

https://sifaayetleridualari.blogspot.com/p/fatiha-suresi-1fatiha-1-bismillahir.html?m=1

BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUÂLAR (1)

Müslüman kimsenin büyüden korunması için ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde beyan edilen zikirlere sarılması gerekir. Çünkü onlar sağlam kaledir. Ancak bu ayetlerin tesir etmesi için sağlam iman, Allâh’a tevekkül ve itimat şarttır. Büyüden korunmak için en tesirli birkaç terkip vardır ki burada onları zikredeceğiz.

1. Bakara Suresi’nin okunması büyünün zararlarını ortadan kaldırır. Nitekim hadis-i şerifte: “Bakara Suresi’ni okuyun, onu okumak berekettir, terk etmek pişmanlıktır, büyücülerin ona gücü yetmez” buyrulmuştur. [Müslim, Müsâfirîn: 252]

2. Rasûlullâh ﷺ’in hasta olan eshabına okuduğu şu dua da sihri iptale vesiledir: “Allâhümme Rabbe’n-nâsi, ezhibe’l-be’se, işfi ente’ş-şâfî, lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yüğâdiru sekamen”

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اِشْفِ أَنتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفاءً لَا يُغادِرُ سَقَمًا

“Ey insanların Rabbi olan Allâh! Sıkıntıyı gider, şifa ver, şifa verecek ancak Sensin. Senin şifandan başka hiç bir şifa yoktur. Bir şifa yoktur. Bir şifa ver ki hastalık bırakmasın!”, bu duayı hasta kendisine de okuyabilir, başkası da ona okuyabilir. [Buhârî, no:5743]

3. Rasûlullâh ﷺ büyüden rahatsızlandığı zaman Cibrîl (Aleyhisselâm)ın ona okuduğu şu rukye de çok tesirlidir: “Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke ve min şerri külli nefsin ev ‘aynin hâsidin, Allâhü yeşfîke, bismillâhi erkîke”

بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ

“Allâh’ın adıyla seni rahatsız eden herşeyden, her türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allâh sana şifa versin. Sana Allâh’ın adıyla koruma diliyorum!” bu duayı hasta da okuyabilir, hasta üzerine de okunabilir, ancak üç kere okunması sünnettir. [Müslim, no:2186]

Devamı gelecektir…

Ruhi ve hatta bedeni sıkıntıların bir kısmının gusülde yapılan iki büyük hatadan kaynaklandığını ve bunlar telafi edildiği takdirde bu sıkıntılardan kurtulabileceğinizi biliyormuydunuz?

Birinci hata: gusülde burna su çekmede yapılan hata.

Genelde burnun ön kısmı temizlenir, halbuki suyu genize çekip bir yanma hisetmelidir, bunun en doğru şekli ise şöyledir; burnun sol tarafı parmakla bastırılarak kapatılır ve sağ taraftan sertce, genizde bir yanma hisedilecek şekilde üç kez su çekilir ve diğer taraftada aynı işlem uygulanır.

İkinci hata: gusül alınan yere bevl edilmesi.

Efendimiz (Aleyhisselâm) bu hususta şöyle buyurmuşturlar: “Hiç biriniz yıkanacağı yere küçük abdest bozup sonra da orada yıkanmaya (abdest almaya) kalkmasın, çünkü gönle dolan vesveselerin çoğu bundan ileri gelir.” [Ahmed bin Hanbel, Müsned, V, 56]

Bunlara dikkat edildiği takdirde bir çok sıkıntı biiznillâh te’âlâ zail olacaktır.

BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUÂLAR (2)

Müslüman kimsenin büyüden korunması için ayet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde beyan edilen zikirlere sarılması gerekir. Çünkü onlar sağlam kaledir. Ancak bu âyetlerin tesir etmesi için sağlam îman, Allâh’a tevekkül ve îtimat şarttır. Büyüden korunmak için en tesirli birkaç terkip vardır ki burada onları zikredeceğiz.

4. Sihrin yapıldığı yer tespit edilip büyü malzemeleri telef edilirse sihir bâtıl olur. Nitekim “Buhârî”de rivayet edildiği üzere Rasûlullâh ﷺ kendi tüyleriyle ve tarak dişleriyle yapılan büyüleri ‘Ali (radiyallâhu anh) efendimizi göndererek kuyudan çıkarttırmıştır.

Bundan dolayı insan saç ve tırnak gibi atıklarını toprağa gömmeli, büyü yapmak isteyenlere fırsat vermemelidir.

