AŞURE GÜNÜ…

SIKINTI- FAKİRLİK – HASTALIK – AFV VE MAĞFİRET İÇİN

BİRÇOK REÇETE BURADA….

AŞURE günü yapılacak ibadet ve faziletlerini kısa kısa bu paylaşımda sizler için yazmaya çalıştık..

________________

AŞURE GÜNÜ ORUÇ;

Her kim muharremin 9-10 unda yada 10-11 de oruç tutarsa 2 yıl ibadet etmiş olur, her kim bunu duyurursa 80 yıl ibadet etmiş olur…

Hadisi Şerif

Aşure günü de, tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte tutmalıdır.

Gücü yeten 8-9-10. günlerde tutmaya çalışsın daha eftaldir

________________

AŞURE GÜNÜ NİYET VE HAYR İSTEKLERİN KABULÜ İÇİN;

Aşure gününde 786 besmele-i şerif her ne niyet üzerine okunursa kabul olur…

Aşure günü akşamla yatsı arası 40 Fatihayı şerif ne niyet üzerine okunursa kabul olur..

________________

RIZIK BOLLUĞU;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadır

“Kim kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa, cenabı Hakta senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir”..

rumüzül ehadis sh446/5568

Bazı zatlar “evde ihtiyaç bilhassa gıda maddeleri o gün alınınca evde sene boyunca eksikliği görülmez” demişlerdir….

________________

AŞURE GÜNÜ NAMAZI; GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI;

Aşure Günü Namazı,Aşure Günü Namazı Kılınışı

İbni Abbas tan rivayet ediliyor

Kim aşure günü 4, rekat namaz kılar da

her rekatında fatiha dan sonra 50, ihlas okursa,

Allah ü Teala geçmiş ve gelecek 50 senelik günahlarını bağışlar ve Mele i Ala da cennette onun için nurdan bir kürsü bina eder,

Aşure gecelerini ibadetle ihya eden melekler mukarrabin gibi Allaha ibadet etmiş sayılır..

AŞURE GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR

Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA’den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHivela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa

Bu kişi öldüğü zaman ALLAH’u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz.

Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir.

Nitekim hadîs-i kudsîde

بِالْفَرَرئِضِ نَجَى مِنِّى عَبْدِى وَ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ

Farzlarla kulum benim gazabımdan azabımdan kurtulur.

Nâfilelerle bana (benim rızama) yaklaşır. buyurulmaktadır.

Böylece nâfile ibâdetleri yerine getirmek mecbûrî olmamakla beraber, bu ibâdetler kulu Allah’a yaklaştırmaktadır.

O halde değerli Müslüman Kardeşlerim mânevî mertebelere nâil olmak isteyen herkes, bu tarif edilen ibâdetleri imkân nisbetinde yerine getirmelidir. Yapılmadığı takdirde ise, mânevî bir mes’ûliyeti yoktur.

________________

AŞURE GÜNÜ ŞİFA İÇİN;

Gül suyunu kaseye koyup 7 tane Fatiha Sûresi (her okuyuşta besmele ile) okuyup her okuyuşta üfleyip sonrasında bu gül suyunu önce saçlarımıza sonra ellermizle yüzümüze sürüyoruz. Tüm hastalıklardan arınıp korunmak için..

SÜRME;

Tedavi niyetiyle sürme sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

___________________

SON NEFESTE İMANLA ÖLMEK İÇİN;

Aşure günü 7 kere Tevbe suresinin son ayeti okunursa iman ile ahirete göçülür..

Tevbe 129.ayeti

“Bismillahirrahmanirrahim Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym”

_________________

FAKİRLİK GÖRMEMEK İÇİN;

Aşure günü Vakıa suresini okuyan kimse fakirlik görmez..

İkramda bulunulmalı:

Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.

_________________

Aşure günü Rahman suresini okuyan kişiye cennet vacip olur..

_________________

GÜNAHLARIN AFVI İÇİN;

Aşure günü 313 defa La’ilahe illa ente subhaneke innii küntü minezzalimiin duası okunur..

“Ya Rabbi, razi olmadıgın Şeylerden ne yapmIssak hepsini affet.. AMIN..

Aşure gününde günahlarımızın affı için Bol bol istiğfar çekilir…

Belki bedenin… Belki de ruhundur kıvranan…

Belki de bin bir türlü muamma…

Her ne durumda olursan ol diline yakısır bu ..Dua.. “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiin..

