Birini ikna Etmek için Okunacak Dualar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aileler kendilerine göre bazen haklı tarafları olabilir.

Aileye olumlu yaklaşarak ve dua ederek ikna etmeyi başarabilmeliyiz.

▪️Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es’elüke min fec’eti’l-hayri ve eûzü bike min fec’eti’ş-şerri
Allah’ım! Senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden Sana sığınırım.

Ebu Davud, Edeb, 109

▪️Bismillahirrahmanirrahim

Radînâ billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin Rasûlen.

“Rabb olarak Allâh’a, Din olarak İslâm’a, Resûl olarak Muhammed aleyhi’s-salâtü ve’s-selâma râzı olduk” derse onu râzı etmek de Allâh (c.c.) üzerine bir hak olmuştur…

(Ebû Dâvud, Edeb, İbn-i Mâce Duâ)

▪️Bismillahirrahmanirrahim

Okunuşu: “Allâhümmeğfir-lenâ verhamnâ verda ‘annâ ve tekabbel minnâ ve edhılnel-cennete ve neccinâ minennâri ve eslıh-lenâ şe’nenâ küllehû.”

Anlamı: “Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 135, No: 29342)