Alacağını tahsil etmek için

günde 573 defa; یا باعث يا الله

“Yâ Bâisü Yâ ALLAH” zikri çekilir

(Remzi Hoca)

—-

Alacağını alamayan kişi gece yarısında 10816 kere; (Yâ Adlu Yâ ALLAH) zikrini çekerse biiznillâh hakkını alır. (Remzi Hoca)