______________

AŞURE GÜNÜ SELAM;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmakta

“Her kim aşüre gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verise, O kişi bütün müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.. ”

Şir’atül islam şerhi sh 217

__________________

SADAKA;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmakta

“kim ki Aşüre günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa, Cenabı hak ona “Uhut dağı” kadar sevap verir. ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur.”Şir’atül islam sh 217

__________________

AŞURE GÜNÜ GUSUL (BOYABDESTİ);

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur..

“Aşüre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) ( ve şifa bulur) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

diğer bir hadisi şeriflerinde:

“Aşure günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyyen hastalık olmaz”Şir’atül islam-Riyazüz-salihin

________________

HASTA ZİYARETİ

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur..

o gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur .Aşüre günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur.”

AŞÜRE RİSALESİ

________________

AŞURE GÜNÜN SUYUN ZEMZEM AKMASI;

“kim ki Aşüre ggünü gusledecek olursa Anasından doğduğu gün gibi, cenabı hak onu günahlardan temizler.”Şir’atül islam şerhi sh 218

Allah dostları bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir.

“Aşüre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. bu nasıl olur ? denirse nasılki arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır.

Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır.

Aşüre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirayet eder.

ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur . Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için Allah tarafından şifadır. ruhul beyan c.4 sh.83

________________

AŞURE GÜNÜ AKRABA ZİYARETİ;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;

“kimki akrabaları ile ilişkisin kesmiş iken Aşüre günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyya (A.S) ve İsa (A.S)ın nasibini verir.

ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygamber Aleyhimüselam komşu eder. Şir’atül islam şerhi sh 217

________________

AŞURE GÜNÜ İLİM MECLİSİNDE BULUNMAK;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;

“kim ki Aşüre günü Allah’ı anan bir topluluğa gider, onlarla 1 saat bulunursa,Onu cennetine koymak Allah üzerine haktır.

Şir’atül islam sh 217

_________________

AŞURE GÜNÜ YETİM SEVİNDİRMEK;

Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyorlarki;

kim ki Aşüre günü eliyle bir yetimin başını mesh ederse,(okşarsa) cenabı Hak o yetimin başındaki saçının her bir teli için cennette yüksek dereceler verir.”Şir’atül islam şerhi sh 218

__________________

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir.

Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması,

Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması,

Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması,

Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması,

Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması,

Hazret-i Yakub’un oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması,

Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması,

Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması,

Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi,

Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden

BURADA NE VAR?

AŞURE GECESİ YAPILACAKLAR LİSTESİ

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/A

(Dua, Namaz Listesi)

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/B

(Zikir Listesi)

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-2

(Salih Ameller Listesi)

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK (DETAY/KAYNAKLARLA) SALİH AMELLER UZUN LİSTE

 

AŞURE GECESİ YAPILACAKLAR LİSTESİNİ BURAYA TIKLAYARAK HER MADDENİN AÇIKLAMASIYLA BURAYA BAKARAK UYGULAYABİLİRSİNİZ.

AŞURE GECESİ YAPILACAKLAR LİSTESİ

-Ertesi(aşure) gün için sahura kalk.
-Kul hakkı namazlarından birini kılın. (Muharremin 1 ile 10 arasında 1 defa veya Aşure günü kılınan namaz daha iyi olur<aşure günü kılınamazsa>) veya diğer gece kılınanı.
(Sitemizden kul hakkı namaz çeşitlerinden bakınız)
-Bu nafile namazlardan birini veya dilediğiniz kadarını kılın.
1)2 rivayet var.
a) 10. Gece(aşure gecesi); gece veya teheccüd vaktinde 4 rekat namaz kıl. Her rekatta fatihadan sonra 50 ihlas oku. (Zamanı olmayan ihlasları sayıyı tek tutup azaltabilir)
b) 4 rekat kıl. Her rekatta fatihadan sonra 1 zilzal,1 kafirun,1 ihlas oku.(zilzal suresini bilmeyen diğer rivayeti olanı kılabilir.
Namaz bitince 70 salavat
2)Aşure gece veya gündüzü her rekatta fatihadan sonra 3 ihlasla 100 rekat kılar. Sonra tesbihler var. (Detayına sitemizden bakınız)
3)Aşure gecesi 2 rekat(istediğin sureyle) kıl. Sonra besmeleyle 360 ayetel kürsiden sonra 48 defa verilen ayet ve 12 defa arkasından duası var. (Detaylara bakınız)
-Hergün için değişik okunan zikirlerinizi tamamlayın.

