Bu Salatü Selamı Cuma günü Cuma Ezanından önce (bin) defa okuyana cennette sayısız nimetler verilmesi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu Salatü Selamı Cuma günü Cuma Ezanından önce  (bin) defa okuyana cennette kendisine sayısız nimetler verilecektir.

Okunacak Salat-ü Selam:

” Allâhümme Salli ve sellim alâ şefi’inâ Muhammedin  ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeiyn.”

Manası:” Allâh’ım! Sen (âzimişşân) (yeğâne) şefâatçımız Hz.Muhammed’e (a.s)  âline ve ashabına, hepsine Salâtü selâm eyle.”

Kaynak:Tam dua kitabı(Hafız Mustafa Tavaslı)