5. Acve hurması yenmelidir. Nitekim hadîs-i şerîfte: “Her kim sabah aç karnına yedi Acve hurması yerse o gün kendisine ne zehir ne de sihir zarar vermez” buyrulmuştur. [Buhârî, no:5769, Müslim, no:2047]

6. Hacamat yani kan aldırmak da büyüyü bozan tedavi türlerindendir. Büyü bozulması için özellikle sihir nedeniyle zarar gören belli bir bölge varsa ordan kan alınır. Ama her hâlükârda baştan aldırılması sihrin iptali için en faydalı usuldür. [Muhammed Yûnus Abdüssettâr; Şifâu’r-rûh, sh:129-134]

Devamı gelecektir…

BÜYÜLERİ BOZAN ÂYET-İ KERÎMELER VE DUÂLAR (3 SON)

Müslüman kimsenin büyüden korunması için ayet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerde beyan edilen zikirlere sarılması gerekir. Çünkü onlar sağlam kaledir. Ancak bu âyetlerin tesir etmesi için sağlam îman, Allâh’a tevekkül ve îtimat şarttır. Büyüden korunmak için en tesirli birkaç terkip vardır ki burada onları zikredeceğiz.

7. Sihirden, delilikten, ağrılardan, felçten vesair görünen görünmeyen tüm hastalıklardan şifa bulmak isteyen, cin ve insan şerrinden korunmayı dileyen herkesin Kur’ân’ı Kerîm’den bazı âyet-i kerîmeleri, peşine de İhlas ve Felak-Nas sûrelerini en az günde bir kere yakînî itikad ile okumaya devam etmesi şarttır. Çünkü bunun faydası bir çok evliyâullâhın tecrübesiyle sabit olmuştur. Bunları hastanın kendisi de okuyabilir, başkası da ona okuyabilir.

Nitekim Rasûlullâh ﷺ bu âyetleri sancısı olan bir sahabîye okuduğunda o hiç bir hastalığı kalmayarak huzûr-u risâletten kalkmıştır. [Ahmed ibn-i Hanbel, no:21212, Hâkim, el-Müstedrek, no:8269, 4/485, Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, no:8467, 5/197]

Yine bir hadîs-i şerîfte: “Bir gece içinde 33 âyet okuyana ne bir yırtıcı hayvan ne de bir hırsız o gece zarar veremez ve o kişinin canına da, malına da, çoluk çocuğuna da sabaha kadar âfiyet verilir” buyrulmuştur. [Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensur; 1/70-71]

Bu iki rivayette geçen âyet-i kerîmeler de: Fâtiha-i Şerîfe, Bakara Sûresi’nin başından 4 âyet-i kerîme, Bakara Sûresi’nin 163 ve 164. âyet-i kerîmeleri, Âyete’l-Kürsî ve peşindeki iki âyet-i kerîme, Bakara Sûresi’nin son 3 âyet-i kerîmesi, Âl-i ‘İmran Sûresi’nin 18. âyet-i kerîmesi, ‘Âraf Sûresi’nin 54-56. âyet-i kerîmeleri, İsrâ Sûresi’nin son 2 âyet-i kerîmesi, Mü’minûn Sûresi’nin son 3 âyet-i kerîmesi, Saffât Sûresi’nin ilk 10 âyet-i kerîmesi, Rahmân Sûresi’nin 33-35. âyet-i kerîmeleri, Haşr Sûresi’nin son 3 âyet-i celîlesi, Cin Sûresi’nin ilk 4 âyet-i kerîmesi, İhlâs-ı şerîf ve Felak-Nas sûreleridir.

Bazı velîlerin özellikle sihri iptal hususunda faydalı buldukları: Bakara Sûresi’nin 102. âyet-i kerîmesi, Âl-i ‘İmran Sûresi’nin 19. âyet-i kerîmesi, ‘Âraf Sûresi’nin 118-121. âyet-i kerîmeleri, Yûnus Sûresi’nin 79-82. âyet-i kerîmeleri, Tâhâ Sûresi’nin 65-69. âyet-i kerîmeleri, Rahmân Sûresi’nin 31-32. âyet-i kerîmeleri, Kalem Sûresi’nin 51-52. âyet-i kerîmeleri, Cin Sûresi’nin 5. âyet-i kerîmesi, bir de Kâfirûn Sûresi’ni de bu âyet-i kerîmeler arasına etmek daha kuvvetli olur. [Ebû Talha Muhammed Yûnus, Şifâu’r-rûh, sh:128-139]

Kaynak; https://www.facebook.com/Havas-ve-m%C3%BCcerrep-Dualar-594832904031653/