Mektebun
* Kazası olan kazaya yönelmeli.

image

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/A(DUA,NAMAZ LİSTESİ) BURAYA TIKLAYARAK LİSTEYİ KOLAYCA UYGULAYABİLİRSİNİZ.

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/A

(NAMAZ, DUA LİSTESİ)
* Aşure günü oruçlu olalım.
* Aşure günü dualarından birini veya istediğiniz kadarını okuyunuz.
. <aşure duası-1> (“Sübhânallâhi mil’el mizân ve
müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş”) X10 kere okuyunuz.
. <aşure duası-2> Aşure günü 3 X okuyunuz.(koyu pembe resimdeki)
. <sene başında 3 kere okunan duayı aşure günü 3 kere okuyunuz.
Gece veya gündüz olarak okunan.
. <Gönenli Mehmet Efendi hz. Okuduğu muharrem 1.gün okunan duayı
Aşure günü 3 kere okuyunuz.>
. <Şihabüddün es-sühreverdi hz. Nakli olan Aşure günü 3 kere okunan
Yılbaşı duasını aşure günü 3 kere okuyunuz. (Yeşil başlıklı Yılbaşı duası)
. <Mahmut Sami Ramazanoğlu hz.nin; Muharrem 1.,ilk 10 gün hergün ve
Aşure günü okunan duasını 3 kere okuyunuz.
. <AŞURE GÜNÜ OKUNMASI MÜSTEHAP GÖRÜLEN, Aşure günü duasını
Okuyup ardından 70 kere dua okunan, aşure günü duasını 1 kere okuyunuz.
. <Aşure günü önce 70 besmele,70 hasbünallah…,7 kere duası okunan
Aşure günü duasını okuyunuz.
. <Aşure günü 7 defa okunup ardından 70 hasbünallah okunan duayı okuyunuz.
* Bir kul hakkı namazı kılınız. (Siteden kul hakkı namazı çeşitlerinden Aşure günü
Kılınan namazı kılın.
* Aşağıdaki nafile namazlardan birini veye ist. kadarını kılın.
. <Fatihadan sonra her rekatta 3 ihlasla kılınan 100 rekatlık namaz.
. <İmam Echurinin nakliyle başlayan 3 nafile namaz.
. <Aşure günü namazları başlığıyla 4 nafile namazın tavsiye edildiği namazlar.
(Koyu renk resimdekiler)

* Ayrıca Aşure günü yapılacaklar listesi-1B (ZİKİR LİSTESİ)ni uygulayın.
* Ayrıca 2. Listemiz olan AŞURE GÜNÜ SALİH AMELLERİ LİSTESİNDEKİLERİ
UYGULAYIN.
Mektebun
* KAZASI OLANLAR KAZAYA YÖNELMELİ.

img_5254-1

____________________

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/B (ZİKİR LİSTESİ) {Buraya tıklayarak listeyi kolayca uygulayabilirsiniz.}

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/B

(ZİKİR LİSTESİ)

* Aşure günü 100 ayetel kürsi-100 ihlas ölmüş ana-baba için unutmayın.
* Hergün değişen ilk 10 gün zikirlerini unutmayın.
* Bir sene boyunca hasta olmamak için yapılan reçeteyi unutmayın(siz,
aileniz ve çocuklarınıza)
* 313 LÂİLAHE İLLÂ ENTE SUBHÂNEKE İNNİ KUNTU MİNEZZÂLİMİN duası okunur.
* 308 YÂ REZZAK celle celaluhu çekilir.
* 1000 İHLÂS suresi okuyana; Allahu Teala rahmet nazarıyla bakar.
* 786 Besmele çekenin; ne muradı varsa olur (her niyet için okunabilir)
* TEVBE suresinin son 2 ayetini 7 defa okuyan; o sene ölmez.
Tevbe Suresi Son 2 ayeti aşağıdadır:
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun
aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve
huve Rabbul arşil azîm(azîmi).
* 70 kere “Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’men na-sir, Gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.” duasını okuyanı Allahu Teala mağfiret eder.
* Rahman Suresi okuyana; Cennet vacip olur.
* VÂKIA suresi okuyan; fakirlik görmez.
* YÂSÎN suresi okuyanın; kalbi her türlü kötülükten temizlenir.
* ALAK suresi okuyanın; şanı şerefi artar.
!Ayrıca Aşure günü yapılacaklar listesi 1/A(NAMAZ,DUA LİSTESİ)ni atladıysanız yapın.
!Ayrıca 2. Listemiz olan AŞURE GÜNÜ SALİH AMELLERİ LİSTESİNDEKİLERİ
UYGULAYIN.
Mektebun
* KAZASI OLANLAR KAZAYA YÖNELMELİ.

