AŞURE GECESİ KILINACAK NAMAZ

Ebû Hureyre (Radtyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre:
“Her kim Âşûrâ gecesinde dört rekat kılar, her rekatta bir kere Fâtiha, elli kere İhlâs Sûresini okursa, elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allâh-u Te alâ onun için Mele-i E‘lâ’da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bin minber binâ eder.”
Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/88; Süyûtî, el-Le’âli’l-masnua, 2/109-110; îbnü Arrâk, Tenzîhü’ş-şerî’a, 2/150-151)
İbn-i Abbas r.a. Resülullah S.A. efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Bir kimse aşağıda anlatılacak şekilde dört rekat namaz kılar ise..

Allah-ü Teala onun elli senelik geçmiş; elli senelik de gelecek günahını bağışlar..

Mele-i alada dahi, onun için nurdan bir köşk yapar:

a) Her rekatında bir kere Fatiha suresi okunur

b) Elli bir kere (51) İhlas suresi okunur. “

Bir başka rivayette ise, bu namaz şöyle anlatılmıştır:

“Dört rekat olup her iki rekatta selam verilir.

Her rekatta, bir kere Fatiha suresi okunur.

Her rekatta, bir Zilzal suresi okunur.

Her rekatta, bir kere Kafirun suresi okunur.

Her rekatta, bir kere İhlas suresi okunur.

Namaz bittikten sonra da, Resulüllah S.A. efendimize 70 kere salavat okunur. “Bu hadis-i şerif, Ebu Hüreyre r.a. anlatmıştır. Allah ondan razı olsun….“

img_5142

AŞURE GECESİ NAMAZI

Rivayete göre: “Herkim âşûrâ gecesi abdest tazeleyip iki rekât namaz kıldıktan sonra, diz üstü çökmüş halde kıbleye yönelik vaziyette her birinin başında besmele çekerek üçyüzaltmış Âyete’l-Kürsî okuduktan sonra kırk sekiz kere:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِه۪ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

âyet-i kerîmesini okur da, sonra on iki kere:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذِهِ لَيْلَةٌ جَدِيدَةٌ وَشَهْرٌ جَدِيدٌ وَسَنَةٌ جَدِيدَةٌ فَاَعْطِنِى اَللّٰهُمَّ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَاصْرِفْ عَنِّى شَرَّهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا وَشَرَّ فِتْنَتِهَا وَمُحْدَثَاتِهَا وَشَرَّ النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Ey Allâh! İşte bu, yeni gecedir, yeni aydır ve yeni yıldır. Öyleyse ey Allâh! Bana onun hayrını da, onda bulunanların hayrını da nasip et.

Onun şerrini de, onda bulunanların şerrini de, onun fitnesinin şerrini de, onda meydana gelecek olan şeylerin şerrini de, nefsin ve kötü arzusunun şerrini de, kovulmuş şeytanın şerrini de benden çevir.” derse, peşine de Kur’ân-ı Kerim’den iktibas edilen dualardan dilediğiyle bitirir, defaat ile tesbih, tehlil ve salevattan sonra Müslüman erkek ve kadınların tümüne duâ yaparsa, o sene bütün kötülüklerden korunmuş olur.” (Mâü’l-ayneyn, Na‘tü’l-bidâyât, sh:166)

AŞURE GECE VEYA GÜNDÜZÜNDE NAFİLE NAMAZ

Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA’den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;
Bu kişi öldüğü zaman ALLAH’u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz… Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir…

image

Bu namazlar mekruh olmayan bir vakitte mesela; gece teheccüdde kılınabilir.

Kuşluktan sonra 4 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 51 ihlas oku. Not; Gusl abdesti (boy) ile işrak vaktinden sonra kılmak eniyisi. (İşrak vakti; Güneş doğduktan sonra, takriben bir saat sonradır.) Namazdan sonra Dünyevi-Uhrevi her hacetini Cenab-ı Haktan talep edilmelidir.

*
Mekruh olmayan bir vakitte 2 rekat namaz kıl. Fatihadan sonra 11 ihlas oku.

*

Kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kıl. Her rekatta 1 fatiha, 10 ihlas oku. Namazdan sonra 100 defa Salavat-ı Şerife okunur. ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ALÂ ÂLİ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ÂDEME VE NÛHİN VE İBRÂHİME VEL MÛSA VE ÎSA VE MÂ BEYNEHÜM MİNE’N-NEBİYYÎNE VE’L-MÜRSELÎN. SALEVÂTU’LLÂHİ VE SELÂMÜHÛ ALEYHİM ECMAÎN.

*
Öğle-ikindi arası 4 rekat namaz kıl. Her rekatta 1 fatiha, 50 ihlas oku. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 Lâ havle ve lâ………..oku. Ümmeti Muhammedin kurtuluşu için dua et

img_5177-1

9. VE 10. GECE NAMAZLARI

Muharremin 9. ve 10. geceleri teheccüt vaktinde 4 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 50 ihlas oku.
Muharremin 9. ve 10. geceleri tesbih namazı kıl.

image

MUHARREM AYININ 1’i ile 10’u ARASINDA 1 DEFA NAMAZ

6 rekat namaz kıl (2 rekatte bir selam vererek) akşam-yatsı arasında. Eğer kılınamazsa Yatsıdan sonra kılınır.

Niyet; Niyet ettim senin rızan için namaza. Herhangi bir komşumun, din kardeşimin veya bir kimsenin bana hakkı geçmişse, bu hakkın ödenmesi için, Allahüekber!

1. rekatta; 1 fatiha, 1 Ayetel Kürsü, 11 İhlas

2. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas

3. rekatta; 1 fatiha, 1 Tekasür, 11 İhlas

4. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas

5. rekatta; 1 fatiha, 3 Kafirun, 11 İhlas

6. rekatta; 1 fatiha, 10 İhlas okunur.

Not; Bu sureleri bilmeyen, onların yerine ihlas suresi veya bildiğini okuyabilir.

Namazdan sonra; dua edilir.

img_5199-2

Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinin ders ve sohbetlerinde talebelerince derlenen, Fazilet Neşriyat tarafından yayınlanan, Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER kitabının sonunda [s. 58], kılınması hatırlatılan Husama namazı hakkında kısaca şu önemli bilgiler verilmektedir:

“Kıyamet günü, üzerimizde hakkı olduğunu iddia edenlere bu Namazla mukabele edilir (karşılık verilir). Mübarek gece ve gündüzlerde kılmayı ihmâl etmemelidir.
4 rek’at bir namazdır. Dörtte bir selâm verilir. Aynen öğle namazının sünneti gibi kılınır.
1’inci rek’atte: 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerif,
2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 3 Kul yâ…
3’üncü rek’atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs, 1 el-haakümü’t-tekâsür…
4’üncü rek’atte:1 Fâtiha, 15 İhlâs, 1 Âyetü’l-kürsî.”

image