img_5255-2

______________________

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-2 (SALİH AMELLER) {Buraya tıklayarak listeyi kolayca uygulayabilirsiniz.}

AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-2
SALİH AMELLER LİSTESİ

!!!AŞURE GÜNÜ YAPILACAKLAR LİSTESİ-1/A (NAMAZ,DUA) ve 1/B (ZİKİR) LİSTELERİ elden geldiğince uygulanmalı. NOT: Aşure gecesini ibadetle geçir ve aşure gününü oruçla geçir. Aşure günü oruç tutmak sünnettir.
* Muharrem ayının 8-9-10 veya 9–10 veya 10–11 veya 9–10–11. günleri veya da ilk 10 günü oruç tutulur.
* Su veren, hiç isyan etmemiş gibi olur, su içirmek çok sevap olur.
* Bir sene boyunca hasta olmamak için yapılacak amel yerine getirilir.
* Tevbe edilir, bol bol istiğfar çekilir. Örneğin “Estağfirullâh el-Azîm” denir.
* Bol sadaka verilir. Komşulara ve akrabalara ikramda bulunulur. Sadaka veren; Uhud büyüklüğünde mükafat kazanır.
* Aşure günü mutlaka gusül (boy) abdesti alınırsa; bedene şifa olur. İki kere gusül alırsa ömrü boyunca göz hastalığı çekmez.
* Tırnak kesilir.
* Göze sürme çekilir. Göze sürme çekerse, 1 yıl gözağrısı görmez.
* Hasta ziyareti yapılır.
“Her kim Âşûrâ gününde bir hastayı ziyaret ederse, sanki bütün Âdemoğlunu ziyaret etmiş gibidir.” (Geylânî, el-Ğunye, 2/88
* Yetim başı okşanır.
* Eve erzak alınır, bugüne hürmet olarak artırılır. Çoluk çocuğa bolluk yapılır. Hadîs-i şerîf’de beyân edildiği üzere Allahu Teala o haneye sene boyunca rızık bereketi verir. Efdal olan 10 çeşittir.
* En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir. Bütün müminlere selâm verilmiş gibi olunur. (şiratü’l-islâm)
* Aşure günü sakin olunur, güler yüzle musafaha edilir.
* İftar Yemeği Verilir. Kim iftar ettirirse, bütün ümmetin karnını doyurmuş, iftar ettirmiş gibi sevap kazanır.
* Taneli yemek, et yemeği pişirmek çok sevap olur.
* Sıla-i rahim yapılır. Akraba ziyareti yapanlar ;Yahya as’a ve İsa as’a komşu olur.
* Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetinde bulunulur ve İlim öğrenilir. Bir saat ilim meclisinde bulunana; Cennet vacip olur.
* Aşure pişirilir. (Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı.
NOT: BU LİSTEDEKİ HER AMEL HK. GENİŞ BİLGİ VE KAYNAKLAR; SALİH AMELLER GENİŞ BİLGİ LİSTESİNDE VERİLMİŞTİR. ………..MEKTEBUNDAN……..

img_5256-2
AŞURE GÜNÜ YAPILACAK (DETAY/KAYNAKLARLA) SALİH AMELLER UZUN LİSTE

***

ORUÇ TUTMAK

AŞURE ORUCU FAZİLETİ..Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür.ramazanı şerif orucu farz kılınmadan önce aşure orucu farz idi.Ondan sonra ramazan orucu farz kılındı.Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Aşure orucu Peygamber (s.a.v.)Efendimizin hiç terk etmediği sünneti oldu.Fıkıh kitaplarında tavsiye edilen bütün oruçlar nafile diye zikredilirken,Aşure gününün orucu “sünnet oruç” diye adlandırılmıştır. Bu da Aşure orucunun kuvvetine işarettir. Bu oruç hakkında Peygamber (s.a.v.)efendimiz şöyle buyurmuşlardır. “Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız, çünkü o, Allahü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür. O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir.”(şiratül-islam şerhi)

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

(Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

***

HASTA ZİYARETİ YAPMAK
“Her kim Âşûrâ gününde bir hastayı ziyaret ederse, sanki bütün Âdemoğlunu ziyaret etmiş gibidir.” (bütün hastaları ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur) (Geylânî, el-Ğunye, 2/88

“Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş gibi olur.” buyurmuştur. (Gunye 2 / 53–54)
***
BİR SENE BOYUNCA HASTA OLMAMAK İÇİN YAPILACAK BİR AMEL
Bir miktar gül suyuna ,her birinin başında besmele çekerek ve suya bakılarak, 7 Fatiha okunup O gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.
***
SAKİN-GÜLERYÜZLÜ OLMAK
Sinirine hakim olmak güler yüzle musafaha etmek.
***
TEVBE-İSTİĞFAR ETMEK
Tevbe etme, bol bol istiğfar çekme.
***
TIRNAK KESMEK
Tırnak kesme.

***

SU VERMEK

Su vermek, su içeren hiç isyan etmemiş gibi olur. Su içirmek çok sevap olur. Hadis-i şerifte de Rasûl-i Ekrem (sas) :”Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş gibi olur.” buyurmuştur. (Gunye 2 / 53–54)

***

YETİM BAŞI OKŞAMAK

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde eliyle bir yetimin başını okşarsa, Allâh-u Te’âlâ bu yaptığı iş vesilesiyle (o yetimin başındaki) her bir saç tanesine karşılık, o kişiye cennet­te bir derece verir.” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/87; Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şi/ati’l-lslâm, sh:218

“Aşure günü bir yetimin başını okşayana, yetimin başındaki kıllar sayısınca sevap verilir.

***
İFTAR YEMEĞİ VERMEK

İbn-i Abbâs (ra) ‘dan bildirilen diğer bir hadis-i şerifte: “-Bir kimse Aşure günü oruç tutarsa, Allah Teâlâ ona geceleri ihya edilmiş, gündüzleri oruçla geçirilmiş altmış senelik ibadet sevabı yazar. Keza ona bin şehid sevabı verir. Aşure günü oruçlu olan için yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşure günü iftar yemeği verirse, ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar ettirmiş, karınlarını doyurmuş gibi olur. Aşure günü bir yetimin başını okşayanın, yetimin başındaki saçlarının sayısı kadar Cennette derecesi artar.” buyrulmuştur. (Gunye 2 / 53)

Aşure günü orucunda bir kişiye iftar ettiren bütün Müslümanları iftar ettirmiş gibi olur.
Kim iftar ettirirse, bütün ümmetin karnını doyurmuş, iftar ettirmiş gibi sevap kazanır.
***

SADAKA VERMEK

Fakîrler ve miskinler doyurulur. Bol sadaka verilir. Komşulara ve akrabalara ikramda bulunulur.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a) veya Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bu konuda şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde zerre miktarınca sadaka verirse, Allâh-u Te alâ ona Uhud Dağı miktarınca sevap verir ve bu sevap kıyamet gününde o kişinin mizanında bulunur.” (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati’l-Îslâm, sh:217)

“Her kim Âşûrâ gününde sadaka verirse, bütün sene boyunca (vermeyip de sevabını) kaçırmış olduğu sadakaları vermiş gibi olur.”(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

***
AŞURE GECESİNİ İHYA ETMEK VE AŞURE GÜNÜNÜ ORUÇLU GEÇİRMEK
!Her kim aşure gecesini (ibadetle) ihya ederse, Allah celle celaluhu onu dilediği kadar ihya edecek… Hadis-i Şerif
!Her kim aşure gecesini ibadetle geçirir ve ertesi günüde (yani aşure gününü) oruçla geçirirse o kişi ölürken nasıl öldüğünü bilmeden ölecektir…Hadis-i Şerif

!Muharrem ayındaki, Aşura günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter…

(“Geçen seneye keffarettir…” Hadis Şerif / Müslim)

***
İRİ TANELİ YEMEK-ET YEMEĞİ-AŞURE PİŞİRMEK
Taneli yemek, et yemeğı, AŞURA pişirmek çok güzel olur.

***

AŞURE PİŞİRMEK
(Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı.

İLK AŞÛRE YEMEĞİ

Nûh (a.s.) berâberindekilerle gemiden Âşûre günü indi. O gün oruç tuttu ve Allâh (c.c.)’e şükür olmak üzere maiyyetine oruç tutmalarını emretti. Azıkları artmıştı. Birisi bir avuç buğday, diğeri bir avuç nohut getirdi. Yedi çeşit hubûbât ile Nûh (a.s.) onlara yemek pişirdi. İnsanlar bunu Âşûre günleri için âdet edindiler ki yapanlar için büyük sevap vardır. Fakîrleri ve miskinleri de doyurmak lâzımdır.

Zikrolunduğuna göre Allâhü Te‘âlâ, Aşûre gününde Zemzemi diğer sularla berâber akıtır. O gün gusleden kimse bir sene boyunca hastalık görmez. er-Ravzü’l Fâik’de bu şekilde yazılıdır.

***
SELAM VERMEK
Çok selam vermelidir.
“Her kim Âşûrâ gününde on Müslümana selam verirse, sanki o kişi mahlukat içerisindeki bütün müminlere selam vermiş gibidir.” (Safûrî, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156)

En az 10 müslümana birer selâm veya bir müslümana 10 selâm verilir.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

***

SÜRMEK ÇEKMEK
Göze sürme çekerse, 1 yıl gözağrısı görmez. Gerçek sürme göze çok faydalıdır (Rivayete göre Musa a.s.’a Allahın nuru Tur dağında tecelli edince dağ Rabbimizin nurundan yanmış ve gerçek sürme oradan, o dağdan gelen sürmedir, çok faydalıdır.)

“Her kim Âşûrâ gününde (bir rivayet içinde misk bulunan) ismid (sürme taşı) ile (gözlerine) sürme çekerse, asla göz hastalığı çekmez.” (Beyhakî, Şuabü’l-îmân, no:3797, 3/367)

Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

***

SILA-İ RAHİM YAPMAK

Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a) Akraba ziyareti yapanlar ;Yahya as’a ve İsa as’a komşu olur.

Aşure günü görüşmediği akrabalarıyla mutlaka görüşmeli, onları arayıp sormalıdır…

Kim akrabaları ile ilişkisini kesmiş iken Aşure günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teala ona Zekeriyye (A.S.) ve İsa (A.S)’ın nasibini verir. Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki Peygambere Aleyhimüsselam komşu eder.” (şir’atül-islam şerhi)

***
ALİM SOHBETİNE GİTMEK-İLİM ÖĞRENMEK
Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetinde bulunmalı, ilim öğrenmeli.

Bir saat ilim meclisinde bulunana; Cennet vacip olur.

Her kim Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetine giderse veya ALLAH’ı (celle celaluhu) zikreden bir cemaatin arasında 1 saat oturursa ALLAH’u Teâlâ’nın onu Cennete sokması ALLAH (celle celaluhu) üzerine hak olur…

Aşure günü ilim meclislerine gitmek hakkında da Peygamber Efendimiz: “Kimki Aşure günü Allah’ı zikreden bir topluluğa gider, onlarla beraber bir saat bulunursa, Onu cennete koymak Allah üzerine vacip olur.” buyurmuştur.

Yine Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu.

***

GUSÜL (BOY) ABDESTİ ALMAK

Aşure günü mutlaka gusül al çünkü sular aşure günü zemzem akar… https://mektebun.wordpress.com/2016/10/10/asure-gunu-gusul-al-efdali-2-kerecunku-asure-gunu-sulara-zemzem-karisir/

Gusletmeli. O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler. Ayrıca; Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a)
Aşure günü; gusül (boy) abdesti almalı, ev halkına, çocuklara da aldırtmalıyız.

Gusül abdesti alınırsa; bedene şifa olur. İki kere gusül alırsa ömrü boyunca göz hastalığı çekmez. “Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, ölüm hastalığından başka bir hastalık görmez.<gusledenin bir daha seneki güne kadar ölüm hastalığından başka hastalık çekmeyeceği rivayet ediliyor.>” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/88)

Bir hadis-i şerifte de Rasûl-i Ekrem (sas) “Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, bir an dahi isyan etmemiş gibi olur.” buyurmuştur. (Gunye 2 / 53–54)

Eserlerde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, Allâh-u Te‘âlâ’nın katında annesinin onu doğurduğu günkü gibi gü­nahlardan arınmış olur.” (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati’l-lslâm, sh:218)

NOT; Zikrolunduğuna göre Allah Teâlâ, Aşure gününde Zemzem’i diğer sularla beraber akıtır. O gün gusleden kimse, bir sene boyunca hastalık görmez. El-Ravzu’l-Faik’de bu şekilde yazılıdır. (Yunus ve Hud Sureleri tefsiri S. 115.)
!!! [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

***

EVE ERZAK ALMAK-AİLEYE BOLLUK YAPMAK
Eve erzak alınır, bugüne hürmet olarak artırılır. Çoluk çocuğa aileye bolluk yapılır. Bu günde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak, sene boyunca berekete vesile olur. Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir.
Hadîs-i şerîf’de beyân edildiği üzere Allahu Teala o haneye sene boyunca rızık bereketi verir. Rızık bolluğu için 10(efdali) çeşit yiyecek al. Hububat cinsi şeyler daha iyi olur. Ayrıca tuz, sirke, un vs. şeyler alınır. Ayrıca sirke ve tuz gibi bozulmayacak şeylerden bol miktarda alıp o yıl boyunca tüketmek, daha sonra gelen Aşure günü bunları yenilemek bereket açısından iyi görülmüştür.
Cenab-ı Hak, o kulun Aşure günü hürmetine evin rızkını arttırmasından, bütün sene o kulun rızkını bollaştırır.
“Her kim Âşûrâ gününde ailesine genişlik yapar (da ikramlarda bulunur) sa, senenin geri kala­nında da hep (rızık bakımından) genişlik içerisinde olur.” (Taberânî, el-Mucemul-Kebîr, no: 10007,10/77; Beyhakî, Şuabul-îmân, no:3792,3/36S)
Her kim malından (vererek) ailesine o günde genişlik yaparsa, Allâh-u Te’âlâ da senenin diğer günlerinde ona genişlik yapar.” (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

Aşûre gününde, âile ferdlerine, yeme içme ve elbise bakımından, eli açık tutmak mendûbdur. Çünkü Beyhâkî ve Taberânî’nin Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivâyet ettikleri hadîs-i şerîfte Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Aşûre gününde âilesi için bolluk sağlayan kimseye, Allâhü Te‘âlâ da, bütün senesinde bolluk sağlar” diye buyurmuşlardır.
İbrahim bin Muhammed bin Münteşir: “Bir kimse, Aşure gününde çoluk çocuğuna rızık ve geçimleri bakımından kolaylık sağlasa, Allah-u Teâlâ, onun rızkını genişletir.” dedi.
Süfyân -rahimehullâh-: “Biz bu hâli, elli yıldır tecrübe ediyoruz. Rızık yönünden daima bolluk ve bereket gördük.” dedi. (Gunye 2 / 54)
Ebû Saîd (ra) Peygamber Efendimizin (sas) şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Aşure günü çoluk çocuğuna bol bol yedirip içiren kimseye Allah, bütün sene içinde bolluk ihsan eder.” (Tâc Tercemesi 2 /151)

Bir hadiste şöyle buyurulur: “Her kim Âşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” et-Tergîb ve’t-Terhîb, 2:116.

Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

Beyhakî ve diğerleri çeşitli tarîklerden merfûan şu hadîsi naklederler: “Aşûre günü âile efrâdını iyi doyuran ve onları her bakımdan memnûn edenlere Hakk Te‘âlâ gelecek senenin refâh ve rızkını o nisbette genişletir.”

Ulema buyuruyor; Aşure günü çoluk çocuğuna, evine bolluk yapan bir sene boyunca bolluk bereket görür…
***********

AYRICA

*Aşure günü yapılacaklar listesi 1/A (NAMAZ, DUA LİSTESİ)daki namazlardan enaz birini veya istediğiniz kadarını kılın. (Kazası olanlar kazaya yönelmeli, bu şekildede mübarek zamanlar ihya edilmiş olurlar biiznillah). Duaların enaz birini okuyun.
*Aşure günü yapılacaklar listesi 1/B (ZİKİRLER LİSTESİ)deki zikirlerden yapabildiğiniz kadarını yapmaya çalışın.
*Aşure günü yapılacaklar listesi-2 (SALİH AMELLER LİSTESİ) deki tavsiye edilen mümkün olan amelleri (imkan dahilinde) yerine getirin.
Allah hepsini kabul buyursun…
Mektebun
———-